Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Participarea la operațiunile bursiere – valoare adăugată în plan profesional și economico-social

Publicat

pe

Convorbire cu Andrei Badiu, manager de proiect – Clubul Tinerilor Experți Contabili din România și membru în Consiliul Superior al CECCAR

Teodor Brateș: Înainte de toate, dați-mi voie să le reamintesc cititorilor că dvs. sunteți protagonistul uneia dintre cele 10 povești de succes prezentate în cartea Prima mea investiție, lansată recent de Bursa de Valori București (BVB) în contextul marcării, pentru prima dată în țara noastră, a Zilei Naționale a Investițiilor. De ce mărturia dvs. se intitulează „Bucuria pură de a tranzacționa”?

Andrei Badiu: Sunt dator să precizez ceea ce înțeleg prin noțiunea de „pur”. Ea este legată de faptul că am avut prima tranzacție la BVB în 1997, la vârsta de 17 ani, în timp ce eram elev la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Este vorba despre ceea ce numim „puritatea vârstei”, faptul obiectiv și obiectivizat, ca atare, și anume că ești animat de idealuri, de principii și valori nealterate de derapaje morale și nici de o altă natură.

Dar ați dorit să câștigați, nu să pierdeți. Și nu oricum, ci la Bursă, ceea ce induce un element „speculativ”…

…Sigur, se poate discuta mult despre caracterul tranzacțiilor bursiere. Am o experiență de peste 20 de ani în materie și sunt, deci, în măsură să mă desfășor cu explicațiile multe ore, recurgând la amintiri și formulând concluzii. „Puritatea” pe care o evoc viza, în primul rând, dorința de a câștiga în mod cinstit, respectiv prin cunoașterea și respectarea strictă a regulilor bursiere, iar în al doilea rând, reprezenta o modalitate de verificare sinceră a propriilor aptitudini, ca premisă a opțiunii mele profesionale și, pe un plan mai larg, pentru întreaga viață. Riscurile asumate ca „jucător” la Bursă nu sunt de natură aventurieră, ci expresia conștientizării implicațiilor unor operațiuni bazate pe asimilarea unor proceduri, a unor deprinderi care nu sunt favorizate numai prin datele native, ci sunt continuu potențate de profilul profesiei pe care mi-am ales-o, cea de expert contabil și de auditor financiar. În mod deosebit, țin să remarc importanța pe care o are calitatea de membru al CECCAR în toate activitățile profesionale pe care le desfășor și, deci, inclusiv în practica de investitor pe piața de capital.

Acestea fiind spuse, vă rog să detaliați considerentele de ordin general pe care le-ați prezentat până acum. Mă refer, în special, la asumarea riscurilor. De fapt, este un aspect esențial, intrinsec economiei de piață.

Într-adevăr, aici găsim „esența” participării la operațiunile bursiere. Pe măsura dobândirii experienței necesare, am parcurs multe etape, respectiv gradele de risc, de la cele minime până la cele mai sofisticate, ajungând la un tip de investiții la BVB, investiții dragi mie acum, la vârsta pe care o am…

…Nu contează, cred, anii de viață, ci starea de spirit tinerească, ale cărei virtuți le întruchipează chiar și capacitatea de asumare a riscurilor…

…Așa este, dar atunci când mă refer la o experiență de peste două decenii, am în vedere mai ales îmbinarea stării de spirit despre care vorbiți cu datele dinamice oferite de procesul de maturizare, inclusiv în privința capacității de a face față exigențelor pieței de capital.

Detaliile pe care v-am rugat să le oferiți cititorilor erau legate de specificul unor operațiuni bursiere de retail.

Evident, aici doream să ajung. Investițiile bursiere pe care le fac, respectiv cumpărarea de acțiuni ale emitenților, relevă legătura dintre firmele respective și produsele/serviciile pe care le utilizez în viața de zi cu zi sau pe care le văd și le admir atunci când sunt folosite de oamenii din jurul meu.

Fără îndoială, chiar dacă luăm în considerare contextul prezentat de dvs., cei implicați în tranzacțiile bursiere urmăresc obținerea de profit.

Categoric. Refuz ipocrizia unora care vor să pozeze în altceva decât sunt și nu spun tranșant ceea ce au în vedere să obțină.

Perfect. În acest spirit, vă propun să discutăm în continuare.

În ceea ce mă privește, prefer investițiile cu un risc relativ mic. Ele îți oferă un tip de liniște, de încredere bazate pe constanță, pe continuitate, pe acumulările în timp – cele care generează și o satisfacție personală de necontestat.

În ce ar consta aceasta?

În simplul fapt că ai o contribuție palpabilă, materială la dezvoltarea lumii afacerilor, lume din care fac și eu parte, astfel încât există și un punct de întâlnire între interesele firmelor emitente și interesul meu personal.

În mod obiectiv – pentru că tot ați mai folosit acest termen – convergența unor asemenea interese se vede și în evoluția de ansamblu a economiei românești.

Neîndoios. Contribuția la care vă referiți se concretizează în alegerea cu grijă a emitenților, ceea ce confirmă că apreciezi și modul lor de a face business, etica lor, respectiv dezvoltare sustenabilă, CSR, implicarea locală, ceea ce reprezintă și un exemplu pentru alți emitenți; o dezvoltare sustenbilă, deși implică costuri, în final acestea sunt răsplătite de investitori. Este un alt mod de a te diferenția în calitate de competitor.

Sigur, fiecare participant la operațiunile bursiere acționează potrivit caracteristicilor personale, atât în ceea ce privește modul de abordare a pieței de capital, cât și în ceea ce înseamnă, generic, idealuri de viață. Cum evaluați experiența dvs. din această dublă perspectivă?

În ordinea de idei evocată de dvs., țin să remarc că, în prezent, nu mai este suficient ceea ce am învățat în școlile, masterele de business, că scopul suprem este de a face profit, de a maximiza profitul. Acum, esențial este cum alegi calea de a atinge astfel de obiective. Prin implicarea investitorului local în firmele locale ajuți indirect/direct comunitatea și te ajuți și pe tine atât prin câștigul direct financiar, cât și prin încântarea sufletească de a ajuta comunitatea ta. La bursă, nu doar poți investi financiar profitabil; câștigi o înțelegere a modului în care funcționează lucrurile în economie, adică avem de-a face cu o veritabilă autoeducare prin deschiderea față de informații noi. Vezi, astfel, cum respectivul câștig se răsfrânge atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Cu aceste considerații ați făcut și „conexiunea” cu elementele specifice implicării social-civice, fapt reflectat de activitatea dvs. ca manager de proiect pentru Clubul Tinerilor Experți Contabili din România (CTECR) și de membru în Consiliul Superior al CECCAR. Am asistat la momentul creării Clubului, la unele dintre manifestările pe care le-a inițiat, am scris cu plăcere despre noile generații de profesioniști contabili. În încheierea convorbirii, ce mesaj adresați tinerilor în cvadrupla dvs. calitate – de profesionist contabil și auditor financiar, de businessman, de manager al proiectului CTECR și de membru în organismul de conducere al CECCAR?

Cum se știe, Clubul nostru se adresează stagiarilor și, mai ales, tinerilor membri ai CECCAR, experți contabili. Prin acțiunile pe care le organizăm, urmărim să le insuflăm spiritul CECCAR, atașamentul față de profesie, responsabilitatea civică, respectarea necondiționată a deontologiei contabile. Pentru că principala temă a convorbirii noastre o constituie participarea personală la piața de capital, trebuie să precizez că, prin manifestările Clubului, transmit și o chemare la apropierea tinerilor experți contabili de Bursa de Valori. Este semnificativ că atât CECCAR, cât și BVB au o existență de aproape 100 de ani, perioadă în care activitățile lor s-au întâlnit, s-au intersectat, s-au aliniat la obiective comune. Bineînțeles, comunic și elemente din propria mea experiență din piața de capital. Asemenea experiențe ajută nemijlocit la înțelegerea influenței reciproce a mecanismelor de funcționare a activităților de tip antreprenorial, a modului în care funcționează mintea unui antreprenor (clientul nostru sau angajatorul nostru), ceea ce reflectă interesul reciproc și, totodată, contribuțiile la dezvoltarea economiei țării, așa cum am mai subliniat. Prin urmare, mesajul meu este unul pro-investiții, pro-piața de capital, pro-profesia contabilă, pro-interesul public. Cum Bursa, ca barometru al întregii economii, „simte” în timp real starea de „sănătate” și direcția de evoluție a economiei în general și/sau a unui sector al acesteia, noi, profesioniștii contabili, participanți și la consolidarea pieței de capital, dăm măsura exactă a implicării active în tot ceea ce contribuie la progresul României.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2021

Publicat

pe

Statele membre UE consideră bine-venit acordul privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte

Coreper (reprezentanții permanenți ai statelor membre UE) a aprobat, la 9 iunie, acordul la care au ajuns echipele de negociere din partea Consiliului UE și a Parlamentului European în ceea ce privește propunerea de directivă privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (public CbCR). În baza acestui acord, companiile care își desfășoară activitatea în UE cu o cifră de afaceri anuală ce depășește 750 de miliarde de euro vor trebui să prezinte anual informații fiscale specifice (precum cifra de afaceri, profitul net, numărul de angajați, impozitul pe profit plătit). Această obligație se va aplica și țărilor terțe aflate pe lista „neagră” a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și țărilor terțe de pe lista „gri” a jurisdicțiilor necooperante care au depus eforturi pentru a-și îmbunătăți transparența fiscală timp de cel puțin doi ani. Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) și Comisia pentru afaceri juridice (JURI) din cadrul Parlamentului European vor vota săptămâna aceasta în ceea ce privește acordul.

ECOFIN va discuta cotele de TVA

Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene a decis să aducă în atenția celor 27 de miniștri de finanțe ai UE propunerea privind libertatea de a stabili cote de TVA extrem de reduse sau cote zero de TVA. Următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN va avea loc la 18 iunie, cu prilejul căreia miniștrii de finanțe vor discuta posibilitatea de a introduce o listă cu produse și servicii eligibile pentru cote reduse de TVA (deși Comisia a propus o listă cu produse neeligibile, în care să fie incluse produsele din alcool, tutun și petrol). Grupul de lucru care s-a reunit la 1 iunie nu a ajuns la un consens în privința documentului de compromis întocmit de președinția portugheză a Consiliului UE și au mai rămas o serie de aspecte care trebuie clarificate, printre care se numără și derogările existente pe care statele membre UE doresc să le păstreze. În ceea ce privește cotele zero și cotele de TVA extrem de reduse, Consiliul Uniunii Europene a propus restricționarea acestora doar la anumite produse și servicii care îndeplinesc nevoi de bază și elaborarea unor politici publice clare.

Comisia Europeană: Consultare privind combaterea utilizării entităților-paravan în scopuri fiscale

Comisia Europeană a lansat, la 4 iunie, o consultare publică pe tema combaterii utilizării entităților-paravan și a înțelegerilor în scopuri fiscale. Obiectivul acestei consultări este colectarea datelor și probelor necesare pentru a elabora noi norme europene în scopul combaterii utilizării entităților-paravan și a înțelegerilor în scopul evitării obligațiilor fiscale. Consultarea ar trebui să ofere sugestii cu privire la măsura în care normele existente de la nivelul UE tratează riscul de evitare a obligațiilor fiscale și ce fel de norme noi ar putea completa cadrul legislativ existent. Informațiile colectate ar trebui să permită conturarea problemei și elaborarea unei definiții comune a entităților-paravan, crearea unui inventar cu normele existente în statele membre, precum și caracteristicile unei noi inițiative la nivel european. Se solicită opinia cetățenilor cu privire la consecințele fiscale care ar trebui asociate entităților- paravan, după ce acestea sunt identificate în baza noilor norme, sancțiunile impuse în caz de neconformitate și impactul potențial al noilor norme asupra diferitelor părți interesate. Termenul-limită de transmitere a observațiilor este 27 august 2021.

Liderii G7 au aprobat rata minimă globală de impozitare

Liderii G7 au emis, la 13 iunie, un comunicat comun în care aprobă rata minimă globală de impozitare. Documentul evidențiază necesitatea unui dialog pentru a ajunge la un consens global privind alocarea drepturilor de impozitare și rata minimă de impozitare de cel puțin 15% pentru fiecare țară. Comunicatul vizează reuniunea din luna iulie a miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20, ce va fi un moment crucial pentru încheierea unui acord, ținând cont de demersurile propuse de cadrul inclusiv privind BEPS al G20/OCDE.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Formularul Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în consultare

Publicat

pe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că verificarea situației fiscale personale cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate și se realizează în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

Potrivit prevederilor art. 336 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri, potrivit art. 138 alin. (7), constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art. 336 alin. (2) lit. i) din același act normativ. Până la data reorganizării ANAF prin HG nr. 174/2020, competența de exercitare a verificării situației fiscale personale era stabilită prin OPANAF nr. 3.695/2015, cu modificările și completările aduse prin OPANAF nr. 1.817/2017. Potrivit acestor reglementări, organe fiscale competente în efectuarea verificării situației fiscale personale erau:  Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice pe întregul teritoriu al țării;  organele de inspecție fiscală din cadrul structurilor fiscale teritoriale (administrațiile județene ale finanțelor publice) în a căror rază se află domiciliul fiscal al persoanelor fizice verificate.

Prin OPANAF nr. 967/2020 și nr. 968/2020 privind aprobarea structurilor organizatorice ale Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov, respectiv București, s-au înființat în cadrul aparatului propriu al direcțiilor generale regionale, în subordinea directorului executiv – inspecție fiscalǎ, serviciile verificǎri fiscale (prin preluarea activității operaționale și a personalului serviciilor verificări fiscale care până la data reorganizării erau în structura DGCVPF). După reorganizare, ca urmare a emiterii OPANAF nr. 2.778/2020, competența de exercitare a verificării situației fiscale personală pe întregul teritoriu al țării revine Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice și direcțiilor generale regionale a finanțelor publice prin serviciile verificări fiscale din cadrul acestora.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

OUG nr. 44/2021. Sinteza principalelor prevederi

Publicat

pe

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

După cum se știe, recent a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din 7 iunie 2021 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2021, care modifică unele măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul COVID-19. Redăm, în continuare, o sinteză a prevederilor actului normativ.

Premisele apariției OUG nr. 44/2021:

  • indemnizațiile de șomaj tehnic  (instituite prin OUG nr. 30/2020) se acordă până la 30 iunie 2021;
  • în cazul persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul artistic, deși nu mai sunt supuse restricțiilor severe, încă sunt impuse limitări ce țin de măsurile de protecție sanitară sau de numărul de participanți la evenimente culturale ori sportive;
  • aceste categorii de persoane nu vor putea realiza, în condițiile limitărilor menționate, venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor zilnice de trai proprii și ale membrilor familiilor;
  • necesitatea de a se asigura măsuri de compensare a reducerii veniturilor acestor categorii profesionale ce ar însuma aproximativ 5.500 persoane și familiile acestora.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

Din motive tehnice, emisia CECCAR FM poate suferi întreruperi.

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!

  • http://5.154.233.5:8000/