Suntem și pe

PROFESIA CONTABILĂ

Filiala CECCAR Ialomița: Întâlnire cu reprezentanți ai AJFP pe tema obligațiilor ce le revin asociațiilor de proprietari

CECCAR FM

Publicat

pe

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, la 10 noiembrie, un seminar cu tema Obligațiile declarative din punct de vedere fiscal ale asociațiilor de proprietari.

La întâlnirea cu membrii filialei au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Slobozia și ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Au fost prezenți, de asemenea, administratori ai unor asociații de proprietari din județ. Pe parcursul întâlnirii au fost abordate subiecte pe care cei prezenți le-au considerat relevante, cu impact asupra întregii comunități. Aspectele dezbătute s-au referit la aplicarea legislației fiscale în cazurile asociațiilor de proprietari. S-a subliniat pe parcursul întâlnirii că deși asociațiile de proprietari funcționează în baza unei legi speciale, în cazul unor anumite activități desfășurate de acestea, sunt supuse legislației generale din punct de vedere fiscal.

S-a menționat situația deosebită generată de obligațiile fiscale restante pe care aceste entități le înregistrează către bugetul de stat, pentru a căror stingere a fost declanșată de către AJFP Ialomița procedura de executare silită. Procedura presupune, în cazul asociațiilor de proprietari, executarea conturilor membrilor asociației pentru toate sumele existente ca debite până la stingerea lor definitivă, fără a se ține cont de cota deținută din codomeniu sau o altă formă de împărțire a sarcinii pe colocatari.

De asemenea, s-a discutat pe marginea fraudelor constatate de-a lungul timpului în cazul acestor asociații, fraude care au produs pagube ce nu au putut fi recuperate.

Membrii prezenți au înaintat reprezentanților AJFP Ialomița propunerea de impunere a contractării de cenzori din rândul profesioniștilor contabili, care prin pregătirea lor pot asigura verificarea riguroasă a modului de utilizare a resurselor din cadrul asociațiilor de proprietari.

Discuțiile au mai vizat actualizarea informațiilor deținute de administratorii asociațiilor de proprietari cu privire la obligațiile fiscale pe care le au aceste entități și importanța completării corecte și depunerii la termen a declarațiilor.

Continuare
1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Avatar

  REMY

  20 februarie 2020 la 07:25

  Dacă o Asociație de Proprietari (persoană juridică de drept privat) are trecută în Declarația 010 de la ANAF, UN SEDIU SOCIAL ILEGAL, EXPIRAT DE VREO 20 DE ANI (nu și-au actualizat și legalizat Statutul și Acordul de Asociere de peste … 20 de ani !), acea așa-zisă Asociație de Proprietari mai funcționează conform legilor, știind că ea ar trebui să se identifice OBLIGATORIU printr-un sediu legal (să fie real și actual), specificat conform Noului Cod Civil, la art 231, coroborat cu art. 227-230 și cu articolele 200-207, tot din Noul Cod Civil ?
  Art. 231. * MENȚIUNILE OBLIGATORII. * TOATE DOCUMENTELE CARE EMANĂ DE LA PERSOANA JURIDICĂ TREBUIE SĂ CUPRINDĂ SEDIUL și denumirea, precum și alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute de lege, SUB SANCȚIUNEA PLĂȚII DE DAUNE-INTERESE PERSOANEI PREJUDICIATE. ♦ NOTĂ: Sediul social al oricărei Persoane Juridice (inclusiv pentru Asociațiile de Proprietari) trebuie specificat în mod obligatoriu în actele juridice ale acesteia, iar acest sediu social trebuie să fie înscris în Registrele Publice (dovada se face conform art. 229 NCC), dar să fie și un sediu real și actual, nu unul expirat de mai mult de 1 an !
  Art. 245. * DIZOLVAREA PERSOANELOR JURIDICE de drept privat *. Persoanele Juridice de drept privat SE DIZOLVĂ:
  b) DACĂ SCOPUL NU MAI POATE FI ÎNDEPLINIT;
  c) dacă SCOPUL pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru realizarea acestuia AU DEVENIT CONTRARE LEGII sau ordinii publice, ori DACĂ ELE URMĂRESC UN ALT SCOP DECÂT CEL DECLARAT;
  e) PRIN ORICE ALT MOD PREVĂZUT DE LEGE, ACTUL DE CONSTITUIRE SAU STATUT.

Lasă un mesaj

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PROFESIA CONTABILĂ

Recomandările Grupului Operativ pentru raportarea informațiilor privind schimbările climatice

CECCAR FM

Publicat

pe

În calitate de membru al Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor și tuturor părților interesate traducerea în limba română a Ghidului de implementare elaborat de Grupul Operativ pentru raportarea informațiilor privind schimbările climatice (TCFD). Ghidul furnizează îndrumări pentru îmbunătățirea prezentărilor de informații financiare cu privire la schimbările climatice în raportarea generală prin utilizarea standardelor SASB și Climate Disclosure Standards Board (CDSB).

Prin punerea la dispoziție a acestor îndrumări, concentrate pe patru elemente principale – guvernanță, strategie, gestionarea riscului, parametri și obiective –, publicația își propune să ajute companiile să își îmbunătățească soliditatea, consecvența, comparabilitatea și utilitatea implementării și raportării informațiilor privind schimbările climatice prin intermediul cadrelor generale, standardelor și resurselor SASB și CDSB testate pe piață.

Indiferent dacă organizația are o abordare complexă cu privire la gestionarea riscurilor și a oportunităților climatice sau este doar la început, aceasta poate folosi îndrumările cuprinse în Ghid pentru a sprijini îmbunătățirea procesului decizional, o mai bună reziliență a pieței și o creștere economică mai sustenabilă.

Îndrumările de implementare a recomandărilor TCFD sunt structurate astfel:

– Prezentare generală;

– Demararea procesului;

– Bune practici de prezentare a informațiilor;

– Perspective pentru viitor.

CDSB și SASB sunt organisme cu tradiție în piață, cu un istoric de sprijinire a prezentărilor de informații eficace legate de climă și mediu, și prezintă împreună o soluție clară la implementarea TCFD pentru multe companii din multe jurisdicții, industrii și sectoare de activitate.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19

Documentul „Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19”, disponibil în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați traducerea în limba română a documentului Utilizarea specialiștilor în circumstanțele create de COVID-19, elaborat de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Publicația are scopul de a oferi îndrumări profesioniștilor contabili, atât angajați (PAIB), cât și practicieni (PAPP), care să îi ajute să determine momentul în care ar putea fi nevoie de utilizarea serviciilor unui specialist care să ofere suport în efectuarea unor sarcini specifice și a altor activități profesionale în cadrul organizațiilor lor angajatoare, precum și în a răspunde cerințelor clienților lor în circumstanțele create de COVID-19.

Pandemia de COVID-19 a generat provocări fără precedent pentru companii și alte organizații la nivel mondial, inclusiv pentru profesia contabilă. Modificările mediului pot avea ca rezultat solicitări pentru profesioniștii contabili de a desfășura activități și servicii diferite de cele cu care au fost obișnuiți anterior. În acest context, documentul oferă îndrumări cu privire la modalitățile de soluționare a dilemelor etice care ar putea să apară în circumstanțele pandemiei și de conformare cu principiile fundamentale descrise în Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența).

Documentul în limba română poate fi consultat la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional

Conferința online „Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional”: strategii privind libera circulație a serviciilor și rolul profesioniștilor în perioade de criză

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Federală a Consilierilor Fiscali din Germania (Bundessteuerberaterkammer KdöR) și Asociația Germană a Consilierilor Fiscali (Deutscher Steuerberaterverband) organizează joi, 29 octombrie 2020, începând cu ora 14.30, evenimentul online Primul dialog de la Bruxelles privind dreptul profesional.

Conferința virtuală va dura o oră și va aborda subiecte precum modalitățile prin care poate fi consolidată piața internă fără a neglija protecția consumatorilor, lupta împotriva evaziunii fiscale, strategiile privind libera circulație a serviciilor care să contribuie la buna funcționare a unei piețe interne reziliente și rolul consilierilor fiscali în perioada de criză.

Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă în Europa face parte din stilul de viață european și reprezintă o condiție prealabilă pentru buna funcționare a pieței interne. Restricțiile privind libertatea de furnizare a serviciilor și libertatea de mișcare, ca urmare a măsurilor de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2, au fost un șoc pentru mulți europeni și au reprezentat un impas economic pentru mulți prestatori de servicii transfrontaliere. Consilierii fiscali se numără printre cele mai importante persoane de contact ale clienților lor, deoarece asigură conformitatea fiscală și furnizează servicii relevante pentru menținerea stabilității economice în perioade de criză. Conferința pune în discuție toate aceste aspecte, în contextul crizei economice determinate de pandemia de COVID-19.

Evenimentul va fi deschis de europarlamentarul Marion Walsmann și prof. dr. Hartmut Schwab, consilier fiscal și președintele Camerei Federale a Consilierilor Fiscali din Germania, care vor vorbi despre libertatea de furnizare a serviciilor pe o piață internă puternică. Va lua cuvântul și europarlamentarul Anna Cavazzini, care va aborda, împreună cu Harald Elster, consilier fiscal, auditor și președintele Asociației Germane a Consilierilor Fiscali, rolul consilierilor fiscali în criza economică.

Conferința se va desfășura în limba germană, participanții având posibilitatea de a accesa interpretare simultană în limba engleză.

Pentru a participa la eveniment accesați acest link. Linkul pentru live stream va fi furnizat în timp util.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending