Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 martie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Implementarea Directivei pentru Pilonul II: mai multe chestiuni deschise înaintea ședinței ECOFIN

Franța este hotărâtă să organizeze o altă dezbatere la ședința ECOFIN din 15 martie pentru a încerca să încheie un acord rapid cu privire la Directiva de implementare pentru Pilonul II în ciuda unor chestiuni politice rămase nesoluționate. Miercuri, 9 martie, opt state membre nu au putut sprijini ultima propunere de compromis a președinției franceze a Consiliului UE. Estonia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia și Suedia nu ar fi susținut compromisul, potrivit raportărilor, în timp ce Austria, Belgia, Croația, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia și Spania s-au exprimat în favoarea textului. Directiva poate fi adoptată prin unanimitatea statelor membre. Printre chestiunile deschise se numără o solicitare din partea unor state membre de a conecta intrarea în vigoare a Pilonului II de cea a Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) ale acordului OCDE privind impozitarea. Președinția franceză a propus ca Consiliul UE să adopte o declarație separată care să confirme angajamentul tuturor statelor membre față de procesul aflat în derulare aferent Pilonului I. O altă chestiune o reprezintă data de implementare. Unele state membre susțin că ar fi dificil pentru ele să respecte termenul de 1 ianuarie 2023.

Perspectiva unui acord privind CBAM în Consiliul UE

Miniștrii de finanțe ai UE ar trebui să ajungă la un acord privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), în timpul întâlnirii din 15 martie. Textul de compromis înaintat de președinția franceză a Consiliului UE a primit, potrivit raportărilor, sprijinul unei majorități calificate a statelor membre miercuri, 9 martie. Textul este în mare măsură în acord cu propunerea inițială elaborată de Comisia Europeană în iulie 2021 în termeni de implementare, arie de acoperire și calendar de intrare în vigoare. În abordarea sa, Franța nu tratează punctele problematice, cum ar fi utilizarea veniturilor din CBAM sau retragerea cotelor gratuite în baza Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS). Totuși, șapte state membre sunt 100% pregătite să convină asupra textului și doresc mai multă claritate referitor la numeroase puncte. Dar, întrucât s-a ajuns la un acord printr-o majoritate calificată, Franța va fi putea transmite dosarul către ECOFIN săptămâna viitoare. În Parlamentul European se preconizează că votul în plen referitor la raportul lui Mohammed Chahim (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Țările de Jos) cu privire la CBAM va avea loc în iunie.

CE: statele membre pot impozita profiturile excepționale realizate de companiile din sectorul energetic

Ca parte a pachetului său REPowerEU, prezentat marți, 8 martie, Comisia Europeană a confirmat că statele membre pot analiza impunerea temporară a unui impozit pe profiturile excepționale ale furnizorilor de energie și pot decide în mod excepțional să rețină o parte din aceste venituri pentru a reduce povara financiară suportată de consumatori ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, astfel de măsuri fiscale aplicate cotelor ridicate de profit ar putea genera până la 200 de miliarde de euro în 2022 pentru a compensa parțial facturile mai mari la energie. Astfel de măsuri nu ar trebui să fie retroactive, dar ar trebui să fie neutre din punct de vedere tehnologic și să permită producătorilor de energie să-și acopere costurile și să protejeze indicatorii pe termen lung aferenți pieței și prețului carbonului, subliniază Comisia. Pachetul REPowerEU a fost prezentat ca răspuns la criza energiei și pentru a face Europa mai independentă față de combustibilii fosili din Rusia.

Eurodeputații sprijină un cadru general european privind impozitul reținut la sursă

Joi, 10 martie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție, redactată de eurodeputatul portughez Pedro Marques (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților), solicitând un impozit reținut la sursă la nivel UE pentru a asigura că toate plățile (dividende, dobânzi, redevențe, câștiguri de capital, etc) realizate în cadrul UE sunt impozitate cel puțin o dată înainte de a părăsi spațiul european. Această propunere ar putea conține o rată de impozitare minimă efectivă, declară eurodeputații. De asemenea, rezoluția îndeamnă Comisia Europeană să conceapă o procedură comună și standardizată la nivel UE pentru restituirile impozitului reținut la sursă pentru toate statele membre. Rezoluția vine la momentul potrivit întrucât Comisia Europeană intenționează să prezinte o propunere legislativă concentrată pe procedurile privind impozitul reținut la sursă în UE în ultimul trimestru al anului 2022.

PE: undă verde pentru acordul privind ratele de TVA

Miercuri, 9 martie, Parlamentul European a dat undă verde acordului încheiat de Consiliul UE în luna decembrie a anului trecut cu privire la Directiva Consiliului care modifică Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește ratele taxei pe valoare adăugată. Textul modifică Directiva privind TVA din 2006 pentru a acorda mai multă flexibilitate statelor membre în stabilirea ratelor de TVA și pentru a se asigura că toate sunt tratate egal. Conform opiniei PE, redactată de Marek Belka (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Polonia), se afirmă că „per ansamblu, acordul încheiat de Consiliu referitor la acest subiect delicat nu este doar un pas în direcția corectă către utilizarea impozitării pentru a crea o Europă mai verde; acesta menține, de asemenea, flexibilitatea statelor membre de a scădea TVA la produsele esențiale în beneficiul gospodăriilor cu venituri mici și să combată evoluția negativă a sistemului TVA”. Cu toate acestea, PE solicită Consiliului să convină asupra unui sistem definitiv privind TVA bazat pe principiul impozitării în statul de destinație.

DG TAXUD publică planul de management pentru 2022

Direcția Generală pentru Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) din cadrul Comisiei Europene și-a publicat, luni, 7 martie, planul de management pentru 2022, care oferă o perspectivă bună asupra a ceea ce urmează în materie de impozitare în acest an. Conform așteptărilor, Comisia va prezenta, posibil la 27 iulie, o propunere pentru implementarea acordului global al OCDE privind realocarea drepturilor de impozitare (Pilonul I) la nivelul UE. O astfel de propunere va veni doar după semnarea convenției multilaterale a OCDE pe această temă și va încerca să asigure că mecanismul de realocare este transpus în mod consecvent de către toate statele membre UE. De asemenea, DG TAXUD va pregăti în 2022 o nouă propunere privind transparența care prevede ca anumite multinaționale să-și publice rata de impozitare efectivă, o nouă propunere pentru clarificarea criteriilor pentru rezidența fiscală, precum și o inițiativă privind decalajul încasărilor de TVA. O propunere pentru o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), o revizuire a Directivei privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC8), o propunere pentru o procedură europeană pentru scutirile de impozit reținut la sursă și un pachet de modernizare a normelor TVA sunt, de asemenea, preconizate pentru a fi prezentate anul acesta.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM