Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 27 iulie 2020

La 21 iulie a.c., cei 27 de șefi de stat sau de guvern ai UE au ajuns la un acord cu privire la Cadrul Financiar Multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 și noul instrument de redresare economică numit Next Generation EU.

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliul European a ajuns la un acord cu privire la planul de redresare economică al UE

La 21 iulie a.c., cei 27 de șefi de stat sau de guvern ai UE au ajuns la un acord cu privire la Cadrul Financiar Multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 și noul instrument de redresare economică numit Next Generation EU. Planul de redresare economică post-COVID-19, în valoare de 750 miliarde euro, va fi finanțat printr-un împrumut comun al Comisiei Europene în numele UE-27. Fondul de redresare economică va fi compus din granturi în valoare de 390 miliarde euro şi împrumuturi de 360 miliarde euro. Planul va introduce, totodată, o nouă resursă proprie bazată pe o taxă pe plasticul nereciclat de la 1 ianuarie 2021. Comisia Europeană a fost invitată să prezinte în 2021 propunerile cu privire la mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și la taxa digitală, pentru ca acestea să poată fi introduse cel târziu în 2023. Acordul menționează și posibilitatea introducerii altor resurse proprii UE (de exemplu, taxa pe tranzacțiile financiare) până la finele anului 2027. Comparativ cu propunerea prezentată în Comunicarea Comisiei Europene la 27 mai a.c., acordul nu include nicio referință la un nou impozit corporativ bazat pe operațiunile unei întreprinderi ce beneficiază pe deplin de piața unică a UE. Introducerea unor noi resurse proprii a fost solicitată și în Rezoluția Parlamentului European privind planul de redresare economică din 15 mai a.c.

Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la revizuirea Directivei privind impozitarea energiei

Comisia Europeană a lansat, la 22 iulie a.c., consultări publice cu privire la două inițiative menite să maximizeze impactul impozitării pentru a atinge obiectivele climatice ale UE. Consultarea publică referitoare la revizuirea Directivei privind impozitarea energiei vizează actualizarea ratelor minime de impozitare aplicabile produselor energetice și energiei electrice, care nu au fost actualizare de la intrarea în vigoare a Directivei în 2003. Odată cu această revizuire, Comisia intenționează să restructureze scutirile actuale de impozite în vederea reducerii subvențiilor implicite pentru combustibilii fosili și anumite sectoare economice. Termenul pentru depunerea comentariilor cu privire la această inițiativă este 14 octombrie a.c. Consultarea publică referitoare la mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon vizează introducerea unui preț care să reflecte cu mai multă acuratețe conținutul de carbon al bunurilor de import. Acest lucru ar asigura faptul că țările cu politici climatice mai puțin ambițioase, care își mută activitatea de producție în alte state, nu subminează obiectivele ecologice ale UE. Termenul de depunere a comentariilor este 28 octombrie a.c.

Miniștrii de finanțe ai țărilor G20 doresc un acord cu privire la reforma fiscală internațională

La 22 iulie a.c., în cadrul unui webinar organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Pascal Saint-Amans (directorul Centrului pentru Administrație și Politică Fiscală din cadrul OCDE) a confirmat faptul că încheierea unui acord cu privire la reforma fiscală internațională înainte de luna noiembrie se poate dovedi a fi dificil de realizat, însă miniștrii de finanțe ai țărilor G20 speră să ajungă la o soluție globală până la finele anului 2020. Pascal Saint-Amans a analizat Comunicatul publicat de miniștrii de finanțe ai țărilor G20 în urma ședinței lor din 18 iulie a.c., în care se evidențiază angajamentul acestora de a ajunge la un acord până la finalul acestui an. Aceștia au solicitat OCDE să întocmească un raport cu privire la planurile pentru fiecare pilon pentru ședința din 15-16 octombrie a.c., însă Pascal Saint-Amans a dat asigurări că planurile respective vor fi disponibile deja pentru ședința plenară a OECD/G20 cu privire la Cadrul Inclusiv privind BEPS din 8-9 octombrie. Aceste planuri ar trebui să furnizeze detalii tehnice privind cei doi piloni a căror formă să fie cât mai apropiată de documentele care vor fi aprobate de miniștri. Cu toate acestea, potrivit lui Pascal Saint-Amans, chestiunea referitoare la domeniul de aplicare al pilonului 1 rămâne o controversă.

Consiliul Uniunii Europene a amânat oficial introducerea pachetului privind modernizarea TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic

La 22 iulie a.c., Consiliul European a adoptat oficial o Decizie a Consiliului și un Regulament al Consiliului prin care amână cu șase luni introducerea pachetului privind modernizarea TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic, ca răspuns la pandemia de COVID-19. Consiliul UE a luat această decizie în urma opiniilor emise de Parlamentul European (care are doar rol consultativ), care a solicitat o perioadă mai scurtă de amânare, de doar trei luni.

Comisia Europeană a extins măsura de scutire de TVA și taxe vamale pentru importurile de echipamente medicale

La 23 iulie a.c., Comisia Europeană a extins cu încă trei luni măsura temporară de scutire de TVA și taxe vamale pentru importurile de echipamente medicale și echipamentele de protecție provenite din țări terțe, cu scopul de a contribui la combaterea pandemiei de COVID-19. Această măsură vizează măștile, echipamentul de protecție, kiturile de testare, ventilatoarele, precum și alte echipamente medicale și rămâne în vigoare până la 31 octombrie 2020.

Buletinul de știri în limba engleză poate fi consultat pe site-ul ETAF.

(Copyright foto: ETAF)

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 noiembrie 2020

CECCAR FM

Publicat

pe

Reprezentanții Comisiei Europene și conducătorii administrațiilor fiscale au discutat despre conformitatea fiscală și transformarea digitală

La 26 noiembrie a.c., Comisia Europeană a organizat reuniunea anuală cu conducătorii administrațiilor fiscale din statele membre UE (TADEUS – Tax administration European Union Summit). Discuțiile s-au concentrat pe abordarea provocărilor generate de criza de COVID-19. Gerassimos Thomas, directorul general al DG TAXUD, a subliniat necesitatea de a îmbunătăți conformitatea fiscală și de a facilita transformarea digitală. Participanții au discutat, de asemenea, modul în care poate fi îmbunătățită coordonarea dezvoltării sistemelor IT intra-europene și sprijinul financiar oferit de Comisie prin intermediul Mecanismului de redresare și de reziliență și a Instrumentului de sprijin tehnic.

Subcomisia FISC a prezentat o propunere de reformare a „listei negre” a UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal

Subcomisia FISC din cadrul Parlamentului European este pregătită să facă presiuni pentru reformarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal. La 20 noiembrie a.c., președintele subcomisiei FISC, Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos) a prezentat un proiect de propunere de rezoluție a Parlamentului European în fața Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). În propunere se menționează impactul pozitiv de până acum al listei, remarcându-se necesitatea pentru „o mai bună transparență, criterii mai stricte de includere pe listă și măsuri defensive mai riguroase împotriva fraudei și a evaziunii fiscale”. Textul propunerii pune accent pe lipsa de transparență a procesului de includere pe listă, riscurile de subminare a încrederii publice în această listă și pe faptul că și statele membre ale UE ar trebui implicate în acest proces. O dezbatere cu privire la textul propunerii este planificată la data de 7 decembrie a.c., în cadrul Comisie FISC, iar votul în cadrul ECOFIN va avea loc la 10 decembrie 2020.

Propunerea de modificare a DAC 7 a fost aprobată

La 20 noiembrie a.c., statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord politic în privința propunerii de modificare a Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7). Această propunere vizează introducerea unei obligații pentru platformele digitale de a transmite autorităților fiscale veniturile generate de furnizorii de servicii sau de bunuri care utilizează platforma lor. Propunerea ar trebui să se aplice tuturor platformelor care își desfășoară activitatea în UE, chiar dacă nu sunt înregistrate într-un stat membru sau nu au un sediu permanent într-un stat membru. Consiliul UE propune aplicarea noilor prevederi de la 1 ianuarie 2023. La 23 noiembrie a.c., Comisia Europeană a publicat o evaluare inițială a impactului noilor modificări la Directivă (DAC8), care au rolul de a extinde schimbul automat de informații și la criptoactive. Obiectivul acestei evaluări este de a obține informațiile necesare pentru a asigura faptul că contribuabilii care obțin venituri din tranzacții cu criptoactive plătesc o cotă echitabilă, precum și pentru a asigura o cooperare mai bună între administrațiile fiscale și pentru a menține costurile de conformitate a întreprinderilor la un nivel minim, oferind un standard de raportare comun la nivelul UE.

Un economist francez a fost ales pentru a înființa Observatorul fiscal al UE

Gabriel Zucman, economist francez și profesor în cadrul Universității Berkeley, a fost ales împreună cu o echipă din cadrul Școlii de Economie din Paris pentru a pune bazele Observatorului fiscal al UE. În principal, responsabilitatea Observatorului va fi de a emite recomandări în domeniul fraudei, al evaziunii fiscale și al planificării fiscale agresive, precum și de a întocmi un registru public de date și analize privind frauda și evaziunea fiscală. Observatorul va colabora cu organizații internaționale și administrațiile naționale în elaborarea politicilor fiscale la nivelul UE și în combaterea spălării banilor.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

IFAC – Evoluția aptitudinilor contabile: impactul COVID-19 și direcția pentru viitor

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziție, în limba română, un document de interes pentru profesioniștii contabili, în contextul pandemiei de COVID-19, elaborat de IFAC, intitulat Evoluția aptitudinilor contabile: impactul COVID-19 și direcția pentru viitor.

În mod inevitabil, crizele presupun luarea unor decizii dificile, însă procesul decizional în astfel de situații nu își mai urmează cursul normal, iar poziționarea profesiei contabile în acest context incert este mai mult ca oricând esențială pentru a ghida mediul de afaceri.

În acest scop, IFAC a purtat timp de trei luni discuții cu numeroase persoane asociate profesiei, din peste douăzeci de țări, care au contribuit cu o gamă de perspective în ceea ce privește rolul profesioniștilor contabili în această perioadă, dar și referitor la direcția pentru viitor. Pandemia a evidențiat importanța aptitudinilor orientate către viitor, care pot anticipa și sunt agile într-o lume nouă – o lume în care profesioniștii contabili au rolul de lideri strategici.

Acest document prezintă temele principale împărtășite de părțile interesate, inclusiv metode de lucru accelerate, impactul tehnologiei, practici care se aliniază la noi cerințe ale societății și echilibrul potrivit de aptitudini, care împreună ilustrează o hartă pentru profesionistul contabil.

Acesta este un moment esențial pentru profesia contabilă – un moment în care se schimbă vechile paradigme și sunt dezvoltate noi aptitudini pentru lumea digitală și în evoluție rapidă în care trăim. Modul în care profesioniștii acționează în acest moment va defini viitorul profesiei, iar oportunitatea pentru schimbare pozitivă este imensă.

Pentru a afla pe larg cum văd părțile interesate evoluția rolului profesioniștilor contabili, vă invităm să parcurgeți documentul în limba română pe care îl găsiți în secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Procedura privind încărcarea dovezii de cofinanțare în aplicația electronică de înscriere

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, pe site-ul instituției, Procedura privind încarcărea dovezii de cofinanțare în aplicația electronică de înscriere.

Beneficiarul are obligația de a încărca dovada cofinanțării în aplicația electronică de înscriere. Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea Contractare.

Procedura poate fi accesată aici.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending