Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Filiala CECCAR Ialomița: Întâlnire cu reprezentanți ai AJFP pe tema obligațiilor ce le revin asociațiilor de proprietari

CECCAR FM

Publicat

pe

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, la 10 noiembrie, un seminar cu tema Obligațiile declarative din punct de vedere fiscal ale asociațiilor de proprietari.

La întâlnirea cu membrii filialei au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Slobozia și ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Au fost prezenți, de asemenea, administratori ai unor asociații de proprietari din județ. Pe parcursul întâlnirii au fost abordate subiecte pe care cei prezenți le-au considerat relevante, cu impact asupra întregii comunități. Aspectele dezbătute s-au referit la aplicarea legislației fiscale în cazurile asociațiilor de proprietari. S-a subliniat pe parcursul întâlnirii că deși asociațiile de proprietari funcționează în baza unei legi speciale, în cazul unor anumite activități desfășurate de acestea, sunt supuse legislației generale din punct de vedere fiscal.

S-a menționat situația deosebită generată de obligațiile fiscale restante pe care aceste entități le înregistrează către bugetul de stat, pentru a căror stingere a fost declanșată de către AJFP Ialomița procedura de executare silită. Procedura presupune, în cazul asociațiilor de proprietari, executarea conturilor membrilor asociației pentru toate sumele existente ca debite până la stingerea lor definitivă, fără a se ține cont de cota deținută din codomeniu sau o altă formă de împărțire a sarcinii pe colocatari.

De asemenea, s-a discutat pe marginea fraudelor constatate de-a lungul timpului în cazul acestor asociații, fraude care au produs pagube ce nu au putut fi recuperate.

Membrii prezenți au înaintat reprezentanților AJFP Ialomița propunerea de impunere a contractării de cenzori din rândul profesioniștilor contabili, care prin pregătirea lor pot asigura verificarea riguroasă a modului de utilizare a resurselor din cadrul asociațiilor de proprietari.

Discuțiile au mai vizat actualizarea informațiilor deținute de administratorii asociațiilor de proprietari cu privire la obligațiile fiscale pe care le au aceste entități și importanța completării corecte și depunerii la termen a declarațiilor.

Continuare
Un comentariu

Un comentariu

 1. Avatar

  REMY

  20 februarie 2020 at 07:25

  Dacă o Asociație de Proprietari (persoană juridică de drept privat) are trecută în Declarația 010 de la ANAF, UN SEDIU SOCIAL ILEGAL, EXPIRAT DE VREO 20 DE ANI (nu și-au actualizat și legalizat Statutul și Acordul de Asociere de peste … 20 de ani !), acea așa-zisă Asociație de Proprietari mai funcționează conform legilor, știind că ea ar trebui să se identifice OBLIGATORIU printr-un sediu legal (să fie real și actual), specificat conform Noului Cod Civil, la art 231, coroborat cu art. 227-230 și cu articolele 200-207, tot din Noul Cod Civil ?
  Art. 231. * MENȚIUNILE OBLIGATORII. * TOATE DOCUMENTELE CARE EMANĂ DE LA PERSOANA JURIDICĂ TREBUIE SĂ CUPRINDĂ SEDIUL și denumirea, precum și alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute de lege, SUB SANCȚIUNEA PLĂȚII DE DAUNE-INTERESE PERSOANEI PREJUDICIATE. ♦ NOTĂ: Sediul social al oricărei Persoane Juridice (inclusiv pentru Asociațiile de Proprietari) trebuie specificat în mod obligatoriu în actele juridice ale acesteia, iar acest sediu social trebuie să fie înscris în Registrele Publice (dovada se face conform art. 229 NCC), dar să fie și un sediu real și actual, nu unul expirat de mai mult de 1 an !
  Art. 245. * DIZOLVAREA PERSOANELOR JURIDICE de drept privat *. Persoanele Juridice de drept privat SE DIZOLVĂ:
  b) DACĂ SCOPUL NU MAI POATE FI ÎNDEPLINIT;
  c) dacă SCOPUL pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru realizarea acestuia AU DEVENIT CONTRARE LEGII sau ordinii publice, ori DACĂ ELE URMĂRESC UN ALT SCOP DECÂT CEL DECLARAT;
  e) PRIN ORICE ALT MOD PREVĂZUT DE LEGE, ACTUL DE CONSTITUIRE SAU STATUT.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

În proiect, noi reglementări privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin HG nr. 1.850/2006.

În acest sens, a fost elaborat un proiect de hotărâre, publicat pe site-ul instituției, pentru consultare. Proiectul are în vedere modificarea alin. (1) al art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 în sensul că – potrivit Notei de fundamentare a actului normativ – „creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, lucrate anterior datei la care se solicită acordarea drepturilor”.

De asemenea, prin proiectul de hotărâre a Guvernului se dispune și modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 2 la normele metodologice.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Aplicarea prevederilor referitoare la scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozite

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG privind unele măsuri fiscale, în vederea instituirii unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat, care au fost în vigoare până la 1 aprilie 2021. „Luând în considerare faptul că termenul de declarare a impozitului pe profit aferent perioadei ianuarie – martie 2021 este până la 25 aprilie 2021, este necesară reglementarea acestei proceduri până la această dată. Lipsa unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din alte impozite decât impozitul pe profit ar avea drept consecință: neaplicarea acestor prevederi legale și afectarea financiară a contribuabililor care au efectuat astfel de cheltuieli; neelaborarea legislației secundare pentru implementarea administrativă a procedurii. Nepromovarea procedurii ar avea consecințe negative, în sensul în care, pentru impozitele vizate vor fi aplicate, după data de 25 aprilie 2021, regulile generale de stingere a obligațiilor bugetare, ceea ce ar conduce la lipsirea contribuabilului de beneficiul legii”, precizează inițiatorii, în Nota de fundamentare a actului normativ.

În acest context, prin proiect, MF propune instituirea unei declarații de regularizare pentru scăderea sumei reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășește impozitul pe profit datorat, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate. Modelul, conținutul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației de regularizare se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Termenele de depunere a acestei declarații se stabilesc prin raportare la termenele de declarare a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Se propune ca suma care depășește impozitul pe profit datorat să se scadă, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. De asemenea, se propune ca în cazul declarării trimestriale a impozitului pe salarii, scăderea să se efectueze numai din impozitul aferent ultimei luni din trimestru.

În situația în care termenul de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat nu coincide cu termenul de depunere a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și/sau a decontului de TVA (în cazul contribuabililor care depun trimestrial aceste declarații), suma care depășește impozitul pe profit datorat nu poate fi scăzută din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați și/sau din taxa pe valoarea adăugată datorată, urmând să se scadă din accizele datorate, după caz.   

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 12 aprilie 2021

CECCAR FM

Publicat

pe

Noul plan al SUA privind reforma fiscală corporativă internațională

SUA au trimis noi propuneri către țările implicate în negocierile privind cadrul fiscal internațional la nivelul OCDE. Propunerile vizează impozitarea celor mai mari multinaționale din lume care realizează venituri de peste 20 de miliarde de dolari pe an în țările în care își vând bunurile sau serviciile. Potrivit estimărilor SUA, propunerile s-ar aplica pentru aproximativ 100 de multinaționale la nivel global. Documentul trimis către OCDE relevă că SUA „nu pot accepta niciun rezultat care este discriminatoriu la adresa companiilor americane”, această declarație având rolul de a clarifica că intenția SUA este ca abordarea propusă să înlocuiască propunerea actuală a OCDE de a viza serviciile digitale automatizate și companiile orientate spre consumatori. Benjamin Angel (directorul Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală a Comisiei Europene) a declarat că următoarele luni vor fi critice pentru negocieri și că propunerea Statelor Unite va fi analizată în detaliu de Comisia Europeană. La începutul săptămânii trecute, Janet Yellen (secretarul trezoreriei SUA) a reafirmat că SUA sunt în favoarea unei posibile rate de impozitare corporativă minimă globală de 21%. Cu toate acestea, Paschal Donohoe, ministrul de finanțe al Irlandei și președintele Eurogroup, și-a exprimat îndoielile cu privire la aceste propuneri, subliniind rolul pe care îl are concurența fiscală legală.

Subcomisia FISC: Dezbateri cu Bundestag și Curtea de Conturi Europeană

Săptămâna aceasta, subcomisia FISC din cadrul Parlamentului European va organiza două dezbateri pe subiecte de actualitate la nivelul UE. Astfel, marți, 13 aprilie, reprezentanții partidelor politice din cadrul Parlamentului European și ai Comitetului financiar, structură a  Bundestag, vor discuta raportul INI al Parlamentului European referitor la Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană, întocmit de raportorii Andreas Schwab și Martin Hlaváček, și raportul intitulat Redirecționarea trilioanelor – un sistem financiar sustenabil care să faciliteze o transformare majoră, material redactat de Comisia pentru sustenabilitate financiară a guvernului federal german. Al doilea eveniment este programat miercuri, 14 aprilie, și este organizat de subcomisia FISC în colaborare cu CCE. Cu acest prilej, directorul Camerei a IV-a a CCE, Ioanna Metaxopoulou, va prezenta raportul special întocmit de Curtea de Conturi Europeană  intitulat Schimbul de informații fiscale în UE: o fundație solidă, fisuri în punerea în aplicare.

Avertisment CCE: Armonizarea insuficientă a controalelor vamale afectează interesele financiare ale UE

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat, la 30 martie, un raport special în care evaluează aplicarea uniformă a controalelor vamale de către statele membre. Documentul pune accentul pe faptul că autoritățile vamale ale statelor membre joacă un rol esențial în găsirea unui echilibru între nevoia de a facilita comerțul (prin proceduri de import mai rapide și omogene) și necesitatea de a aplica controale vamale. CCE a remarcat că Decizia de punere în aplicare a criteriilor și standardelor pentru riscuri financiare („Decizia CRF”), adoptată de Comisia Europeană în 2018, nu a fost suficient de bine concepută pentru a asigura armonizarea modului în care statele membre selectează importurile în vederea efectuării de controale. Mai mult decât atât, statele membre implementează diferit cadrul pentru riscuri financiare în domeniul vamal. CCE recomandă Comisiei să îmbunătățească aplicarea uniformă a controalelor vamale și să dezvolte și să implementeze o veritabilă capacitate de analiză și de coordonare la nivelul UE.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

Din motive tehnice, emisia CECCAR FM poate suferi întreruperi.

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!