Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Seminar DG TAXUD: Raportarea TVA bazată pe tranzacții și facturarea electronică: oportunități și provocări

Deși cele mai recente studii cu privire la deficitul de TVA arată o îmbunătățire a colectării, există în continuare pierderi mari de venituri din acest impozit în Uniunea Europeană, o parte semnificativă fiind cauzată de frauda transfrontalieră.

CECCAR FM

Publicat

pe

Deși cele mai recente studii cu privire la deficitul de TVA arată o îmbunătățire a colectării, există în continuare pierderi mari de venituri din acest impozit în Uniunea Europeană, o parte semnificativă fiind cauzată de frauda transfrontalieră. Deși Comisia Europeană a propus o reformă generală a sistemului de TVA pentru taxarea operațiunilor cu bunuri între statele membre în scopul reducerii fraudei, trebuie avute în vedere, de asemenea, și măsuri de creștere a colectării acestei taxe. Printre măsurile adoptate în ultimii ani de statele membre pentru îmbunătățirea colectării se află și raportarea bazată pe tranzacții, menită să ofere mai rapid autorităților informații mai detaliate despre operațiunile derulate de plătitorii de TVA, contribuind astfel la reacția mai rapidă la apariția fraudelor și reprezentând o măsură preventivă. În contextul evoluției tehnologiei, aceasta poate reprezenta o modalitate de automatizare a raportării în materie de TVA. Nu trebuie să pierdem din vedere însă faptul că această obligație de raportare poate reprezenta o povară suplimentară pentru persoanele impozabile care trebuie să transmită informații către autorități. Mai mult decât atât, fiecare stat membru a implementat un format diferit al sistemului de raportare, creând dificultăți suplimentare pentru companiile ce derulează tranzacții transfrontaliere, care au, dintr-odată, multiple obligații de raportare.

În acest context, în perioada 23-25 septembrie 2020, Direcția Generală de Impozitare și Uniune Vamală (Directorate-General for Taxation and the Customs Union – DG TAXUD) din cadrul Comisiei Europene a organizat un seminar cu tema Raportarea TVA bazată pe tranzacții și facturarea electronică: oportunități și provocări (Transaction based VAT reporting and e-invoicing: Opportunities and challenges), la care a participat și reprezentantul CECCAR în grupul de TVA Expert, conf. univ. dr. Adriana Florina Popa.

Scopul acestui eveniment a fost de a facilita schimbul de experiență între statele membre și de a analiza diversele modalități de raportare bazată pe tranzacții (transactions based reporting – TBR), văzută ca o opțiune de îmbunătățire a colectării de TVA, atât în cazul operațiunilor interne, cât și al celor intracomunitare. Dezbaterile au avut în vedere sistemele TBR actuale implementate în mai multe state membre, după cum se reflectă în raportul Raportările în materie de TVA – implementarea în statele membre UE, elaborat de Grupul de proiect Fiscalis 0741, și sistemul definitiv de TVA.

În cele trei zile de dezbateri au avut loc prezentări în plen cu privire la modelele existente de raportare a tranzacțiilor în diferite state membre și discuții referitoare la experiența reprezentanților mediului de afaceri în ceea ce privește această obligativitate de transmitere a informațiilor. Au avut loc, de asemenea, și discuții în grupuri restrânse având la bază întrebări comune referitoare la modalități de elaborare a informațiilor și efectele lor în scopul identificării celor mai fezabile scenarii de utilizare a raportării bazate pe tranzacții în sistemul de TVA, pe baza opiniilor autorităților statelor membre, dar și a mediului de afaceri.

Reprezentanți ai unor state membre au prezentat propriile mecanisme adoptate la nivel național de colectare a informațiilor în materie de TVA și de validare a acestora, precum Italia (E-invoicing system, Sistema di Interscambio), Spania (SII – The immediate supply of information system), Portugalia (E-Fatura System), Ungaria (Online invoicing system) sau Estonia (VAT listings).

Au fost avute în vedere atât avantajele, cât și dezavantajele implementării acestei modalități electronice de raportare. În ciuda dezavantajelor identificate – eforturile de implementare; costurile crescute pentru administrațiile fiscale, dar și pentru afaceri; riscul ca reducerea poverii birocratice să întârzie să apară; lipsa utilizării unei facturări electronice structurate sau securitatea datelor –, discuțiile au arătat că există factori ce determină o raportare mai detaliată și mai frecventă, printre care se numără reducerea fraudei, diminuarea poverii administrative, modernizarea administrării TVA, construirea unui sistem de TVA pregătit pentru viitor și efectele reglementărilor și cerințelor naționale. În condițiile în care modelele de afaceri și tehnologia se dezvoltă, mai putem vorbi oare în continuare de pix și hârtie? Sistemele noastre naționale de raportare pot face față schimbărilor în modelele de afaceri și în sistemul de TVA? Acestea trebuie create și adaptate pentru trecut, prezent și viitor. Acestea au fost câteva dintre subiectele dezbătute în cadrul seminarului.

Opinia generală a participanților la evenimentul amintit a fost că armonizarea este necesară în scopul construirii unui sistem de TVA eficient. Lipsa de coordonare a inițiativelor subminează dezvoltarea actuală a sistemului comun de TVA.

Utilizarea tehnologiei TBR are și avantajul de a oferi plătitorului de TVA dovada transportului în relația cu autoritățile fiscale și, de asemenea, acesta poate beneficia de o rambursare mai rapidă a taxei. De asemenea, acest sistem de raportare ar putea ajuta întreprinderile să corecteze posibilele greșeli comise în declarația de TVA, dacă administrațiile fiscale le pun la dispoziție datele furnizate de alte persoane impozabile.

Referitor la securitatea datelor, participanții au convenit că acestea trebuie oferite la cerere, iar pentru o comunicare integrată și inteligibilă în cadrul statelor membre datele raportate ar trebui să fie comune. În același timp, raportarea în timp real este văzută ca fiind benefică atât pentru autoritățile fiscale, cât și pentru afaceri, deoarece elimină dublarea cerințelor de raportare și informațiile inutile, reduce acțiunile de control fiscal, oferă mai multă certitudine fiscală cu privire la contribuabili și facilitează o analiză rapidă de risc. Raportarea în timp real poate permite autorităților fiscale să își utilizeze eficient resursele în identificarea contribuabililor evazioniști. Prin urmare, aceasta devine un instrument care crește rezistența la fraudă a sistemului actual de TVA, fără să implice o povară excesivă pentru persoanele impozabile. Mai mult, acest mod de raportare este văzut și ca un instrument ce ar putea fi utilizat și în sistemul definitiv de TVA, ceea ce ar demonta unele preocupări referitoare la faptul că acesta ar concentra răspunderea asupra comercianților care nu sunt stabiliți în statul membru de impozitare.

Potrivit lui Kristian Koktvedgaard (Business Europe), „armonizarea cere să ne respectăm și să ne înțelegem unii pe ceilalți și mediile din care provenim, dar și să învățăm unii de la alții, să înțelegem impactul în alte domenii, de exemplu, să fim deschiși la minte și să încercăm să ne punem în locul celorlalți”.

PROFESIA CONTABILĂ

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2022, disponibil direct pe site-ul organizației.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

etaf

G20 se angajează să implementeze rapid acordul fiscal al OCDE

Miercuri, 16 noiembrie, statele G20 și-au reiterat angajamentul față de implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni al OCDE/G20. În declarația adoptată la sfârșitul summitului din Bali au făcut apel la Cadrul inclusiv G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) pentru a finaliza Pilonul I, inclusiv aspectele rămase și prin semnarea Convenției multilaterale în prima jumătate a anului 2023, și pentru a încheia negocierile punerii în aplicare a normei fiscale (STTR) în baza Pilonului 2 care ar permite elaborarea Instrumentului multilateral pentru implementarea acestuia.

OCDE publică comentariile primite la raportul de progres privind Pilonul I

Miercuri, 16 noiembrie, OCDE a publicat aproape 350 de pagini de comentarii primite de la 34 de contributori la consultarea publică referitoare la un al doilea raport de progres privind aspectele ce țin de administrarea și certitudinea fiscală a Pilonului I. Raportul de progres, publicat în octombrie, detaliază normele privind administrarea noului drept de impozitare în baza Pilonului I și dispozițiile legate de certitudinea fiscală. Acesta a fost emis ca urmare a publicării unui prim raport de progres în luna iulie. Cadrul incluziv încă are în vedere finalizarea unei noi Convenții multilaterale pentru punerea în aplicare a Pilonului I până la jumătatea anului 2023, pentru intrarea în vigoare în 2024.

Eurodeputații și parlamentarii cehi discută viitoarele inițiative fiscale

Luni 14 noiembrie, eurodeputații și parlamentarii din parlamentul Republicii Cehe au efectuat un schimb de opinii cu privire la propunerile fiscale existente și viitoare la nivelul UE. Aceștia au primit informații de la reprezentanții Comisiei Europene, Benjamin Angel și Maria Elena Scoppio, referitoare la numeroase propuneri privind aspecte fiscale care urmează să fie adoptate. În special, aceștia au discutat revizuirea directivei privind tutunul, pachetul TVA în era digitală, cea de-a opta revizuire a Directivei privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC 8), o rambursare mai rapidă și mai sigură a excedentului de taxă (FASTER) și propunerea BEFIT. În timpul dezbaterii, mai mulți parlamentari cehi și-au exprimat temerile cu privire la riscul supraîncărcării structurilor administrative datorată acestor viitoare legiferări fiscale la nivel european. Totodată, eurodeputații și parlamentarii au fost informați cu privire la stadiul discuțiilor referitoare la directiva UNSHELL, precum și la legislația de transpunere a acordului OCDE privind o rată minimă de impozitare globală a întreprinderilor.

Ministrul de finanțe al Insulelor Cayman audiat în Parlamentul European

Luni, 14 noiembrie, eurodeputații din subcomisia FISC a Parlamentului European l-au audiat pe André Ebanks, ministrul pentru servicii financiare și comerț al Insulelor Cayman, cu privire la angajamentele țării în ceea ce privește o transparență fiscală sporită și aderarea la standardele fiscale ale UE și OCDE. În timpul audierii, Ebanks a argumentat că țara sa a respectat toate regulile, are un sistem transparent și a colectat informații cu privire la beneficiarii reali. Printre altele, eurodeputații i-au solicitat lui Ebanks să evalueze acordul fiscal internațional al OCDE și să explice modul în care preconizează că va afecta Insulele Cayman. Totodată, aceștia au solicitat reacții cu privire la lista europeană a paradisurilor fiscale și procesul de stabilire a acesteia. Această audiere va contribui la activitățile curente referitoare la raportul din proprie inițiativă privind „Lecțiile învățate în urma Pandora Papers și alte dezvăluiri”a transmis Parlamentul European.

Propunerea Observatorului fiscal UE pentru un impozit alternativ pe profitul excedentar

Observatorul fiscal UE a publicat luni, 14 noiembrie, o notă de prezentare a unei noi modalități de impozitare a profiturilor excedentare. Autorii propun impozitarea creșterii capitalizării de piață a companiilor din energie care au sediul sau care desfășoară activități de vânzare în Uniunea Europeană. Potrivit acestora, acestea ar fi mai simplu de implementat decât contribuția de solidaritate convenită de statele membre, care ar impozita profiturile realizate în UE. Totodată, autorii argumentează că impozitul alternativ ar genera aproximativ de trei ori mai multe venituri decât contribuția de solidaritate. Ei estimează că un impozit de 33% pe câștigurile obținute în perioada ianuarie-septembrie 2022 de firmele din energie ar genera venituri de aproximativ 65 de milioane de euro pentru UE. Dacă fondurile obținute ar fi redistribuite în totalitate și în mod egal tuturor gospodăriilor UE, acest impozit punctual ar putea finanța un transfer de 145 de euro de persoană, explică autorii.

Lista vorbitorilor pentru Conferința „TVA devine digitală–perspectiva practicianului în domeniu”, organizată de ETAF la 7 decembrie

Comisia Europeană va prezenta la 7 decembrie 2022 un pachet de propuneri pentru modernizarea obligațiilor de raportare a TVA și facilitarea facturării electronice, actualizarea regulilor TVA pentru economia platformelor și introducerea unei singure proceduri de înregistrare în scopuri de TVA la nivelul UE. ETAF vă invită să discutați despre aceste subiecte alături de reprezentanți ai Comisiei și profesioniști din domeniul fiscal.

14:00 – Primirea participanților

14:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

14:35 – Discursul de deschidere susținut de Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană

14:50 – Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

  • Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • Dr. Stefanie Becker, consilier fiscal, reprezentantul ETAF în VAT Expert Group al Comisiei
  • Olivier Hody, consilier fiscal ITAA, Deloitte Global Tax Center Europe, Assistant Professor la ULB

15:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

16:00 – Recepție

Interpretare simultană în limbile engleză, franceză și germană.

Conferința va fi transmisă în direct prin canalele social media ale ETAF.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2

CECCAR FM

Publicat

pe

Vineri, 18 noiembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis raportul final al grupei de lucru pentru tehnologie: Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2.

Fundamentat pe Raportul privind etapa 1, publicat în februarie 2020, raportul documentează efectele tehnologiilor disruptive și transformaționale asupra activității profesioniștilor contabili și furnizează analize și detalii extinse privind dimensiunea etică a acestor evoluții. Totodată, raportul discută relevanța și importanța principiilor generale și prevederilor specifice din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) în stabilirea protecțiilor de ordin etic pentru profesioniștii contabili pe măsură ce aceștia se confruntă cu oportunități și provocări în activitatea lor ca rezultat al digitalizării rapide.

Raportul studiază mediul tehnologic și centralizează rezultatele activității de identificare a faptelor desfășurate de grupa de lucru referitor la implicațiile de natură etică ale tehnologiilor inovative, cum ar fi inteligența artificială, tehnologia blockchain și cloud computing. Acesta explorează, din perspectivă etică, diferite aspecte conexe, inclusiv guvernanța datelor, securitatea cibernetică și încrederea acordată experților sau utilizarea acestora, furnizând, totodată, detalii despre aceste aspecte și întrebările pe care acestea le generează.

Raportul include zece recomandări pe care IESBA va continua să le dezvolte, unele dintre acestea fiind deja tratate în procesul de elaborare a revizuirilor la Cod legate de tehnologie. Raportul a fost elaborat cu ajutorul informațiilor furnizate de Grupul de experți în tehnologie al IESBA și al contribuțiilor unui grup divers de părți interesate compus din investitori, organisme de reglementare, persoane responsabile cu guvernanța, firme, normalizatori naționali de standarde, organizații profesionale contabile, organizații din sectorul public și reprezentanți ai mediului academic.

Părțile interesate, inclusiv International Federation of Accountants (IFAC) (și organizațiile sale membre), normalizatorii naționali de standarde, reprezentanții mediului academic și alții, sunt încurajate să studieze și să valorifice constatările cuprinzătoare ale raportului pe măsură ce analizează cele mai bune moduri de a consolida încrederea publică în activitatea profesioniștilor contabili angajați și practicieni în era digitalizării.

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2 poate fi consultat pe site-ul IFAC în limba engleză.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM