Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a fost reprezentat la nivelul cel mai înalt la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Ziua Profesiilor Liberale din România

CECCAR FM

Publicat

pe

Vineri, 4 noiembrie a.c., Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) a organizat cea de-a IX-a ediție a Conferinței Ziua Profesiilor Liberale din România, cu tema Vocația antreprenorială a profesioniștilor liberali. La eveniment au luat parte reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale, ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național și internațional. Președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și directorul general, lect. univ. dr. Florin Dobre, au participat la conferință. Intervenția la dezbateri a președintelui Corpului a fost urmărită cu deosebit interes de cei prezenți. Tema abordată – Antreprenoriatul în profesia contabilă – a inclus aprecieri conceptuale și elemente definitorii ale practicii, toate subsumate intereselor reciproce ale prestatorului și beneficiarului de servicii. Un loc important în alocuțiune l-au ocupat referirile la procesele de reglementare și de dereglementare, astfel încât principiile și directivele UE să fie puse în aplicare potrivit condițiilor specifice ale fiecărei țări și ale fiecărei profesii. În acest context, s-a referit la mobilitatea profesiilor liberale, sub impactul riscurilor determinate de creșterea rolului factorului competitiv, subliniind necesitatea de a se asigura protecția necesară față de practicile concurențiale neloiale. Totodată, a relevat efectul noilor tehnologii asupra profesiei contabile și, în general, asupra profesiilor liberale. De aici decurg o serie de noi cerințe pentru procesul educațional, odată cu cunoștințele la zi fiind necesară o adaptare la noile modele de business. Se impune o mai bună valorificare a activelor intangibile, astfel încât, prin îmbogățirea bazei de cunoștințe, de competențe și abilități, să se pună un accent tot mai mare pe componentele etice ale profesiilor liberale.

În circumstanțele actuale și potrivit tendințelor care se vor afirma mai puternic în viitor, expertul contabil – el însuși, în multe situații, antreprenor – devine, într-o măsură tot mai mare, un consilier de neînlocuit al managerului, un coparticipant la actul decizional la nivelul firmelor. Lucrul în echipă reprezintă un factor esențial în obținerea performanțelor profesionale.

La conferință și-au expus punctele de vedere, printre alții, Emilian Radu, președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România, Adrian Vascu, prim-vicepreședinte al UPLR, Gabriel Radu, vicepreședinte al UPLR, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Florian Costache, președintele Consiliului Economic și Social, Vasile Iuga, Senior Advisor PwC. Vorbitorii s-au referit la căile și mijloacele de obținere a unei creșteri economice sustenabile, inclusiv prin sprijinirea capitalului autohton, perfecționarea legislației, orientarea procesului educațional potrivit cerințelor pieței muncii, cu accent pe formarea și încurajarea spiritului antreprenorial, pe asigurarea resurselor umane și financiare în vederea promovării intereselor tuturor celor care prestează servicii specifice profesiilor liberale.

În cadrul conferinței au fost prezentate mesaje din partea unor instituții europene și a unor organizații ale profesiilor liberale la nivel continental și mondial. (Al.R.)

CECCAR a fost reprezentat la nivelul cel mai înalt la cea de-a IX-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”

PROFESIA CONTABILĂ

Ghid privind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe pagina de internet a instituției, un Ghid privind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere (Directiva UE 2018/822 – DAC6). Documentul are scopul de a oferi un cadru general de îndrumare a contribuabililor care au obligația de a se conforma normelor privind furnizarea de informații referitoare la aranjamentele transfrontaliere raportabile.

„Urmare demersurilor efectuate de Comisia Europeană (COM), Directiva 2011/16/EU (DAC1) care asigură cadrul legal pentru schimbul de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre UE (SM) a fost modificată de Directiva 2018/822/EU (DAC6) prin introducerea regimului de raportare obligatorie pentru anumite tranzacții transfrontaliere care ar putea fi utilizate pentru planificare fiscală agresivă (ATP) 1. S-a apreciat că obligativitatea de raportare va avea un potențial caracter disuasiv, iar informațiile astfel obținute de SM vor facilita luarea unor măsuri rapide pentru evaluarea riscurilor de neconformare și aplicarea de tratamente fiscale care vizează eliminarea lacunelor legislative, notificarea contribuabililor și, după caz, inițierea de controale fiscale”, precizează ANAF.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat, pe site-ul instituției, o serie de detalii legate de depunerea tabelului nominal lunar în cadrul procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020.

Astfel, este publicat, în format PDF inteligent, tabelul nominal lunar cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. III alin. (1)și (2) din OUG nr. 92/2020 (Tabel nominal OUG nr. 92/2020) pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Tabelul completat se va transmite agenției județene/municipale pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul platformei aici.gov.ro.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noile modele ale formularelor 100 și 710, publicate în Monitorul Oficial

CECCAR FM

Publicat

pe

Modificarea și completarea formularului 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și a formularului 710 Declarație rectificativă au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 51/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021.

Potrivit ANAF, modificarea și completarea formularelor menționate au fost necesare ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Modificările, care se adresează contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, vizează cuprinderea în cele două formulare a unor rânduri dedicate declarării:

– sponsorizărilor și burselor acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending