Connect with us

ECONOMIE

ASF şi-a propus pentru 2017 să dezvolte asigurările de sănătate prin stimularea asigurărilor voluntare

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să dezvolte, în acest an, sectorul asigurărilor de sănătate prin stimularea asigurărilor voluntare, arată programul de activitate publicat vineri de ASF.

ASF constată că sectorul asigurărilor de sănătate din România este foarte slab dezvoltat.

“În România, asigurările de sănătate nu pot îndeplini încă un rol structural benefic în societate, din cauza lipsei unor măsuri concrete ale factorilor de decizie în privinţa întregului sistem medical naţional, a lipsei de educaţie financiară, a aversiunii la risc, precum şi a nivelului de trai”, se arată în programul ASF.

În acest sens, ASF propune stimularea sectorului de asigurări voluntare de sănătate de tipul celor complementare, bine reglementate.

“Acestea ar trebui să fie considerate servicii economice de interes general şi parte componentă a sistemelor de asigurări sociale de sănătate şi astfel să fie mult mai bine reglementate”, sunt de părere reprezentanţii ASF, potrivit News.ro.

ASF prevede un rol tot mai mare al asigurările private de sănătate.

„Avem în vedere faptul că acest segment este în corelaţie puternică cu o serie de factori precum nivelul de acoperire a nevoilor asigurate de sistemul public de sănătate, aversiunea la risc a populaţiei, comportamentul de economisire şi nivelul de trai”, arată documentul.

Potrivit documentului ASF, eliminarea barierelor legislative ar putea duce la o armonizare mai bună între sectorul de stat şi cel privat.

Printre soluţiile propuse de ASF se numără introducerea de posibilităţi suplimentare de plată pentru consumatori şi flexibilizarea contractelor de asigurări private de sănătate.

ASF şi-a propus să susţină consolidarea pieţei prin aplicarea cadrului legislativ adecvat, prin actualizarea şi simplificarea produselor de asigurare, prin diversificarea canalelor de distribuţie, inclusiv prin implicarea băncilor.

De altfel, unul dintre principalele obiective legislative ale ASF în 2017 pentru sectorul asigurărilor este realizarea unui proiect de Lege privind distribuţia de asigurări, care va transpune Directiva europeană 2016/97 şi care urmează să se aplice de la începutul anului 2018.

ASF a precizat că principalele direcţii de acţiune pentru 2017 vizează funcţionarea corectă şi dezvoltarea pieţelor financiare non-bancare, corelarea legislaţiei autohtone cu cea europeană, precum şi cu cele mai bune practici internaţionale în domeniu, cu scopul îmbunătăţirii încrederii consumatorilor în sectorul financiar non-bancar şi asigurării unei protecţii adecvate a acestora.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

ECONOMIE

Propunerile de modificare a Legii privind RCA, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, pentru consultare, proiectul de OUG  pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare, că serviciul de asigurare de decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care aceasta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului. „Având  în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piețe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat și asigurătorul RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă. În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării, ci alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, inclusiv în acordarea despăgubirilor”, se menționează în Nota de fundamentare.

De asemenea, inițiatorii precizează că un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de „soluționare amiabilă a unui număr extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micșorare a costurilor de gestionare a acestora, dar și reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. Prin aplicarea acestuia se urmărește beneficiul asiguratului, creșterea încrederii în propriul asigurător și optimizarea costurilor cu despăgubirile ce pot duce la scăderea primelor de asigurare”.

Totodată – spun reprezentanții MF –, în contextul precedentului generat de BREXIT și avându-se în vedere posibilitatea apariției acestei situații și în viitor, este necesară asigurarea unui cadru legislativ care să permită birourilor naționale ale statelor să încheie acorduri de reciprocitate e baza cărora persoanele fizice și juridice rezidente să fie despăgubite pe baza garanției acordate de acestea.

În acest context, proiectul OUG de modificare și completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere, în principal, următoarele:

 Se propune introducerea posibilității exprese a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) de a încheia acorduri de reciprocitate și cu organisme similare din state terțe, astfel încât persoanele fizice și juridice rezidente în state terțe să beneficieze de garanția BAAR, pe baza încheierii unor astfel de acorduri;

♦ Se propune modificarea mecanismului de decontare directă, în sensul transformării acestuia într-un serviciu obligatoriu atât pentru asigurătorul RCA, cât și pentru asigurat;

♦ Se propune corelarea contravențiilor cu obligațiile nou introduse în proiectul de OUG;

♦ Se propune corelarea sancțiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele aplicate societăților reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

ECONOMIE

Ministerul Economiei: Precizări legate de acordarea microgranturilor pentru CMI

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat o serie de precizări cu privire la acordarea microgranturilor pentru CMI (cabinete medicale individuale, n.r.), ca răspuns la întrebările primite în direct de către ministrul Claudiu Năsui, la un post de televiziune.

CECCAR FM

Publicat

pe

Astfel – menționează reprezentanții MEAT – cadrul procedural existent limitează eligibilitatea la acei aplicanți care pot face dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, în baza unei adeverințe emise și semnate de DSP județeană sau de managerul unității sanitare unde aceștia au desfășurat activitatea propriu-zisă (nu tot de către potențialul beneficiar al micrograntului), conform  articolului 3.2 (1),  litera c) din Procedura de implementare a măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”

PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3)”.

Întreaga procedură poate fi consultată aici.

Continuare

ECONOMIE

ANOFM: 58 programe de formare profesională vor începe în luna februarie, la nivel național

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că va organiza, în luna februarie 2021, 58 programe de formare profesională pentru un număr de 870 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agențiile teritoriale de profil.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: agent de securitate – 124 persoane, inspector (referent) resurse umane – 116, lucrător în comerț – 76, operator introducere validare și prelucrare date – 70, competențe informatice – 40.

Județele în care, în luna februarie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanți, sunt: Dâmbovița (70 persoane), Vrancea (70), București (56).

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending