Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Teleorman: Întâlnire a membrilor Grupului Experților Judiciari cu beneficiarii lucrărilor de expertiză

CECCAR FM

Publicat

pe

La data de 3 octombrie a.c., sala de cursuri a Filialei CECCAR Teleorman a găzduit o întâlnire de lucru la care au participat membri ai Grupului Experților Judiciari (GEJ) și reprezentanți ai principalilor beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă judiciară.

Prima intervenție a aparținut președintelui filialei, Sabina Urecheanu, care a vorbit despre asigurarea calității serviciilor furnizate de experții contabili, iar, imediat după acest moment, auditorul de calitate, Alexandru Georgescu, a prezentat o lucrare pe tema Expertiza contabilă judiciară într-o abordare practică.

După această prezentare, participanții au discutat despre obligațiile experților contabili judiciari cu privire la desfășurarea activității de audit de calitate, respectiv despre dificultățile cu care se confruntă membrii GEJ pe tot parcursul desfășurării expertizei contabilei. Beneficiarii lucrărilor de expertiză au semnalat neajunsurile cu care se confruntă instanțele și organele de cercetare penală atunci când acceptă sau dispun proba cu expertiza contabilă.

„Domnul judecător Cosmin Mitroi, președintele Judecătoriei Alexandria, a apreciat utilitatea întâlnirii, a luat act de aspectele semnalate de experții contabili, cu promisiunea că le va prezenta conducerii instituțiilor pentru a se acționa în sensul rezolvării acestora”, a transmis conducerea filialei.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare anti-roboți *

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 25 ianuarie 2021

CECCAR FM

Publicat

pe

Parlamentul European dorește îmbunătățirea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale până la finele anului 2021

La 21 ianuarie a.c., în timpul ședinței plenare, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate largă (587 voturi în favoare, 50 de voturi împotrivă și 46 de abțineri), o rezoluție prin care solicită reformarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Rezoluția a fost întocmită de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), Irene Tinagli, (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Italia) și de președintele subcomisiei FISC, Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos). Acesta din urmă a afirmat că lista actuală a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale este „derutantă și ineficientă”. Europarlamentarii au evidențiat faptul că lista nu și-a atins potențialul său deplin, din moment ce jurisdicțiile aflate în prezent pe listă alcătuiesc mai puțin de 2% din pierderile de venituri fiscale la nivel mondial. Rezoluția adoptată are ca scop îmbunătățirea listei prin sporirea transparenței și a gradului de consecvență ale acesteia și prin introducerea unor criterii mai stricte de includere pe listă și măsuri defensive mai riguroase împotriva fraudei și a evaziunii fiscale. Aceasta solicită Consiliului și Comisiei să îmbunătățească lista UE a jurisdicțiilor până la finele anului 2021 pentru a proteja Uniunea Europeană împotriva pierderilor de venituri fiscale din perioada de redresare post-COVID-19.

Comisia Europeană este pregătită să lucreze la o taxă digitală pentru UE

La 18 ianuarie, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la taxa digitală în UE. Consultarea publică urmărește îndeaproape evaluarea inițială a impactului lansată cu câteva zile în urmă față de aceasta (la 14 ianuarie). Comisia ar trebui ar trebui să își întemeieze propunerea fie pe articolul 113, fie pe articolul 115 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și să fie pregătită pentru eventualitatea în care, în cel mai rău caz, nu se va ajunge la un acord până la termenul-limită stabilit la jumătatea anului 2021. Cu toate acestea, viitorul Secretar al Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a transmis recent o serie de semnale pozitive legate de negocierile internaționale pe tema impozitării economiei digitale.

Încă nu există majoritate în rândul Consiliului UE în ceea ce privește propunerea Comisiei privind CbCR

La 22 ianuarie a.c., a avut loc o reuniune a experților naționali ai Consiliului UE în cadrul căreia aceștia au discutat despre un posibil acord în privința propunerii Comisiei privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (CbCR), care ar impune companiilor obligația de a publica anumite informații financiare, precum profitul. În pofida faptului că unele state membre UE s-au opus în trecut acestei propuneri, acum s-au abținut de la vot și tot nu s-a întrunit o majoritate calificată. Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene, care și-a asumat angajamentul de a acționa în vederea obținerii unui acord în privința acestei propuneri, nu are niciun temei pentru a prelua această chestiune la nivelul Consiliului UE.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020

CECCAR FM

Publicat

pe

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost publicate formularele, în format  PDF inteligent, necesare decontării indemnizației prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare (reducere timp muncă).

Formularele  vor fi  transmise agenției județene/municipale pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul platformei aici.gov.ro.

ANOFM precizează că pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF nu trebuie utilizat browserul pentru deschidere, ci este necesară folosirea aplicațiilor dedicate (de exemplu, Adobe Reader).

Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Ghid privind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe pagina de internet a instituției, un Ghid privind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere (Directiva UE 2018/822 – DAC6). Documentul are scopul de a oferi un cadru general de îndrumare a contribuabililor care au obligația de a se conforma normelor privind furnizarea de informații referitoare la aranjamentele transfrontaliere raportabile.

„Urmare demersurilor efectuate de Comisia Europeană (COM), Directiva 2011/16/EU (DAC1) care asigură cadrul legal pentru schimbul de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre UE (SM) a fost modificată de Directiva 2018/822/EU (DAC6) prin introducerea regimului de raportare obligatorie pentru anumite tranzacții transfrontaliere care ar putea fi utilizate pentru planificare fiscală agresivă (ATP) 1. S-a apreciat că obligativitatea de raportare va avea un potențial caracter disuasiv, iar informațiile astfel obținute de SM vor facilita luarea unor măsuri rapide pentru evaluarea riscurilor de neconformare și aplicarea de tratamente fiscale care vizează eliminarea lacunelor legislative, notificarea contribuabililor și, după caz, inițierea de controale fiscale”, precizează ANAF.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending