Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 9 noiembrie 2020

CECCAR FM

Publicat

pe

Președinția germană a UE dorește aprobarea propunerii de modificare a DAC 7

La 4 noiembrie a.c., în cadrul reuniunii ECOFIN, ministrul german de finanțe, Olaf Scholz, a subliniat importanța obținerii unui acord rapid cu privire la propunerea de modificare a Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC 7). Propunerea Comisiei Europene vizează introducerea unei obligații pentru platformele digitale de a transmite autorităților fiscale veniturile generate de furnizorii de servicii sau de bunuri care utilizează platforma lor. Olaf Scholz a evidențiat faptul că negocierile progresează și că această propunere ar fi un pas major în consolidarea unei impozitări echitabile în UE.

ECOFIN susține Comisia Europeană în lupta împotriva spălării banilor

La 4 noiembrie a.c., în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), membrii Consiliului au discutat proiectul de concluzii referitoare la Planul de acțiune al Comisiei Europene privind combaterea spălării banilor. Miniștrii de finanțe au susținut propunerile Comisiei, solicitând acesteia să prezinte propuneri legislative concrete la începutul anului 2021. Este important de reținut că ECOFIN a solicitat Comisiei să transforme anumite părți ale Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Directiva AML) într-un regulament cu aplicare directă pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața unică și aplicarea consecventă a prevederilor în UE, reducând astfel divergențele din transpunerea acestora la nivel național ce împiedică aplicarea eficientă a Cadrului AML. Mai mult decât atât, Consiliul sprijină înființarea unei autorități de supraveghere la nivelul UE ce ar avea competențe de supraveghere directe și competența de a prelua sarcinile de supraveghere de la o autoritate națională de supraveghere în situații excepționale clar definite. 

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie: deciziile principale în domeniul fiscal

La 30 octombrie a.c., Comisia Europeană a publicat pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie, în care inițiază proceduri împotriva statelor membre pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în temeiul legislației UE. În domeniul fiscal, Comisia Europeană a emis șase scrisori de punere în întârziere și un aviz motivat și a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) în cazul a patru țări.

Comisia a trimis două scrisori de punere în întârziere și către Luxemburg, prin care îi solicită să își modifice normele privind impozitarea dobânzilor primite de persoanele fizice și să își alinieze normele privind impozitul pe succesiune la legislația UE. Alte două scrisori de punere în întârziere au fost trimise și Belgiei, prin care Comisia solicită acesteia să nu mai aplice impozite mai mari dividendelor aferente acțiunilor deținute de societățile de asigurări de viață din străinătate față de cele aplicate dividendelor primite de societățile de asigurare belgiene. Totodată, CE solicită Belgiei să își alinieze normele privind scutirea de impozit a veniturilor din depozitele de economii la legislația UE. O altă scrisoare de punere în întârziere a fost trimisă Franței, Comisia solicitând acesteia să își modifice legislația privind impozitarea câștigurilor de capital realizate de fondurile de investiții din străinătate. CE a trimis o scrisoare de punere în întârziere și Regatului Unit al Marii Britanii pentru nerespectarea normelor UE în materie de TVA pentru tranzacționarea instrumentelor financiare pe anumite piețe la termen.

În avizul motivat trimis Spaniei, CE solicită acesteia să transpună Directiva privind practicile de combatere a evitării obligațiilor fiscale în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride. Totodată, Comisia a decis să trimită cazul Greciei la CJEU din cauza normelor sale privind impozitul pe profit pentru întreprinderile care au sucursale în străinătate.

CE a sesizat CJEU și în cazul Țărilor de Jos din cauza normelor privind transferul transfrontalier al capitalului de pensii și furnizarea transfrontalieră de pensii, care, potrivit Comisiei, constituie restricții în calea liberei circulații a cetățenilor și a lucrătorilor, a libertății de stabilire, a libertății de a presta servicii și a liberei circulații a capitalurilor.

De asemenea, Comisia Europeană a decis să sesizeze CJEU și în privința Belgiei ca urmare a normelor sale privind deductibilitatea fiscală a pensiilor alimentare plătite de nerezidenți. CJEU a fost sesizată și în cazul Poloniei pentru nealinierea la normele UE privind scutirea de la plata accizelor a alcoolului importat și utilizat în producția de medicamente.

PROFESIA CONTABILĂ

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2022, disponibil direct pe site-ul organizației.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

etaf

G20 se angajează să implementeze rapid acordul fiscal al OCDE

Miercuri, 16 noiembrie, statele G20 și-au reiterat angajamentul față de implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni al OCDE/G20. În declarația adoptată la sfârșitul summitului din Bali au făcut apel la Cadrul inclusiv G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) pentru a finaliza Pilonul I, inclusiv aspectele rămase și prin semnarea Convenției multilaterale în prima jumătate a anului 2023, și pentru a încheia negocierile punerii în aplicare a normei fiscale (STTR) în baza Pilonului 2 care ar permite elaborarea Instrumentului multilateral pentru implementarea acestuia.

OCDE publică comentariile primite la raportul de progres privind Pilonul I

Miercuri, 16 noiembrie, OCDE a publicat aproape 350 de pagini de comentarii primite de la 34 de contributori la consultarea publică referitoare la un al doilea raport de progres privind aspectele ce țin de administrarea și certitudinea fiscală a Pilonului I. Raportul de progres, publicat în octombrie, detaliază normele privind administrarea noului drept de impozitare în baza Pilonului I și dispozițiile legate de certitudinea fiscală. Acesta a fost emis ca urmare a publicării unui prim raport de progres în luna iulie. Cadrul incluziv încă are în vedere finalizarea unei noi Convenții multilaterale pentru punerea în aplicare a Pilonului I până la jumătatea anului 2023, pentru intrarea în vigoare în 2024.

Eurodeputații și parlamentarii cehi discută viitoarele inițiative fiscale

Luni 14 noiembrie, eurodeputații și parlamentarii din parlamentul Republicii Cehe au efectuat un schimb de opinii cu privire la propunerile fiscale existente și viitoare la nivelul UE. Aceștia au primit informații de la reprezentanții Comisiei Europene, Benjamin Angel și Maria Elena Scoppio, referitoare la numeroase propuneri privind aspecte fiscale care urmează să fie adoptate. În special, aceștia au discutat revizuirea directivei privind tutunul, pachetul TVA în era digitală, cea de-a opta revizuire a Directivei privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC 8), o rambursare mai rapidă și mai sigură a excedentului de taxă (FASTER) și propunerea BEFIT. În timpul dezbaterii, mai mulți parlamentari cehi și-au exprimat temerile cu privire la riscul supraîncărcării structurilor administrative datorată acestor viitoare legiferări fiscale la nivel european. Totodată, eurodeputații și parlamentarii au fost informați cu privire la stadiul discuțiilor referitoare la directiva UNSHELL, precum și la legislația de transpunere a acordului OCDE privind o rată minimă de impozitare globală a întreprinderilor.

Ministrul de finanțe al Insulelor Cayman audiat în Parlamentul European

Luni, 14 noiembrie, eurodeputații din subcomisia FISC a Parlamentului European l-au audiat pe André Ebanks, ministrul pentru servicii financiare și comerț al Insulelor Cayman, cu privire la angajamentele țării în ceea ce privește o transparență fiscală sporită și aderarea la standardele fiscale ale UE și OCDE. În timpul audierii, Ebanks a argumentat că țara sa a respectat toate regulile, are un sistem transparent și a colectat informații cu privire la beneficiarii reali. Printre altele, eurodeputații i-au solicitat lui Ebanks să evalueze acordul fiscal internațional al OCDE și să explice modul în care preconizează că va afecta Insulele Cayman. Totodată, aceștia au solicitat reacții cu privire la lista europeană a paradisurilor fiscale și procesul de stabilire a acesteia. Această audiere va contribui la activitățile curente referitoare la raportul din proprie inițiativă privind „Lecțiile învățate în urma Pandora Papers și alte dezvăluiri”a transmis Parlamentul European.

Propunerea Observatorului fiscal UE pentru un impozit alternativ pe profitul excedentar

Observatorul fiscal UE a publicat luni, 14 noiembrie, o notă de prezentare a unei noi modalități de impozitare a profiturilor excedentare. Autorii propun impozitarea creșterii capitalizării de piață a companiilor din energie care au sediul sau care desfășoară activități de vânzare în Uniunea Europeană. Potrivit acestora, acestea ar fi mai simplu de implementat decât contribuția de solidaritate convenită de statele membre, care ar impozita profiturile realizate în UE. Totodată, autorii argumentează că impozitul alternativ ar genera aproximativ de trei ori mai multe venituri decât contribuția de solidaritate. Ei estimează că un impozit de 33% pe câștigurile obținute în perioada ianuarie-septembrie 2022 de firmele din energie ar genera venituri de aproximativ 65 de milioane de euro pentru UE. Dacă fondurile obținute ar fi redistribuite în totalitate și în mod egal tuturor gospodăriilor UE, acest impozit punctual ar putea finanța un transfer de 145 de euro de persoană, explică autorii.

Lista vorbitorilor pentru Conferința „TVA devine digitală–perspectiva practicianului în domeniu”, organizată de ETAF la 7 decembrie

Comisia Europeană va prezenta la 7 decembrie 2022 un pachet de propuneri pentru modernizarea obligațiilor de raportare a TVA și facilitarea facturării electronice, actualizarea regulilor TVA pentru economia platformelor și introducerea unei singure proceduri de înregistrare în scopuri de TVA la nivelul UE. ETAF vă invită să discutați despre aceste subiecte alături de reprezentanți ai Comisiei și profesioniști din domeniul fiscal.

14:00 – Primirea participanților

14:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

14:35 – Discursul de deschidere susținut de Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană

14:50 – Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

  • Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • Dr. Stefanie Becker, consilier fiscal, reprezentantul ETAF în VAT Expert Group al Comisiei
  • Olivier Hody, consilier fiscal ITAA, Deloitte Global Tax Center Europe, Assistant Professor la ULB

15:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

16:00 – Recepție

Interpretare simultană în limbile engleză, franceză și germană.

Conferința va fi transmisă în direct prin canalele social media ale ETAF.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2

CECCAR FM

Publicat

pe

Vineri, 18 noiembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis raportul final al grupei de lucru pentru tehnologie: Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2.

Fundamentat pe Raportul privind etapa 1, publicat în februarie 2020, raportul documentează efectele tehnologiilor disruptive și transformaționale asupra activității profesioniștilor contabili și furnizează analize și detalii extinse privind dimensiunea etică a acestor evoluții. Totodată, raportul discută relevanța și importanța principiilor generale și prevederilor specifice din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) în stabilirea protecțiilor de ordin etic pentru profesioniștii contabili pe măsură ce aceștia se confruntă cu oportunități și provocări în activitatea lor ca rezultat al digitalizării rapide.

Raportul studiază mediul tehnologic și centralizează rezultatele activității de identificare a faptelor desfășurate de grupa de lucru referitor la implicațiile de natură etică ale tehnologiilor inovative, cum ar fi inteligența artificială, tehnologia blockchain și cloud computing. Acesta explorează, din perspectivă etică, diferite aspecte conexe, inclusiv guvernanța datelor, securitatea cibernetică și încrederea acordată experților sau utilizarea acestora, furnizând, totodată, detalii despre aceste aspecte și întrebările pe care acestea le generează.

Raportul include zece recomandări pe care IESBA va continua să le dezvolte, unele dintre acestea fiind deja tratate în procesul de elaborare a revizuirilor la Cod legate de tehnologie. Raportul a fost elaborat cu ajutorul informațiilor furnizate de Grupul de experți în tehnologie al IESBA și al contribuțiilor unui grup divers de părți interesate compus din investitori, organisme de reglementare, persoane responsabile cu guvernanța, firme, normalizatori naționali de standarde, organizații profesionale contabile, organizații din sectorul public și reprezentanți ai mediului academic.

Părțile interesate, inclusiv International Federation of Accountants (IFAC) (și organizațiile sale membre), normalizatorii naționali de standarde, reprezentanții mediului academic și alții, sunt încurajate să studieze și să valorifice constatările cuprinzătoare ale raportului pe măsură ce analizează cele mai bune moduri de a consolida încrederea publică în activitatea profesioniștilor contabili angajați și practicieni în era digitalizării.

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2 poate fi consultat pe site-ul IFAC în limba engleză.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM