Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Participarea la operațiunile bursiere – valoare adăugată în plan profesional și economico-social

CECCAR FM

Publicat

pe

Convorbire cu Andrei Badiu, manager de proiect – Clubul Tinerilor Experți Contabili din România și membru în Consiliul Superior al CECCAR

Teodor Brateș: Înainte de toate, dați-mi voie să le reamintesc cititorilor că dvs. sunteți protagonistul uneia dintre cele 10 povești de succes prezentate în cartea Prima mea investiție, lansată recent de Bursa de Valori București (BVB) în contextul marcării, pentru prima dată în țara noastră, a Zilei Naționale a Investițiilor. De ce mărturia dvs. se intitulează „Bucuria pură de a tranzacționa”?

Andrei Badiu: Sunt dator să precizez ceea ce înțeleg prin noțiunea de „pur”. Ea este legată de faptul că am avut prima tranzacție la BVB în 1997, la vârsta de 17 ani, în timp ce eram elev la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Este vorba despre ceea ce numim „puritatea vârstei”, faptul obiectiv și obiectivizat, ca atare, și anume că ești animat de idealuri, de principii și valori nealterate de derapaje morale și nici de o altă natură.

Dar ați dorit să câștigați, nu să pierdeți. Și nu oricum, ci la Bursă, ceea ce induce un element „speculativ”…

…Sigur, se poate discuta mult despre caracterul tranzacțiilor bursiere. Am o experiență de peste 20 de ani în materie și sunt, deci, în măsură să mă desfășor cu explicațiile multe ore, recurgând la amintiri și formulând concluzii. „Puritatea” pe care o evoc viza, în primul rând, dorința de a câștiga în mod cinstit, respectiv prin cunoașterea și respectarea strictă a regulilor bursiere, iar în al doilea rând, reprezenta o modalitate de verificare sinceră a propriilor aptitudini, ca premisă a opțiunii mele profesionale și, pe un plan mai larg, pentru întreaga viață. Riscurile asumate ca „jucător” la Bursă nu sunt de natură aventurieră, ci expresia conștientizării implicațiilor unor operațiuni bazate pe asimilarea unor proceduri, a unor deprinderi care nu sunt favorizate numai prin datele native, ci sunt continuu potențate de profilul profesiei pe care mi-am ales-o, cea de expert contabil și de auditor financiar. În mod deosebit, țin să remarc importanța pe care o are calitatea de membru al CECCAR în toate activitățile profesionale pe care le desfășor și, deci, inclusiv în practica de investitor pe piața de capital.

Acestea fiind spuse, vă rog să detaliați considerentele de ordin general pe care le-ați prezentat până acum. Mă refer, în special, la asumarea riscurilor. De fapt, este un aspect esențial, intrinsec economiei de piață.

Într-adevăr, aici găsim „esența” participării la operațiunile bursiere. Pe măsura dobândirii experienței necesare, am parcurs multe etape, respectiv gradele de risc, de la cele minime până la cele mai sofisticate, ajungând la un tip de investiții la BVB, investiții dragi mie acum, la vârsta pe care o am…

…Nu contează, cred, anii de viață, ci starea de spirit tinerească, ale cărei virtuți le întruchipează chiar și capacitatea de asumare a riscurilor…

…Așa este, dar atunci când mă refer la o experiență de peste două decenii, am în vedere mai ales îmbinarea stării de spirit despre care vorbiți cu datele dinamice oferite de procesul de maturizare, inclusiv în privința capacității de a face față exigențelor pieței de capital.

Detaliile pe care v-am rugat să le oferiți cititorilor erau legate de specificul unor operațiuni bursiere de retail.

Evident, aici doream să ajung. Investițiile bursiere pe care le fac, respectiv cumpărarea de acțiuni ale emitenților, relevă legătura dintre firmele respective și produsele/serviciile pe care le utilizez în viața de zi cu zi sau pe care le văd și le admir atunci când sunt folosite de oamenii din jurul meu.

Fără îndoială, chiar dacă luăm în considerare contextul prezentat de dvs., cei implicați în tranzacțiile bursiere urmăresc obținerea de profit.

Categoric. Refuz ipocrizia unora care vor să pozeze în altceva decât sunt și nu spun tranșant ceea ce au în vedere să obțină.

Perfect. În acest spirit, vă propun să discutăm în continuare.

În ceea ce mă privește, prefer investițiile cu un risc relativ mic. Ele îți oferă un tip de liniște, de încredere bazate pe constanță, pe continuitate, pe acumulările în timp – cele care generează și o satisfacție personală de necontestat.

În ce ar consta aceasta?

În simplul fapt că ai o contribuție palpabilă, materială la dezvoltarea lumii afacerilor, lume din care fac și eu parte, astfel încât există și un punct de întâlnire între interesele firmelor emitente și interesul meu personal.

În mod obiectiv – pentru că tot ați mai folosit acest termen – convergența unor asemenea interese se vede și în evoluția de ansamblu a economiei românești.

Neîndoios. Contribuția la care vă referiți se concretizează în alegerea cu grijă a emitenților, ceea ce confirmă că apreciezi și modul lor de a face business, etica lor, respectiv dezvoltare sustenabilă, CSR, implicarea locală, ceea ce reprezintă și un exemplu pentru alți emitenți; o dezvoltare sustenbilă, deși implică costuri, în final acestea sunt răsplătite de investitori. Este un alt mod de a te diferenția în calitate de competitor.

Sigur, fiecare participant la operațiunile bursiere acționează potrivit caracteristicilor personale, atât în ceea ce privește modul de abordare a pieței de capital, cât și în ceea ce înseamnă, generic, idealuri de viață. Cum evaluați experiența dvs. din această dublă perspectivă?

În ordinea de idei evocată de dvs., țin să remarc că, în prezent, nu mai este suficient ceea ce am învățat în școlile, masterele de business, că scopul suprem este de a face profit, de a maximiza profitul. Acum, esențial este cum alegi calea de a atinge astfel de obiective. Prin implicarea investitorului local în firmele locale ajuți indirect/direct comunitatea și te ajuți și pe tine atât prin câștigul direct financiar, cât și prin încântarea sufletească de a ajuta comunitatea ta. La bursă, nu doar poți investi financiar profitabil; câștigi o înțelegere a modului în care funcționează lucrurile în economie, adică avem de-a face cu o veritabilă autoeducare prin deschiderea față de informații noi. Vezi, astfel, cum respectivul câștig se răsfrânge atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Cu aceste considerații ați făcut și „conexiunea” cu elementele specifice implicării social-civice, fapt reflectat de activitatea dvs. ca manager de proiect pentru Clubul Tinerilor Experți Contabili din România (CTECR) și de membru în Consiliul Superior al CECCAR. Am asistat la momentul creării Clubului, la unele dintre manifestările pe care le-a inițiat, am scris cu plăcere despre noile generații de profesioniști contabili. În încheierea convorbirii, ce mesaj adresați tinerilor în cvadrupla dvs. calitate – de profesionist contabil și auditor financiar, de businessman, de manager al proiectului CTECR și de membru în organismul de conducere al CECCAR?

Cum se știe, Clubul nostru se adresează stagiarilor și, mai ales, tinerilor membri ai CECCAR, experți contabili. Prin acțiunile pe care le organizăm, urmărim să le insuflăm spiritul CECCAR, atașamentul față de profesie, responsabilitatea civică, respectarea necondiționată a deontologiei contabile. Pentru că principala temă a convorbirii noastre o constituie participarea personală la piața de capital, trebuie să precizez că, prin manifestările Clubului, transmit și o chemare la apropierea tinerilor experți contabili de Bursa de Valori. Este semnificativ că atât CECCAR, cât și BVB au o existență de aproape 100 de ani, perioadă în care activitățile lor s-au întâlnit, s-au intersectat, s-au aliniat la obiective comune. Bineînțeles, comunic și elemente din propria mea experiență din piața de capital. Asemenea experiențe ajută nemijlocit la înțelegerea influenței reciproce a mecanismelor de funcționare a activităților de tip antreprenorial, a modului în care funcționează mintea unui antreprenor (clientul nostru sau angajatorul nostru), ceea ce reflectă interesul reciproc și, totodată, contribuțiile la dezvoltarea economiei țării, așa cum am mai subliniat. Prin urmare, mesajul meu este unul pro-investiții, pro-piața de capital, pro-profesia contabilă, pro-interesul public. Cum Bursa, ca barometru al întregii economii, „simte” în timp real starea de „sănătate” și direcția de evoluție a economiei în general și/sau a unui sector al acesteia, noi, profesioniștii contabili, participanți și la consolidarea pieței de capital, dăm măsura exactă a implicării active în tot ceea ce contribuie la progresul României.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 22 februarie 2021

CECCAR FM

Publicat

pe

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale: cazul Turciei creează controverse în Parlamentul European

La 15 februarie a.c., experții naționali din cadrul Consiliului UE au ajuns la un acord în privința includerii Turciei în anexa I a listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Ankara mai are încă 4 luni la dispoziție pentru a-și rezolva problema din sistemul automat de schimb de informații privind deținătorii de conturi bancare, care reprezintă principala cauză pentru care Turcia ar putea fi inclusă în această listă. În cazul în care Turcia nu respectă acest termen-limită, va fi inclusă în anexa I din lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale la următoarea revizuire din luna octombrie 2021. Cu toate acestea, mulți europarlamentari nu au fost mulțumiți de această decizie. Markus Ferber (Partidul Popular European, Germania) și Sven Giegold (Partidul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Germania) și-au exprimat preocupările privind noul termen acordat Turciei, care ar putea contribui la reducerea eficienței acestei liste. Alte modificări constau în adăugarea Dominicăi în anexa I a listei și transferarea Barbadosului în anexa II.

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna februarie: scrisori de punere în întârziere pentru Franța și Suedia

La 18 februarie a.c., Comisia Europeană a publicat pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna februarie 2021. În domeniul fiscal, CE a trimis atât Franței, cât și Suediei scrisori de punere în întârziere, ambele scrisori având legătură cu o posibilă încălcare a liberei circulații a capitalului (în temeiul art. 63 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al art. 40 din Acordul privind Spațiul Economic European). CE solicită Franței să modifice normele naționale privind impozitul reținut la sursă pentru dividendele plătite „societăților de asigurare de tip unit-linked din alte state membre ale Spațiului Economic European (SEE)”. Asigurarea de tip unit-linked este un sistem de asigurări de viață în care primele plătite de titularul poliței sunt utilizate pentru achiziționarea de unități ale fondurilor de investiții selectate de persoana respectivă și în care dividendele plătite de fonduri sunt transferate de către asigurător deținătorului poliței. Societățile de asigurare de tip unit-linked stabilite în statele membre ale SEE sunt obligate să plătească un impozit final reținut la sursă pentru dividendele primite în Franța. Cu toate acestea, societățile de asigurări de tip unit-linked cu sediul în Franța fie nu plătesc niciun impozit reținut la sursă pentru aceste dividende, fie pot deduce impozitul reținut la sursă plătit din impozitul francez pe profit, care este zero. Comisia consideră că aceste norme încalcă principiul liberei circulații a capitalului. Scrisoarea trimisă Suediei solicită acesteia să își modifice normele privind impozitarea dividendelor către instituțiile publice de pensii nerezidente. Fondurile publice suedeze de pensii sunt scutite în totalitate de la plata impozitului, în timp ce dividendele plătite instituțiilor publice de pensii nerezidente echivalente sunt supuse unei rețineri la sursă, de obicei la o cotă redusă de 15%. Tratamentele fiscale diferite pot constitui o încălcare a liberei circulații a capitalului. Suedia și Franța au două luni la dispoziție pentru a răspunde argumentelor expuse de Comisie. La expirarea acestui termen, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Amânarea plății taxelor aplicată companiilor aeriene în Franța, conformă cu legislația UE

La 17 februarie a.c., Tribunalul General al Uniunii Europene a confirmat că amânarea plății taxelor introdusă în Franța pentru a sprijini companiile aeriene care dețin licență franceză în perioada de pandemie este în conformitate cu legislația UE. În martie 2020, Franța a înștiințat Comisia Europeană cu privire la o măsură de ajutor sub forma unei amânări a plății lunare a taxei de aviație civilă și a taxei de solidaritate pe biletele de avion pentru perioada martie-decembrie 2020. Comisia a clasificat amânarea plății taxelor drept o formă de ajutor de stat compatibilă cu piața internă, în conformitate cu art. 107 alin. (2) lit. (b) din TFUE. Compania aeriană Ryanair a intentat o acțiune în instanță solicitând anularea deciziei respective. Tribunalul UE a confirmat că pandemia de COVID-19, restricțiile de călătorie și măsurile de izolare adoptate în Franța pentru a preveni răspândirea virusului constituie o situație excepțională în temeiul art. 107 alin. (2) lit. (b) din TFUE, care a cauzat prejudicii economice companiilor aeriene ce își desfășoară activitatea în Franța. Tribunalul UE a constatat că limitarea amânării plății taxelor la companiile aeriene care dețin o licență franceză corespunde scopului acesteia de a remedia pagubele cauzate de situația excepțională în cauză. În baza acestui fapt, Tribunalul General al UE a confirmat că obiectivul amânării respective respectă dispozițiile derogării prevăzute în art. 107 alin. (2) lit. (b) din TFUE, iar condițiile de acordare a acestei forme de ajutor de stat nu depășesc strictul necesar pentru a îndeplini acest obiectiv.

Consultare publică a CE privind implementarea normelor TVA pentru comerțul electronic

La 18 februarie a.c., Comisia Europeană a publicat o cerere de feedback cu privire la propunerea de implementare a unor norme referitoare la controlul tranzacțiilor efectuate de persoanele impozabile care furnizează servicii persoanelor neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și furnizează anumite bunuri la nivel intern. Obiectivele acestei propuneri sunt clarificarea normelor și standardizarea documentelor pentru controlul tranzacțiilor înregistrate în schema specială de TVA pentru comerțul electronic. Aceste aranjamente speciale permit persoanelor impozabile să declare și să plătească taxa pe valoarea adăugată pentru anumite bunuri și servicii furnizate în statul membru în care sunt stabilite în loc să declare și să plătească taxa pe valoarea adăugată în fiecare stat în care furnizează bunuri/servicii. Statul membru de reședință este responsabil de schimbul de declarații și plăți de TVA cu statul membru de consum. Pentru a facilita schimbul de informații, Comisia a propus ca persoanele impozabile să utilizeze un formular standard care să includă anumite informații (numele persoanelor impozabile și al intermediarilor, numărul de identificare TVA, perioadele fiscale acoperite și tipul de înregistrare solicitată). Termenul-limită de transmitere a observațiilor este 18 martie 2021.

Franța va folosi social media pentru a depista evazioniștii fiscali

La 13 februarie a.c., Franța a publicat un decret care stabilește procedura prin care autoritățile franceze pot colecta și utiliza date de pe rețelele sociale pentru a obține probe care să indice existența fraudei fiscale. Această măsură vizează utilizatorii platformelor digitale precum Airbnb, Facebook, YouTube, BlaBlaCar etc. Decretul acoperă doar informațiile divulgate „în mod intenționat” și stabilește condițiile de implementare a unor procese automate care vor permite autorităților fiscale să proceseze astfel de date. Decretul specifică, de asemenea, o serie de condiții pentru a asigura faptul că procesul este adecvat scopului și că datele personale procesate sunt adecvate, relevante și se limitează la strictul necesar.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

MMPS propune noi modele ale unor documente prevăzute în Codul muncii

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53¹ alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin acest proiect, inițiatorii propun modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53¹ alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a tradus în limba română revizuirile aduse Codului etic

CECCAR FM

Publicat

pe

Pentru a ține la curent membrii și părțile interesate cu noile reglementări de la nivel internațional, CECCAR pune la dispoziție versiunea în limba română a Reglementării Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), Revizuiri la Cod care tratează obiectivitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii și a altor revizori adecvați, emisă în ianuarie 2021.

Documentul este strâns legat de publicarea de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a noilor Standarde Internaționale privind Managementul Calității (ISQM), sprijinind aplicarea ISQM 2 prin tratarea eligibilității profesioniștilor de a-și asuma revizuirea calității unei misiuni, în special din perspectiva obiectivității acestora.

Reglementarea IESBA este disponibilă gratuit pe site-ul Cod etic – Standarde internaționale. Cele două standarde privind managementul calității, ISQM 1 – Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare, ori alte misiuni de asigurare și servicii conexe și ISQM 2 – Revizuirea calității misiunilor, vor fi publicate, de asemenea, în scurt timp în limba română.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending