Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Seminarul Internațional CILEA, ediția a XXXVII-a – Fiscalitatea și contabilitatea în era digitală

CECCAR FM

Publicat

pe

Congresul profesiei contabile a fost prefațat de Seminarul Internațional CILEA, ediția a XXXVII-a, cu tema „Fiscalitatea și contabilitatea în era digitală”. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului.

După cum este cunoscut, Comité de Integraciόn Latino Europa-América (CILEA) pentru profesiile economice și contabile este o asociație fondată în 1997, cu sediul la Roma (Italia), care reunește în prezent 19 organisme profesionale din 16 țări europene și americane de sorginte latină, care reprezintă peste un milion de profesioniști. Misiunea CILEA este de a facilita o comunicare fluidă între țările latine pentru a stabili căi comune în procesul de armonizare a profesiei economice și contabile în contextul globalizării economice, încercând să creeze și să promoveze poziții convergente care să reprezinte punctele de vedere ale lumii latine pe temele specifice profesiei.

Lucrările Simpozionului au fost deschise de mesajul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, și al lui Gustavo Gil Gil, președintele CILEA.

În continuare, lucrările s-au desfășurat pe două Paneluri.

Panelul I – „Compararea sistemului fiscal: Europa vs. America Latină” – a fost moderat de Teofilia Vasilache, membru al grupului tehnic de lucru CILEA Cadrul de raportare pentru IMM-uri. Tema a fost abordată de  Hector Jaime Correa Pinzon, Vicepreședinte CILEA pentru Columbia, și José-María Casado-Raigon, Consilier CILEA și Director General Relații Internaționale GCE Spania.

În centrul atenției s-au situat analizele comparative privind politicile fiscale promovate în numeroase țări din America Latină și din Europa. A rezultat că, în prezent, funcționează o multitudine de sisteme fiscale care aplică cote de impozitare foarte diferite nu numai între cele două continente, ci și între statele de pe același continent. Se înregistrează, deopotrivă, supraimpozitări și fenomene specifice paradiselor fiscale, astfel încât, odată cu păstrarea unor tradiții, a unor cutume, să se promoveze soluții specifice fiecărui stat cu accent pe instituirea unei rețele de taxe menite să încurajeze o serie de procese și fenomene, în special cele legate de volumul și calitatea investițiilor străine. Numărul și ponderea diferitelor taxe în ansamblul sistemelor fiscale naționale prezintă, la rândul lor, o mare diversitate. Aproape în toate statele europene și latino-americane au fost concepute și aplicate numeroase reforme care urmăresc, în principal, introducerea unor simplificări și accentuarea caracterului stimulativ al fiscalității. În acest context, au fost apreciate pozitiv preocupările instituțiilor de reglementare din România, preocupări subsumate îndeplinirii ambelor obiective. De asemenea, s-a apreciat, în mod deosebit, contribuția CECCAR la perfecționarea sistemelor de taxare din România, precum și, pe un plan mai larg, participarea activă a organizației contabililor români la acțiunile inițiate de organizațiile profesionale regionale, continentale și mondiale în vederea adaptării sistemelor fiscale la procesele și fenomenele globalizării și digitalizării.

Panelul II – „Impactul digitalizării asupra profesiei” – a fost moderat de Ezequiel Paniagua Banegas, Președinte CAUB Bolivia, iar speakeri au fost Philippe Arraou, prim-vicepreședinte CILEA și președinte de onoare CSOEC Franța, și João Ferreira da Silva, care a susținut prezentarea vicepreședintelui CILEA pentru Portugalia, Paula Franco, care deține și funcția de președinte OCC.

Expunerile au vizat modul în care au evoluat, atât în țările dezvoltate, cât și la nivelul unor structuri continentale, precum Uniunea Europeană, și al unor structuri internaționale asemenea OCDE, G7 și G20, procesele de creare și perfecționare a tehnologiilor caracteristice erei digitale. Aceste tehnologii influențează tot mai puternic întreaga sferă a activităților economico-sociale și în viața cotidiană. În aceste circumstanțe, speakerii au atras atenția mai ales asupra implicațiilor acestui proces în domeniul contabilității. Elementele de ordin istoric au fost îmbinate cu menționarea unor exemple concrete de situații, de tehnici, de metode prin care se conturează principalele tendințe pe termen scurt, mediu și lung, în special transformările radicale în exercitarea diferitelor profesii, inclusiv a celei contabile. Preluarea unui număr tot mai mare de operațiuni repetitive de noile instrumente ale tehnicii digitale, în special prin expansiunea inteligenței artificiale și a utilizării roboților, reprezintă realități ale zilelor noastre care vor deveni dominante în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. S-a subliniat că, în pofida acestor transformări, nu există motive de îngrijorare privind viitorul profesiei contabile, atât timp cât se acționează pentru adaptarea rapidă la schimbări, pentru acumularea de cunoștințe adecvate cerințelor erei digitale, ceea ce presupune ca procesele de formare a specialiștilor să anticipeze, într-o manieră corespunzătoare, schimbările care vor avea loc în modalitățile de exercitare a profesiei contabile. În acest fel, s-a făcut și legătura cu tematica principală a Congresului profesiei contabile din România, respectiv rolul gândirii integrate, al globalizării și tehnologiei în modul în care va arăta viitorul profesiei.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Document referitor la modalități de asigurare a redresării economice sustenabile

CECCAR FM

Publicat

pe

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția tuturor părților interesate traducerea în limba română a documentului Modificări ale politicilor fiscale pe termen lung pentru asigurarea unei redresări economice sustenabile, elaborat de Accountancy Europe.

Redresarea în urma crizei cauzate de coronavirus reprezintă o oportunitate de a reorienta economia, prin crearea de noi locuri de muncă și a unui mediu de lucru potrivit pentru viitor. Acest document analizează opțiunile care ar putea facilita elaborarea unor sisteme fiscale moderne, robuste și viabile.

Amintim că Accountancy Europe a publicat documentul însoțitor Măsuri fiscale pe termen scurt: Sprijinirea întreprinderilor pe perioada coronacrizei, disponibil, de asemenea, în limba română, unde evidențiază măsurile privind impozitarea directă și indirectă pe care guvernele le pot lua pentru a sprijini pe termen scurt întreprinderile aflate în dificultate.

Cele două documente în limba română sunt disponibile la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Webinar Accountancy Europe: Factor al schimbării – Mobilizarea sectorului public

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe va organiza, la 3 iunie, în intervalul orar 15.00-16.30, un webinar privind modul în care sectorul public și adoptarea la scară largă a raportării informațiilor sociale, de mediu și de guvernanță (ESG)/a raportării nefinanciare în sectorul public pot facilita în mod eficient sustenabilitatea economică.

Având în vedere că sectorul public reprezintă aproximativ jumătate din activitatea economică a multor țări dezvoltate, acesta ar putea fi un factor major care să influențeze sustenabilitatea economică prin intermediul reglementărilor, prin influența asupra lanțului său de aprovizionare și prin adoptarea de politici ESG. Cu toate acestea, în multe țări, sectorul public a abordat cu întârziere provocările generate de ESG în mod uniform și coordonat.

Evenimentul va fi moderat de Peter Welch, președintele Grupului pentru politici pentru sectorul public din cadrul Accountancy Europe, iar printre vorbitori se vor număra: Vivi Niemenmaa, director adjunct al Oficiului național de audit din Finlanda, și Wim Bartels, președintele Grupului pentru politici sustenabile – Accountancy Europe.

Pentru a participa la webinar este necesară completarea prealabilă a formularului de înregistrare.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

O nouă publicație Accountancy Europe, relevantă în contextul pandemiei de COVID-19

CECCAR FM

Publicat

pe

Criza coronavirusului continuă să afecteze multe sectoare de activitate cu o utilizare intensivă a forței de muncă, esențiale în ceea ce privește gradul de ocupare al acesteia la nivel european.

Este important ca întreprinderile viabile din aceste sectoare de activitate să fie sprijinite de guvernele naționale pentru a asigura stabilitatea socială și sănătatea economică ale Europei.

Sistemul fiscal are un rol important în furnizarea acestui sprijin care este eficient din punctul de vedere al costului pentru guverne, întrucât utilizează date și sisteme existente. În acest context, Accountancy Europe a emis publicația Măsuri fiscale pe termen scurt: sprijinirea întreprinderilor pe perioada coronacrizei, care are scopul de a evidenția unele măsuri atât pentru impozitarea directă, cât și pentru cea indirectă pe care guvernele ar trebui să le aibă în vedere.

Unele dintre aceste măsuri au efecte transfrontaliere, prin urmare, este subliniat și rolul Comisiei Europene și al organizațiilor internaționale în a împărtăși bunele practici și în a-și coordona eforturile.

Traducerea în limba română a acestei publicații poate fi consultată pe site-ul CECCAR, la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

Din motive tehnice, emisia CECCAR FM poate suferi întreruperi.

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!