Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Bruxelles: Contabilitatea bunurilor publice: urgențe legate de capitalul social și natural

CECCAR FM

Publicat

pe

Următoarele etape esențiale ce trebuie parcurse pentru încorporarea în procesul decizional a capitalului natural și a aspectelor sociale au fost dezbătute la Bruxelles, la 8 februarie a.c., de părți interesate din Uniunea Europeană și de la nivel global, cu ocazia Conferinței Președintelui ACCA.

Prin prisma cooperării îndelungate în domeniul dezvoltării profesionale și al îmbunătățirii practicilor și valorilor contabile dintre ACCA și CECCAR, la eveniment a participat și președintele organismului profesional din țara noastră, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova.

Conferința, cu tema Contabilitatea bunurilor publice: urgențe legate de capitalul social și natural, a reunit responsabili de politici, investitori, manageri de întreprinderi, specialiști în capitalul natural și profesioniști contabili care au discutat modul în care contabilitatea poate ajuta atât la integrarea în procesul decizional economic a valorilor și serviciilor în natură, cât și la luarea unor decizii sustenabile de către întreprinderi.

Dezbaterile au confirmat faptul că lumea se confruntă cu probleme de sustenabilitate la nivel mondial. Pierderea biodiversității și colapsul ecosistemului sunt considerate un risc foarte mare cu impact semnificativ în Raportul privind riscurile globale, publicat de Forumul Economic Mondial în 2017. Contabilitatea capitalului natural ar trebui să ajute la o mai bună gestionare a acestor riscuri.

Discursul de deschidere a conferinței a fost susținut de Phil Hogan, comisar UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, care a declarat: „Este întotdeauna foarte simplu să vorbim despre bunuri publice, dar ce înseamnă acestea exact? Cum le putem evalua și cum putem contribui cu toții la furnizarea lor? ACCA a tratat aceste probleme esențiale în documentul său Contabilitatea capitalului natural și profesia contabilă: combinarea aptitudinilor tradiționale cu noile practici și raționamente. Sunt convins că se poate, cu ajutorul contabilității, să se atașeze o mai mare valoare capitalului natural”.

Au luat cuvântul, de asemenea, Corrado Pirzio-Biroli, CEO al RISE Foundation, Eva Mayerhofer, specialist-șef pentru mediu și biodiversitate, Banca Europeană pentru Investiții, Michel Bande, Senior Executive și vicepreședinte al Solvay, Humberto Delgado Rosa, director pentru capital natural, DG ENVI, Comisia Europeană.

Rezumând ideile-cheie emise pe parcursul conferinței, Brian McEnery, președintele ACCA, a remarcat că „o parte din soluția la criza capitalului natural este la latitudinea contabililor. Membrii profesiei noastre pot nu doar să vină cu soluții, ci este poate timpul să încorporăm aplicarea concretă a acestor soluții și să ne asumăm responsabilitatea contabilizării modului în care întreprinderile utilizează capitalul natural”.

Cea de-a doua Conferință a Președintelui ACCA de anul acesta este programată pentru luna iunie, la Dublin.

PROFESIA CONTABILĂ

Reglementare finală IESBA, octombrie 2020, disponibilă în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili, publicată de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) în luna octombrie a.c.

IESBA este un consiliu normalizator independent la nivel global. Misiunea IESBA este de a servi interesul public prin stabilirea unor standarde de etică, inclusiv a unor dispoziții privind independența auditorilor, cu scopul de a ridica standardele privind conduita și practica etice pentru toți profesioniștii contabili prin intermediul unui Cod etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) robust și care poate fi aplicat la nivel global.

Scopul acestor revizuiri la Cod este de a promova mai bine rolul și mentalitatea pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili. Prin modificările aduse se recunoaște în mod explicit faptul că profesia contabilă beneficiază de încrederea publicului în rolurile vaste pe care le joacă în societate și că această încredere se bazează pe competențele și valorile pe care le aduce activităților sale profesionale. Foarte important, acestea reafirmă responsabilitatea profesiei de a acționa în interes public și rolul fundamental al Codului în îndeplinirea acestei responsabilități.

Această reglementare a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere în Interesul Public (PIOB), care a concluzionat că în elaborarea documentului a fost urmată procedura stabilită și a fost acordată atenția cuvenită interesului public.

Pentru o bună înțelegere a modificărilor la Codul etic vă invităm să parcurgeți documentul în limba română la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Parlamentul a adoptat noi reglementări în domeniul fiscal

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, două proiecte de legi în domeniul fiscal. Primul dintre acestea vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și are în vedere, printre altele, o serie de reglementări în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, impozitului pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România, taxa pe valoarea adăugată, accizele și alte taxe speciale, impozitele și taxele locale. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi vizualizate aici.

Al doilea proiect se referă la modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Conform inițiatorului, măsurile propuse sunt favorabile mediului de afaceri deoarece au ca obiect îmbunătățirea echilibrului în relația dintre organele fiscale și contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, o mai bună claritate a textului de lege, eliminând interpretările neunitare fie din partea organelor fiscale, fie din partea contribuabililor și sunt de natură a contribui la reducerea sarcinilor administrative. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi accesate aici.

Potrivit procedurii legislative, cele două legi adoptate de Camera Deputaților se comunică, înainte de a fi trimise spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depun la secretarul general al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. La încheierea acestor proceduri, legile se trimit Președintelui României, în vederea promulgării.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Au fost modificate două formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 1.123 din 23 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.942/2020 al președintelui ANAF pentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. Potrivit actului normativ, la OPANAF nr. 63/2017, anexele nr. 48 și 49 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din noul ordin.

Astfel, a fost înlocuit modelul Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, precum și cel al Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending