Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Principiile esențiale pentru apărarea intereselor liber-profesioniștilor contabili și ale interesului public

CECCAR FM

Publicat

pe

Așa cum am mai informat, în această perioadă se află la Camera Deputaților proiectul legislativ PLx 596/2018, care modifică OG nr. 65/1994.

CECCAR a solicitat autorităților executive și celor legislative aplicarea unui proces legislativ transparent, în interes public, prin deschiderea unei consultări reale cu profesia contabilă reprezentată de CECCAR, astfel încât actul normativ rezultat să nu afecteze drepturile profesionale câștigate, precum și drepturile constituționale ale membrilor.   

În forma sa inițială, propunerea legislativă conținea prevederi necesare consolidării profesiilor de expert contabil și de contabil autorizat. Între timp au fost depuse aproximativ 90 de amendamente care schimbă radical obiectivele avute în vedere la inițierea proiectului legislativ.

CECCAR a inițiat demersuri în apărarea intereselor membrilor, atât în dialogul cu autoritățile executive și legislative, cât și în spațiul public, care au avut în vedere următoarele principii:

1. PĂSTRAREA INDEPENDENȚEI PROFESIONALE ȘI A AUTONOMIEI 

 • Independența este una dintre valorile esențiale ale serviciilor profesionale liberale. Furnizarea independentă a serviciilor profesionale este o caracteristică ce indică și confirmă că acestea sunt prestate de profesioniștii contabili în interes public.
 • Liber-profesionistului ar trebui să i se permită să furnizeze servicii în mod autonom, fără interferențe din partea autorităților guvernamentale, subcontractanților sau a altor terți, conform Comitetului Economic și Social European.
 • Asupra patrimoniului CECCAR există un drept de proprietate PRIVATĂ comun al membrilor. În consecință, doar membrii CECCAR pot decide dacă acesta trebuie sau nu divizat după anumite criterii, asupra modului de administrare, precum și asupra exercitării administrării prin desemnarea persoanelor responsabile să o realizeze. Orice imixtiune a statului încalcă dreptul fundamental la proprietate privată, ocrotit de art. 44 din Constituția României.

2. NEALTERAREA COMPETENȚELOR EXISTENTE ALE EXPERȚILOR CONTABILI/CONTABILILOR AUTORIZAȚI

 • Experților contabili și contabililor autorizați le sunt recunoscute, atât la nivel internațional, cât și la nivel național, o serie de competențe necesare îndeplinirii activităților de utilitate publică ce le-au fost atribuite prin lege. NU poate fi acceptată îngrădirea dreptului de a exercita aceste activități prin măsuri pur administrative, care nu au o fundamentare reală.

3. PĂSTRAREA CONTROLULUI SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI DE CONTABILITATE DE CĂTRE EXPERȚII CONTABILI, RESPECTIV CONTABILII AUTORIZAȚI

 • Piața serviciilor contabile este o piață concurențială. Entitățile care sunt obligate să organizeze și să conducă contabilitatea pot opta pentru:
  • crearea propriului compartiment financiar-contabil, unde vor fi angajate persoane cu studii economice; 
  • externalizarea serviciilor către liber-profesioniști (experții contabili/contabilii autorizați), care își pot exercita activitatea individual sau prin societăți.
 • Eliminarea obligativității deținerii controlului de către liber-profesioniștii contabili asupra societăților de profil prin care își desfășoară activitatea va crea o problemă de concurență, în detrimentul membrilor CECCAR, dar și al calității serviciilor. Astfel, în piață vor exista:
  • societăți controlate de către membrii CECCAR, membri care vor avea răspundere profesională și vor respecta principiile de etică în activitatea desfășurată;
  • societăți necontrolate de către membrii CECCAR, asupra cărora nu poate fi atrasă răspunderea profesională pentru activitatea desfășurată. 

4. PĂSTRAREA ACTUALULUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE, CARE ESTE SIMILAR cu cel al CCF ȘI ANEVAR

 • Impunerea unui sistem de supraveghere suplimentar, nedefinit clar prin lege, care lasă la decizia ministrului finanțelor să stabilească, prin ordin de ministru, modul concret de supraveghere, este DISCRIMINATORIE.
 • Impunerea noului sistem de supraveghere aduce și obligația de a finanța 30% din bugetul unei autorități publice atât pentru cheltuielile curente, cât și pentru cheltuielile de capital. 
 • Un astfel de sistem de supraveghere pentru profesia contabilă NU EXISTĂ ÎN NICIO ȚARĂ EUROPEANĂ.

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

 • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
 • CECCAR FM