Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Procedurile privind înființarea entităților juridice, dezbătute la Ialomița

CECCAR FM

Publicat

pe

La Slobozia a avut loc, în luna martie, seminarul cu tema Noile taxe și proceduri privind înființarea entităților juridice, organizat de Filiala CECCAR Ialomița. Au participat la dezbaterile profesionale membri ai filialei, precum și Constantin Bratu, directorul Oficiului Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Ialomița.

Discuțiile au abordat teme de interes pentru profesioniștii contabili, fiind evidențiate noutățile legislative privind eliminarea unor taxe și tarife. Totodată, au fost prezentate informații utile pentru membri, mai ales pentru cei care au ales să furnizeze servicii integrate propriilor clienți incluzând în propriul pachet și efectuarea operațiunilor specifice de înființare și modificare a actelor de constituire a societăților.

Astfel, au fost discutate efectele Legii nr. 1/2017, cu accent pe modificările pe care actul normativ le-a adus Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. S-a evidențiat că de la intrarea în vigoare a actului normativ nu se mai percep taxe și tarife pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului, iar fondul de lichidare prevăzut de Legea nr. 85/2014 va fi susținut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, precum și din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență, inclusiv din fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii. De asemenea, s-a specificat că acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se va suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Totodată, profesioniștii contabili au trecut în revistă, împreună cu reprezentantul ORC, și taxele care au rămas în vigoare, printre care cele pentru operațiunile de eliberare de informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului.

În ceea ce privește entitățile juridice care fac obiectul înregistrărilor în registrul comerțului, discuțiile au relevat necesitatea clarificării sintagmei „entități juridice”, în sensul delimitării tipurilor de înregistrări în registrul comerțului, respectiv înregistrări de profesioniști constituiți ca societăți, potrivit Legii nr. 31/1990, Legii nr. 466/2004, ori Legii nr. 1/2005, profesioniști care au statut de persoane juridice (dobândesc personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului) și profesioniști persoane fizice care desfășoară activități economice în una dintre formele de organizare prevăzute de OUG nr. 44/2008.

Alte teme discutate de participanți au fost economia socială și constituirea de întreprinderi sociale. Dezbaterile punctuale și exemplificarea diverselor aspecte ale modificărilor legislative amintite au ajutat profesioniștii contabili în punerea lor în practică și au evidențiat noi oportunități de dezvoltare a activității profesionale.

PROFESIA CONTABILĂ

Webinar: Noi așteptări. Ce informații nefinanciare (NFI) trebuie să prezinte IMM-urile?

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe și European Association of Cooperative Banks (EACB) vă invită la o dezbatere online despre modul în care noile dispoziții de raportare a informațiilor nefinanciare (NFI) pot afecta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile).

Cu sprijinul EACB, Accountancy Europe se află în procesul elaborării unui document prin intermediul căruia contabilii își pot ajuta clienții IMM-uri să se pregătească pentru aceste dispoziții de raportare a informațiilor nefinanciare, indiferent dacă acestea sunt rezultatul legislației, al băncilor sau al partenerilor din lanțul de aprovizionare.

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul Ivan Stefanec (europarlamentar, EPP/Slovakia), Kristiina Vares-Wartiovaara (ESG Specialist, OP Financial Group), Malgorzata Feluch (Policy Officer, DG FISMA European Commission) și Paul Gisby (Senior Manager, Accountancy Europe).

Evenimentul se va desfășura în limba engleză și este programat în data de 18 martie, începând cu ora 11.00. Pentru a participa la webinar vă puteți înregistra accesând link-ul: Bridging expectations: what NFI from SMEs? – Accountancy Europe.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

“Gestionarea riscurilor în IMM-uri: Insolvența”, document disponibil în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Criza actuală cauzată de COVID-19 și încetinirea creșterii economice pun o presiune fără precedent asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa. Având în vedere că guvernele vor pune capăt, la un moment dat, măsurilor actuale de sprijin în contextul COVID-19, Accountancy Europe a publicat documentul Gestionarea riscurilor în IMM-uri: Insolvența pentru a veni în sprijinul IMM-urilor aflate în dificultate.

Documentul face parte din seria de proiecte Gestionarea riscurilor în IMM-uri elaborate de Accountancy Europe și evidențiază câteva dintre principalele riscuri de insolvență și provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Provocările legate de insolvență și dificultățile financiare ale IMM-urilor pot să apară pe termen mediu spre lung sau să fie rezultatul unei crize bruște neprevăzute, precum pandemia actuală de COVID-19.

Documentul oferă detalii cu privire la modurile în care contabilii pot ajuta IMM-urile în ceea ce privește riscurile de insolvență și la importanța pe care o au datele și contabilitatea fiabilă.

De asemenea, publicația pune la dispoziția cititorilor liste de verificare neexhaustive al căror scop este de a sprijini activitatea contabililor pentru prevenirea și atenuarea riscurilor de insolvență ale clienților lor IMM-uri.

Documentul tradus în limba română poate fi consultat la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Ministerul Finanțelor propune modificarea modelului și conținutului Formularului 112

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de ordin comun al MF, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Inițiatorii precizează, în referatul de aprobare, că „necesitatea elaborării proiectului de ordin comun se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul României și de Guvernul României, în domeniul legislației fiscale, precum și celor în domeniul asigurărilor sociale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și a instrucțiunilor de completare ale acestuia”.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Proiectul de act normativ vizează modificarea Formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative:  Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;  OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;  OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. De asemenea, demersul are la bază și necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending