Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 19 octombrie 2020

OCDE amână reforma fiscală internațională până la mijlocul anului 2021.
Avocatul general al UE confirmă legitimitatea unor impozite aplicate în Ungaria și Polonia.
Hotărârea CJUE privind schimbul de informații fiscale la cerere.
Raportul OCDE privind impozitarea criptoactivelor.

CECCAR FM

Publicat

pe

OCDE amână reforma fiscală internațională până la mijlocul anului 2021

La 12 octombrie a.c., Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat planul adoptat de 137 de membri ai Cadrului inclusiv (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) cu privire la Pilonul 1 și Pilonul 2 al reformei fiscale internaționale (împreună cu o evaluare a impactului economic). În aceeași zi, membrii Cadrului inclusiv au emis o declarație în care precizează că dezbaterile vor continua pentru a clarifica aspectele referitoare la reforma fiscală internațională asupra cărora nu s-a ajuns la un acord. Membrii Cadrului inclusiv au dat, totodată, asigurări că „până la mijlocul anului 2021, procesul de dezbatere se va încheia cu o concluzie și vor fi soluționate problemele tehnice, vor fi elaborate modelele de proiecte legislative, îndrumări, norme și proceduri internaționale, în funcție de necesități”. La 14 octombrie a.c., miniștrii de finanțe ai G20 au convenit asupra noului termen-limită. Cu toate acestea, Franța a reacționat prompt la această amânare, confirmând că va începe de anul acesta impozitarea companiilor digitale. Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat că, la fel ca în cazul SUA, în eventualitatea în care nu se va ajunge la un acord la nivelul OCDE până la finele anului 2020, Franța va introduce impozitarea economiei digitale la nivel național. Comisia Europeană a dat dovadă de flexibilitate, subliniind faptul că noul termen-limită ar trebui să fie termenul final.

Avocatul general al UE confirmă legitimitatea unor impozite aplicate în Ungaria și Polonia

La 15 octombrie a.c., avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Juliane Kokott, a emis o opinie privind cauzele C-562/19 și C-596/1 referitoare la impozitul pe publicitate din Ungaria și impozitul din sectorul comerțului cu amănuntul din Polonia. Potrivit opiniei avocatului general, nu există dovezi care să indice existența unui avantaj selectiv și, prin urmare, Juliane Kokott propune Curții de Justiție a UE să respingă apelurile Comisiei Europene. În iulie 2016, Polonia a adoptat legea privind impozitarea, conform căreia comercianții cu amănuntul trebuie să plătească un impozit asupra cifrei de afaceri lunare, obținută din vânzarea bunurilor către consumatori, în cazul în care aceasta depășește 17 milioane de zloți polonezi (aproximativ 4 milioane de euro), la o rată de 0,8% pe o cifră de afaceri cuprinsă între 17 milioane și 170 de milioane de zloți polonezi și la o rată de 1,4% asupra părții din cifra de afaceri lunară ce depășește acest interval. În iunie 2014, Ungaria a introdus legea privind impozitul pe publicitate, în temeiul căreia difuzorii de publicitate trebuie să plătească un impozit, la o rată diferențiată, asupra cifrei de afaceri nete anuale, generată din difuzarea sau publicarea reclamelor în Ungaria. În 2016 și 2017, Comisia Europeană a declarat că ambele impozite sunt incompatibile cu piața comună, deoarece acestea acordă întreprinderilor mai mici, care sunt „impozitate la un nivel mult prea scăzut”, un avantaj inadmisibil și, prin urmare, constituie un ajutor de stat. Polonia și Ungaria au contestat decizia Comisiei în fața Tribunalului Uniunii Europene. În 2019, Tribunalul a anulat decizia Comisiei pe motiv că nu existau suficiente dovezi care să indice un avantaj selectiv în niciuna dintre cele două jurisdicții și, prin urmare, impozitele respective nu constituie ajutor de stat pentru întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mică. Comisia a făcut apel la Curtea de Justiție împotriva ambelor hotărâri, iar avocatul general, Juliane Kokott, a propus Curții de Justiție a UE să respingă apelurile Comisiei, confirmând hotărârile Tribunalului.

Hotărârea CJUE privind schimbul de informații fiscale la cerere

La 6 octombrie a.c., Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și-a publicat hotărârea în cauzele conexate C-245/19 și C-246/19 în contextul schimbului de informații fiscale. CJUE a hotărât că o persoană care deține informații solicitate de o administrație națională, în contextul unei proceduri de cooperare între statele membre, trebuie să aibă posibilitatea de a intenta o acțiune directă împotriva unei astfel de cereri (în baza dreptului la un proces echitabil garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene). Cu toate acestea, statele membre pot să nu ofere dreptul la o astfel de acțiune persoanei care face obiectul unei anchete fiscale și terțelor părți interesate de informațiile în cauză, cu condiția să existe alte procese care să le permită să obțină un control prealabil al unei astfel de cereri.

Raportul OCDE privind impozitarea criptoactivelor

La 12 octombrie a.c., OCDE a publicat raportul Impozitarea monedelor virtuale: o privire de ansamblu asupra tratamentelor fiscale și problemelor de politică fiscală emergente. Raportul conține o analiză a abordărilor și a discrepanțelor de politică fiscală între principalele tipuri de impozite din peste 50 de jurisdicții. Sunt definiți termenii „blockchain” și „criptoactive” și se prezintă aspecte privind caracteristicile, legalitatea și evaluarea monedelor virtuale, fiind analizate consecințele fiscale pe parcursul a diferite etape ale ciclului lor de viață, de la creare până la cedare. De asemenea, în raport sunt identificate principalele aspecte de politică fiscală și se oferă o privire de ansamblu asupra tratamentului fiscal al monedelor virtuale în mai multe țări, din punctul de vedere al impozitului pe venit, consum și proprietate.

Buletinul de știri în limba engleză poate fi consultat pe site-ul ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2022, disponibil direct pe site-ul organizației.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

etaf

G20 se angajează să implementeze rapid acordul fiscal al OCDE

Miercuri, 16 noiembrie, statele G20 și-au reiterat angajamentul față de implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni al OCDE/G20. În declarația adoptată la sfârșitul summitului din Bali au făcut apel la Cadrul inclusiv G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) pentru a finaliza Pilonul I, inclusiv aspectele rămase și prin semnarea Convenției multilaterale în prima jumătate a anului 2023, și pentru a încheia negocierile punerii în aplicare a normei fiscale (STTR) în baza Pilonului 2 care ar permite elaborarea Instrumentului multilateral pentru implementarea acestuia.

OCDE publică comentariile primite la raportul de progres privind Pilonul I

Miercuri, 16 noiembrie, OCDE a publicat aproape 350 de pagini de comentarii primite de la 34 de contributori la consultarea publică referitoare la un al doilea raport de progres privind aspectele ce țin de administrarea și certitudinea fiscală a Pilonului I. Raportul de progres, publicat în octombrie, detaliază normele privind administrarea noului drept de impozitare în baza Pilonului I și dispozițiile legate de certitudinea fiscală. Acesta a fost emis ca urmare a publicării unui prim raport de progres în luna iulie. Cadrul incluziv încă are în vedere finalizarea unei noi Convenții multilaterale pentru punerea în aplicare a Pilonului I până la jumătatea anului 2023, pentru intrarea în vigoare în 2024.

Eurodeputații și parlamentarii cehi discută viitoarele inițiative fiscale

Luni 14 noiembrie, eurodeputații și parlamentarii din parlamentul Republicii Cehe au efectuat un schimb de opinii cu privire la propunerile fiscale existente și viitoare la nivelul UE. Aceștia au primit informații de la reprezentanții Comisiei Europene, Benjamin Angel și Maria Elena Scoppio, referitoare la numeroase propuneri privind aspecte fiscale care urmează să fie adoptate. În special, aceștia au discutat revizuirea directivei privind tutunul, pachetul TVA în era digitală, cea de-a opta revizuire a Directivei privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC 8), o rambursare mai rapidă și mai sigură a excedentului de taxă (FASTER) și propunerea BEFIT. În timpul dezbaterii, mai mulți parlamentari cehi și-au exprimat temerile cu privire la riscul supraîncărcării structurilor administrative datorată acestor viitoare legiferări fiscale la nivel european. Totodată, eurodeputații și parlamentarii au fost informați cu privire la stadiul discuțiilor referitoare la directiva UNSHELL, precum și la legislația de transpunere a acordului OCDE privind o rată minimă de impozitare globală a întreprinderilor.

Ministrul de finanțe al Insulelor Cayman audiat în Parlamentul European

Luni, 14 noiembrie, eurodeputații din subcomisia FISC a Parlamentului European l-au audiat pe André Ebanks, ministrul pentru servicii financiare și comerț al Insulelor Cayman, cu privire la angajamentele țării în ceea ce privește o transparență fiscală sporită și aderarea la standardele fiscale ale UE și OCDE. În timpul audierii, Ebanks a argumentat că țara sa a respectat toate regulile, are un sistem transparent și a colectat informații cu privire la beneficiarii reali. Printre altele, eurodeputații i-au solicitat lui Ebanks să evalueze acordul fiscal internațional al OCDE și să explice modul în care preconizează că va afecta Insulele Cayman. Totodată, aceștia au solicitat reacții cu privire la lista europeană a paradisurilor fiscale și procesul de stabilire a acesteia. Această audiere va contribui la activitățile curente referitoare la raportul din proprie inițiativă privind „Lecțiile învățate în urma Pandora Papers și alte dezvăluiri”a transmis Parlamentul European.

Propunerea Observatorului fiscal UE pentru un impozit alternativ pe profitul excedentar

Observatorul fiscal UE a publicat luni, 14 noiembrie, o notă de prezentare a unei noi modalități de impozitare a profiturilor excedentare. Autorii propun impozitarea creșterii capitalizării de piață a companiilor din energie care au sediul sau care desfășoară activități de vânzare în Uniunea Europeană. Potrivit acestora, acestea ar fi mai simplu de implementat decât contribuția de solidaritate convenită de statele membre, care ar impozita profiturile realizate în UE. Totodată, autorii argumentează că impozitul alternativ ar genera aproximativ de trei ori mai multe venituri decât contribuția de solidaritate. Ei estimează că un impozit de 33% pe câștigurile obținute în perioada ianuarie-septembrie 2022 de firmele din energie ar genera venituri de aproximativ 65 de milioane de euro pentru UE. Dacă fondurile obținute ar fi redistribuite în totalitate și în mod egal tuturor gospodăriilor UE, acest impozit punctual ar putea finanța un transfer de 145 de euro de persoană, explică autorii.

Lista vorbitorilor pentru Conferința „TVA devine digitală–perspectiva practicianului în domeniu”, organizată de ETAF la 7 decembrie

Comisia Europeană va prezenta la 7 decembrie 2022 un pachet de propuneri pentru modernizarea obligațiilor de raportare a TVA și facilitarea facturării electronice, actualizarea regulilor TVA pentru economia platformelor și introducerea unei singure proceduri de înregistrare în scopuri de TVA la nivelul UE. ETAF vă invită să discutați despre aceste subiecte alături de reprezentanți ai Comisiei și profesioniști din domeniul fiscal.

14:00 – Primirea participanților

14:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

14:35 – Discursul de deschidere susținut de Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană

14:50 – Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

  • Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • Dr. Stefanie Becker, consilier fiscal, reprezentantul ETAF în VAT Expert Group al Comisiei
  • Olivier Hody, consilier fiscal ITAA, Deloitte Global Tax Center Europe, Assistant Professor la ULB

15:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

16:00 – Recepție

Interpretare simultană în limbile engleză, franceză și germană.

Conferința va fi transmisă în direct prin canalele social media ale ETAF.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2

CECCAR FM

Publicat

pe

Vineri, 18 noiembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis raportul final al grupei de lucru pentru tehnologie: Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2.

Fundamentat pe Raportul privind etapa 1, publicat în februarie 2020, raportul documentează efectele tehnologiilor disruptive și transformaționale asupra activității profesioniștilor contabili și furnizează analize și detalii extinse privind dimensiunea etică a acestor evoluții. Totodată, raportul discută relevanța și importanța principiilor generale și prevederilor specifice din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) în stabilirea protecțiilor de ordin etic pentru profesioniștii contabili pe măsură ce aceștia se confruntă cu oportunități și provocări în activitatea lor ca rezultat al digitalizării rapide.

Raportul studiază mediul tehnologic și centralizează rezultatele activității de identificare a faptelor desfășurate de grupa de lucru referitor la implicațiile de natură etică ale tehnologiilor inovative, cum ar fi inteligența artificială, tehnologia blockchain și cloud computing. Acesta explorează, din perspectivă etică, diferite aspecte conexe, inclusiv guvernanța datelor, securitatea cibernetică și încrederea acordată experților sau utilizarea acestora, furnizând, totodată, detalii despre aceste aspecte și întrebările pe care acestea le generează.

Raportul include zece recomandări pe care IESBA va continua să le dezvolte, unele dintre acestea fiind deja tratate în procesul de elaborare a revizuirilor la Cod legate de tehnologie. Raportul a fost elaborat cu ajutorul informațiilor furnizate de Grupul de experți în tehnologie al IESBA și al contribuțiilor unui grup divers de părți interesate compus din investitori, organisme de reglementare, persoane responsabile cu guvernanța, firme, normalizatori naționali de standarde, organizații profesionale contabile, organizații din sectorul public și reprezentanți ai mediului academic.

Părțile interesate, inclusiv International Federation of Accountants (IFAC) (și organizațiile sale membre), normalizatorii naționali de standarde, reprezentanții mediului academic și alții, sunt încurajate să studieze și să valorifice constatările cuprinzătoare ale raportului pe măsură ce analizează cele mai bune moduri de a consolida încrederea publică în activitatea profesioniștilor contabili angajați și practicieni în era digitalizării.

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2 poate fi consultat pe site-ul IFAC în limba engleză.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM