Connect with us

ECONOMIE

Noul model al Formularului 112, publicat în Monitorul Oficial

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 715 din 15 iulie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 1.580/1.098/2.220/2020 al ministrului Finanțelor, al ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al ministrului Sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Inițiatorii actului normativ au precizat că acesta a fost promovat ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern, în domeniul legislației fiscale, precum și celor în domeniul securității sociale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și a instrucțiunilor de completare a acestuia. Declarația respectivă cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Prevederile ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative:  Legea nr. 135/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative; ▪ OUG nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului; ▪ OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; ▪ OUG nr. 73/2022 pentru completarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă; ▪ Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; ▪ Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative menționate, prin Ordinul comun nr. 1.580/1.098/2.220/2020 au fost efectuate următoarele modificări:

♦ introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a unor noi rânduri, în vederea declarării creanțelor fiscale aferente contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, respectiv contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

♦ introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. – Anexa angajator – pentru declararea distinctă a cifrei de afaceri realizate de angajatorii care desfășoară activități în sectorul „Agricol și industria alimentară”, în vederea acordării sau nu a facilităților fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

♦ introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.1. – Anexa angajator, Secțiunile C.2. și E.3. – Indemnizații sănătate (conform OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare), în vederea declarării noilor tipuri de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, introduse prin Legea nr. 73/2022;

♦ introducerea unei noi secțiuni în Anexa 1.1. – Anexa angajator- Secțiunea C.6., în vederea declarării distincte a contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul agricultură și industria alimentară, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

♦ introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. – Anexa asigurat, în vederea declarării salariaților care desfășoară activitate în sectorul de construcții/agricol și industrie alimentară, după caz, care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal care și-au exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat;

♦ introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat“ din Anexa nr. 4, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează: a) Salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal; b) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din OUG nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj; c) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din OUG nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; d) Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de OUG nr. 67/2022; e) Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un beneficiar de lucrări din sectorul „Agricol și industria alimentară”, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

♦ adaptarea Anexei 1.2. – Anexa asigurat, astfel încât facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, acordate salariaților/persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul agricol și industria alimentară să fie declarate distinct de restul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, realizate din celelalte sectoare de activitate;

♦ introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. – Anexa asigurat, Secțiunea E 3, în vederea declararării distincte a veniturilor asimilate salariilor, precum și a avantajelor impozabile/neimpozabile, după caz. Declararea distinctă a acestor venituri se va realiza începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2023;

♦ modificări de natură tehnică ce constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

ECONOMIE

Precizări ANAF privind stabilirea rezidenței fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleacă, în/din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile că, în vederea stabilirii rezidenței fiscale, au obligația depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

„Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin împuternicit, la registratura instituției sau prin poștă, cu confirmare de primire”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul ANAF (www.anaf.ro), secțiunea „Servicii online” rubrica „Descărcare Declarații electronice” – „Descărcare Declarații” și pot fi descărcate de contribuabili utilizând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm.

Astfel, formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:

 Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;

▪ Z017 – Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, respectiv pe portalul www.anaf.ro, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând link-ul https://formularespv-pf.anaf.ro.

Ca urmare a depunerii Chestionarelor menționate, ANAF analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală în funcție de situația concretă a fiecărei persoanei, stabilește rezidența fiscală și transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condițiilor de rezidență.

Cei interesați pot găsi informații suplimentare cu privire la stabilirea rezidenței fiscale pe website-ul ANAF, secțiunea „Asistență contribuabili”, rubrica „Servicii oferite contribuabililor” subsecțiunea „Ghiduri curente și alte materiale informative” fiind incluse în „Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice” (material publicat în limba română și limba engleză). Ghidul poate fi accesat aici.

Contribuabilii pot beneficia de asistență telefonică cu privire la modalitatea de completare și de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenței fiscale prin apelarea Call-center-ului ANAF la nr. de telefon +4 031.403.91.60.

Continuare

ECONOMIE

ANOFM organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la 14 octombrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenți la data de 14 octombrie 2022. Evenimentul va avea loc la nivelul tuturor agențiilor județene și Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București și are ca scop facilitarea accesului absolvenților la locurile de muncă disponibile și interacțiunea directă cu agenții economici.

Potrivit unui comunicat al instituției, în județul Iași, acțiunea va avea loc la data de 7 octombrie 2022 în Sala FOAIER a Casei de Cultură a Studenților din Iași și la Pașcani la Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu”.

„Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru ca aceștia să poată alege un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale. La acest eveniment, sunt așteptate și celelalte categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia”, a declarat Florin Cotoșman, președinte ANOFM.

„Locațiile de desfășurare a bursei în București și în țară, programul, numărul estimativ al locurilor de muncă oferite de angajatori, precum și alte detalii, vor fi anunțate în timp util, de aceea, recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul (www.anofm.ro) și pagina de facebook (www.facebook.com/fiiinformat/) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată, agenții economici care doresc să participe la această acțiune organizată la nivel național se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora au sediul, datele de contact ale acestora fiind disponibile pe pagina www.anofm.ro, la secțiunea Contact/Contact AJOFM”, se menționează în comunicatul Agenției.

Participarea la „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Continuare

ECONOMIE

CNIPMMR a lansat cea de-a 20-a ediție a Cartei Albe a IMM-urilor din România

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a lansat astăzi „Carta Albă a IMM-urilor din România”, ediția nr. 20.

„Lucrarea reprezintă cea mai aprofundată analiză a sectorului IMM din România ce prezintă situația de ansamblu a mediului de afaceri în anii 2021 și 2022, dificultățile cu care se confruntă IMM-urile, nevoile și sursele lor de finanțare, modalitatea în care inovează, intenția de accesare de fonduri nerambursabile sau criteriile de care țin cont în alegerea partenerului de business, constituind baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direcții de susținere și dezvoltare ale mediului de afaceri românesc”, menționează reprezentanții CNIPMMR, într-un comunicat.

În cadrul ediției din acest an a Cartei Albe a IMM-urilor din România, respondenții au relevat că principalele evoluții contextuale cu influență negativă asupra activității lor sunt: situația economică mondială (68,32%), insuficienta capacitate a guvernului, parlamentului etc. de a gestiona problemele economice (59,39%), predictibilitatea redusă a mediului de afaceri (57,12% ), birocrația excesivă (52,82%), pandemia COVID-19 (44,90%).

Principalele dificultăți în activitatea IMM-urilor identificate în cadrul lucrării prezentate de prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, sunt: inflația (45,82%), incertitudinile evoluțiilor viitoare (43,36%), birocrația (40,90%), calitatea slabă a infrastructurii (33,43%), concurența neloială (33,33%), corupția (32,06%), creșterea nivelului cheltuielilor salariale (31,76%), fiscalitatea excesivă (31,56%)

Printre alte aspecte semnalate în cadrul lucrării lansate astăzi se regăsesc următoarele:  21,02% dintre organizații au estimat că evoluția mediului de afaceri va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor; ▪ 28,08% dintre IMM-uri nu intenționează să acceseze fondurile structurale în 2022; ▪ 40,00% se vor autofinanța în anul 2022 .

„Carta Albă a IMM-urilor din România reprezintă o analiză fanion nu numai pentru mediul de afaceri și România, ea fiind folosită de instituțiile internaționale atunci când fundamentează propunerile pentru România”, a declarat, în cadrul evenimentului, președintele CNIPMMR, Florin Jianu.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM