Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Ministrul Ștefan-Radu Oprea, în dialog cu profesioniștii contabili din județul Bacău

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministrul pentru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, a fost prezent joi, 23 mai a.c., la Centrul de Afaceri din Bacău, împreună cu senatorul Adrian-Dragoș Benea, unde a avut loc o întâlnire cu profesioniștii contabili de la nivel județean cu tema Profesioniștii contabili băcăuani în susținerea antreprenoriatului local în implementarea programelor guvernamentale de finanțare, organizată de filiala CECCAR, la care a participat și președintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil. La eveniment au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai instituțiilor bancare partenere în cadrul programului Start-Up Nation.

Discuțiile, moderate de președintele Filialei CECCAR Bacău, Radu Faghiean, au abordat programele guvernamentale de finanțare, cu precădere Start-Up Nation – program care a fost lansat în 2017 și care va continua, anul acesta, cu cea de-a treia ediție. De asemenea, întâlnirea a adus în discuție rolul important pe care îl au experții contabili în implementarea și derularea unor astfel de programe, prin serviciile integrate oferite antreprenorilor – de la implicare în realizarea planului de afaceri la consultanța oferită acestora din momentul înființării businessului.

„Evenimentul se înscrie în politica pe care profesia noastră, reprezentată de CECCAR, a adoptat-o de cel puțin doi ani – de a crea un parteneriat solid, de tip win-win, atât cu autoritățile de reglementare, cât și cu mediul de afaceri, având în vedere importanța acestei profesii pentru susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului românesc și pentru apărarea interesului public”, a declarat Robert Aurelian Șova, în cadrul evenimentului.

Oficialii au răspuns întrebărilor adresate de participanți, aducând clarificări asupra unor aspecte întâlnite în practică atât de către cei care au accesat astfel de finanțări, cât și de către experții contabili – în calitatea lor de consilieri ai antreprenorilor.

De asemenea, au fost înaintate o serie de propuneri de îmbunătățire a programului mai sus amintit, idei pe care ministrul Ștefan-Radu Oprea le-a notat pentru a fi analizate și chiar implementate odată cu lansarea celei de-a treia ediții a Start-Up Nation, amintind aici și includerea codului CAEN 6920 în lista celor eligibile. Așa cum a menționat  domnia sa, în urma discuțiilor purtate cu mediul de afaceri ministerul are ca prioritate implementarea unor simplificări care răspund unor nevoi reale ale beneficiarilor fondurilor guvernamentale. Pentru cea de-a doua ediție a Start-up Nation au fost depuse 33.514 planuri de afaceri, comparativ cu 19.200 depuse la lansarea programului. Potrivit ministrului de resort, s-a început deja semnarea contractelor, iar stadiul de analiză a proiectelor se va finaliza la 31 mai a.c.

Potrivit ministrului Ștefan-Radu Oprea, în România ca pondere în economie puțin peste 50% reprezintă capital românesc. Programele cu finanțare guvernamentală vin tocmai să sporească acest procent, să încurajeze crearea de noi afaceri care să contribuie la dezvoltarea economiei naționale.

Cum să se folosească atât finanțările din fonduri guvernamentale, cât și cele din fonduri europene pentru a crea noi businessuri și care ar fi soluțiile ca acestea să reziste a fost un alt subiect înscris în agenda evenimentului, una dintre concluzii fiind că este necesar ca acestea să se adapteze societății actuale și să vină în întâmpinarea noilor tendințe prin implementarea celor trei piloni ai evoluției afacerii: tehnologie, globalizare și outsourcing. Fără a ține cont de acești factori, activitatea unei companii este îngreunată, iar șansele de a evolua sunt mult diminuate.

În încheierea evenimentului, președintele CECCAR i-a înaintat ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat invitația de a continua acest parteneriat prin organizarea unor întâlniri similare și în alte județe, la care să participe toți actorii implicați în buna implementare a acestor programe, pentru că, așa cum a afirmat și ministrul Ștefan-Radu Oprea, este nevoie de profesioniști contabili cu experiență care să ofere servicii de calitate în sprijinul dezvoltării antreprenoriatului românesc.

PROFESIA CONTABILĂ

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România. La mulți ani!

1921-2021 – 100 de ani de la înființarea CECCAR, un secol de la reglementarea profesiei contabile în România.

CECCAR FM

Publicat

pe

Marcăm centenarul profesiei contabile printr-o serie de materiale care vin să contureze istoria profesiei contabile, din 1921 până în prezent.

Să începem spunându-vă cum am pornit la drum.

Primii pași în direcția organizării unei asociații de experți contabili au loc în 1888, la aproape un deceniu de la obținerea independenței României, pe fondul unei societăți aflate într-o fază accelerată de modernizare în toate domeniile de activitate. Un grup de absolvenți ai școlilor comerciale, în majoritate funcționari superiori ai Băncii Naționale a României, înființează atunci Cercul Absolvenților Școalelor Comerciale și Financiare, transformat, un an mai târziu, în Asociația Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț. În anul 1906, la 29 octombrie, este organizat Congresul Asociației Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț unde, ca prim punct din program, figura „necesitatea legiferării profesiei de contabil”.

După o vremelnică sciziune, în aprilie 1910, organizațiile absolvenților se unesc, sub denumirea de Corpul Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, și, ca urmare a izbucnirii Primului Război Mondial, organizația va căpăta personalitate juridică abia în 1916.  În vara anului 1921, la trei ani distanță de la realizarea idealului național – unirea tuturor românilor într-o singură formațiune statală –, România făcea un nou pas înainte în drumul spre modernizarea societății și a instituțiilor sale, fiind reglementată profesia de contabil. După mai bine de 40 de ani de muncă și inițiative de pionierat pentru dezvoltarea profesiei, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I, „Întregitorul de țară”, aproba, prin Decretul Regal nr. 3.063, Legea pentru organizarea „Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili”, textul actului normativ fiind contrasemnat de Grigore Trancu-Iași, în calitate de ministru al muncii și ocrotirilor sociale, lege care a fost publicată apoi în Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921.

România s-a alăturat, astfel, în acele vremuri, marilor puteri economice – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Regatul Italiei, Republica de la Weimar (Germania de astăzi) și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia contabilă era legiferată.

Acum, după o prezentare succintă a începuturilor noastre, vă dăm întâlnire luna viitoare.

Pe curând!

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul pandemiei de COVID-19

CECCAR FM

Publicat

pe

Din cauza presiunilor și a incertitudinii semnificative asociate cu pandemia, entitățile explorează căi prin care să-și continue activitatea, să-și mențină stabilitatea operațională și să susțină dezvoltarea durabilă și creșterea pe termen lung. Acele căi ar putea crea oportunități pentru activități ilegale și frauduloase.

Publicația Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul pandemiei de COVID-19 are ca scop evidențierea rolului profesioniștilor contabili în sprijinirea interesului public prin contribuția pe care aceștia o au în minimizarea incidenței fraudei și în identificarea cazurilor de fraudă sau fraudă suspectată, bazându-se pe un Cod etic robust și pe principiile de etică profesională.

Documentul, publicat pe site-ul IFAC, a fost elaborat de personalul South African Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) sub auspiciile unui Grup de lucru format din International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) și normalizatorii naționali de standarde (NSS) de etică din Australia, Canada, China, Africa de Sud, Regatul Unit și SUA și tradus în limba română de CECCAR.

Pentru a consulta publicația în limba română vă invităm să accesați secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noi reglementări în domeniul contabilității instituțiilor publice

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2021 au fost publicate două acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice:

 Ordinul nr. 27/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005. Actul normativ intră în vigoare începând cu exercițiul financiar 2021;

 Ordinul nr. 28/2021 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending