Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Participarea la operațiunile bursiere – valoare adăugată în plan profesional și economico-social

CECCAR FM

Publicat

pe

Convorbire cu Andrei Badiu, manager de proiect – Clubul Tinerilor Experți Contabili din România și membru în Consiliul Superior al CECCAR

Teodor Brateș: Înainte de toate, dați-mi voie să le reamintesc cititorilor că dvs. sunteți protagonistul uneia dintre cele 10 povești de succes prezentate în cartea Prima mea investiție, lansată recent de Bursa de Valori București (BVB) în contextul marcării, pentru prima dată în țara noastră, a Zilei Naționale a Investițiilor. De ce mărturia dvs. se intitulează „Bucuria pură de a tranzacționa”?

Andrei Badiu: Sunt dator să precizez ceea ce înțeleg prin noțiunea de „pur”. Ea este legată de faptul că am avut prima tranzacție la BVB în 1997, la vârsta de 17 ani, în timp ce eram elev la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Este vorba despre ceea ce numim „puritatea vârstei”, faptul obiectiv și obiectivizat, ca atare, și anume că ești animat de idealuri, de principii și valori nealterate de derapaje morale și nici de o altă natură.

Dar ați dorit să câștigați, nu să pierdeți. Și nu oricum, ci la Bursă, ceea ce induce un element „speculativ”…

…Sigur, se poate discuta mult despre caracterul tranzacțiilor bursiere. Am o experiență de peste 20 de ani în materie și sunt, deci, în măsură să mă desfășor cu explicațiile multe ore, recurgând la amintiri și formulând concluzii. „Puritatea” pe care o evoc viza, în primul rând, dorința de a câștiga în mod cinstit, respectiv prin cunoașterea și respectarea strictă a regulilor bursiere, iar în al doilea rând, reprezenta o modalitate de verificare sinceră a propriilor aptitudini, ca premisă a opțiunii mele profesionale și, pe un plan mai larg, pentru întreaga viață. Riscurile asumate ca „jucător” la Bursă nu sunt de natură aventurieră, ci expresia conștientizării implicațiilor unor operațiuni bazate pe asimilarea unor proceduri, a unor deprinderi care nu sunt favorizate numai prin datele native, ci sunt continuu potențate de profilul profesiei pe care mi-am ales-o, cea de expert contabil și de auditor financiar. În mod deosebit, țin să remarc importanța pe care o are calitatea de membru al CECCAR în toate activitățile profesionale pe care le desfășor și, deci, inclusiv în practica de investitor pe piața de capital.

Acestea fiind spuse, vă rog să detaliați considerentele de ordin general pe care le-ați prezentat până acum. Mă refer, în special, la asumarea riscurilor. De fapt, este un aspect esențial, intrinsec economiei de piață.

Într-adevăr, aici găsim „esența” participării la operațiunile bursiere. Pe măsura dobândirii experienței necesare, am parcurs multe etape, respectiv gradele de risc, de la cele minime până la cele mai sofisticate, ajungând la un tip de investiții la BVB, investiții dragi mie acum, la vârsta pe care o am…

…Nu contează, cred, anii de viață, ci starea de spirit tinerească, ale cărei virtuți le întruchipează chiar și capacitatea de asumare a riscurilor…

…Așa este, dar atunci când mă refer la o experiență de peste două decenii, am în vedere mai ales îmbinarea stării de spirit despre care vorbiți cu datele dinamice oferite de procesul de maturizare, inclusiv în privința capacității de a face față exigențelor pieței de capital.

Detaliile pe care v-am rugat să le oferiți cititorilor erau legate de specificul unor operațiuni bursiere de retail.

Evident, aici doream să ajung. Investițiile bursiere pe care le fac, respectiv cumpărarea de acțiuni ale emitenților, relevă legătura dintre firmele respective și produsele/serviciile pe care le utilizez în viața de zi cu zi sau pe care le văd și le admir atunci când sunt folosite de oamenii din jurul meu.

Fără îndoială, chiar dacă luăm în considerare contextul prezentat de dvs., cei implicați în tranzacțiile bursiere urmăresc obținerea de profit.

Categoric. Refuz ipocrizia unora care vor să pozeze în altceva decât sunt și nu spun tranșant ceea ce au în vedere să obțină.

Perfect. În acest spirit, vă propun să discutăm în continuare.

În ceea ce mă privește, prefer investițiile cu un risc relativ mic. Ele îți oferă un tip de liniște, de încredere bazate pe constanță, pe continuitate, pe acumulările în timp – cele care generează și o satisfacție personală de necontestat.

În ce ar consta aceasta?

În simplul fapt că ai o contribuție palpabilă, materială la dezvoltarea lumii afacerilor, lume din care fac și eu parte, astfel încât există și un punct de întâlnire între interesele firmelor emitente și interesul meu personal.

În mod obiectiv – pentru că tot ați mai folosit acest termen – convergența unor asemenea interese se vede și în evoluția de ansamblu a economiei românești.

Neîndoios. Contribuția la care vă referiți se concretizează în alegerea cu grijă a emitenților, ceea ce confirmă că apreciezi și modul lor de a face business, etica lor, respectiv dezvoltare sustenabilă, CSR, implicarea locală, ceea ce reprezintă și un exemplu pentru alți emitenți; o dezvoltare sustenbilă, deși implică costuri, în final acestea sunt răsplătite de investitori. Este un alt mod de a te diferenția în calitate de competitor.

Sigur, fiecare participant la operațiunile bursiere acționează potrivit caracteristicilor personale, atât în ceea ce privește modul de abordare a pieței de capital, cât și în ceea ce înseamnă, generic, idealuri de viață. Cum evaluați experiența dvs. din această dublă perspectivă?

În ordinea de idei evocată de dvs., țin să remarc că, în prezent, nu mai este suficient ceea ce am învățat în școlile, masterele de business, că scopul suprem este de a face profit, de a maximiza profitul. Acum, esențial este cum alegi calea de a atinge astfel de obiective. Prin implicarea investitorului local în firmele locale ajuți indirect/direct comunitatea și te ajuți și pe tine atât prin câștigul direct financiar, cât și prin încântarea sufletească de a ajuta comunitatea ta. La bursă, nu doar poți investi financiar profitabil; câștigi o înțelegere a modului în care funcționează lucrurile în economie, adică avem de-a face cu o veritabilă autoeducare prin deschiderea față de informații noi. Vezi, astfel, cum respectivul câștig se răsfrânge atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Cu aceste considerații ați făcut și „conexiunea” cu elementele specifice implicării social-civice, fapt reflectat de activitatea dvs. ca manager de proiect pentru Clubul Tinerilor Experți Contabili din România (CTECR) și de membru în Consiliul Superior al CECCAR. Am asistat la momentul creării Clubului, la unele dintre manifestările pe care le-a inițiat, am scris cu plăcere despre noile generații de profesioniști contabili. În încheierea convorbirii, ce mesaj adresați tinerilor în cvadrupla dvs. calitate – de profesionist contabil și auditor financiar, de businessman, de manager al proiectului CTECR și de membru în organismul de conducere al CECCAR?

Cum se știe, Clubul nostru se adresează stagiarilor și, mai ales, tinerilor membri ai CECCAR, experți contabili. Prin acțiunile pe care le organizăm, urmărim să le insuflăm spiritul CECCAR, atașamentul față de profesie, responsabilitatea civică, respectarea necondiționată a deontologiei contabile. Pentru că principala temă a convorbirii noastre o constituie participarea personală la piața de capital, trebuie să precizez că, prin manifestările Clubului, transmit și o chemare la apropierea tinerilor experți contabili de Bursa de Valori. Este semnificativ că atât CECCAR, cât și BVB au o existență de aproape 100 de ani, perioadă în care activitățile lor s-au întâlnit, s-au intersectat, s-au aliniat la obiective comune. Bineînțeles, comunic și elemente din propria mea experiență din piața de capital. Asemenea experiențe ajută nemijlocit la înțelegerea influenței reciproce a mecanismelor de funcționare a activităților de tip antreprenorial, a modului în care funcționează mintea unui antreprenor (clientul nostru sau angajatorul nostru), ceea ce reflectă interesul reciproc și, totodată, contribuțiile la dezvoltarea economiei țării, așa cum am mai subliniat. Prin urmare, mesajul meu este unul pro-investiții, pro-piața de capital, pro-profesia contabilă, pro-interesul public. Cum Bursa, ca barometru al întregii economii, „simte” în timp real starea de „sănătate” și direcția de evoluție a economiei în general și/sau a unui sector al acesteia, noi, profesioniștii contabili, participanți și la consolidarea pieței de capital, dăm măsura exactă a implicării active în tot ceea ce contribuie la progresul României.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Reprezentantul CECCAR, prezent la cel de-al 44-lea Congres anual al EAA

CECCAR FM

Publicat

pe

Cel de-al 44-lea Congres anual al Asociației Europene de Contabilitate (EAA), care a avut loc în Bergen, Norvegia, în perioada 11-13 mai, a reprezentat o oportunitate pentru mediul academic și pentru profesioniștii din domeniul contabil din întreaga lume de a se reuni și de a dezbate problemele curente și viitoare în materie de contabilitate și cercetare. Cele două domenii de interes au fost abordate din diverse perspective, cum ar fi contabilitatea socială și de mediu, etica, raportarea financiară, raportarea integrată, contabilitatea de management, contabilitatea sectorului public și nonprofit, audit, guvernanță, impactul digitalizării.

Reprezentantul CECCAR, Adriana Florina Popa, membru în Panelul Internațional de Educație Contabilă (IPAE) al IFAC, a fost invitat să participe ca vorbitor în cadrul Simpozionului Abordarea sustenabilității prin educația contabilă. În timpul dezbaterii moderate de Gia Chevis a avut loc un schimb interesant de idei între vorbitorii panelului – Brigitte de Graaff, Charles Cho și Ken McPhail. Scopul simpozionului organizat de comitetul de educație a fost de a dezbate rolul educației contabile în crearea unui viitor sustenabil, în condițiile în care, în prezent, curricula este reproiectată și abordarea pedagogică, regândită.

Evenimentul a generat o dezbatere deschisă cu privire la modul în care profesorii trebuie să joace un rol principal în integrarea sustenabilității în procesul de învățare, dar și să contribuie la „alfabetizarea sustenabilă”, atât din punctul de vedere al formării academice, cât și din punctul de vedere al dezvoltării profesionale inițiale și continue în cadrul profesiei contabile. Din punct de vedere istoric, rolul profesioniștilor contabili a fost asociat în principal cu contabilitatea financiară și raportarea. Cu toate acestea, provocările globale în materie de sustenabilitate cu care se confruntă lumea în secolul 21 transformă ecosistemul de afaceri, precum și informațiile disponibile pentru profesioniștii contabili care iau decizii de afaceri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde ale IAASB ca urmare a standardelor privind managementul calității noi și revizuite, traduse de CECCAR

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a publicat, la începutul acestui an, amendamente de concordanță și amendamente corelative suplimentare aduse altor standarde ale IAASB ca urmare a emiterii în decembrie 2020 a standardelor privind managementul calității noi și revizuite.

Amendamentele de concordanță elimină inconsecvențele reale sau percepute dintre ansamblul de standarde IAASB și standardele de management al calității. Ca urmare a acestui demers, toate standardele IAASB pot funcționa împreună fără confuzii, ceea ce reprezintă un aspect esențial, dată fiind importanța managementului calității la nivelul firmei pentru desfășurarea consecventă a misiunilor de calitate.

Documentul Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde ale IAASB ca urmare a standardelor privind managementul calității noi și revizuite, tradus de CECCAR în limba română, nu tratează Standardele Internaționale de Audit (ISA-urile). Amendamentele de concordanță și amendamentele corelative la ISA-uri au fost finalizate în decembrie 2020 alături de standardele de management al calității.

Obiectivul IAASB este de a servi interesul public prin elaborarea unor standarde de audit, asigurare și a altor standarde conexe de înaltă calitate și prin facilitarea convergenței standardelor internaționale și naționale de audit și asigurare, crescând astfel calitatea și consecvența activității în întreaga lume și întărind încrederea publicului în profesia globală de audit și asigurare.

Amendamentele de concordanță la standardele internaționale ale IAASB intră în vigoare începând cu 15 decembrie 2022. Documentul integral poate fi consultat pe site-ul Cod etic – Standarde internaționale.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 16 mai 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

CE: Propunere referitoare la o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării

Miercuri, 11 mai, Comisia Europeană și-a prezentat propunerea referitoare la o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), care îmbină o indemnizație pentru noile capitaluri proprii și o limitare la deductibilitatea costurilor aferente datoriilor. Cu această propunere de directivă, obiectivul CE este de a asigura că tratamentul fiscal pentru capitalurile proprii este similar celui pentru datorii, astfel încât companiile să poată avea în vedere, în egală măsură, ambele opțiuni și să aleagă cea mai potrivită sursă de finanțare pentru modelul lor de afaceri. Indemnizația s-ar aplica tuturor contribuabililor care intră sub incidența impozitului pe profit în unul sau mai multe state membre, cu excepția întreprinderilor financiare. Practic, creșterile înregistrate de capitalurile proprii ale unui contribuabil de la un an fiscal la altul vor fi deductibile din baza de impozitare a acestuia, similar cu ceea ce se întâmplă în cazul datoriilor. De asemenea, Comisia propune prevederi anti-abuz împotriva schemelor care ar putea fi implementate pentru a eluda condițiile în care o creștere a capitalurilor proprii se califică pentru o indemnizație în baza acestei directive. Odată adoptată, directiva ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024. Este prevăzută o perioadă de tranziție pentru cele șase state membre (Belgia, Cipru, Italia, Malta, Polonia și Portugalia) care au implementat deja norme în acest sens.

CE va elimina treptat cadrul general de ajutor de stat temporar, acordat în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19

Comisia Europeană va elimina treptat Cadrul general de ajutor de stat temporar, adoptat la 19 martie 2020 și modificat ultima dată la 18 noiembrie 2021, care permite statelor membre să contracareze efectele crizei economice provocate de pandemia de coronavirus, a anunțat organizația joi, 12 mai. Comisia Europeană a precizat că măsura nu va fi extinsă după data planificată de expirare, de 30 iunie 2022, pentru majoritatea instrumentelor puse la dispoziție prin acest mecanism. Planul existent de eliminare treptată și de tranziție nu va fi modificat, inclusiv posibilitatea ca statele membre să furnizeze măsuri specifice de sprijinire a investițiilor și a solvabilității până la 31 decembrie 2022, respectiv 31 decembrie 2023. Prin intermediul acestui cadru general, Comisia a adoptat peste 1.300 de decizii, aprobând aproximativ 950 de măsuri naționale pentru o valoare totală estimată a unui ajutor de stat aprobat de circa 3,2 trilioane de euro.

Eurodeputații solicită Comisiei să adauge Emiratele Arabe Unite pe lista neagră AML

La inițiativa grupului Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană din Parlamentul European, mai mulți eurodeputați au transmis o scrisoare, miercuri, 11 mai, Comisiei Europene prin care solicită adăugarea de urgență a Emiratelor Arabe Unite pe lista EU a țărilor terțe cu risc ridicat în ceea ce privește spălarea banilor după dezvăluirile „Dubai Uncovered”. Emiratele Arabe Unite sunt incluse pe lista „gri” a Financial Action Task Force încă din martie 2022, au remarcat aceștia. În scrisoarea lor, eurodeputații încurajează Comisia să împărtășească mai multe informații privind activitatea desfășurată de grupul operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) și sugerează publicarea unui rezumat al activelor înghețate aferent fiecărui stat membru.

Conferința privind viitorul Europei: alegerea propunerilor în materie de fiscalitate

Reprezentanții cetățenilor care au participat la Conferința privind viitorul Europei și-au prezentat, luni 9 mai, la Strasbourg, propunerile redactate pe parcursul unui an, care acoperă o gamă largă de aspecte la nivel european, cum ar fi democrația, migrația, lupta împotriva schimbărilor climatice și o economie care deservește populația. „Cetățenii vor ca impozitarea să-și mute atenția de la indivizi și IMM-uri la evazioniștii fiscali, marii poluatori și impozitarea giganților digitali”, au scris aceștia în raportul final. Ei solicită, în mod special, introducerea unei baze fiscale comune pentru întreprinderi sau a unei rate minime efective și asigurarea că impozitele sunt plătite de companii acolo unde se realizează profiturile. De asemenea, ei susțin că deciziile cu privire la anumite aspecte fiscale ar trebui adoptate de o majoritate calificată în Consiliul UE. În timpul discursului cu privire la starea Uniunii de la mijlocul lunii septembrie, Comisia Europeană ar trebui să specifice ce intenționează să facă pentru a implementa propunerile înaintate la Conferință.

14 iunie – Conferința ETAF: Reglementarea profesiei: un punct de cotitură pentru limitarea evitării abuzive a obligațiilor fiscale

ETAF organizează marți, 14 iunie, la Bruxelles, conferința Reglementarea profesiei: un punct de cotitură pentru limitarea evitării abuzive a obligațiilor fiscale. Evenimentul, planificat să se desfășoare în intervalul orar 14.30-17.00, va dezbate modul în care un sector reglementat al consilierii fiscale poate face diferența, consilierii fiscali ajutând întreprinderile să-și îndeplinească obligațiile referitoare la impozite, îndeplinind un rol important în asigurarea conformității fiscale și, prin urmare, contribuind la veniturile fiscale ale statelor. Benjamin Angel, director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la Comisia Europeană, eurodeputatul Markus Ferber, vicepreședintele subcomisiei FISC din Parlamentul European, Sarah Godar, cercetător la Observatorul fiscal al UE, Philippe Vanclooster, fost partener la PwC și membru al Consiliului ITAA, și Philippe Arraou, președintele ETAF, vor participa la dezbaterea moderată de Todd Buell, jurnalist în domeniul fiscal. Conferința va fi transmisă live pe rețelele sociale ale ETAF, cu traducere simultană în limba franceză și germană. Pentru a participa la eveniment, este necesară înregistrarea pe pagina dedicată Conferinței. Aici sunt disponibile și informații referitoare la programul evenimentului.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM