Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 20 decembrie 2021

CECCAR FM

Publicat

pe

Comisia Europeană analizează o reglementare la nivel european a consilierilor fiscali

Potrivit raportărilor, Comisia Europeană are în vedere introducerea unei reglementări a profesiei consilierilor fiscali din UE, ca răspuns la investigația „Pandora Papers”. Direcția Generală pentru Impozitare (DG TAXUD) din cadrul CE analizează posibilitatea creării unui cadru general și a unui mecanism de implementare la nivelul UE pentru situațiile în care un consilier fiscal profesionist încalcă normele de etică profesională, deoarece măsurile de transparență luate ca răspuns la scurgerile anterioare de informații fiscale au o altă țintă și nu se concentrează pe profesia în sine.

Regulile modelului OCDE privind Pilonul II, publicate

Regulile modelului OCDE, proiectate pentru a ajuta statele participante să implementeze Pilonul II al acordului OCDE privind impozitarea, au fost publicate. Primele proiecte ajunse în posesia presei săptămâna trecută dezvăluiau detalii referitoare la modul în care întreprinderile vor trebui să calculeze impozitul minim global convenit recent. De asemenea, regulile modelului furnizează detalii în legătură cu întrebări-cheie deschise, inclusiv definirea tipului de costuri aferente salariilor și activelor corporale care sunt eligibile pentru a fi excluse de la regulă, precum și modul în care regulile vor trata diferențele temporare dintre momentul înregistrării profiturilor și cel al plății impozitelor. Un proiect al regulilor modelului OCDE de la 20 noiembrie este disponibil aici.

Comisia Europeană va propune noi resurse proprii ale UE

Potrivit raportărilor, Comisia Europeană va propune, la 22 decembrie, un pachet de trei noi resurse proprii ale UE, pentru a ajuta la rambursarea planului economic de redresare „Next Generation UE”, în valoare de 750 de miliarde de euro. Conform unei propuneri de comunicare, Comisia ar trebui să propună o resursă bazată pe Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), un Mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și „o resursă proprie echivalentă cu (X)% cotă-parte din profiturile reziduale ale celor mai mari și mai profitabile întreprinderi multinaționale care sunt realocate statelor membre UE în baza acordului referitor la o reformă a cadrului internațional de impozitare”. Mai precis, statele membre ar trebui să furnizeze o contribuție națională la bugetul UE pe baza cotei-părți din profiturile impozitabile ale întreprinderilor multinaționale realocate fiecărui stat membru în baza Pilonului Unu. Această resursă proprie ar fi introdusă odată ce atât Convenția multilaterală negociată de OCDE, cât și Directiva UE aferentă ar fi în vigoare și s-ar aplica în mod oficial. Propunerea de comunicare remarcă, de asemenea, că CE va propune resurse proprii noi suplimentare, care ar putea include un impozit aferent tranzacțiilor financiare și o resursă proprie legată de sectorul corporativ. Acest al doilea pachet se va fundamenta pe viitoarea propunere Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT).

Cazul ajutorului de stat acordat companiei Fiat: opinia avocatului general Priit Pikamäe

Joi, 16 decembrie, avocatul general Priit Pikamäe a propus, într-o opinie fără caracter obligatoriu, respingerea, de către Curtea Europeană de Justiție (ECJ), a hotărârii Tribunalului UE din 2019 cu privire la cazurile Luxemburg și Fiat Chrysler Finance Europe versus Comisia (T-755/15 și T-759/15), admiterea apelului înaintat de Irlanda și anularea Decizia Comisiei (UE) 2016/2326 care declară ajutorul acordat de Luxemburg companiei FIAT ca fiind incompatibil cu piața internă. Irlanda a intervenit în procedura judiciară deoarece, într-un caz similar, Comisia Europeană i-a solicitat acesteia să recupereze 13 miliarde de euro plus dobândă de la Apple și a câștigat apelul împotriva acestei decizii. Irlanda a argumentat că, în loc să se bazeze pe legislația Luxemburgului, Comisia a invocat propria versiune a „principiului deplinei concurențe”. Priit Pikamäe sugerează ca ECJ să dea o hotărâre finală în această speță și susține că Tribunalul UE „a încălcat prevederile care guvernează împărțirea competențelor între Uniunea Europeană și statele sale membre”. Totuși, acesta propune ca apelul înaintat separat de Fiat Chrysler Finance Europe împotriva aceleiași hotărâri să fie respins.

Comisia Europeană a înregistrat inițiativa cetățenească europeană privind o „TVA verde”

Comisia Europeană a anunțat miercuri, 15 decembrie, că a înregistrat o inițiativă cetățenească europeană care își propune să introducă o „TVA verde” pentru a stimula produsele și serviciile sustenabile. Organizatorii inițiativei fac apel la o reducere a ratei TVA pentru produsele verzi și la stimulente pentru întreprinderi astfel încât acestea să producă într-o manieră prietenoasă cu resursele și mediul. Aceștia au la dispoziție șase luni pentru a strânge semnături (un milion de declarații de sprijin din șapte state membre) pentru a determina Comisia să acționeze.

Claes Bengtsson, desemnat consilier principal la DG TAXUD

Miercuri, 14 decembrie, Comisia Europeană l-a desemnat pe Claes Bengtsson în funcția de consilier principal pentru Coordonarea strategiei și a analizei economice în cadrul Direcției Generale pentru Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD). Claes Bengtsson, un oficial danez, este în prezent director de departament în cadrul echipei de economiști-șefi a Direcției generale pentru competiție (DG COMP). Anterior, acesta a ocupat funcțiile de director adjunct și economist-șef adjunct în DG COMP și șef de departament la Ministerul de Finanțe al Danemarcei. În noua funcție, Claes Bengtsson va conduce și va furniza îndrumări referitoare la aspectele privind analizele economice transversale legate de politicile DG TAXUD.

PROFESIA CONTABILĂ

Reprezentantul CECCAR, prezent la cel de-al 44-lea Congres anual al EAA

CECCAR FM

Publicat

pe

Cel de-al 44-lea Congres anual al Asociației Europene de Contabilitate (EAA), care a avut loc în Bergen, Norvegia, în perioada 11-13 mai, a reprezentat o oportunitate pentru mediul academic și pentru profesioniștii din domeniul contabil din întreaga lume de a se reuni și de a dezbate problemele curente și viitoare în materie de contabilitate și cercetare. Cele două domenii de interes au fost abordate din diverse perspective, cum ar fi contabilitatea socială și de mediu, etica, raportarea financiară, raportarea integrată, contabilitatea de management, contabilitatea sectorului public și nonprofit, audit, guvernanță, impactul digitalizării.

Reprezentantul CECCAR, Adriana Florina Popa, membru în Panelul Internațional de Educație Contabilă (IPAE) al IFAC, a fost invitat să participe ca vorbitor în cadrul Simpozionului Abordarea sustenabilității prin educația contabilă. În timpul dezbaterii moderate de Gia Chevis a avut loc un schimb interesant de idei între vorbitorii panelului – Brigitte de Graaff, Charles Cho și Ken McPhail. Scopul simpozionului organizat de comitetul de educație a fost de a dezbate rolul educației contabile în crearea unui viitor sustenabil, în condițiile în care, în prezent, curricula este reproiectată și abordarea pedagogică, regândită.

Evenimentul a generat o dezbatere deschisă cu privire la modul în care profesorii trebuie să joace un rol principal în integrarea sustenabilității în procesul de învățare, dar și să contribuie la „alfabetizarea sustenabilă”, atât din punctul de vedere al formării academice, cât și din punctul de vedere al dezvoltării profesionale inițiale și continue în cadrul profesiei contabile. Din punct de vedere istoric, rolul profesioniștilor contabili a fost asociat în principal cu contabilitatea financiară și raportarea. Cu toate acestea, provocările globale în materie de sustenabilitate cu care se confruntă lumea în secolul 21 transformă ecosistemul de afaceri, precum și informațiile disponibile pentru profesioniștii contabili care iau decizii de afaceri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde ale IAASB ca urmare a standardelor privind managementul calității noi și revizuite, traduse de CECCAR

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a publicat, la începutul acestui an, amendamente de concordanță și amendamente corelative suplimentare aduse altor standarde ale IAASB ca urmare a emiterii în decembrie 2020 a standardelor privind managementul calității noi și revizuite.

Amendamentele de concordanță elimină inconsecvențele reale sau percepute dintre ansamblul de standarde IAASB și standardele de management al calității. Ca urmare a acestui demers, toate standardele IAASB pot funcționa împreună fără confuzii, ceea ce reprezintă un aspect esențial, dată fiind importanța managementului calității la nivelul firmei pentru desfășurarea consecventă a misiunilor de calitate.

Documentul Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde ale IAASB ca urmare a standardelor privind managementul calității noi și revizuite, tradus de CECCAR în limba română, nu tratează Standardele Internaționale de Audit (ISA-urile). Amendamentele de concordanță și amendamentele corelative la ISA-uri au fost finalizate în decembrie 2020 alături de standardele de management al calității.

Obiectivul IAASB este de a servi interesul public prin elaborarea unor standarde de audit, asigurare și a altor standarde conexe de înaltă calitate și prin facilitarea convergenței standardelor internaționale și naționale de audit și asigurare, crescând astfel calitatea și consecvența activității în întreaga lume și întărind încrederea publicului în profesia globală de audit și asigurare.

Amendamentele de concordanță la standardele internaționale ale IAASB intră în vigoare începând cu 15 decembrie 2022. Documentul integral poate fi consultat pe site-ul Cod etic – Standarde internaționale.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 16 mai 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

CE: Propunere referitoare la o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării

Miercuri, 11 mai, Comisia Europeană și-a prezentat propunerea referitoare la o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), care îmbină o indemnizație pentru noile capitaluri proprii și o limitare la deductibilitatea costurilor aferente datoriilor. Cu această propunere de directivă, obiectivul CE este de a asigura că tratamentul fiscal pentru capitalurile proprii este similar celui pentru datorii, astfel încât companiile să poată avea în vedere, în egală măsură, ambele opțiuni și să aleagă cea mai potrivită sursă de finanțare pentru modelul lor de afaceri. Indemnizația s-ar aplica tuturor contribuabililor care intră sub incidența impozitului pe profit în unul sau mai multe state membre, cu excepția întreprinderilor financiare. Practic, creșterile înregistrate de capitalurile proprii ale unui contribuabil de la un an fiscal la altul vor fi deductibile din baza de impozitare a acestuia, similar cu ceea ce se întâmplă în cazul datoriilor. De asemenea, Comisia propune prevederi anti-abuz împotriva schemelor care ar putea fi implementate pentru a eluda condițiile în care o creștere a capitalurilor proprii se califică pentru o indemnizație în baza acestei directive. Odată adoptată, directiva ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024. Este prevăzută o perioadă de tranziție pentru cele șase state membre (Belgia, Cipru, Italia, Malta, Polonia și Portugalia) care au implementat deja norme în acest sens.

CE va elimina treptat cadrul general de ajutor de stat temporar, acordat în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19

Comisia Europeană va elimina treptat Cadrul general de ajutor de stat temporar, adoptat la 19 martie 2020 și modificat ultima dată la 18 noiembrie 2021, care permite statelor membre să contracareze efectele crizei economice provocate de pandemia de coronavirus, a anunțat organizația joi, 12 mai. Comisia Europeană a precizat că măsura nu va fi extinsă după data planificată de expirare, de 30 iunie 2022, pentru majoritatea instrumentelor puse la dispoziție prin acest mecanism. Planul existent de eliminare treptată și de tranziție nu va fi modificat, inclusiv posibilitatea ca statele membre să furnizeze măsuri specifice de sprijinire a investițiilor și a solvabilității până la 31 decembrie 2022, respectiv 31 decembrie 2023. Prin intermediul acestui cadru general, Comisia a adoptat peste 1.300 de decizii, aprobând aproximativ 950 de măsuri naționale pentru o valoare totală estimată a unui ajutor de stat aprobat de circa 3,2 trilioane de euro.

Eurodeputații solicită Comisiei să adauge Emiratele Arabe Unite pe lista neagră AML

La inițiativa grupului Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană din Parlamentul European, mai mulți eurodeputați au transmis o scrisoare, miercuri, 11 mai, Comisiei Europene prin care solicită adăugarea de urgență a Emiratelor Arabe Unite pe lista EU a țărilor terțe cu risc ridicat în ceea ce privește spălarea banilor după dezvăluirile „Dubai Uncovered”. Emiratele Arabe Unite sunt incluse pe lista „gri” a Financial Action Task Force încă din martie 2022, au remarcat aceștia. În scrisoarea lor, eurodeputații încurajează Comisia să împărtășească mai multe informații privind activitatea desfășurată de grupul operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) și sugerează publicarea unui rezumat al activelor înghețate aferent fiecărui stat membru.

Conferința privind viitorul Europei: alegerea propunerilor în materie de fiscalitate

Reprezentanții cetățenilor care au participat la Conferința privind viitorul Europei și-au prezentat, luni 9 mai, la Strasbourg, propunerile redactate pe parcursul unui an, care acoperă o gamă largă de aspecte la nivel european, cum ar fi democrația, migrația, lupta împotriva schimbărilor climatice și o economie care deservește populația. „Cetățenii vor ca impozitarea să-și mute atenția de la indivizi și IMM-uri la evazioniștii fiscali, marii poluatori și impozitarea giganților digitali”, au scris aceștia în raportul final. Ei solicită, în mod special, introducerea unei baze fiscale comune pentru întreprinderi sau a unei rate minime efective și asigurarea că impozitele sunt plătite de companii acolo unde se realizează profiturile. De asemenea, ei susțin că deciziile cu privire la anumite aspecte fiscale ar trebui adoptate de o majoritate calificată în Consiliul UE. În timpul discursului cu privire la starea Uniunii de la mijlocul lunii septembrie, Comisia Europeană ar trebui să specifice ce intenționează să facă pentru a implementa propunerile înaintate la Conferință.

14 iunie – Conferința ETAF: Reglementarea profesiei: un punct de cotitură pentru limitarea evitării abuzive a obligațiilor fiscale

ETAF organizează marți, 14 iunie, la Bruxelles, conferința Reglementarea profesiei: un punct de cotitură pentru limitarea evitării abuzive a obligațiilor fiscale. Evenimentul, planificat să se desfășoare în intervalul orar 14.30-17.00, va dezbate modul în care un sector reglementat al consilierii fiscale poate face diferența, consilierii fiscali ajutând întreprinderile să-și îndeplinească obligațiile referitoare la impozite, îndeplinind un rol important în asigurarea conformității fiscale și, prin urmare, contribuind la veniturile fiscale ale statelor. Benjamin Angel, director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la Comisia Europeană, eurodeputatul Markus Ferber, vicepreședintele subcomisiei FISC din Parlamentul European, Sarah Godar, cercetător la Observatorul fiscal al UE, Philippe Vanclooster, fost partener la PwC și membru al Consiliului ITAA, și Philippe Arraou, președintele ETAF, vor participa la dezbaterea moderată de Todd Buell, jurnalist în domeniul fiscal. Conferința va fi transmisă live pe rețelele sociale ale ETAF, cu traducere simultană în limba franceză și germană. Pentru a participa la eveniment, este necesară înregistrarea pe pagina dedicată Conferinței. Aici sunt disponibile și informații referitoare la programul evenimentului.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM