Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Filiala CECCAR Dolj: Dezbateri pe teme de fiscalitate

CECCAR FM

Publicat

pe

Luni, 27 februarie, a avut loc la Craiova un seminar pe teme de fiscalitate, organizat de Filiala CECCAR Dolj. Seminarul a reunit peste 60 de experți contabili, contabili autorizați și stagiari, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice din județ.

Membrii filialei au avut ocazia să discute cu Viorel Ghencea, șeful Biroului asistență contribuabili – AJFP Dolj, aspecte tehnice și legislative referitoare la tema amintită.

Au fost abordate, totodată, unele reglementări cu impact în activitatea profesioniștilor contabili:
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
  • Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Cu acest prilej, Florin Lascu, directorul executiv al CECCAR Dolj, a anunțat că un eveniment similar, la care sunt invitați membrii, este programat pentru 28 martie, în sala de cursuri a filialei.

PROFESIA CONTABILĂ

IFAC – Evoluția aptitudinilor contabile: impactul COVID-19 și direcția pentru viitor

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziție, în limba română, un document de interes pentru profesioniștii contabili, în contextul pandemiei de COVID-19, elaborat de IFAC, intitulat Evoluția aptitudinilor contabile: impactul COVID-19 și direcția pentru viitor.

În mod inevitabil, crizele presupun luarea unor decizii dificile, însă procesul decizional în astfel de situații nu își mai urmează cursul normal, iar poziționarea profesiei contabile în acest context incert este mai mult ca oricând esențială pentru a ghida mediul de afaceri.

În acest scop, IFAC a purtat timp de trei luni discuții cu numeroase persoane asociate profesiei, din peste douăzeci de țări, care au contribuit cu o gamă de perspective în ceea ce privește rolul profesioniștilor contabili în această perioadă, dar și referitor la direcția pentru viitor. Pandemia a evidențiat importanța aptitudinilor orientate către viitor, care pot anticipa și sunt agile într-o lume nouă – o lume în care profesioniștii contabili au rolul de lideri strategici.

Acest document prezintă temele principale împărtășite de părțile interesate, inclusiv metode de lucru accelerate, impactul tehnologiei, practici care se aliniază la noi cerințe ale societății și echilibrul potrivit de aptitudini, care împreună ilustrează o hartă pentru profesionistul contabil.

Acesta este un moment esențial pentru profesia contabilă – un moment în care se schimbă vechile paradigme și sunt dezvoltate noi aptitudini pentru lumea digitală și în evoluție rapidă în care trăim. Modul în care profesioniștii acționează în acest moment va defini viitorul profesiei, iar oportunitatea pentru schimbare pozitivă este imensă.

Pentru a afla pe larg cum văd părțile interesate evoluția rolului profesioniștilor contabili, vă invităm să parcurgeți documentul în limba română pe care îl găsiți în secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Procedura privind încărcarea dovezii de cofinanțare în aplicația electronică de înscriere

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, pe site-ul instituției, Procedura privind încarcărea dovezii de cofinanțare în aplicația electronică de înscriere.

Beneficiarul are obligația de a încărca dovada cofinanțării în aplicația electronică de înscriere. Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea Contractare.

Procedura poate fi accesată aici.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

IFAC: Analizarea Codului IESBA

CECCAR FM

Publicat

pe

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în interpretarea și aplicarea Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de IESBA, CECCAR pune la dispoziție seria de documente Analizarea Codului IESBA, traduse în limba română.

Documentele evidențiază cele mai importante aspecte din Cod, analizând inclusiv revizuirile recente aduse acestuia. Fiecare parte a seriei este centrată pe o temă specifică, explicată cu ajutorul unor exemple inspirate din practică, într-o manieră ușor de înțeles.

Pentru versiunea în limba română a Codului etic, vă rugăm să accesați www.codetic-standardeinternationale.ro. De asemenea, CECCAR a tradus și a publicat Reglementarea finală a IESBA Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili, aceasta fiind disponibilă în secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending