Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Neamț: Momente aniversare pentru profesioniștii contabili

CECCAR FM

Publicat

pe

Filiala Neamț a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a marcat a XIII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român printr-un eveniment găzduit de Hotelul Central Plaza din Piatra Neamț.

Experți contabili, contabili autorizați, stagiari ai filialei și oficiali locali s-au reunit la locația amintită pentru a sărbători Ziua dedicată profesioniștilor contabili.

Au participat la eveniment, alături de economiști și directori economici ai unor firme sau bănci din județ, Vasile Panaite, prefectul județului; Mihai Caravan, directorul Camerei de Comerț și Industrie Neamț; Iulian Mihai Osoianu, subcomisar – Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ); Cristina Ionescu, consilier superior comunicare – Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP); Cristina Huci, director – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM); Ana-Maria Gașpar – Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM); Cezar Sîsînă, directorul ziarului Realitatea.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de președintele Filialei CECCAR Neamț, Adrian Vasile Huci, care le-a adresat membrilor urările cuvenite pentru un astfel de eveniment și a prezentat mesajul Consiliului Superior al Corpului, prilejuit de a XIII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

În continuare au luat cuvântul reprezentanții instituțiilor locale, care i-au felicitat pe profesioniștii contabili pentru activitatea depusă și au subliniat bunele relații de colaborare cu aceștia.

Astfel, Iulian Mihai Osoianu, subcomisar, IPJ Neamț, le-a adresat membrilor filialei „cele mai bune urări de bine, de sănătate, multe și valoroase realizări în activitatea de zi cu zi pentru îndeplinirea tuturor misiunilor pe care le exercitați! De asemenea, fac aceleași urări și organismului dumneavoastră, CECCAR, urându-vă să vă îndepliniți toate obiectivele pe care vi le-ați propus! Întotdeauna am avut și avem o bună colaborare cu persoanele din conducerea filialei dumneavoastră, precum și cu experții contabili care realizează misiuni de expertiză contabilă – membri ai Grupului Experților Judiciari (GEJ), și cu cei care realizează toată gama de misiuni pentru agenții economici și care asigură o mai bună conlucrare cu organele noastre de combatere a criminalității economico-financiare (…)”.

Colaborarea dintre membrii filialei și instituțiile direct implicate în activitatea acestora a fost menționată și de Cristina Ionescu, reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, adăugând: „Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a Contabilului Român vă felicit călduros și vă doresc La mulți ani!, cu cât mai multe împliniri!”.

Manifestările au continuat cu dezbateri pe tema aleasă în acest an pentru a marca evenimentul, Profesia contabilă – azi și în viitor, și cu Topul local al membrilor CECCAR.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PROFESIA CONTABILĂ

Reglementare finală IESBA, octombrie 2020, disponibilă în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili, publicată de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) în luna octombrie a.c.

IESBA este un consiliu normalizator independent la nivel global. Misiunea IESBA este de a servi interesul public prin stabilirea unor standarde de etică, inclusiv a unor dispoziții privind independența auditorilor, cu scopul de a ridica standardele privind conduita și practica etice pentru toți profesioniștii contabili prin intermediul unui Cod etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) robust și care poate fi aplicat la nivel global.

Scopul acestor revizuiri la Cod este de a promova mai bine rolul și mentalitatea pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili. Prin modificările aduse se recunoaște în mod explicit faptul că profesia contabilă beneficiază de încrederea publicului în rolurile vaste pe care le joacă în societate și că această încredere se bazează pe competențele și valorile pe care le aduce activităților sale profesionale. Foarte important, acestea reafirmă responsabilitatea profesiei de a acționa în interes public și rolul fundamental al Codului în îndeplinirea acestei responsabilități.

Această reglementare a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere în Interesul Public (PIOB), care a concluzionat că în elaborarea documentului a fost urmată procedura stabilită și a fost acordată atenția cuvenită interesului public.

Pentru o bună înțelegere a modificărilor la Codul etic vă invităm să parcurgeți documentul în limba română la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Parlamentul a adoptat noi reglementări în domeniul fiscal

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, două proiecte de legi în domeniul fiscal. Primul dintre acestea vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și are în vedere, printre altele, o serie de reglementări în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, impozitului pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România, taxa pe valoarea adăugată, accizele și alte taxe speciale, impozitele și taxele locale. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi vizualizate aici.

Al doilea proiect se referă la modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Conform inițiatorului, măsurile propuse sunt favorabile mediului de afaceri deoarece au ca obiect îmbunătățirea echilibrului în relația dintre organele fiscale și contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, o mai bună claritate a textului de lege, eliminând interpretările neunitare fie din partea organelor fiscale, fie din partea contribuabililor și sunt de natură a contribui la reducerea sarcinilor administrative. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi accesate aici.

Potrivit procedurii legislative, cele două legi adoptate de Camera Deputaților se comunică, înainte de a fi trimise spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depun la secretarul general al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. La încheierea acestor proceduri, legile se trimit Președintelui României, în vederea promulgării.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Au fost modificate două formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 1.123 din 23 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.942/2020 al președintelui ANAF pentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. Potrivit actului normativ, la OPANAF nr. 63/2017, anexele nr. 48 și 49 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din noul ordin.

Astfel, a fost înlocuit modelul Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, precum și cel al Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending