Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Principiile esențiale pentru apărarea intereselor liber-profesioniștilor contabili și ale interesului public

CECCAR FM

Publicat

pe

Așa cum am mai informat, în această perioadă se află la Camera Deputaților proiectul legislativ PLx 596/2018, care modifică OG nr. 65/1994.

CECCAR a solicitat autorităților executive și celor legislative aplicarea unui proces legislativ transparent, în interes public, prin deschiderea unei consultări reale cu profesia contabilă reprezentată de CECCAR, astfel încât actul normativ rezultat să nu afecteze drepturile profesionale câștigate, precum și drepturile constituționale ale membrilor.   

În forma sa inițială, propunerea legislativă conținea prevederi necesare consolidării profesiilor de expert contabil și de contabil autorizat. Între timp au fost depuse aproximativ 90 de amendamente care schimbă radical obiectivele avute în vedere la inițierea proiectului legislativ.

CECCAR a inițiat demersuri în apărarea intereselor membrilor, atât în dialogul cu autoritățile executive și legislative, cât și în spațiul public, care au avut în vedere următoarele principii:

1. PĂSTRAREA INDEPENDENȚEI PROFESIONALE ȘI A AUTONOMIEI 

 • Independența este una dintre valorile esențiale ale serviciilor profesionale liberale. Furnizarea independentă a serviciilor profesionale este o caracteristică ce indică și confirmă că acestea sunt prestate de profesioniștii contabili în interes public.
 • Liber-profesionistului ar trebui să i se permită să furnizeze servicii în mod autonom, fără interferențe din partea autorităților guvernamentale, subcontractanților sau a altor terți, conform Comitetului Economic și Social European.
 • Asupra patrimoniului CECCAR există un drept de proprietate PRIVATĂ comun al membrilor. În consecință, doar membrii CECCAR pot decide dacă acesta trebuie sau nu divizat după anumite criterii, asupra modului de administrare, precum și asupra exercitării administrării prin desemnarea persoanelor responsabile să o realizeze. Orice imixtiune a statului încalcă dreptul fundamental la proprietate privată, ocrotit de art. 44 din Constituția României.

2. NEALTERAREA COMPETENȚELOR EXISTENTE ALE EXPERȚILOR CONTABILI/CONTABILILOR AUTORIZAȚI

 • Experților contabili și contabililor autorizați le sunt recunoscute, atât la nivel internațional, cât și la nivel național, o serie de competențe necesare îndeplinirii activităților de utilitate publică ce le-au fost atribuite prin lege. NU poate fi acceptată îngrădirea dreptului de a exercita aceste activități prin măsuri pur administrative, care nu au o fundamentare reală.

3. PĂSTRAREA CONTROLULUI SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI DE CONTABILITATE DE CĂTRE EXPERȚII CONTABILI, RESPECTIV CONTABILII AUTORIZAȚI

 • Piața serviciilor contabile este o piață concurențială. Entitățile care sunt obligate să organizeze și să conducă contabilitatea pot opta pentru:
  • crearea propriului compartiment financiar-contabil, unde vor fi angajate persoane cu studii economice; 
  • externalizarea serviciilor către liber-profesioniști (experții contabili/contabilii autorizați), care își pot exercita activitatea individual sau prin societăți.
 • Eliminarea obligativității deținerii controlului de către liber-profesioniștii contabili asupra societăților de profil prin care își desfășoară activitatea va crea o problemă de concurență, în detrimentul membrilor CECCAR, dar și al calității serviciilor. Astfel, în piață vor exista:
  • societăți controlate de către membrii CECCAR, membri care vor avea răspundere profesională și vor respecta principiile de etică în activitatea desfășurată;
  • societăți necontrolate de către membrii CECCAR, asupra cărora nu poate fi atrasă răspunderea profesională pentru activitatea desfășurată. 

4. PĂSTRAREA ACTUALULUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE, CARE ESTE SIMILAR cu cel al CCF ȘI ANEVAR

 • Impunerea unui sistem de supraveghere suplimentar, nedefinit clar prin lege, care lasă la decizia ministrului finanțelor să stabilească, prin ordin de ministru, modul concret de supraveghere, este DISCRIMINATORIE.
 • Impunerea noului sistem de supraveghere aduce și obligația de a finanța 30% din bugetul unei autorități publice atât pentru cheltuielile curente, cât și pentru cheltuielile de capital. 
 • Un astfel de sistem de supraveghere pentru profesia contabilă NU EXISTĂ ÎN NICIO ȚARĂ EUROPEANĂ.

PROFESIA CONTABILĂ

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2022, disponibil direct pe site-ul organizației.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 noiembrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

etaf

G20 se angajează să implementeze rapid acordul fiscal al OCDE

Miercuri, 16 noiembrie, statele G20 și-au reiterat angajamentul față de implementarea rapidă a pachetului fiscal internațional pe doi piloni al OCDE/G20. În declarația adoptată la sfârșitul summitului din Bali au făcut apel la Cadrul inclusiv G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS) pentru a finaliza Pilonul I, inclusiv aspectele rămase și prin semnarea Convenției multilaterale în prima jumătate a anului 2023, și pentru a încheia negocierile punerii în aplicare a normei fiscale (STTR) în baza Pilonului 2 care ar permite elaborarea Instrumentului multilateral pentru implementarea acestuia.

OCDE publică comentariile primite la raportul de progres privind Pilonul I

Miercuri, 16 noiembrie, OCDE a publicat aproape 350 de pagini de comentarii primite de la 34 de contributori la consultarea publică referitoare la un al doilea raport de progres privind aspectele ce țin de administrarea și certitudinea fiscală a Pilonului I. Raportul de progres, publicat în octombrie, detaliază normele privind administrarea noului drept de impozitare în baza Pilonului I și dispozițiile legate de certitudinea fiscală. Acesta a fost emis ca urmare a publicării unui prim raport de progres în luna iulie. Cadrul incluziv încă are în vedere finalizarea unei noi Convenții multilaterale pentru punerea în aplicare a Pilonului I până la jumătatea anului 2023, pentru intrarea în vigoare în 2024.

Eurodeputații și parlamentarii cehi discută viitoarele inițiative fiscale

Luni 14 noiembrie, eurodeputații și parlamentarii din parlamentul Republicii Cehe au efectuat un schimb de opinii cu privire la propunerile fiscale existente și viitoare la nivelul UE. Aceștia au primit informații de la reprezentanții Comisiei Europene, Benjamin Angel și Maria Elena Scoppio, referitoare la numeroase propuneri privind aspecte fiscale care urmează să fie adoptate. În special, aceștia au discutat revizuirea directivei privind tutunul, pachetul TVA în era digitală, cea de-a opta revizuire a Directivei privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC 8), o rambursare mai rapidă și mai sigură a excedentului de taxă (FASTER) și propunerea BEFIT. În timpul dezbaterii, mai mulți parlamentari cehi și-au exprimat temerile cu privire la riscul supraîncărcării structurilor administrative datorată acestor viitoare legiferări fiscale la nivel european. Totodată, eurodeputații și parlamentarii au fost informați cu privire la stadiul discuțiilor referitoare la directiva UNSHELL, precum și la legislația de transpunere a acordului OCDE privind o rată minimă de impozitare globală a întreprinderilor.

Ministrul de finanțe al Insulelor Cayman audiat în Parlamentul European

Luni, 14 noiembrie, eurodeputații din subcomisia FISC a Parlamentului European l-au audiat pe André Ebanks, ministrul pentru servicii financiare și comerț al Insulelor Cayman, cu privire la angajamentele țării în ceea ce privește o transparență fiscală sporită și aderarea la standardele fiscale ale UE și OCDE. În timpul audierii, Ebanks a argumentat că țara sa a respectat toate regulile, are un sistem transparent și a colectat informații cu privire la beneficiarii reali. Printre altele, eurodeputații i-au solicitat lui Ebanks să evalueze acordul fiscal internațional al OCDE și să explice modul în care preconizează că va afecta Insulele Cayman. Totodată, aceștia au solicitat reacții cu privire la lista europeană a paradisurilor fiscale și procesul de stabilire a acesteia. Această audiere va contribui la activitățile curente referitoare la raportul din proprie inițiativă privind „Lecțiile învățate în urma Pandora Papers și alte dezvăluiri”a transmis Parlamentul European.

Propunerea Observatorului fiscal UE pentru un impozit alternativ pe profitul excedentar

Observatorul fiscal UE a publicat luni, 14 noiembrie, o notă de prezentare a unei noi modalități de impozitare a profiturilor excedentare. Autorii propun impozitarea creșterii capitalizării de piață a companiilor din energie care au sediul sau care desfășoară activități de vânzare în Uniunea Europeană. Potrivit acestora, acestea ar fi mai simplu de implementat decât contribuția de solidaritate convenită de statele membre, care ar impozita profiturile realizate în UE. Totodată, autorii argumentează că impozitul alternativ ar genera aproximativ de trei ori mai multe venituri decât contribuția de solidaritate. Ei estimează că un impozit de 33% pe câștigurile obținute în perioada ianuarie-septembrie 2022 de firmele din energie ar genera venituri de aproximativ 65 de milioane de euro pentru UE. Dacă fondurile obținute ar fi redistribuite în totalitate și în mod egal tuturor gospodăriilor UE, acest impozit punctual ar putea finanța un transfer de 145 de euro de persoană, explică autorii.

Lista vorbitorilor pentru Conferința „TVA devine digitală–perspectiva practicianului în domeniu”, organizată de ETAF la 7 decembrie

Comisia Europeană va prezenta la 7 decembrie 2022 un pachet de propuneri pentru modernizarea obligațiilor de raportare a TVA și facilitarea facturării electronice, actualizarea regulilor TVA pentru economia platformelor și introducerea unei singure proceduri de înregistrare în scopuri de TVA la nivelul UE. ETAF vă invită să discutați despre aceste subiecte alături de reprezentanți ai Comisiei și profesioniști din domeniul fiscal.

14:00 – Primirea participanților

14:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

14:35 – Discursul de deschidere susținut de Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană

14:50 – Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

 • Patrice Pillet, Directorul departamentului pentru TVA, DG TAXUD, Comisia Europeană
 • Dr. Stefanie Becker, consilier fiscal, reprezentantul ETAF în VAT Expert Group al Comisiei
 • Olivier Hody, consilier fiscal ITAA, Deloitte Global Tax Center Europe, Assistant Professor la ULB

15:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

16:00 – Recepție

Interpretare simultană în limbile engleză, franceză și germană.

Conferința va fi transmisă în direct prin canalele social media ale ETAF.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2

CECCAR FM

Publicat

pe

Vineri, 18 noiembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis raportul final al grupei de lucru pentru tehnologie: Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2.

Fundamentat pe Raportul privind etapa 1, publicat în februarie 2020, raportul documentează efectele tehnologiilor disruptive și transformaționale asupra activității profesioniștilor contabili și furnizează analize și detalii extinse privind dimensiunea etică a acestor evoluții. Totodată, raportul discută relevanța și importanța principiilor generale și prevederilor specifice din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) în stabilirea protecțiilor de ordin etic pentru profesioniștii contabili pe măsură ce aceștia se confruntă cu oportunități și provocări în activitatea lor ca rezultat al digitalizării rapide.

Raportul studiază mediul tehnologic și centralizează rezultatele activității de identificare a faptelor desfășurate de grupa de lucru referitor la implicațiile de natură etică ale tehnologiilor inovative, cum ar fi inteligența artificială, tehnologia blockchain și cloud computing. Acesta explorează, din perspectivă etică, diferite aspecte conexe, inclusiv guvernanța datelor, securitatea cibernetică și încrederea acordată experților sau utilizarea acestora, furnizând, totodată, detalii despre aceste aspecte și întrebările pe care acestea le generează.

Raportul include zece recomandări pe care IESBA va continua să le dezvolte, unele dintre acestea fiind deja tratate în procesul de elaborare a revizuirilor la Cod legate de tehnologie. Raportul a fost elaborat cu ajutorul informațiilor furnizate de Grupul de experți în tehnologie al IESBA și al contribuțiilor unui grup divers de părți interesate compus din investitori, organisme de reglementare, persoane responsabile cu guvernanța, firme, normalizatori naționali de standarde, organizații profesionale contabile, organizații din sectorul public și reprezentanți ai mediului academic.

Părțile interesate, inclusiv International Federation of Accountants (IFAC) (și organizațiile sale membre), normalizatorii naționali de standarde, reprezentanții mediului academic și alții, sunt încurajate să studieze și să valorifice constatările cuprinzătoare ale raportului pe măsură ce analizează cele mai bune moduri de a consolida încrederea publică în activitatea profesioniștilor contabili angajați și practicieni în era digitalizării.

Raportul grupei de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA privind etapa 2 poate fi consultat pe site-ul IFAC în limba engleză.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

 • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
 • CECCAR FM