Connect with us

ECONOMIE

Depozitele firmelor și ale populației, 383,666 miliarde lei în luna iulie

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în iulie cu 0,4% față de luna anterioară, până la nivelul de 383,666 miliarde lei și cu 13,6% (10,5% în termeni reali) față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

CECCAR FM

Publicat

pe

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în iulie cu 0,4% față de luna anterioară, până la nivelul de 383,666 miliarde lei și cu 13,6% (10,5% în termeni reali) față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,1% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,5% față de luna iunie 2020, până la 245,835 miliarde lei, și cu 11,5% (8,5% în termeni reali) față de iulie 2019. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației s-au majorat cu 0,5% față de luna anterioară, până la 140,343 miliarde lei, iar față de luna iulie 2019 au înregistrat o creștere de 12,7% (9,6% în termeni reali). Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 0,6% (până la 105,493 miliarde lei) față de luna precedentă și cu 10,0% (7,0% în termeni reali) față de luna iulie a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,9% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 0,2% față de luna iunie 2020, ajungând până la nivelul de 137,831 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,4%, până la 28,527 miliarde euro). Comparativ cu luna iulie 2019, indicatorul a crescut cu 17,4%, exprimat în lei și cu 15,0%, dacă este exprimat în euro. Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,1% față de luna iunie 2020, până la 99,654 miliarde lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,1%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,5% și de 14,1%, dacă indicatorul este exprimat în euro. Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 1,1% față de luna iunie 2020 (1,3% când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu iulie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 19,9% (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 17,4%).

ECONOMIE

Serviciile de evidență a persoanelor, program prelungit înaintea alegerilor

Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor 1-6 vor avea un program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării, pierderii, furtului sau deteriorării acestora, anunță PMB.

CECCAR FM

Publicat

pe

În zilele de sâmbătă şi duminică (5-6 decembrie), programul de lucru al serviciilor publice locale comunitare de evidenţă a persoanelor aferente celor 6 sectoare va fi următorul:

• Între orele 08.00-16.00 – în data de 05.12.2020 (sâmbătă)

• Între orele 07.00-21.00 – în data de 06.12.2020 (duminică).

Cartea de identitate se eliberează cetățeanului român pe baza cererii scrise a acestuia şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române şi a domiciliului.

Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei.

În situația în care nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovada adresei de domiciliu etc.), în conformitate cu prevederile art. 20 din actul normativ sus-menționat, se va elibera carte de identitate provizorie (CIP), caz în care se vor depune 3 fotografii ¾ cm şi contravaloarea actului de identitate (1 leu), achitată în acelaşi mod ca în cazul cărților de identitate, potrivit Mediafax.

Continuare

ECONOMIE

Oficiile poștale vor fi închise pe 30 noiembrie și 1 decembrie

Compania Naţională Poşta Română informează că în zilele de luni, 30 noiembrie, şi marţi, 1 decembrie, toate oficiile poştale din mediul urban şi rural vor fi închise.

CECCAR FM

Publicat

pe

Programul anunţat este în conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit cărora zilele de 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei – şi de 1 decembrie – Ziua Naţională a României – sunt declarate zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, precizează instituția.

Sâmbătă, 28 noiembrie, toate subunităţile poştale vor avea program normal de lucru aferent zilei de sâmbătă.

Ca urmare a programului anunţat, este posibil ca trimiterile poştale prezentate în zilele de 27 şi 28 noiembrie 2020 să înregistreze timpi mai mari de circulaţie, transmite Mediafax.

Continuare

ECONOMIE

Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

În ședința Guvernului din 23 noiembrie 2020 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, anunță Ministerul Agriculturii.

CECCAR FM

Publicat

pe

La nivel național, în perioada 1 ianuarie – 13 octombrie 2020, au fost depuse 107.175 de cereri prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare terenurile agricole situate în extravilan, din care în perioada 1 aprilie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 69.459 de cereri, iar în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 21.993 de cereri, aflate în curs de soluționare, pentru care au fost emise actele necesare perfectării contractelor de vânzare.

Aceste din urmă cereri, înregistrate până la 13 octombrie 2020, se vor finaliza prin încheierea contractelor de vânzare conform procedurii simplificate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Conform prevederilor actului normativ aprobat în Ședința de Guvern, cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, precum și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, se soluționează cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 hectare, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 hectare, după caz.

În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.

Avizele finale sau adeverințele de liberă vânzare se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și sunt valabile până la 31 ianuarie 2021.

Procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență vizează soluționarea cererilor prin care a fost solicitată afișarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, înregistrate la autoritatea competentă în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020, precum și a cererilor aferente privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, însoțite de documente justificative, iar avizele și adeverințele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea, potrivit Mediafax.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending