Connect with us

ECONOMIE

MAT – întâlniri cu parteneri bilaterali pentru identificarea unor noi piețe de export

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a organizat o serie de întâlniri cu parteneri bilaterali ai României pentru identificarea unor noi piețe de export ca urmare a limitărilor de tranzacționare generate de conflictul din Ucraina, a anunțat instituția, citată de Agerpres.

„Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a acordat încă de la începutul conflictului din Ucraina o atenție sporită problematicii prin implicare activă în susținerea companiilor românești pentru identificarea de noi piețe de desfacere și de noi furnizori pentru materie primă, având în vedere restricțiile economice impuse Federației Ruse, Belarus și regiunilor din Ucraina, Donețk și Luhansk. Astfel, prin intermediul Departamentului de Comerț Exterior și al Birourilor de Promovare Comercial Economică (BPCE), au fost primite și procesate numeroase solicitări care evidențiază capacitatea României de a oferi produse dintr-o gamă largă de domenii. Pe de altă parte, Departamentul de Comerț Exterior este în permanentă legătură și acordă asistență asociațiilor profesionale și firmelor românești care întâmpină probleme la suplinirea importului de materii prime din zonele afectate în prezent de conflict, prin identificarea de furnizori de pe piețe alternative”, se spune în comunicat.

Ministrul de resort, Constantin-Daniel Cadariu, a avut o serie de întâlniri cu partenerii bilaterali ai României în vederea identificării de noi piețe de export pentru anumite segmente care sunt sau ar putea fi afectate ca urmare a limitărilor de tranzacționare generate de conflictul armat provocat de Rusia.

Potrivit comunicatului, ministrul Daniel Cadariu și secretarul de stat Lucian-Ioan Rus au avut o întâlnire de lucru cu Fusun Aramaz, ambasadorul Republicii Turcia la București, ocazionată de apropiata desfășurare a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică România – Turcia. Comisia se va desfășura la Istanbul, în perioada 29-31 martie 2022, în organizarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului din România – care asigură, prin Departamentul de Comerț Exterior, secretariatul acestui mecanism de colaborare comercial-economică. Discuțiile au vizat inclusiv Forumul de afaceri și investiții România – Turcia, care va avea loc la Istanbul, pe 31 martie, și la care până în prezent s-au înscris peste 150 de reprezentanți ai mediului de afaceri din țara noastră. Totodată, ministrul Cadariu a avut o întâlnire cu Nurbakh Rustemov, ambasadorul Republicii Kazahstan în România, privind intensificarea relațiilor economice bilaterale prin valorificarea mecanismelor guvernamentale existente și identificarea unor noi căi de colaborare bilaterală. În context, s-a discutat despre organizarea, în cursul anului 2022, a celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică România-Republica Kazahstan. Cei doi oficiali au convenit organizarea unui Forum economic, cu prezența reprezentanților mediului de afaceri din cele două țări, în marja Comisiei mixte.

Suplimentar, tot în cursul săptămânii trecute, ministrul Cadariu a avut o întrevedere cu Arthur Mattli, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Confederației Elvețiene în România, în cadrul căreia a subliniat necesitatea unor acțiuni comune pentru echilibrarea dinamică a balanței comerciale. Ministrul Cadariu a exprimat satisfacție față de prezența semnificativă a investițiilor elvețiene în țara noastră și a punctat noile oportunități pentru creșterea acestora, inclusiv prin relocările care vor avea loc în contextul conflictului Ucraina – Federația Rusă.

Ambasadorul Confederației Elvețiene a făcut aprecieri favorabile privind climatul economic din România, pe care comunitatea elvețiană de afaceri îl consideră foarte atrăgător – fapt reflectat și în creșterea constantă a numărului de membri ai Camerei Bilaterale de Comerț România – Elveția. De asemenea, a informat despre stadiul avansat al negocierilor pe tema celei de-a doua contribuții financiare elvețiene, pentru care se estimează semnarea acordului în cursul lunii aprilie a.c.

Pentru susținerea cooperării în domeniul promovării și formării profesionale în turism, cei doi interlocutori au convenit organizarea unui webinar cu participarea organizației de promovare Switzerland Tourism și a mediului asociativ din turismul românesc. De asemenea, agențiile de profil din ambele țări vor fi încurajate să vândă pachete turistice comune și să colaboreze în promovarea fluxurilor turistice bilaterale.

În perioada imediat următoare, ministrul Cadariu are programate alte întâlniri importante cu ambasadori acreditați în România, în cadrul cărora va susține atractivitatea investițională și oferta de export a țării noastre, inclusiv din perspectiva efectelor războiului Federația Rusă – Ucraina.

Conform datelor ministerului, volumul total al schimburilor comerciale dintre România și Republica Kazahstan s-a cifrat în anul 2021 la 1,76 miliarde dolari, cu 36% mai ridicat decât în anul 2020.

Cooperarea în domeniul investițional este reliefată prin prezența în România a 46 societăți comerciale cu capital kazah, reprezentând un capital total subscris de circa 400.000 dolari, Republica Kazahstan ocupând locul 95 în clasamentul investitorilor străini în țara noastră.

Comisia Mixtă reprezintă principalul instrument cu rol de coordonare a celor mai importante linii de acțiune în relația bilaterală dintre România și Republica Kazahstan și reunește mai multe capitole tehnice, care asigură o abordare comprehensivă, de natură să cuprindă majoritatea domeniilor în care cele două părți manifestă interes de cooperare bilaterală.

Ultima sesiune a Comisiei Mixte româno-kazahe (a XV-a) s-a desfășurat la 29 octombrie 2020, în format online, evenimentul fiind găzduit de partea română.

La finele anului 2021, comerțul bilateral cu Turcia a atins 8,3 miliarde dolari, din care export românesc 3,1 miliarde dolari, iar importul de 5,2 miliarde dolari. Comparativ cu anul 2020, schimburile comerciale româno-turce au crescut cu 30%.

În România sunt înregistrate 16.800 societăți comerciale cu capital turcesc, valoarea capitalului social subscris fiind echivalentul a 866,4 milioane dolari, reprezentând 1,39% din totalul capitalului subscris de investitorii străini. După valoarea investiției în echivalent valută, Turcia ocupă locul 15 în clasamentul pe țări de rezidență a investitorilor străini din România.

Confederația Elvețiană este cel de-al XXII-lea partener comercial al României, comerțul bilateral la finele anului 2021 fiind de 1,77 miliarde euro, cu un deficit pentru România de 652 milioane euro.

În ceea ce privește investițiile străine în România, Confederația Elvețiană se situează pe locul 10, cu un capital social subscris în valoare de 1,54 miliarde euro și investiții efective care depășesc4,65 miliarde euro. Conform ONRC, în februarie 2022, în România erau înregistrate peste 3.300 societăți comerciale cu capital elvețian.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM