Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 martie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Polonia, Suedia, Malta și Estonia nu sunt pregătite pentru un acord privind Directiva de implementare pentru Pilonul II

Marți, 15 martie, miniștrii de finanțe ai UE nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la Directiva de implementare pentru Pilonul II, în ciuda unei noi propuneri de compromis înaintate de președinția franceză a Consiliului UE. Printre altele, noul text amână termenul-limită pentru intrarea în vigoare a viitoarelor reguli de la 1 ianuarie 2023 la 31 decembrie 2023 și stabilește ca regula pentru includerea veniturilor (IIR) să fie opțională timp de 5 ani pentru statele care nu au mai mult de 10 entități ce intră sub incidența Pilonului II. În ciuda acelor concesii majore, Polonia, Suedia, Malta și Estonia nu au sprijinit textul. În timpul dezbaterii, Polonia a reiterat dorința de a avea o măsură de protecție obligatorie din punct de vedere juridic pentru ca implementarea Pilonului II să fie conectată cu implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) al acordului OCDE privind impozitarea. Statul a afirmat că declarația propusă anexată textului pentru a sublinia angajamentul statelor membre față de Pilonul I nu este suficientă. Franța speră acum că se va putea ajunge la un acord prin unanimitatea statelor membre în cadrul următoarei ședințe a Ecofin din 5 aprilie.

Eurodeputata Aurore Lalucq a publicat proiectul de raport privind impozitarea minimă

Luni, 14 martie, eurodeputata franceză Aurore Lalucq (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților) a publicat proiectul de raport referitor la Directiva de implementare pentru Pilonul II. Printre alte modificări, Aurore Lalucq propune o rată minimă efectivă de impozitare de 21% în loc de 15% și afirmă că ar trebui ca statele membre care sunt dispuse să aplice noile reguli în cazul entităților mai mici să dispună de flexibilitate. Proiectul de raport introduce o clauză de revizuire, după 5 ani de la intrarea în vigoare, de a evalua și a reanaliza anumite scutiri și derogări, în special în ceea ce privește sistemele de taxare a distribuirilor de dividende și excluderea venitului pe bază de fond, relevanța plafonului pentru grupul de întreprinderi multinaționale (MNE) și firmele naționale de mari dimensiuni aflate în aria de acoperire și impactul asupra veniturilor fiscale din statele aflate în dezvoltare. O clauză de revizuire ar fi, de asemenea, o oportunitate de a integra modificarea suplimentară a Regulilor modelului OCDE în legislația UE dacă este necesar, subliniază textul. A fost adăugată și o clauză de delimitare pentru a stipula că această directivă nu va afecta aplicarea prevederilor naționale asupra formelor alternative de impozitare a grupurilor sau companiilor naționale. Referitor la acest dosar, Parlamentul European este consultat doar în vederea obținerii unei opinii. Votul asupra raportului este preconizat pentru 28 aprilie.

Poziția ETAF cu privire la Directiva de implementare pentru Pilonul II

Vineri, 18 martie, European Tax Adviser Federation (ETAF) a transmis reacția sa către Comisia Europeană referitoare la Directiva de implementare pentru Pilonul II. Majoritatea membrilor ETAF sunt de acord că este de dorit o directivă pentru implementarea în cadrul UE a regulilor care rezultă din acordul OCDE într-o manieră consecventă și coordonată și sunt de părere că UE ar trebui să respecte cu strictețe regulile modelului OCDE. În această privință, ETAF face apel la Consiliul UE și la Comisia Europeană să ia în considerare activitatea rămasă a OCDE privind Pilonul II înainte de a finaliza textul directivei. Întrucât 98% dintre membrii ETAF reprezintă IMM-uri, doar un număr redus dintre aceștia vor trebui să implementeze noile reguli pentru clienții lor care ating plafonul. Totuși, întrucât impozitarea este o chestiune de evoluție continuă, iar consilierii fiscali trebuie să fie deschiși și pregătiți în fața oricărei evoluții viitoare, inclusiv o scădere a plafonului și eventualitatea aplicării noilor reguli în cazul companiilor mai mici, era important ca ETAF să contribuie la dezbatere. Perioada de transmitere a reacțiilor rămâne deschisă până la 6 aprilie.

OCDE a inițiat o consultare cu privire la Cadrul de implementare a Pilonului II și a publicat un Comentariu privind acest pilon

Luni, 14 martie, Cadrul inclusiv al G20/OCDE cu privire la BEPS a deschis o consultare publică pentru a colecta contribuțiile părților interesate cu privire la problemele care trebuie tratate ce țin de Cadrul de implementare a Pilonului II. Cadrul de implementare, care trebuie finalizat înainte de sfârșitul lui 2022, are ca scop sprijinirea autorităților fiscale în implementarea ratei minime efective de impozitare de 15% pentru întreprinderile multinaționale mari (MNE). Consultarea publică nu solicită comentarii suplimentare cu privire la opțiunile de politică realizate deja, ci se concentrează mai degrabă pe implementarea mecanismelor care vor asigura că administrațiile fiscale și MNE pot implementa și aplica regulile într-o manieră consecventă și coordonată, minimizând în același timp costurile de conformitate, declară OCDE. Părțile interesate sunt invitate să transmită comentariile până la 11 aprilie 2022. În aceeași zi, OCDE a publicat și Comentariul referitor la Regulile modelului privind Pilonul II, care dezvoltă subiectul aplicării și funcționării noilor reguli și clarifică semnificația anumitor termeni. De asemenea, acesta ilustrează cu exemple aplicarea regulilor în diferite situații.

Acord al statelor membre privind CBAM

Marți, 15 martie, statele membre UE au încheiat un acord (abordare generală) cu privire la Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM). Polonia a fost singura care nu a susținut textul de compromis propus de președinția franceză a Consiliului UE. CBAM va funcționa în paralel cu Sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (UE ETS), pentru a reflecta și a completa funcționarea acestuia legat de bunurile importate. Inițial, CBAM va acoperi emisiile directe ale sectoarelor selectate: fier și oțel, ciment, aluminiu, îngrășăminte și electricitate, dar în viitor ar putea fi extins pentru a acoperi și emisiile indirecte. Companiile vizate vor trebui să cumpere certificate de emisie în concordanță cu intensitatea emisiilor de carbon aferente produselor importate. Textul agreat este în acord cu propunerea inițială a Comisiei. O diferență este aceea că Consiliul a optat pentru o centralizare mai mare a guvernanței CBAM. De exemplu, noul registru al declaranților CBAM va fi centralizat la nivelul UE. De asemenea, miniștrii de finanțe UE au menționat într-o declarație separată că vor fi necesare eforturi suplimentare referitor la anumite aspecte discutate în alte texte legislative înainte ca negocierile cu Parlamentul European să înceapă. Acesta va fi cazul, în special, pentru eliminarea treptată a cotelor gratuite pe care companiile UE le primesc în baza sistemului UE ETS curent, riscul de scurgeri de emisii de carbon legat de exporturi, utilizarea veniturilor aferente CBAM pentru a finanța bugetul UE și ideea unei alianțe privind stabilirea prețului carbonului între partenerii internaționali din cadrului unui „club climatic”, conform sugestiei venite din partea Germaniei. Se preconizează că Parlamentul European își va adopta poziția în luna iunie.

Consiliul a adoptat concluziile privind implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic

Marți, 15 martie, Consiliul UE a adoptat concluziile privind pachetul de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic, care au intrat în vigoare la 1 iulie 2021. Textul salută rezultatele preliminare, prezentate de Comisie, ale evaluării la nivel tehnic a aplicării corecte a noilor reguli europene privind TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic, care indică că pachetul contribuie la tranziția digitală, redresarea economică și sustenabilitatea finanțelor publice la nivelul UE. Mai important, Consiliul UE așteaptă cu interes pachetul „TVA pentru era digitală”, preconizat pentru ultima parte a anului 2022, și invită Comisia să se asigure că toate propunerile pe care intenționează să le prezinte Consiliului sunt evaluate în întregime din punctul de vedere al costurilor și beneficiilor economice, administrative și sociale pentru contribuabili și autorități fiscale, inclusiv impactul acestora asupra capacităților UE și ale statelor membre și perioadelor de implementare aferente necesare, precum și asupra protecției datelor personale.

PE: Interpelare a președintelui Grupului de lucru privind Codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor

Joi, 17 martie, eurodeputații din subcomisia pe probleme fiscale a Parlamentului European (FISC) au desfășurat o interpelare a președintelui Grupului de lucru privind Codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor, Lyudmila Petkova. Cu acest prilej, aceștia și-au exprimat dezamăgirea pentru eșecul statelor membre din luna decembrie a anului trecut în a conveni asupra revizuirii Codului de conduită din 1997, care are ca scop limitarea practicilor dăunătoare de impozitare a întreprinderilor în Uniunea Europeană. Eurodeputații au întrebat-o pe Lyudmila Petkova dacă aceasta identifică un spațiu de manevră care ar permite realizarea unei reforme sau dacă singura opțiune este o schimbare a Tratatului pentru a elimina regula privind unanimitatea. Aceasta a oferit asigurări că negocierile vor continua și a afirmat că unele discuții încă implică impactul Pilonului II al acordului OCDE privind impozitarea. De asemenea, eurodeputații au întrebat-o pe Lyudmila Petkova cum să echilibreze mai bine necesitatea controlării evaziunii fiscale și a fraudei cu cea a încurajării competiției fiscale sănătoase între statele membre.

Observatorul fiscal al UE pledează pentru un Registru european al activelor

Într-o notă publicată miercuri, 16 martie, Observatorul fiscal al UE a pledat pentru un Registru european al activelor. În cadrul Registrului european al activelor, informațiile existente ar putea fi adunate, ceea ce ar rezulta în sancțiuni mai bine orientate și instrumente eficiente pentru a stopa spălarea de bani, corupția și evaziunea fiscală, potrivit acestuia. Observatorul fiscal al UE sugerează ca Uniunea Europeană să înființeze un Grup operativ privind proprietatea asupra activelor, care ar putea fi supravegheat de Eurogrup, pentru colectarea, verificarea încrucișată și analizarea tuturor informațiilor disponibile referitoare la averea și activele deținute în statele membre UE de către anumite persoane, peste un anumit plafon. Obiectivul final al registrului ar fi înregistrarea completă a proprietății și a circulației activelor. Acesta nu ar trebui să creeze lacune în ceea ce privește tipul de active deținute și ar trebui să se bazeze pe procedurile privind schimbul automat de informații între diferitele surse, declară Observatorul fiscal UE. Comisia Europeană a ordonat deja un studiu de fezabilitate referitor la un astfel de registru toamna trecută. Rezultatele sunt preconizate pentru aprilie 2023.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM