Connect with us

ECONOMIE

Procedura de certificare și monitorizare pentru programele cu finanțare nerambursabilă

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.363/2021 al MEAT privind aprobarea Procedurii de certificare și monitorizare pentru programele cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul agențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului, precum și prin intermediul instituțiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19. Prevederile incluse în acest act normativ completează procedurile de implementare și schemele de ajutor de minimis aferente anilor 2017 și 2018, în vederea respectării reglementărilor în vigoare, în contextul în care, ca urmare a pandemiei COVID-19, activitățile de certificare și monitorizare a IMM-urilor finanțate au fost afectate în ceea ce privește efectuarea vizitelor în teren la locația beneficiarilor. Astfel, între altele, Ordinul nr. 1.363/2021 al MEAT stipulează că până la ridicarea restricțiilor și revenirea la condițiile de lucru anterioare instituirii stării de urgență/alertă pe teritoriul României, certificarea și monitorizarea beneficiarilor în cadrul programelor naționale se vor efectua și online fără deplasarea angajaților agențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) sau a instituțiilor de credit partenere la locul de implementare a proiectului beneficiarului. Activitățile de certificare și de monitorizare se vor derula prin intermediul mijloacelor electronice atât ale membrilor din unitatea de monitorizare, control și raportare (UMCR)/băncilor, cât și ale beneficiarilor finanțați în cadrul proiectului (de exemplu, poștă electronică, aplicații software etc.).

Certificarea și monitorizarea în teren a beneficiarilor în cadrul programelor naționale se vor efectua pe bază de eșantion. Eșantionul se va calcula ca procent de 10% din numărul total de IMM-uri finanțate în cadrul fiecărui program de finanțare.

Pentru realizarea certificării online, reprezentanții instituțiilor de credit partenere vor desfășura următoarele activități: 1) anunțarea beneficiarilor cu privire la inițierea și modalitatea de efectuare a acesteia printr-o scrisoare de înștiințare transmisă pe e-mail. Reprezentanții instituțiilor de credit partenere vor solicita (telefonic și/sau prin corespondență electronică) beneficiarului să confirme electronic, printr-un reply/răspuns, primirea scrisorii de înștiințare; 2) verificarea funcționalității site-ului web la beneficiarii care au primit finanțare pentru creare pagină web; 3) verificarea existenței, funcționalității și folosirii în scopul destinat a activelor corporale și necorporale achiziționate în cadrul proiectului trebuie să releve:  locul implementării proiectului finanțat; ▪ verificarea existenței și funcționalității activelor corporale finanțate în cadrul programului, conform declarației pe propria răspundere depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare/plată – video și printscreen cu echipamentele/utilajele/ instalațiile/aparatele achiziționate prin proiect și pentru care au primit ajutor financiar nerambursabil (AFN); ▪ verificarea seriei și/sau numărului de inventar al activelor finanțate, precum și a corespondenței acestora cu seria din certificatul de garanție – video și printscreen/copii după documentul cu seria/nr. licenței (după caz) și printscreen program/aplicație deschisă pe calculator, în cazul programelor/aplicațiilor pentru care s-a primit finanțare; ▪ verificarea existenței și funcționalității (după caz) activelor necorporale.

În cazul în care în urma desfășurării activității de certificare se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acordul de finanțare sau în schema de ajutor de minimis, membrii echipei de certificare vor consemna acest lucru în procesul-verbal de certificare.

La finalizarea activității de certificare, conform acestei proceduri, documentele aferente fiecărui beneficiar certificat vor fi următoarele:  proces-verbal de certificare semnat electronic/olograf de membrii echipelor de certificare și beneficiari; ▪ printscreen pagină web (dacă a fost finanțată în cadrul proiectului); ▪ printscreen locație cu GPS activat; ▪ printscreen și/sau imagini video cu activele corporale finanțate în cadrul programului, cu seria/nr. de inventar lizibilă; ▪ printscreen/copie după documentul cu seria/nr. licenței (după caz) și printscreen program/aplicație deschisă pe calculator pentru programe/licențe/aplicații software; ▪ printscreen/copie după dovada înregistrării la organismul abilitat din România sau din țara de origine a brevetelor de invenție, francizelor, etichetelor ecologice etc.; ▪ printscreen/copie după dovada plății redevenței și continuității/existenței contractului de franciză.

Pentru realizarea monitorizării online, membrii UMCR din cadrul AIMMAIPE vor desfășura următoarele activități: ▪ întocmirea planului de monitorizare a beneficiarilor schemelor de finanțare; ▪ verificarea autorizării codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțarea la locul de implementare a proiectului: se interoghează baza de date a ONRC și se atașează certificatul constatator actualizat la dosarul de documente aferente fiecărui beneficiar; ▪ verificarea funcționalității site-ului web la beneficiarii care au primit finanțare pentru creare pagină web (printscreen după prima pagină sau după pagina cu informațiile de contact a site-ului; adresa site-ului se completează în coloana „Observații” – proces-verbal de monitorizare/control); în cazul în care funcționalitatea paginii web a beneficiarului nu se poate verifica accesând online adresa site-ului, echipele de monitorizare vor contacta telefonic sau pe e-mail beneficiarul și vor solicita clarificări; ▪ anunțarea beneficiarilor cu privire la inițierea monitorizării și modalitatea de efectuare a acesteia printr-o scrisoare de înștiințare transmisă pe e-mail. Membrii UMCR vor solicita (telefonic și/sau prin corespondență electronică) beneficiarului să confirme electronic, printr-un reply/răspuns, primirea scrisorii de înștiințare; ▪ verificarea de către membrii UMCR a tuturor documentelor solicitate în scrisoarea de înștiințare și transmise de beneficiar și solicitarea de clarificări, după caz.

În cazul în care, în urma desfășurării activității de certificare/monitorizare, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acordul de finanțare sau în schema de ajutor de minimis, membrii UMCR vor informa conducerea AIMMAIPE/ministerului cu privire la demararea procedurii de recuperare parțială/totală, după caz, a ajutorului de minimis acordat.

La finalizarea activității de monitorizare conform acestei proceduri, documentele aferente fiecărui beneficiar monitorizat vor fi următoarele: ▪ proces-verbal de monitorizare; ▪ certificatul constatator al beneficiarului; ▪ fișă amortizare mijloace fixe; ▪ registrul obiectelor de inventar; ▪ polița de asigurare cesionată în favoarea AIMMAIPE/băncii, cu mențiunea reînnoirii/prelungirii; ▪ istoric REVISAL (registru salariați), rapoarte per salariat, contracte de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES), după caz; ▪ dovada menținerii tipului locurilor de muncă nou-create (adeverință șomer, diplomă/adeverință absolvent sau document care atestă încadrarea în categoria persoanelor defavorizate pentru persoanele angajate în urma vacantării unui loc de muncă creat prin proiect în termen de 30 de zile); ▪ printscreen pagina web (dacă a fost finanțată în cadrul proiectului); ▪ printscreen locație cu GPS activat; ▪ fotografii și/sau imagini video cu activele corporale finanțate în cadrul programului, cu seria/nr. de inventar lizibile în fotografie; ▪ fotografii/copie după documentul cu seria/nr. licenței (după caz) și printscreen program/aplicație deschisă pe calculator pentru programe/licențe/aplicații software; ▪ copie după dovada înregistrării la organismul abilitat din România sau din țara de origine a brevetelor de invenție, francizelor, etichetelor ecologice etc.; ▪ copie după dovada plății redevenței și continuității/existenței contractului de franciză.

Toate documentele reprezentând imagini video, fotografii, printscreen-uri, copii după documente originale vor fi păstrate și arhivate. De asemenea, toate documentele transmise de către beneficiari trebuie să fie semnate electronic/olograf de către aceștia, cu excepția celor reprezentând imagini video și fotografii cu activele corporale și/sau necorporale.

ECONOMIE

Restanțele la creditele în lei au crescut în august. Împrumuturile în valută au scăzut

Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populației și firmelor s-a cifrat, în august 2021, la 4,58 miliarde de lei, în creștere cu 1,23% față de suma raportată în luna precedentă, în timp ce restanțele la creditele în valută au scăzut cu 9,79%, la 1,42 miliarde de lei (echivalent), conform datelor Băncii Naționale a României (BNR), citate de Agerpres.

CECCAR FM

Publicat

pe

Totalul creditelor în lei era, în august, de 220,893 miliarde de lei (cu 1% peste valoarea din luna precedentă), din care 84,587 miliarde de lei erau sume contractate de agenții economici și 132,028 miliarde de lei împrumuturi luate de populație.

Creditele în valută totalizau 92,01 miliarde echivalent lei în august 2021 (cu 0,11% mai mult față de iulie 2021), din care 55,203 miliarde de lei împrumuturi contractate de agenții economici și 29,155 miliarde de lei credite luate de populație.

Bucureștenii aveau, la finele lunii august, credite în lei restante în sumă de 1,803 miliarde de lei (1,780 miliarde de lei în iulie) și în valută de 523,8 milioane de lei, echivalent (646,3 milioane de lei în iulie). Totalul creditelor în lei contractate în Capitală se cifra în august la 80,551 miliarde de lei (79,430 miliarde de lei luna precedentă), iar al celor în valută la 48,059 miliarde de lei (48,320 miliarde de lei în iulie).

Continuare

ECONOMIE

Ghidul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Documentul aduce clarificări cu privire la obligațiile fiscale ale persoanelor care obțin astfel de venituri.

CECCAR FM

Publicat

pe

Potrivit legislației în vigoare, contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală din România au obligația să declare veniturile și să plătească impozite, taxe, contribuții și alte sume la bugetul general consolidat. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Ghidul redă definiția veniturilor din proprietate intelectuală, care sunt veniturile incluse în această categorie, tratamentul fiscal al veniturilor de acest tip plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă, precum și al celor primite de la alți plătitori decât cei menționați mai sus.

Regulile generale privind opțiunea de a stabili venitul net anual în sistem real pe baza datelor din contabilitate, declararea veniturilor și plata impozitului, respectiv completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuțiile sociale obligatorii datorate de contribuabilii care obțin astfel de venituri, opțiunea de a dispune asupra destinației sumei reprezentând până de 3,5% din impozitul pe venitul realizat din drepturi de proprietate intelectuală sunt alte subiecte abordate în documentul citat.

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală poate fi consultat pe site-ul ANAF, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative.

Continuare

ECONOMIE

Proiect: Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Schema este implementată de către MEAT în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2021, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Sesiunea a doua a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni până la valoarea aprobată prin OUG nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 de 100.000.000 euro, din care  85.000.000 euro din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat, la cursul valutar Infoeuro valabil pentru luna septembrie 2020. Prin implementarea întregii măsuri în cele două sesiuni se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019; b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020; c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz .

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) respectă condiția de la art. 6, lit b) din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2 alin (1), lit. b) și c) din prezenta procedură;

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

j) nu depășesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Înscrierea în cadrul sesiunii 2 aferente măsurii 1-Microgranturi, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac online pe link-ul granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

 Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI/II/IF/profesie liberală conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură;

▪ Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii 1 – Microgranturi în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei nr 1 la prezenta procedură.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://5.154.233.5:8000/