Connect with us

ECONOMIE

ONPCSB a publicat Recomandările FATF

CECCAR FM

Publicat

pe

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat, pe site-ul instituției, Recomandările FATF – Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării. Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) prevăd un cadru comprehensiv și conform de măsuri, pe care țările trebuie să le implementeze în vederea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

În acest context amintim că CECCAR a tradus în limba română și a publicat Îndrumările cu privire la o abordare bazată pe riscuri pentru profesia contabilă, elaborate de FATF, ce au scopul de a sprijini implementarea recomandărilor FATF de către profesioniștii contabili.

Țările au diverse cadre legislative, administrative și operaționale și diferite sisteme financiare, astfel încât nu este posibil ca toate să ia măsuri identice pentru combaterea acestor amenințări. Din acest considerent, Recomandările FATF prevăd măsurile esențiale pe care țările trebuie să le aplice pentru:  a identifica riscurile și a dezvolta politicile și coordonarea, la nivel național; ▪ a cerceta infracțiunile de spălare a banilor, finanțare a terorismului și finanțare a proliferării; ▪ a aplica măsuri preventive în sectorul financiar și alte sectoare desemnate; ▪ a stabili competențe și responsabilități pentru autoritățile competente (de exemplu autoritățile de investigare, de aplicare a legii și de supraveghere) și alte măsuri instituționale; ▪ a facilita cooperarea internațională.

Cele 40 de Recomandări originale ale FATF au fost elaborate în anul 1990, ca o inițiativă de a combate încercările de utilizare improprie a sistemelor financiare de către persoane care spălau banii proveniți din traficul de droguri. În anul 1996, Recomandările au fost revizuite pentru prima dată, pentru a evidenția evoluția trendurilor și tehnicilor de spălare a banilor (SB), și pentru a extinde scopul acestora dincolo de spălarea banilor proveniți din droguri. În octombrie 2001, FATF și‐a extins mandatul pentru a putea aborda aspectele legate de finanțarea terorismului și a organizațiilor teroriste, făcând pași importanți în vederea elaborării celor Opt (ulterior Nouă) Recomandări Speciale privind Finanțarea Terorismului. Recomandările FATF au fost revizuite, a doua oară, în anul 2003, și acestea, alături de Recomandările Speciale, au fost aprobate de 180 țări, în prezent fiind universal recunoscute ca standarde internaționale pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT).

Urmare a finalizării celei de-a treia runde de evaluare mutuală a membrilor săi, FATF a revizuit și actualizat Recomandările FATF, în strânsă cooperare cu Organismele Regionale de tip FATF (FRSBs) și organizațiile care au statut de observator, inclusiv Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Organizația Națiunilor Unite. Revizuirile au avut în vedere noile amenințări emergente, clarificarea și întărirea multora dintre obligațiile existente, menținând, totodată, stabilitatea necesară și rigoarea Recomandărilor.

Standardele FATF au fost, de asemenea, revizuite, pentru întărirea obligațiilor în cazul situațiilor cu risc ridicat și pentru a permite țărilor să adopte o abordare mai concentrată în domeniile cu risc crescut sau în care implementarea ar putea fi îmbunătățită. Țările ar trebui, mai întâi, să identifice, să evalueze și să înțeleagă riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului cu care se confruntă, și apoi să adopte măsuri adecvate pentru a diminua riscul. Abordarea pe bază de risc permite țărilor, în cadrul cerințelor FATF, să adopte un set de măsuri mai flexibile, în vederea direcționării mai eficiente a resurselor lor și al aplicării măsurilor preventive proporționale cu natura riscului, în scopul concentrării eforturilor lor, în cel mai eficient mod.

Standardele FATF includ Recomandările propriu-zise și Notele de interpretare a acestora, împreună cu definițiile aplicabile din Glosar. „Măsurile prevăzute de standardele FATF ar trebui implementate de toți membrii FATF și FRSB, iar implementarea lor este riguros evaluată, în cadrul procedurilor de Evaluare Mutuală, și prin procedeele de evaluare ale FMI și BM, pe baza metodologiei comune de evaluare a FATF. Câteva dintre Notele Interpretative și definițiile din Glosar cuprind exemple care ilustrează modul în care cerințele trebuie puse în aplicare. Aceste exemple nu sunt elemente obligatorii ale Standardelor FATF și sunt incluse doar în scop de îndrumare. Nu s-a intenționat furnizarea unor exemple comprehensive și, deși sunt considerate ca fiind indicatori de sprijin, acestea nu sunt relevante în toate cazurile”, se precizează în documentul publicat de ONPCSB.

Cele 40 de recomandări, grupate pe capitole tematice, sunt următoarele:

A. Politicile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) și coordonare

1. Evaluarea riscurilor și aplicarea abordării pe bază de risc

2. Cooperarea și coordonarea, la nivel național

B. Spălarea banilor și confiscarea

3. Infracțiunea de spălare a banilor

4. Confiscarea și măsuri asiguratorii

C. Finanțarea actelor de terorism și finanțarea proliferării

5. Infracțiunea de finanțare a actelor de terorism

6. Sancțiuni financiare țintite, legate de finanțarea terorismului și a actelor de terorism

7. Sancțiuni financiare țintite, legate de finanțarea proliferării

8. Organizațiile non‐profit

D. MĂSURI PREVENTIVE

9. Legile de păstrare a confidențialității instituțiilor financiare

▪ Identificarea clienților și păstrarea înregistrărilor

10. Identificarea clienților

11. Păstrarea înregistrărilor

▪ Măsuri suplimentare pentru clienții și activitățile specifice

12. Persoanele expuse politic

13. Bănci corespondente

14. Serviciile de transfer de bani sau valori

15. Noi tehnologii

16. Transferuri electronice

▪ Încredere, controale și grupuri financiare

17. Recurgerea la terți

18. Controale interne și sucursale și filiale străine

19. Țările cu risc ridicat

▪ Raportarea tranzacțiilor suspecte

20. Raportarea tranzacțiilor suspecte

21. Dezvăluirea de informații către terți și confidențialitatea

▪ Afacerile și profesiunile non-financiare desemnate (DNFBP)

22. DNFBP: cunoașterea clientelei

23. DNFBP: Alte măsuri

E. Transparența și beneficiarul real al persoanelor și construcțiilor juridice

24. Transparența și beneficiarul real al persoanelor juridice

25. Transparența și beneficiarul real al aranjamentelor juridice

F. Atribuții și responsabilități ale autorităților competente și alte măsuri instituționale

▪ Reglementare și supraveghere

26. Reglementarea și supravegherea instituțiilor financiare

27. Competențele supraveghetorilor

28. Reglementarea și supravegherea DNFBP

▪ Operaționalitatea și aplicarea legii

29. Unitățile de Informații Financiare

30. Responsabilitățile autorităților de aplicare a legii și de investigație

31. Competențele autorităților de aplicare a legii și de investigație

32. Curierii care transportă numerar

▪ Cerințe generale

33. Statistici

34. Îndrumare și feedback

▪ Sancțiuni

35. Sancțiuni

G. Cooperarea internațională

36. Instrumente internaționale

37. Asistența juridică reciprocă

38. Asistența juridică reciprocă: blocare și confiscare

39. Extrădarea

40. Alte forme de cooperare

Documentul integral poate fi consultat pe site-ul ONPCSB.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM