Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 7 martie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Directiva de implementare a Pilonului II, din nou pe agenda Ecofin

Directiva de implementare a Pilonului II revine pe agenda următorului Consiliu Ecofin, programat să se desfășoare la 15 martie. Președinția franceză a Consiliului UE este hotărâtă să încerce încheierea unui acord cât mai curând posibil chiar dacă sunt diferențe de opinie între statele membre referitoare la introducerea regulilor începând cu 2023 și la măsura în care Directiva ar trebui să fie legată de Pilonul I (realocarea drepturilor de impozitare) al acordului OCDE privind impozitarea. Potrivit raportărilor, în discuțiile recente au fost prezentate numeroase aspecte, inclusiv ideea Germaniei de a păstra deschiderea cu privire la opțiunea de a aplica Pilonul 2 companiilor mai mici, care nu ating pragul de 750 de milioane de euro cifră de afaceri. Un alt aspect ar fi solicitarea Estoniei pentru o aplicare voluntară a Normei de includere a veniturilor (IRR) întrucât Norma privind impozitarea insuficientă a plăților (UPTR) va fi aplicabilă în orice caz. Malta ar fi solicitat, de asemenea, ca introducerea ratei minime de impozitare să fie amânată din 2023 în 2025.

Grupul la nivel înalt: Recomandări pentru o impozitare justă și eficientă în era post-COVID-19

Marți, 1 martie, Grupul la nivel înalt constituit să trateze economia și provocările sociale post-COVID-19 și-a publicat raportul cu privire la modul în care Europa se poate redresa într-o manieră sustenabilă și poate promova stabilitatea globală. Documentul prezintă recomandări în cinci domenii, inclusiv pentru „impozitarea justă și eficientă pentru tripla tranziție”. Printre altele, raportul sugerează încurajarea și sprijinirea administrațiilor fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, în special prin promovarea utilizării tehnologiei digitale și simplificarea normelor fiscale naționale. De asemenea, raportul recomandă un accent sporit asupra impozitelor care au ca scop schimbarea unor comportamente, în special impozitele legate de mediu, pentru a menține un nivel general de progresivitate al sistemului fiscal și pentru a ajusta componența impozitelor către surse de impozitare mai puțin felxibile, cum ar fi impozitele aplicate bunurilor imobile. În final, raportul sprijină o extindere a bazei fiscale corporative și în special propunerea Întreprinderile din Europa: Cadrul pentru impozitarea veniturilor (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT).

Comisia ECON a demarat lucrările pentru reformarea Directivei privind impozitarea energiei

Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) a Parlamentului European a demarat lucrările la o propunere pentru reformarea Directivei privind impozitarea (ETD), prezentată în iulie 2021, cu publicarea proiectului de raport al eurodeputatului Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia), luni, 28 februarie. „Plasarea în timp a propunerii privind ETD face ca lucrurile să fie cu atât mai dificile cu cât prețurile la energie aflate în creștere și inflația afectează în prezent statele membre, iar evoluțiile militare nu oferă nicio siguranță”, scrie raportorul. În raportul său, Johan Van Overtveldt admite că propunerea conține câteva elemente bune, cum ar fi schimbarea bazei de impozitare de la volum la conținutul energiei și extinderea bazei impozabile, dar crede, de asemenea, că aceasta are deficiențe semnificative. În special, acesta consideră că absența unei evaluări a impactului general ridică probleme semnificative și propune conectarea datei de intrare în vigoare a Directivei cu o evaluare exhaustivă a impactului general. Mai mult, Johan Van Overtveldt este de părere că statele membre ar trebui să-și păstreze libertatea în legătură cu actualizarea ratelor de impozitare și, prin urmare, nu sprijină propunerea pentru indexarea automată a acestora. De asemenea, acesta avertizează cu privire la costurile sociale ale reformării Directivei din punctul de vedere al creșterii numărului de consumatori care nu își pot asigura necesarul de energie și a șomajului.

Lista neagră și lista gri europene ale paradisurilor fiscale au fost actualizate

Joi, 24 februarie, Consiliul UE a decis să mențină neschimbată lista neagră a Uniunii Europene care cuprinde jurisdicțiile necooperante pe chestiuni de fiscalitate. Samoa Americană, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane și Vanuatu rămân pe lista neagră. În aceeași zi, Consiliul a aprobat și lista gri a jurisdicțiilor cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective. Această a doua listă a fost extinsă ca urmare a adoptării în noiembrie 2021 a Directivei privind îmbunătățirea raportării publice pentru fiecare țară în parte și include și Rusia.

Marlene Nembhard-Parker, desemnată copreședinte al Cadrului incluziv al OCDE/G20 cu privire la BEPS

Marți, 1 martie, Cadrul incluziv al G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) și-a ales noul copreședinte în persoana doamnei Marlene Nembhard-Parker de la administrația fiscală din Jamaica. Marlene Nembhard-Parker va conduce grupul alături de Fabrizia Lapecorella din Italia, care în prezent ocupă funcția de președinte al Cadrului incluziv privind BEPS. Marlene Nembhard-Parker este prima persoană care deține această funcție, înființată ca urmare a unui raport recent referitor la țările aflate în dezvoltare și Cadrul incluziv privind BEPS ce face apel la o reprezentativitate mai largă a țărilor aflate în dezvoltare în interiorul Cadrului incluziv.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM