Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Obligația întreprinderilor din domeniul transporturilor de a-și demonstra capacitatea financiară

CECCAR FM

Publicat

pe

Legislația în domeniul transporturilor rutiere a cunoscut recent o serie de modificări ca urmare a necesității asigurării cadrului legal de implementare pentru noile reglementări ale Uniunii Europene cuprinse în pachetul Mobilitate I, care se aplică începând cu luna februarie a acestui an.

Astfel, prin OG nr. 12/2022 pentru pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (publicată în Monitorul Oficial nr. 98/31.01.2022) a fost modificată, între altele, OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, care include o serie de prevederi referitoare la demonstrarea, de către întreprindere, a capacității financiare pe baza conturilor anuale certificate de anumite categorii de specialiști, inclusiv de experții contabili.

Așadar, principalele amendamente aduse prin OG nr. 12/2022 vizează modificarea art. 15 al OG nr. 27/2011, referitor la condițiile pe care o întreprindere trebuie să le îndeplinească în vederea respectării cerinței privind capacitatea financiară. Astfel, potrivit noului act normativ, aceste condiții sunt următoarele: a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9.000 euro, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depășește 3,5 tone și de 900 euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone; b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 1.800 euro pentru primul vehicul utilizat și de 900 euro pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupația de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone; c) întreprinderea și/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situație de insolvență fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.

Denumirea de expert independent se referă inclusiv la expertul contabil, care este inclus în categoriile de specialiști care se pot implica pentru a sprijini întreprinderile din domeniul transporturilor să-și demonstreze capacitatea financiară.

În esență, prin modificarea OG nr. 27/2011 se stabilesc următoarele: 

– actualizarea condițiilor care trebuie îndeplinite de către o întreprindere pentru respectarea cerințelor de sediu real și stabil, de competență profesională, de bună reputație și de capacitate financiară, în vederea obținerii accesului la ocupația de operator de transport rutier; 

– extinderea domeniului de aplicare a prevederilor ordonanței și la întreprinderile de transport rutier contra cost de mărfuri care desfășoară operațiuni de transport național și/sau internațional numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone și nu depășește 3,5 tone, începând cu data de 21 mai 2022;  actualizarea prevederilor privind efectuarea operațiunilor de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul UE 1055/2020; 

– introducerea temeiului juridic pentru stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a măsurilor de aplicare a dispozițiilor privind detașarea conducătorilor auto, prevăzute în Anexa nr. 31, Partea A la Secțiunea 2 din Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (Acordul UE-UK), încălcările cu caracter contravențional ale acestor dispoziții, precum și sancțiunile contravenționale aplicabile în cazul constatării încălcărilor; 

– stabilirea faptului că încălcările prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale OG 27/2011, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, cu caracter contravențional, se clasifică în 4 categorii, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/403 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, după cum urmează: a) cele mai grave încălcări b) încălcări foarte grave; c) încălcări grave; d) încălcări minore – normele metodologice prevăzute la art. 90 se actualizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

– în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, I.S.C.T.R. elaborează procedura administrativă privind pierderea bunei reputații a întreprinderii/managerului de transport, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM