Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Conducerea centrală a CECCAR, prezentă la o întâlnire profesională desfășurată la Dolj

CECCAR FM

Publicat

pe

Conducerea centrală a CECCAR, reprezentată de președintele Corpului, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și de directorul general executiv, lect. univ. dr. Florin Dobre, a participat la o întâlnire de lucru cu membri ai Filialei CECCAR Dolj, care a avut loc la sfârșitul lunii trecute. La acțiune au fost prezenți președintele filialei, conf. univ. dr. Cristian Drăgan, Cezar Dragomir, consilier în cadrul Biroului local de expertize tehnice judiciare al Tribunalului Dolj, membri ai Comisiei de disciplină și ai Consiliului filialei, auditorul de calitate Ion Nicolaescu și directorul executiv, Florin Lascu.

Acesta din urmă a făcut cunoscute invitaților acțiunile desfășurate în ultima perioadă de conducerea filialei, menite să vină în sprijinul membrilor. Conducerea filialei a avut întrevederi cu membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților pentru a înainta unele propuneri legislative în domeniu care vin în sprijinul mediului economic județean, propuneri ce urmăresc diminuarea riscului ca persoane neavizate să efectueze servicii contabile pentru entitățile doljene. Inițiativa a venit ca urmare a analizei efectuate de conducerea filialei, potrivit căreia la nivel județean există o pondere destul de mare a societăților la care situațiile financiare sunt semnate de persoane care nu dețin acest drept din punct de vedere legal.

Membrii prezenți la întâlnire au abordat unele aspecte profesionale pe care le-au dezbătut împreună cu președintele și directorul general executiv. S-au menționat standardele profesionale, conducerea Corpului precizând că acestea sunt în plin proces de revizuire, urmând ca noile ediții să fie puse la dispoziția membrilor imediat ce vor fi finalizate. De asemenea, membrii și-au exprimat nemulțumirea față de atitudinea instanțelor de a nu aproba cererile justificate de majorare a onorariilor, care au fost stabilite inițial la un nivel scăzut. Cu privire la aceasta, președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, a declarat că face obiectul modificărilor care sunt avute în vedere pentru revizuirea Standardului profesional nr. 35, inclusiv posibilitatea ca expertul să poată respinge numirea în cazul stabilirii de către instanță a unui onorariu care nu reflectă activitatea ce urmează să se desfășoare pentru întocmirea și depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară. De asemenea, președintele Corpului a reamintit că expertul contabil reprezintă sursa de informații necesare dezvoltării afacerii, fiind astfel indispensabil managerului. În încheiere, a apreciat activitatea desfășurată de filiala Dolj, evidențiind buna colaborare cu instituțiile statului, inclusiv cu organele fiscale de la nivel județean.

PROFESIA CONTABILĂ

Reglementare finală IESBA, octombrie 2020, disponibilă în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili, publicată de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) în luna octombrie a.c.

IESBA este un consiliu normalizator independent la nivel global. Misiunea IESBA este de a servi interesul public prin stabilirea unor standarde de etică, inclusiv a unor dispoziții privind independența auditorilor, cu scopul de a ridica standardele privind conduita și practica etice pentru toți profesioniștii contabili prin intermediul unui Cod etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) robust și care poate fi aplicat la nivel global.

Scopul acestor revizuiri la Cod este de a promova mai bine rolul și mentalitatea pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili. Prin modificările aduse se recunoaște în mod explicit faptul că profesia contabilă beneficiază de încrederea publicului în rolurile vaste pe care le joacă în societate și că această încredere se bazează pe competențele și valorile pe care le aduce activităților sale profesionale. Foarte important, acestea reafirmă responsabilitatea profesiei de a acționa în interes public și rolul fundamental al Codului în îndeplinirea acestei responsabilități.

Această reglementare a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere în Interesul Public (PIOB), care a concluzionat că în elaborarea documentului a fost urmată procedura stabilită și a fost acordată atenția cuvenită interesului public.

Pentru o bună înțelegere a modificărilor la Codul etic vă invităm să parcurgeți documentul în limba română la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Parlamentul a adoptat noi reglementări în domeniul fiscal

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, două proiecte de legi în domeniul fiscal. Primul dintre acestea vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și are în vedere, printre altele, o serie de reglementări în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, impozitului pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România, taxa pe valoarea adăugată, accizele și alte taxe speciale, impozitele și taxele locale. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi vizualizate aici.

Al doilea proiect se referă la modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Conform inițiatorului, măsurile propuse sunt favorabile mediului de afaceri deoarece au ca obiect îmbunătățirea echilibrului în relația dintre organele fiscale și contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, o mai bună claritate a textului de lege, eliminând interpretările neunitare fie din partea organelor fiscale, fie din partea contribuabililor și sunt de natură a contribui la reducerea sarcinilor administrative. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi accesate aici.

Potrivit procedurii legislative, cele două legi adoptate de Camera Deputaților se comunică, înainte de a fi trimise spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depun la secretarul general al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. La încheierea acestor proceduri, legile se trimit Președintelui României, în vederea promulgării.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Au fost modificate două formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 1.123 din 23 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.942/2020 al președintelui ANAF pentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. Potrivit actului normativ, la OPANAF nr. 63/2017, anexele nr. 48 și 49 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din noul ordin.

Astfel, a fost înlocuit modelul Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, precum și cel al Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending