Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil

Studenții specializării Contabilitate și informatică de gestiune (CIG) de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au avut ocazia să-și probeze abilitățile profesionale cu prilejul celei de-a II-a ediții a concursului Astăzi student, mâine expert contabil, desfășurată la finalul lunii aprilie la inițiativa Filialei CECCAR Iași și a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), în parteneriat cu filialele Botoșani și Neamț ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și societăți de expertiză contabilă. Concursul, despre care am amintit într-un număr anterior al publicației noastre, și-a propus verificarea modului în care studenții de la specializarea contabilitate pot aplica în practică cunoștințele pe care le-au dobândit în facultate.

Cu privire la această acțiune, președintele Filialei CECCAR Iași, prof. univ. dr. Costel Istrate, a declarat: „Pentru al doilea an la rând, Filiala CECCAR Iași a participat, ca principal partener, la organizarea și derularea concursului Astăzi student, mâine expert contabil. Experiențele acumulate la ediția precedentă și numărul mai mare de participanți au constituit premise suficiente pentru a asigura succesul deplin al concursului. Cei peste 70 de studenți care au participat la categoriile începători și avansați sunt dovada interesului major pe care acțiunea noastră îl suscită în mediul universitar. Alături de partenerii noștri principali – colectivul de contabilitate al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din carul celei mai vechi universități din țară – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) – am reușit să scoatem încă o dată în evidență faptul că studenții dau dovadă de abilități, competențe și curaj în abordarea unor probleme îndeosebi practice”.

Festivitatea de decernare a premiilor a avut loc recent, eveniment la care au participat Cristina Elena Dorneanu, membru în Consiliul Superior al CECCAR, decanul FEAA – prof. univ. dr. Dinu Airinei,  Viorel Alexandru, președintele Filialei CECCAR Botoșani, Adrian Vasile Huci, președintele CECCAR Filiala Neamț, Mihaiela Crușitu, director executiv al CECCAR Filiala Iași,  precum și cadre didactice ale FEAA: Iuliana Georgescu,  Toma Constantin, Florin Dimitriu, Leontina Păvăloaia, Mihai Carp, Bogdan Robu, Corina Chersan, Roxana Dicu, Daniela Mardiros, Bogdan Afrăsinei, Ioan Grigoriu și Eusebiu Vreme din partea CAFR, precum  și reprezentanți ai numeroase firme partenere.

Discursurile invitaților s-au axat pe importanța pregătirii practice a studenților, acest lucru fiind confirmat și de premianții ediției de anul trecut, care lucrează în prezent în cadrul unor societăți de profil care le-au oferit stagii de practică pentru a-i ajuta să dobândească experiență practică.

Învățământul superior joacă un rol cheie în pregătirea profesioniștilor domeniului financiar-contabil.

Prof. univ. dr. Georgescu Iuliana – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Iași, a declarat: „Misiunea învățământului superior contabil este să se preocupe atât de pregătirea teoretică, cât și de cea practică a studenților de astăzi, care sunt profesioniștii contabili de mâine, pentru a fi capabili să răspundă exigențelor tot mai ridicate ale pieței. Importantă pentru creșterea calității nivelului de pregătire a viitorilor profesioniști contabili este legătura cu profesia. Organismul profesional CECCAR s-a dovedit a fi un partener extrem de activ și interesat de stimularea tinerei generații pentru ridicarea nivelului de pregătire, de atragerea spre valorile și principiile contabile, de susținerea și promovarea activității profesiei, implicându-se în diverse acțiuni.Mulțumim, pe această cale, tuturor celor care au fost alături de noi în organizarea acestei a doua ediții a concursului și,  în speranța că va deveni o tradiție, vă așteptăm și la următoarele ediții.”

Și președintele CECCAR Botoșani, Viorel Alexandru, a adresat câteva cuvinte, spunând că „utilitatea publică a profesiei înseamnă, pe lângă furnizarea de servicii profesionale către beneficiari, colaborare cu organizațiile patronale, instituțiile statului, instituțiile de învățământ și, mai ales, implicare activă în susținerea și promovarea valorilor contabilității, ale profesiei contabile, a beneficiilor și elementelor de plusvaloare pe care contabilitatea, informația contabilă și profesioniștii contabili le pot oferi spațiului public.

Acțiunea, inițiată de Filiala Iași în colaborare cu FEAA, se încadrează perfect în conștientizarea tinerilor asupra perspectivelor profesiei contabile. Felicitări organizatorilor! Ne bucură faptul că am reușit să ne menținem postura de parteneri și la această ediție a concursului și, sperăm noi, să fim parteneri permanenți ai acestui eveniment frumos, important și de apreciat pentru profesia contabilă. Satisfactia noastră este cu atat mai mare dacă ne gândim la faptul că participarea filialei Botoșani nu s-a oprit doar la nivelul de reprezentare, ci a existat o implicare mult mai amplă, prin contribuția celor opt societăți de expertiză membre care au sprijinit material acest concurs.

Trecând la actorii principali ai evenimentului, doresc să vă felicit, dragi tineri, pentru curajul de a parcurge emoțiile acestui concurs, dar și pentru rezulatatele obținute și preocupările voastre de a deveni buni profesioniști în domeniul contabilității. Vă încurajez să deveniți experți contabili, suflul profesional al tinerei generații fiind binevenit întotdeauna”.

Felicitări le-a transmis tuturor concurenților și Adrian Vasile Huci, președintele CECCAR Neamț: „Dragi viitori colegi, vă felicit în numele Filialei CECCAR Neamț pentru efortul depus și pentru rezultatele deosebite obținute la acest concurs. Așteptăm ca după terminarea studiilor să vă înscrieți la examenul de admitere la stagiu și apoi la examenul final pentru a îmbrățișa cariera de expert contabil. De asemenea, dorim să primim în societățile noastre studenți în practică și tineri economiști care au terminat studiile și caută un loc de muncă în care să se poată dezvolta profesional. În final, doresc să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment pentru inițiativele de colaborare între filiale și ne exprimăm deschiderea pentru viitoare acțiuni comune”.

Galerie foto

CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabilCECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil CECCAR Iași: Concurs de contabilitate – Astăzi student, mâine expert contabil

Continuare
Comentează

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PROFESIA CONTABILĂ

Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate, publicată

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 1.104 din 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.896/2020 al  președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. Astfel, contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, începând de astăzi, cererile pentru accesarea eșalonarii Ia plată simplificate.

Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a ANAF, aici.

Potrivit unui comunicat al ANAF, contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgență se înregistrează astfel de obligații fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu fie în procedura falimentului;

d) să nu fie în dizolvare; 

e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

De asemenea, ANAF reamintește contribuabililor facilitățile fiscale pe care le pot accesa pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale, detaliate în anexa de mai jos:

 Eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală (Cap IV – Înlesniri la plată, art.184 – 208, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioareO.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările și completările ulterioare);

▪ Anularea obligațiilor de plată accesorii (Cap. II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscaleO.M.F.P. nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaților de plată accesorii);

▪ Restructurarea obligațiilor bugetare (Cap I din OUG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificarile si completările ulterioare; O.M.F.P. nr. 2810/2019 prin care a fost aprobată procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare)

Anexa

I. Eșalonarea la plată conform Codului de procedura fiscală

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată?

Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult cinci ani, respectiv:

a) pe cel mult 6 luni, în situația în care nu dețineți garanții;

b) pe cel mult 12 luni, în situația în care se încadrează în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic (Art. 206 din din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare);

c) pe cel mult 5 ani, în situația în care deține garanții, chiar și insuficiente.

Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor, solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele situații:

a) obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;

b) să constituie garanții, în situația în care obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate la lit. a);

c) să se încadreze în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituie garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării la plată și amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eșalonare la plată, contribuabilul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aveți capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de solicitant sau deținute de organul fiscal;

b) să aibă constituită garanție;

c) să nu se afle în procedura insolvenței;

d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe lângă condițiile menționate, trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

În cazul în care contribuabilul îndeplinește condițiile necesare și dorește să beneficieze de eșalonare la plată este necesar să depună cerere de acordare a eșalonării la organul fiscal competent.

Cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată de pe pagina de internet a ANAF, aici.

II. Anularea obligațiilor de plată accesorii

În ce condiții se poate accesa anularea obligațiilor de plată accesorii?

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, contribuabilul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

De asemenea, poate beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:

a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din OUG nr. 69/2020;

b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din OUG nr. 69/2020;

c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din OUG nr. 69/2020;

d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din OUG nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, contribuabilul poate depune notificare la organul fiscal competent prin care își manifestă intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii și/sau a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii le puteți descărca pe pagina de internet a ANAF.

III. Restructurarea obligatiilor bugetare

În ce condiții se poate accesa restructurarea obligațiilor bugetare?

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat și constă în restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioada de maximum 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, contribuabilul poate beneficia de anularea a maximum 50% din obligatiile bugetare principale dacă achită până la data depunerii cererii, maximum 15% din obligațiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, contribuabilul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenței la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. În cazul în care se află în procedura insolvenței și dorește restructurarea obligațiilor bugetare, poate notifica organul fiscal cu privire la această intenție, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din această procedură;

d) să nu se afle în dizolvare;

e) să aibă îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

În situația în care contribuabilul intenționează să beneficieze de restructurarea obligațiilor bugetare, poate depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligațiilor bugetare o poate depune până la data de 30 iunie 2021.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Instrucțiuni privind Procedura de înscriere a contractelor electronice pentru Măsura 1

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat, pe site-ul instituției, instrucțiuni privind „Procedura de lucru aplicație electronică de înscriere/Modul Contractare”, pentru măsura: „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile. Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019”.Instrucțiunile cuprind cele două etape:  

1) Introducere Cod Iban

2) Contract de finanțare

Detalii pe site-ul MEEMA, aici.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Ghidul pentru pregătirea candidaților, disponibil și în ediție electronică

CECCAR FM

Publicat

pe

Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Pentru a crește șansele celor care urmăresc angajarea în domeniul financiar-contabil, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organism profesional înființat în urmă cu aproape o sută de ani, oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat. Care este primul pas pentru a obține una dintre calificări? Susținerea și promovarea examenului de acces. Când are loc sesiunea extraordinară a examenul de acces? În zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

Totodată, CECCAR pune la dispoziția celor interesați să urmeze o carieră în domeniul financiar-contabil și ediția electronică a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a IX-a, revizuită, singurul ghid acreditat de organismul profesional pentru pregătirea candidaților la acest examen.

Lucrarea conține informațiile necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, structurate în studii de caz și întrebări acoperind cele șapte discipline de examen (contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiză contabilă), fiind prezentate, totodată, baza legală și modalitățile de rezolvare. Candidații se pot familiariza cu modele de subiecte de examen și, în același timp, își pot reîmprospăta cunoștințele esențiale pentru a promova examenul de acces la stagiul de 3 ani.

Materialul cuprins în ediția 2020 a Ghidului, revizuită, a fost actualizat cu modificările legislative relevante în domeniile de studiu și adaptat cerințelor de lectură ale unui cititor modern, fiind mai accesibil și mai ușor de înțeles.

Ghidul este disponibil spre vânzare pe site-ul librărie.ceccar.ro, la prețul de 80 de lei.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending