Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Ialomița: Nou și vechi în legislația din domeniul muncii, seminar susținut de conducerea ITM

CECCAR FM

Publicat

pe

Joi, 16 mai a.c., în sala de cursuri a Filialei CECCAR Ialomița s-a desfășurat seminarul cu tema Nou și vechi în legislația din domeniul muncii”, susținut de Aurelia State, șef Serviciu evidența muncii în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

„Modificările Legii 52/2019 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, internship-ul și ucenicia ca forme alternative de desfășurare a relațiilor de muncă au fost doar câteva dintre subiectele discutate cu prilejul acestui seminar. Dezbaterile au scos în evidență punctele sensibile ale legislației aplicabile fiecărui tip de contract, precum și obligațiile de înregistrare a acestor forme de desfășurare a muncii în relația cu ITM”, au menționat oficialii filialei Corpului.

Galerie foto

CECCAR Ialomița: Nou și vechi în legislația din domeniul muncii, seminar susținut de conducerea ITM
CECCAR Ialomița: Nou și vechi în legislația din domeniul muncii, seminar susținut de conducerea ITM

PROFESIA CONTABILĂ

Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021. Sinteza principalelor prevederi

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

După cum a informat CECCAR Business Magazine, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Actul normativ aduce câteva modificări în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, eliminând conturile 5126 și 5127, conturi specifice sistemului de plată defalcată a TVA (sistem abrogat prin OUG nr. 78/2019). Totodată, a fost corelată funcțiunea contului 106 Rezerve (din punctul de vedere al creditării acestui cont) cu funcțiunea contului 129 Repartizarea profitului privind debitarea cu profitul realizat în exercițiul curent repartizat la rezerve. În ceea ce privește Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016), Ordinul nr. 58/2021 elimină conturile 5126, 5127, precum și contul 406 Datorii din operațiuni de leasing financiar. Redăm, în continuare, o sinteză a prevederilor actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 25 ianuarie 2021

CECCAR FM

Publicat

pe

Parlamentul European dorește îmbunătățirea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale până la finele anului 2021

La 21 ianuarie a.c., în timpul ședinței plenare, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate largă (587 voturi în favoare, 50 de voturi împotrivă și 46 de abțineri), o rezoluție prin care solicită reformarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Rezoluția a fost întocmită de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), Irene Tinagli, (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Italia) și de președintele subcomisiei FISC, Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos). Acesta din urmă a afirmat că lista actuală a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale este „derutantă și ineficientă”. Europarlamentarii au evidențiat faptul că lista nu și-a atins potențialul său deplin, din moment ce jurisdicțiile aflate în prezent pe listă alcătuiesc mai puțin de 2% din pierderile de venituri fiscale la nivel mondial. Rezoluția adoptată are ca scop îmbunătățirea listei prin sporirea transparenței și a gradului de consecvență ale acesteia și prin introducerea unor criterii mai stricte de includere pe listă și măsuri defensive mai riguroase împotriva fraudei și a evaziunii fiscale. Aceasta solicită Consiliului și Comisiei să îmbunătățească lista UE a jurisdicțiilor până la finele anului 2021 pentru a proteja Uniunea Europeană împotriva pierderilor de venituri fiscale din perioada de redresare post-COVID-19.

Comisia Europeană este pregătită să lucreze la o taxă digitală pentru UE

La 18 ianuarie, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la taxa digitală în UE. Consultarea publică urmărește îndeaproape evaluarea inițială a impactului lansată cu câteva zile în urmă față de aceasta (la 14 ianuarie). Comisia ar trebui ar trebui să își întemeieze propunerea fie pe articolul 113, fie pe articolul 115 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și să fie pregătită pentru eventualitatea în care, în cel mai rău caz, nu se va ajunge la un acord până la termenul-limită stabilit la jumătatea anului 2021. Cu toate acestea, viitorul Secretar al Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a transmis recent o serie de semnale pozitive legate de negocierile internaționale pe tema impozitării economiei digitale.

Încă nu există majoritate în rândul Consiliului UE în ceea ce privește propunerea Comisiei privind CbCR

La 22 ianuarie a.c., a avut loc o reuniune a experților naționali ai Consiliului UE în cadrul căreia aceștia au discutat despre un posibil acord în privința propunerii Comisiei privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (CbCR), care ar impune companiilor obligația de a publica anumite informații financiare, precum profitul. În pofida faptului că unele state membre UE s-au opus în trecut acestei propuneri, acum s-au abținut de la vot și tot nu s-a întrunit o majoritate calificată. Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene, care și-a asumat angajamentul de a acționa în vederea obținerii unui acord în privința acestei propuneri, nu are niciun temei pentru a prelua această chestiune la nivelul Consiliului UE.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020

CECCAR FM

Publicat

pe

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost publicate formularele, în format  PDF inteligent, necesare decontării indemnizației prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare (reducere timp muncă).

Formularele  vor fi  transmise agenției județene/municipale pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul platformei aici.gov.ro.

ANOFM precizează că pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF nu trebuie utilizat browserul pentru deschidere, ci este necesară folosirea aplicațiilor dedicate (de exemplu, Adobe Reader).

Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending