Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii

CECCAR FM

Publicat

pe

În perioada 19-20 octombrie a.c., Filiala CECCAR Arad a organizat cea de-a XVI-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce”, cu tema Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. Evenimentul a avut loc, ca de fiecare dată, în stațiunea Moneasa și, pe parcursul celor două zile, cei peste 130 de participanți – profesioniști contabili din Arad, Bihor, București, Iași, Hunedoara, Mehedinți, Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Timiș – au discutat subiecte de mare interes pentru profesie.

Centenarul Marii Uniri și 97 de ani de istorie a profesiei contabile în  România nu sunt simple coincidențe, ci confirmarea dezvoltării organismului nostru profesional în cadrul României Mari. Creație sublimă a spiritului omenesc, contabilitatea a evoluat și s-a dezvoltat odată cu societatea românească, adaptându-se schimbărilor politice, economice și sociale, fiind considerată, indiferent de perioadă, oglinda trecutului, consilierul prezentului și ghidul indispensabil al viitorului”, au menționat oficialii Filialei CECCAR Arad. În mesajul adresat în deschiderea lucrărilor, prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele Filialei CECCAR Arad, a reiterat că organizarea acestui eveniment reprezintă un omagiu adus înaintașilor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri și, totodată, are rolul de a evidenția aportul contabilității la dezvoltarea statului român modern.

Președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, s-a declarat încântat să participe din nou la acest simpozion, despre care a menționat că „și-a câștigat locul binemeritat în seria evenimentelor pe care Corpul le organizează la nivel național”.

În continuare, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a adus aprecieri profesiei contabile și reprezentanților acesteia din județ, acordând filialei cu acest prilej, împreună cu primarul Municipiului Arad, Gheorghe Falcă, cea mai înaltă distincție a administrației locale în semn de respect pentru contribuția adusă la dezvoltarea economică a județului.

După încheierea acestui moment solemn, conf. univ. dr. Carmen Hărău, președintele Filialei CECCAR Hunedoara și senator în Parlamentul României, a vorbit despre profesionalismul colegilor din Corp, despre care a remarcat că este „fundamental pentru rezistența societății, pentru că nimeni mai bine ca noi nu este în stare să consilieze, să păstreze în zona de egalitate și de siguranță agenții economici”.

Prefectul județului Arad, Florentina Horgea, prin intermediul Roxanei Hotea, inspector superior în cadrul Departamentului financiar-contabil al instituției, a transmis un mesaj de apreciere cu ocazia simpozionului, în care a menționat rolul profesioniștilor contabili în organizarea optimă și corectă a activității societăților comerciale și instituțiilor, manifestându-și, totodată, disponibilitatea pentru dialog instituțional în slujba interesului public.

Laura Istrate, prim-vicepreședinte al Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) – Filiala Arad, a mulțumit organizatorilor pentru onoarea de a fi invitată la simpozion, felicitând profesia contabilă și reprezentanții acesteia. De asemenea, Laura Istrate a amintit de buna colaborare între structura pe care o reprezintă și CECCAR, iar, la final, oficialul UGIR a transmis salutul mediului de afaceri local către participanții la simpozion.

Conf. univ. dr. Teodor Cilan, prorector al Universității „Aurel Vlaicu”, a transmis la eveniment mesajul prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul instituției. Conducerea instituției de învățământ superior a menționat de buna colaborare cu Filiala CECCAR Arad în scopul pregătirii tinerilor pentru ca aceștia să se poată integra ușor pe piața muncii. De asemenea, conf. univ. dr. Andrei Anghelina, prorector al Universității „Vasile Goldiș”, a transmis gânduri de bine din partea conducerii instituției universitare și a vorbit despre proiectele de cercetare științifică realizate în colaborare cu filiala CECCAR.

În primul panel al simpozionului, despre Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii au avut intervenții privind varii aspecte profesionale prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, Ramona Nicula și Maria Mornea, membre în Consiliului Superior al CECCAR, și președinții filialelor Arad – prof. univ. dr. Dorel Mateș, București – Andrei Aurel, expert contabil, Hunedoara – conf. univ. dr. Carmen Hărău, Mehedinți – Cristian Bosoancă, Sălaj – Sanda Guia.

În cadrul panelului doi, cu tema Provocări și oportunități pentru profesioniștii contabili, la 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România, au fost prezentate lucrări privind următoarele subiecte: Expertul contabil, operator sau persoană împuternicită? Dar responsabil cu protecția datelor personale? (ec. jur. Amzulescu Marius); Considerații privind sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii în România (prof. univ. dr. Nicolae Balteș, asist. univ. dr. Ștefania Amalia Jimon); Studiu privind determinarea impozitului specific la o entitate din domeniul turismului situată într-o localitate de interes național (asist. univ. dr. Oana Bogdan); Tratamentul contabil aferent provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale în viziunea OMFP nr. 2844/2016 (prof. univ. dr. Lucian Cernușca); Contabilitatea unor activități specifice silviculturii românești la 100 de ani de la Marea Unire (dr. ec. Ludovica Breban); Anul centenar și evocarea unei personalități – Grigore Trancu Iași (lect. univ. dr. Elena Cristina Dorneanu). Discuțiile panelului au fost moderate de prof. univ. dr. Dorel Mateș și prof. univ. dr. Lucian Cernușca.

Cel de-al treilea panel al simpozionului, Contabilitatea, auditul și fiscalitatea – Un trio pentru unitatea și viitorul profesiei contabile din România, a debutat cu prezentarea susținută de prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova și conf. univ. dr. Florina Adriana Popa, cu tema Provocări și oportunități actuale și de viitor pentru experții contabili în domeniul fiscalității. Prof. univ. dr. Horia Cristea a prezentat o lucrare despre Capacitatea de îndatorare, iar conf. univ. dr. Delia David, un studiu comparativ între metoda ABC și metoda tradițională privind calculul costului de producție. De asemenea, în cadrul ultimului panel au mai fost susținute comunicări despre Investigarea percepției profesioniștilor contabili cu privire la calitatea expertizelor contabile administrate în procesele civile (masterand Andrei Marius Olariu), Conceptul de prag de semnificație aplicat în contabilitate și audit (ec. Andreea Raluca Sava), respectiv Plan de afaceri – Model de accesare fonduri europene. Studiu de caz pentru un Cabinet de contabilitate (Amalia Simona Jurcuța, expert contabil). Lucrările celui de-al treilea panel au fost moderate de prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget și conf. univ. dr. Delia David.

Galerie foto

CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii.CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii.CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii. CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVI-a. Aportul contabilității la dezvoltarea societății românești în contextul aniversării Centenarului Unirii.

Continuare
Comentează

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PROFESIA CONTABILĂ

Reglementare finală IESBA, octombrie 2020, disponibilă în limba română

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili, publicată de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) în luna octombrie a.c.

IESBA este un consiliu normalizator independent la nivel global. Misiunea IESBA este de a servi interesul public prin stabilirea unor standarde de etică, inclusiv a unor dispoziții privind independența auditorilor, cu scopul de a ridica standardele privind conduita și practica etice pentru toți profesioniștii contabili prin intermediul unui Cod etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) robust și care poate fi aplicat la nivel global.

Scopul acestor revizuiri la Cod este de a promova mai bine rolul și mentalitatea pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili. Prin modificările aduse se recunoaște în mod explicit faptul că profesia contabilă beneficiază de încrederea publicului în rolurile vaste pe care le joacă în societate și că această încredere se bazează pe competențele și valorile pe care le aduce activităților sale profesionale. Foarte important, acestea reafirmă responsabilitatea profesiei de a acționa în interes public și rolul fundamental al Codului în îndeplinirea acestei responsabilități.

Această reglementare a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere în Interesul Public (PIOB), care a concluzionat că în elaborarea documentului a fost urmată procedura stabilită și a fost acordată atenția cuvenită interesului public.

Pentru o bună înțelegere a modificărilor la Codul etic vă invităm să parcurgeți documentul în limba română la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Parlamentul a adoptat noi reglementări în domeniul fiscal

CECCAR FM

Publicat

pe

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, două proiecte de legi în domeniul fiscal. Primul dintre acestea vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și are în vedere, printre altele, o serie de reglementări în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, impozitului pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România, taxa pe valoarea adăugată, accizele și alte taxe speciale, impozitele și taxele locale. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi vizualizate aici.

Al doilea proiect se referă la modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Conform inițiatorului, măsurile propuse sunt favorabile mediului de afaceri deoarece au ca obiect îmbunătățirea echilibrului în relația dintre organele fiscale și contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, o mai bună claritate a textului de lege, eliminând interpretările neunitare fie din partea organelor fiscale, fie din partea contribuabililor și sunt de natură a contribui la reducerea sarcinilor administrative. Proiectul elaborat de inițiator, expunerea de motive și parcursul legislativ pot fi accesate aici.

Potrivit procedurii legislative, cele două legi adoptate de Camera Deputaților se comunică, înainte de a fi trimise spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depun la secretarul general al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. La încheierea acestor proceduri, legile se trimit Președintelui României, în vederea promulgării.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Au fost modificate două formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 1.123 din 23 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.942/2020 al președintelui ANAF pentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. Potrivit actului normativ, la OPANAF nr. 63/2017, anexele nr. 48 și 49 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din noul ordin.

Astfel, a fost înlocuit modelul Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, precum și cel al Adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending