Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019) – Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală

CECCAR FM

Publicat

pe

În perioada 18-20 octombrie 2019, în stațiunea Moneasa, peste 130 de profesioniști contabili și cadre didactice universitare din întreaga țară au participat la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce”, organizat de Filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Tema din acest an a reputatului eveniment profesional-academic organizat de filiala Corpului a fost Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală, specialiștii reuniți la simpozion punctând aspecte relevante privind modul în care contabilitatea și fiscalitatea sunt influențate semnificativ de noile realități ale societății informatizate. Prin natura și conținutul lor, lucrările prezentate de membrii CECCAR în plenul simpozionului au contribuit la clarificarea unor aspecte din sfera contabilității, fiscalității și digitalizării, fiind publicate de organizatori într-un volum colectiv.

„Ghidați de afirmațiile marelui poet, romancier și om de știință Johann Wolfgang Goethe, «mai întâi instruiește-te singur, apoi vei primii învățătură de la alții»  și ale poetului Sofocle «trebuie să înveți prin exercițiu practic, deoarece chiar dacă gândești că știi nu ai nici o certitudine până nu încerci», autorii lucrărilor cuprinse în acest volum încearcă să demonstreze necesitatea digitalizării celor două domenii indispensabile ale vieții economice, contabilitatea și fiscalitatea.

Mondializarea relațiilor economice și, nu în ultimul rând, digitalizarea proceselor și activităților antrenează provocări și reponsabilități majore pentru experții contabili și contabilii autorizați din țara noastră, călăuziți de rolul tot mai important ce le revine ca gestionari cinstiți și onești ai informațiilor economice. Acționând în interes public prin respectarea eticii în profesia contabilă, ce constituie garantul independenței și competenței în profesiei, membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România își demonstrează atașamentul față de problemele economice și sociale ale țării, pregătindu-se continuu pentru a face față cerințelor evoluției științei și tehnologiei contemporane. Complexitatea reglementărilor mai ales din sfera fiscalității ridică probleme de adaptare pentru profesioniști și specialiști care ar fi greu de rezolvat fără aportul informatizării”, a menționat conducerea Filialei CECCAR Arad.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele Consiliului Filialei CECCAR Arad, a salutat onorata asistență, adresându-le mulțumiri pentru participarea la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce” atât colegilor din alte filiale, cât și oficialităților de la nivel central și local. Mesajul președintelui Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, adresat participanților la această distinsă reuniune științifică a fost transmis prin intermediul președintelui CECCAR Filiala București, Andrei Aurel. Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova a urat mult succes atât organizatorilor, cât și participanților la dezbaterile din cele trei paneluri ale simpozionului, menționând ulterior că viitorul profesiei contabile este strâns legat de domeniul digitalizării. Mesajul președintelui Consiliului superior al CECCAR a punctat necesitatea adaptării activității profesioniștilor contabili la era digitală, la cerințele businessului, pentru a-i furniza acestuia servicii integrate, astfel încât rezultatul să fie dezvoltarea afacerii.

Gheorghina Ribovici, directorul executiv al Consiliului Județean Arad, s-a declarat deosebit de bucuroasă pentru prezența la acest important eveniment, a felicitat echipa de organizare și, în finalul intervenției, a adresat urări de sănătate și succes participanților în dezbaterea tematicii simpozionului. „Administrația publică depinde foarte mult de munca experților contabili pentru că veniturile administrației locale provin din mediul de afaceri și, astfel, vorbim de cea mai importantă sursă de venit la bugetul local, impozitul pe venit și TVA care sunt calculate de către profesioniștii contabili. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru ca economia Aradului să prospere și vă garantez că instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Arad, este partenerul dumneavoastră”, se menționează în mesajul președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, transmis la simpozion de reprezentanții acestei instituții.

A urmat Mircea Purcaru, vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, acesta declarându-se onorat de parteneriatul activ cu CECCAR.

Conf. univ. dr. Teodor Florin Cilan, prorector al Universității „Aurel Vlaicu”, a mulțumit organizatorilor pentru invitația de participa, pentru al patrulea an consecutiv, la Simpozionul „Pavel Ciuce”, amintind totodată și de buna colaborare între instituția de învătământ superior pe care o reprezintă și CECCAR.

În continuare, președintele Consiliului Filialei CECCAR Caraș Severin, Mihaela Azap, a vorbit despre importanța acestui eveniment, felicitând filiala Arad pentru eforturile depuse în organizarea unui astfel de eveniment științific.

În primul panel al simpozionului, despre Armonizarea relației contabilitate-fiscalitate în era digitală au avut intervenții privind varii aspecte profesionale Maria Mornea, membru în Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Lucian Cernușca, prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele Consiliului Filialei CECCAR Arad, și prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, președintele Consiliului Filialei CECCAR Timiș.

În cadrul panelului doi, cu tema Provocări pentru profesioniștii contabili în era digitală, au fost prezentate lucrări privind următoarele subiecte: Automatizarea prelucrării datelor contabile (expert contabil Gina Roșca, Lucian Roșca; Provocări ale dezvoltării erei digitale asupra sistemelor fiscale. Taxarea economiei digitale (conf. univ. dr. Adriana Florina Popa); Povara fiscală în cazul veniturilor din salarii. Studiu de caz în Uniunea Europeană (lect. univ. dr. Radu Ciobanu); Tratamentul contabil și fiscal actual privind dividendele (lect. univ. dr. Bogdan Cosmin Gomoi); Percepția profesioniștilor contabili din Arad în ceea ce privește viitorul profesiei contabile în era digitalizării (conf. univ. dr. Delia David). Discuțiile panelului au fost moderate de prof. univ. dr. Lucian Cernușca și prof. univ. dr. Lucian Cernușca și conf. univ. dr. Delia David.

Cel de-al treilea panel al simpozionului, Gestiunea fiscală în activitatea de consultanță și management al entităților, a debutat cu prezentarea susținută de prof. univ. dr. Horia Cristea, cu tema Efectele îndatorării entității în decizia de finanțare pe termen. Conf. univ. dr. Teodor Florin Cilan a prezentat o lucrare despre Impozitarea veniturilor din activități de consultanță și management, iar ec. jr. Marius Amzulescu, un studiu intitulat Contestația un drept, o condiție, o șansă. De asemenea, în cadrul ultimului panel, conf. univ. dr. Daniel Manațe a susținut o comunicare despre Profesiile liberale față în față cu provocarea digitalizării.

În închiderea simpozionului a luat cuvântul deputatul de Arad Dorel Căprar, care a declarat că apreciază inițiativa organizării anuale a acestui simpozion la Moneasa, despre experții contabili afirmând că sunt adevărați profesioniști pentru economia și societatea românească. „Economia fără profesioniști nu are cum să funcționeze. Prin desfășurarea acestor lucrări, profesioniștii se pot perfecționa. Vă asigur de toată deschiderea, de prietenia mea și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație”, a spus Căprar.

Tot cu prilejul ceremoniei de încheiere, Ramona Nicula, membru în Consiliul superior al CECCAR, a spus următoarele: „Nu există nicio companie ori investiție fără expertul contabil. Constat cu satisfacție creșterea nivelului de pregătire în cadrul profesiei de expert contabil. Această misiune este cea mai importantă realizare din ultimii ani ai CECCAR, creșterea nivelului de respect individual automat crește și respectul celorlalți față de profesioniști.  Toată această evoluție a omenirii, aceasta problemă de dezvoltare digitală aduce numai bine. Oricare dintre noi, indiferent de vârstă ne vom găsi rolul în viitor. Viitorul pentru noi este de bine și de foarte bine! Era digitală ne va ajuta enorm pentru că vom deveni și mai profesioniști, deci viitorul nostru este unul strălucit”.

Galerie foto

CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală
CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce” – ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019), cu tema Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală

PROFESIA CONTABILĂ

Document Accountancy Europe: Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția profesioniștilor contabili și a părților interesate traducerea în limba română a publicației Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative, elaborată de Accountancy Europe. Documentul tratează întrebările din cadrul consultării Comisiei Europene cu privire la sistemele de gestionare a riscurilor și controalele interne ale companiilor cotate la bursă.

Guvernanța corporativă solidă, care presupune controale interne mai puternice, ar putea îmbunătăți în mod semnificativ calitatea raportării financiare. Pentru a reuși acest lucru, diferite părți din cadrul ecosistemului trebuie să acționeze: legiuitorii europeni și naționali, autoritățile de supraveghere și normalizatorii de standarde în materie de raportare financiară și audit.

Prin această publicație, Accountancy Europe prezintă o serie de puncte de vedere și propune o cale de urmat cu privire la controalele interne. Una dintre propunerile Accountancy Europe este o declarație publică obligatorie pentru întreprinderi cu privire la eficacitatea controalelor interne asupra raportării financiare, care va contribui la asigurarea faptului că responsabilitățile conducerii și ale consiliului sunt îndeplinite.

Acțiunile propuse de organismul european se concentrează asupra companiilor care se încadrează în cele trei categorii de entități de interes public (PIE) stabilite la nivelul Uniunii Europene (UE): companiile cotate la bursă, instituțiile de creditare și întreprinderile de asigurare.

Documentul este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­ – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Ședința din 28 iulie a Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul IFAC: Principalele concluzii

CECCAR FM

Publicat

pe

La 28 iulie a avut loc a treia ședință din anul 2022 a Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). CECCAR a fost reprezentat la întrunirea amintită de Oana Nicorescu, consultant tehnic în cadrul acestei structuri. Oana Nicorescu este expert contabil, membru CECCAR de peste 20 de ani și Managing Partner al unei societăți de expertiză contabilă.

Cu prilejul acestei întâlniri online, membrii Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii (SMPAG) din cadrul IFAC au dezbătut principalele provocări cu care se confruntă cabinetele de contabilitate în această perioadă. Indiferent de originea geografică a mesajului, toate cabinetele au transmis același set de probleme cu care se confruntă în acest moment. Dintre acestea le menționăm:

1. Opoziția față de schimbare – Profesia se află într-o etapă de redefinire. Ca urmare a contextului pandemic în care ne aflăm, profesioniștii contabili sunt forțați să lucreze în mare parte remote, departe de clienți și de biroul cu care erau obișnuiți. Acest lucru devine din ce în ce mai complicat, pentru că, lucrând de acasă, aceștia nu mai reușesc să delimiteze viața profesională de cea personală, iar povara sarcinilor de serviciu este din ce în ce mai grea. Multe persoane nu au reușit să se acomodeze cu acest mod de lucru, iar productivitatea este în scădere.

2. Achiziția de sisteme informatice scumpe – Adaptarea la noul mod de lucru presupune achiziția de echipamente informatice și aplicații costisitoare, iar practicile mici și mijlocii nu au întotdeauna resursele necesare pentru a ține pasul cu aceste investiții, fără de care nu poți fi competitiv în piața serviciilor de contabilitate.

3. Recrutarea și reținerea personalului talentat – Practicile mici și mijlocii se confruntă cu o lipsă acută a forței de muncă în contextul în care recrutarea a devenit un proces continuu ca urmare a faptului că talentele sunt greu de identificat și greu de reținut în cadrul companiei.

4. Schimbările legislative la nivel național și internațional – Întreaga piață se confruntă cu o efervescență de schimbări legislative, atât la nivel național, cât și internațional. Pentru practicile mici și mijlocii a devenit o provocare să reușească să țină pasul cu toate aceste schimbări și să asigure respectarea acestora pentru portofoliul de clienți. Dacă firmele mari au departamente dedicate care fac aceste analize legislative și evaluează impactul lor, pentru companiile mici și mijlocii avalanșa de schimbări legislative devine copleșitoare, mai ales în contextul lipsei de personal.

5. Presiunea pieței asupra prețurilor – Există o presiune din ce în ce mai mare din partea clienților pentru diminuarea costurilor, mai ales costuri generale precum serviciile contabile. În contextul în care cheltuielile salariale cresc, este foarte dificil pentru practicile mici și mijlocii să satisfacă reducerile de preț cerute de clientelă.

În cadrul întâlnirii au avut loc discuții legate de modalitățile prin care cabinetele mici și mijlocii pot depăși problemele identificate și le pot transforma chiar în oportunități de business. Printre cele mai importante se numără:

1. Dezvoltarea de noi colaborări – în principal, parteneriate cu firme din zona IT care să sprijine practicile în digitalizarea și automatizarea proceselor.

2. Prestarea de servicii de nișă – specializarea cabinetelor pe domenii de activitate sau tipuri de servicii pentru a deservi la un nivel înalt o anumită categorie de clienți.

3. Alocarea de sarcini către client – reducerea de onorarii poate fi însoțită de alocarea de sarcini cu nivel scăzut de dificultate către personalul clientului și efectuarea de către cabinetele contabile doar a serviciilor cu grad ridicat de dificultate ce implică personal specializat.

4. Creșterea volumului serviciilor de consultanță – cabinetele mici și mijlocii trebuie să crească procentul serviciilor de consultanță, servicii specializate care implică un grad ridicat de expertiză.

5. Ambasadori ai profesiei – companiile, organizațiile profesionale, universitățile, precum și alte părți interesate trebuie să stabilească o colaborare prin care să stimuleze interesul pentru profesia contabilă și să promoveze în rândul tinerilor oportunitățile pe care profesia contabilă le oferă.

Poziția CECCAR ca membru al IFAC aduce valoare adăugată profesiei contabile din România, acesta fiind parte a vocii globale a profesiei contabile și stabilind, împreună cu partenerii internaționali, strategiile și tendințele în cadrul profesiei.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Documentul de poziție al Accountancy Europe privind guvernanța în materie de ESG

CECCAR FM

Publicat

pe

Comitetele de audit au un rol esențial în promovarea unei guvernanțe corporative solide, prin implicarea lor în supravegherea riscurilor, controalele interne, raportarea corporativă și audit. Noua legislație UE extinde mandatul consiliilor de administrație și al comitetelor de audit pentru a include aspectele privind mediul, sociale și de guvernanță (ESG).

Propunerea Comisiei Europene referitoare la o Directivă în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi a unor informații privind durabilitatea atribuie comitetelor de audit o serie de sarcini pentru raportarea și asigurarea de către companii a informațiilor în materie de sustenabilitate. Propunerea Comisiei Europene referitoare la o directivă în ceea ce privește verificarea prealabilă sustenabilă de către întreprinderiimpune companiilor să implementeze o serie de acțiuni și politici pentru a trata efectele adverse asupra drepturilor omului și a mediului în propriile operațiuni și lanțuri valorice.

Documentul de poziție Guvernanța în materie de ESG: Recomandări pentru comitetele de audit, elaborat de Accountancy Europe, oferă o prezentare generală a rolului și responsabilităților preconizate ale comitetelor de audit, în contextul legislației UE relevante și al solicitărilor părților interesate. Lucrarea include recomandări pentru comitetele de audit în raport cu responsabilitățile lor în materie de ESG, cu accent pe:

– competențele și componența acestora;

– responsabilitățile lor pentru raportarea și asigurarea aspectelor privind ESG.

În prima parte, documentul prezintă factorii din spatele transformării întreprinderilor din perspectiva ESG. Apoi, acesta analizează rolurile diverselor organisme de guvernanță – inclusiv consiliile, comitetele consiliului și conducerea – în facilitarea transformării companiei din perspectiva ESG. În continuare, documentul descrie mandatul, competențele și componența comitetelor de audit în materie de ESG și încheie prin a propune întrebări pe care comitetele de audit trebuie să încerce să le trateze atunci când își îndeplinesc responsabilitățile în domeniul ESG.

Traducerea în limba română a documentului poate fi consultată pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme Internaționale – Documente de poziție.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM