Connect with us

ECONOMIE

În proiect, noi măsuri privind plățile transfrontaliere în UE

CECCAR FM

Publicat

pe

Între altele, comisionul perceput consumatorilor pentru plățile transfrontaliere în euro trebuie să fie identic cu cel perceput pentru plăți naționale echivalente cu o sumă egală în moneda națională a statului în care se află furnizorul

Ministerul Economiei a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de HG privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1230 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plățile transfrontaliere în Uniune. În Nota de fundamentare a actului normativ, imițiatorii proiectului menționează că plățile transfrontaliere ȋn euro efectuate din state membre care nu fac parte din zona euro reprezintă un procentaj mare din toate plățile transfrontaliere din aceste state. Comisioanele pentru astfel de plăți transfrontaliere sunt excesiv de ridicate ȋn majoritatea statelor membre din afara zonei euro, chiar dacă prestatorii de servicii de plată care au sediul ȋn statele membre din afara zonei euro au acces la aceleași infrastructuri performante pentru a procesa operațiunile respective la costuri foarte reduse ca și prestatorii de servicii de plată care au sediul ȋn zona euro.

„Comisioanele ridicate pentru plățile transfrontaliere reprezintă o barieră ȋn calea integrării depline a ȋntreprinderilor și a cetătenilor din statele membre care nu fac parte din zona euro ȋn piața internă, afectandu-le competitivitatea. Comisioanele ridicate perpetuează existența a două categorii de uilizatori ai serviciilor de plată ȋn Uniune: utilizatorii serviciilor de plată care beneficiază de zona unică de plați ȋn euro (SEPA) și utilizatorii serviciilor de plată care plătesc comisioane ridicate pentru plățile transfrontaliere ȋn euro”, subliniază Ministerul Economiei. În acest context, pentru a facilita funcționarea pieței interne și pentru a pune capăt inegalităților dintre utilizatorii serviciilor de plată din zona euro și cei din statele membre care nu fac parte din zona euro ȋn ceea ce privește plățile transfrontaliere ȋn euro, este necesar să se asigure alinierea comisioanelor pentru plățile transfrontaliere ȋn euro din interiorul Uniunii cu cele pentru plățile naționale corespunzătoare efectuate ȋn moneda națională a statului membru ȋn care își are sediul prestatorul de servicii de plată al utilizatorului serviciilor de plată.

Totodată, comisioanele de conversie monetară reprezintă un cost semnificativ al plăților transfrontaliere atunci când sunt utilizate monede diferite ȋn statul membru al plătitorului și ȋn cel al beneficiarului plății. Se impune transparența comisioanelor și a cursului de schimb utilizat, pentru a asigura comparabilitatea și pentru a-i permite plătitorului să facă o alegere ȋn cunoștință de cauză. Comisioanele de conversie monetară pentru toate plățile cu cardul ar trebui să fie exprimate ȋn același mod, și anume ca un adaos procentual la cele mai recente rate de schimb valutar de referință euro disponibile, emise de Banca Centrală Europeană (BCE).

În conformitate cu cerințele de informare generală cu privire la comisioanele de conversie monetară prevăzute ȋn Directiva (UE) 2015/2366, prestatorii de servicii de conversie monetară trebuie să prezinte informațiile privind comisioanele lor de conversie monetară ȋnainte de inițierea unei operațiuni de plată. Părțile care oferă servicii de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare ar trebui să furnizeze informații privind comisioanele lor pentru astfel de servicii ȋntr-un mod clar și accesibil. Părțile respective ar trebui să furnizeze, ȋnainte de inițierea plății, informații explicite privind suma care trebuie plătită beneficiarului plății ȋn moneda utilizată de beneficiar, precum și suma totală care urmează a fi platită de către plătitor ȋn moneda contului plătitorului. Suma totală care trebuie plătită de plătitor ȋn moneda contului plătitorului ar trebui să consiste din prețul bunurilor sau al serviciilor care urmează să fie achiziționate și comisioanele de conversie monetară. În plus ambele sume ar trebui să fie documentate pe chitanță sau pe un alt suport durabil.

Este esențial ca, pentru buna funcționare a pieței interne și pentru facilitarea schimburilor comerciale transfrontaliere în cadrul Uniunii, comisioanele pentru plățile transfrontaliere în euro să fie identice cu cele pentru plățile corespunzătoare dintr-un stat membru.

Regulamentul (UE) 2021/1230 are ca obiectiv facilitarea schimburilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, pentru care sunt esențiale următoarele: (1) comisionul aplicabil plăților transfrontaliere în euro este același cu cel aplicabil plăților similare în fiecare stat membru; (2) sunt adoptate măsuri în ceea ce privește comisioanele pentru conversia valutară, în special pentru protejarea consumatorilor de comisioane excesive.

Regulamentul stabilește principiul egalității comisioanelor la plățile inițiate sau finalizate în format hârtie sau în numerar, care sunt procesate prin mijloace electronice pe parcursul lanțului de executare a plății (excluse cecurile) și pentru toate comisioanele legate direct sau indirect de o operațiune de plată. Acest principiu se aplică pentru a evita fragmentarea pieței, astfel încât fiecare categorie de operațiuni pentru plăți transfrontaliere să corespundă unei categorii de plăți naționale, cu caracteristici similare sau comparabile.

De asemenea, pentru a evita inegalitatea, se consideră necesar să se garanteze faptul că comisioanele aplicabile plăților transfrontaliere în euro în cadrul UE sunt echivalente cu cele aplicabile plăților comparabile efectuate în moneda națională a statului în care se află furnizorul serviciului de plată către utilizatorul serviciului de plată, conform criteriilor locului în care sunt prestate serviciile.

Pentru a facilita furnizorilor executarea plăților transfrontaliere, Regulamentul își propune să promoveze standardizarea în ceea ce privește, în special, utilizarea identificatorului internațional al numărului de cont de plăți (IBAN) și a codului de identificare comercială (BIC). Prin urmare, este oportun ca utilizatorii serviciilor de plată să primească de la furnizorii de servicii de plată informații suficiente privind codurile IBAN și BIC pentru contul în cauză.

Este posibil ca statele membre care utilizează o monedă diferită de euro să aplice prezentul regulament, urmând procedura de notificare, optiune pe care ANPC a preluat-o. Astfel, la nivel national, prevederile regulamentului se aplică și operațiunilor de plată efectuate în lei, în conformitate cu art. 13 din acesta. 

În ceea ce privește domeniul de aplicare, Regulamentul stabilește reguli privind plățile transfrontaliere, pune în aplicare principiul transparenței privind comisionul de conversie monetara în interiorul Uniunii și se aplică:  plăților transfrontaliere în euro sau în oricare dintre monedele naționale ale statelor membre care au urmat procedura de notificare; ▪ plăților naționale și transfrontaliere în euro sau în altă monedă națională, care presupun prestarea unui serviciu de conversie monetară. Plățile efectuate de furnizorii de servicii de plată fie în nume propriu, fie în numele altor furnizori sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Prin Regulamentul (UE) 2021/1230 se stabilesc următoarele reguli: ▪ comisionul perceput consumatorilor pentru plățile transfrontaliere în euro este identic cu cel perceput pentru plăți naționale echivalente cu o sumă egală în moneda națională a statului în care se află furnizorul; ▪ comisionul perceput unui utilizator în legătură cu plățile transfrontaliere în moneda națională a unui stat membru care a efectuat notificarea este același cu comisionul perceput de furnizorul respectiv utilizatorilor în legătură cu plățile naționale echivalente cu aceeasi suma; ▪ în ceea ce privește comisionul de conversie monetară privind operațiunile de plată cu carduri, furnizorii care oferă astfel de servicii în bancomate sau în punctele de vânzare vor comunica suma totală a comisionului pentru conversia valutei ca marjă procentuală la ultimul curs de schimb de referință disponibil publicat de Banca Centrala Europeană, care trebuie făcut public într-un mod inteligibil și ușor accesibil, într-un format electronic disponibil pe scară largă și ușor accesibil; ▪ în ceea ce privește comisionul la conversia monetară aferent transferurilor inițiate online, furnizorul va comunica plătitorului o estimare a comisionului pentru serviciile de conversie monetară aplicabil transferului într-un mod neutru și cuprinzător.

De asemenea, sunt stabilite următoarele obligații pentru statele membre: ▪ să existe proceduri care să permită utilizatorilor și altor părți interesate să depună reclamații autorităților competente cu privire la încălcările regulamentului de către prestatorii de servicii de plată; ▪ să instituie proceduri extrajudiciare adecvate și eficiente în vederea soluționării litigiilor, cel puțin pentru consumatori și întreprinderile mici; ▪ să coopereze la nivel transfrontalier pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere; ▪ instituirea unui sistem de sancționare eficient, proporțional și disuasiv.

În vederea aplicării regulamentului și operațiunilor de plată efectuate în lei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Finanțelor Publice vor emite, prin ordin comun, criterii de identificare a categoriilor de plăți naționale care corespund unor plăți transfrontaliere

Identificarea categoriilor de plăți naționale care corespund unor plăți transfrontaliere este un proces care presupune ȋnțelegerea modalității de inițiere, prelucrare și decontare a plăților, precum și a aranjamentelor de plată și a infrastructurii prin care acestea se procesează, aspecte ce se circumscriu atribuțiilor BNR.

Prin urmare, ANPC și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor consulta BNR ȋn vederea stabilirii criteriilor de identificare a categoriilor de plăți naționale care corespund unor plăți transfrontaliere, nefiind necesar emiterea unui Ordin comun ȋn acest sens. Respectivele criterii vor constitui linii directoare, necesare ȋn activitatea de supraveghere a pieței.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM