Connect with us

ECONOMIE

MMSS propune noi reglementări privind venitul minim de incluziune

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) propune modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, potrivit unui proiect de OUG publicat în transparență decizională. Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că unul dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vizează implementarea reformei privind venitul minim de incluziune (VMI).

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți asistența socială și de a reduce sărăcia în rândul persoanelor celor mai vulnerabile. Reforma va fi realizată prin actualizarea legislației în domeniul beneficiilor sociale prin asigurarea de sprijin real și adecvat familiilor vulnerabile, în condiții de sustenabilitate bugetară, corelat cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă. Potrivit MMSS, accentul va fi pus pe trecerea de la statutul de beneficiar de asistență socială la participant activ pe piața muncii, urmărind corelarea cu măsurile de activare și creștere a nivelului de educație. „Suplimentar se va urmări reducerea sarcinii administrative atât la nivelul autorităților publice locale, cât și la cel al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială prin dezvoltarea platformei digitale care sprijină această reformă prin digitalizarea tuturor serviciilor de acordare a beneficiilor de asistență socială”, se menționeaxă în document.

Pentru modificarea Legii nr.196/2016, în cadrul asistenței tehnice din PNRR, MMSS a beneficiat de consultanță din partea Băncii Mondiale. Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, pentru atingerea țintelor asumate prin PNRR, modificarea și completarea Legii nr.196/2016, principalele recomandări rezultate – pe lângă actualizarea reglementărilor cu modificările legislative pentru beneficiile similare componente ale venitului minim de incluziune – se referă la adoptarea unor măsuri suplimentare care:  să permită acoperirea unui număr mai mare de persoane/familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin: ajustarea condiționalităților care pot limita admiterea în program a persoanelor vulnerabile; aplicarea de deduceri pe venitul total al familiei luat în calcul pentru acordarea dreptului; facilitarea accesului la beneficiile de asistență socială, precum și la toate măsurile complementare de suport prevăzute de lege; ▪ să contribuie la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a persoanelor/familiilor vulnerabile prin instituirea și acordarea unu pachet integrat de măsuri din domeniul ocupării, serviciilor sociale, educației, sănătății și locuirii; ▪ să promoveze participarea pe piața muncii a persoanelor din categoriile vulnerabile atât prin facilitarea accesului la programele de măsuri active din domeniul ocupării, cât și prin creșterea calității și eficacității acestor programe care ar trebui să fie flexibile și adaptate la profilul și nevoile fiecărei persoane; ▪ să asigure oportunități egale pentru copiii din familiile vulnerabile, în scopul întăririi participării și menținerii acestora în sistemul de educație, prin facilitarea înmatriculării copiilor în sistemul de învățământ, precum și a accesului la programele de sprijin, financiar sau în natură, din domeniul educației cum sunt: burse, pachet de rechizite școlare, sprijin financiar prin programul „Bani de liceu”, programe de tip „Școală după Școală”, „A Doua Șansă”, „Masa caldă”; ▪ să reducă birocrația și costurile de administrare a programului prin simplificarea procedurilor privind solicitarea, stabilirea și acordarea dreptului și implementarea Sistemului Național Informatic de Asistență Socială.

Reglementările propuse prin proiectul de act normativ au în vedere următoarele:

♦ Constituirea venitului minim de incluziune (VMI) din două componente, respectiv prin consolidarea doar a venitului minim garantat și a alocației pentru susținerea familiei în acord cu scopul VMI prevăzut la art.3 alin.(1) din lege: „Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, astfel cum acesta este definit de art. 54 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, pentru familiile și persoanele singure aflate în situația prevăzută la art. 1 alin. (2), precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație”;

♦ Eliminarea raportării la indicatorul social de referință (ISR). Textul actual al Legii nr.196/2016 raportează nivelul de venituri și cuantumul beneficiilor atât la valoarea ISR, cât și la o valoare nominală exprimată în lei. Această dublă referință face dificilă interpretarea corectă a textului normativ și având în vedere că nu toate beneficiile de asistență socială acordate sunt raportate la acesta, pentru claritatea reglementării este indicat să existe un singur mod de exprimare a valorii, respectiv menținerea numai a valorilor nominale exprimate în lei;

♦ Completarea prevederilor legii cu alte categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete ale familiei/persoanei singure, respectiv sumele acordate pentru activitatea prestatorului casnic în condițiile Legii nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic;

♦ Admiterea în program a persoanelor vârstnice fără venituri și fără susținători legali care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidențiale. Introducerea acestei reglementări asigură accesul acestora la servicii medicale adecvate, fiind asigurate, conform legii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției și contribuie totodată la creșterea stimei de sine în condițiile în care pot deține un minimum de resurse financiare pentru nevoile proprii;

♦ Actualizarea nivelurilor de venituri și a cuantumurilor componentelor acordate: · majorarea nivelului maxim al venitului minim de incluziune de la 260 lei/adult echivalent la 275 lei/adult echivalent în cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social) și de la 300 lei/adult echivalent la 400 lei/adult echivalent în cazul persoanelor vârstnice, respectiv de la 600 lei/adult echivalent la 700 lei/adult echivalent în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii (actuala alocație pentru susținerea familiei); · majorarea nivelului veniturilor din muncă deductibile din venitul total al familiei de la maximum 400 lei la 500 lei;

♦ Conectarea beneficiarilor de venit minim de incluziune la sistemul de servicii sociale: · partajarea atribuțiilor personalului de la nivelul serviciului public de asistență socială (SPAS) pe cele două mari categorii de măsuri de asistență socială, respectiv beneficii și servicii sociale; · înregistrarea, din oficiu, a solicitanților/beneficiarilor de venit minim de incluziune ca solicitanți de servicii sociale; · obligativitatea realizării evaluării inițiale a nevoilor persoanei/familiei și a elaborării planului de intervenție; · facilitarea activității de evaluare și verificare în teren, prin introducerea unui formular standardizat – fișa unică de evaluare – care conține o secțiune destinată verificării datelor/informațiilor privind veniturile și bunurile persoanei/familiei și alte criterii de eligibilitate privind acordarea VMI și o secțiune destinată evaluării nevoilor individuale, riscurilor și situațiilor de dificultate în care se pot afla persoanele/familiile vulnerabile, inclusiv beneficiarii de VMI; · creșterea responsabilității autorităților administrației publice locale față de persoanele aflate în risc de sărăcie, prin includerea beneficiarilor venitului minim de incluziune, ca o categorie prioritară de populație, în planurile comunitare de acțiune privind persoanele în risc de sărăcie, precum și în planurile anuale de acțiune în baza cărora se elaborează strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale; · clarificarea atribuțiilor personalului angajat în cadrul SPAS care are responsabilități, conform fișei postului, în domeniul serviciilor sociale;

♦ Introducerea condiționalităților prevăzute în prezent pentru ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001, respectiv urmarea, la recomandarea serviciilor publice de ocupare, a programelor educaționale destinate adulților;

♦ Introducerea stimulentului financiar prevăzut de Legea nr.416/2001, respectiv prelungirea acordării cu 6 luni a venitului minim de incluziune dacă cel puțin o persoană aptă de muncă se angajează cu contract de muncă pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni;

♦ Înregistrarea, din oficiu, a solicitanților de venit minim de incluziune ca solicitanți și de servicii sociale, realizând astfel legătura dintre cele două componente de bază a sistemului de asistență socială;

♦ Introducerea procesului de evaluare inițială pentru determinarea vulnerabilităților și nevoilor persoanelor/membrilor familiei și întocmirea de către serviciul public de asistență socială a planului de intervenție care să cuprindă atât beneficiile de asistență socială, cât și serviciile sociale adecvate situației înregistrate;

♦ Asigurarea activării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune prin aplicarea acelorași proceduri ca și în cazul șomerilor de lungă durată, prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv planul de mediere, acordul de integrare în muncă și contractul de solidaritate;

♦ Înregistrarea electronică la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă a persoanei apte de muncă și a membrilor apți de muncă din familia solicitantului componentei venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune de către personalul serviciului public de asistență socială, urmând ca persoanele să se prezinte la serviciul public de ocupare la solicitarea acestuia.

ECONOMIE

Ministrul Mediului: Unele programe derulate de AFM vor fi descentralizate

CECCAR FM

Publicat

pe

Unele programe derulate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vor fi descentralizate, iar primul program de acest fel va fi „Rabla” local, pentru casarea mașinilor mai vechi de 15 ani, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, citat de Agerpres.

„Am aprobat o Ordonanță de Urgență acum două săptămâni prin care am făcut posibilă inclusiv descentralizarea unor programe finanțate de AFM, tocmai pentru a crește poate și de mii de ori capacitatea de implementare. Prin includerea autorităților publice locale în procesul de implementare putem să creștem foarte mult capacitatea de implementare a acestor programe. Discutăm zilele acestea cu AFM aceste aspecte. Primul program descentralizat va fi Rabla local, pentru mașini mai vechi de 15 ani, acolo unde banii vor fi, conform Ordonanței de Urgență, dați în prealabil autorității locale cu un scop anume”, a spus Barna Tanczos.

În același timp, ministerul de resort pregătește pentru acest an o nouă sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice”.

„În mod similar, căutăm soluția și pentru fotovoltaice. Ne așteptăm la o nouă sesiune a Programului «Casa Verde Fotovoltaice», în acest an. Din calculele noastre, cererea este una imensă, de sute mii de gospodării, probabil, care doresc să instaleze asemenea panouri fotovoltaice. Noi trebuie să eliminăm barierele instituționale, birocratice, să creștem capacitatea de implementare. Am identificat sursele pentru finanțare și putem asigura un buget multianual de ordinul miliardelor de lei pentru acest program național foarte mult așteptat. Singura barieră rămâne partea de cantități de panouri fotovoltaice produse și capacitatea de instalare a companiilor care lucrează în acest domeniu. Dacă reușim să facem această descentralizare, cu siguranță rezolvăm partea administrativă și birocratică”, a precizat ministrul Mediului.

Potrivit datelor comunicate de oficial, până la acest moment, în Programul „Casa Verde Fotovoltaice” au primit decizia de finanțare 13.000 de dosare, iar până la finele anului în curs toate cele 45.000 de solicitări depuse vor fi rezolvate.

„Sunt peste 13.000 de dosare care au primit, deja, decizia de finanțare și alte 10.000 care probabil într-o lună vor primi deciziile de acceptare sau de refuz din partea instituției și până la sfârșitul anului toate cele 45.000 de dosare vor fi închise, în sensul evaluării și comunicării. S-a început foarte târziu și niciodată nicio instituție nu a avut atâtea dosare. A crescut foarte mult cererea pentru acest program și capacitatea AFM nu a fost prevăzută niciodată pentru evaluarea a zeci mii de dosare. Această instituție a fost construită pentru programe, pentru autorități publice locale, care sunt în total 3.000 în țară. Numărul de zeci de mii de dosare a pus în dificultate instituția, am crescut capacitatea de implementare și acolo. Angajăm 100 de oameni, creștem personalul AFM, dar soluția pe termen mediu și lung este descentralizarea”, a apreciat Barna Tanczos.

Continuare

ECONOMIE

BERD și-a îmbunătățit semnificativ prognozele privind evoluția economiei românești

CECCAR FM

Publicat

pe

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei românești în 2022 și 2023, dar avertizează că pentru anul viitor se așteaptă la o încetinire semnificativă a ritmului de creștere, potrivit unui raport publicat de instituția financiară internațională, citat de Agerpres. Conform celor mai recente prognoze ale BERD, economia României ar urma să înregistreze un avans de 5,4% în acest an și de 1,9% anul viitor, cifre revizuite semnificativ în sus față de estimările din luna mai, potrivit cărora Produsul Intern Brut al României urma să înregistreze o creștere de 2,9% în 2022 și o contracție de 1,1% în 2023.

Potrivit BERD, toate cele trei state membre ale UE din Europa de Sud-Est (România, Bulgaria și Grecia) au înregistrat o creștere economică solidă în prima jumătate a lui 2022, însă încep să apară semnale ale unei încetiniri semnificative în a doua jumătate a anului. Inflația a ajuns în zona de două cifre, ceea ce a determinat guvernele din regiune să atenueze impactul asupra firmelor și gospodăriilor, însă incertitudinea cu privire la aprovizionarea cu energie în lunile următoare are efect asupra încrederii și investițiilor. Ritmurile de creștere a PIB vor rămâne solide, în special în cazul Greciei și României, pentru anul 2022, dar toate cele trei economii UE din Europa de Sud-Est ar urma să înregistreze o reducere semnificativă a ritmului de creștere în 2023.

În cazul României, „după o revenire de 5,9% în 2021, stimulată de consumul privat, Produsul Intern Brut a înregistrat un avans surprinzător de 5,8% în prima jumătate a lui 2022. Eliminarea restricțiilor care aveau legătură cu pandemia a stimulat consumul privat, în special de servicii… Pe ansamblul anului 2022, creșterea PIB este estimată la 5,4%… În 2023, deteriorarea veniturilor gospodăriilor, costurile cu finanțarea și energia care constrâng investițiile și cererea externă slabă, în special din Germania, vor duce la o creștere modestă a PIB-ului de 1,9%, dar există în continuare riscuri în scădere în cazul în care va apărea o recesiune mai gravă decât se preconizează în zona euro”, se arată în raportul BERD.

Instituția financiară internațională estimează că economiile din regiunea sa de activitate vor înregistra o creștere de 2,3% în 2022, cu 120 de punte de bază peste previziunile sale din luna mai, grație activității solide din prima jumătate a anului, când gospodăriile au cheltuit economiile acumulate cu prilejul carantinelor din pandemie, în pofida unei scăderi a salariilor reale. Însă, reducerea livrărilor de gaze rusești a determinat BERD să își diminueze prognozele de creștere pentru 2023 până la 3%, de la un avans de 4,7% cât estima anterior.

Produsul Intern Brut al Ucrainei este prognozat să se contracte cu 30% în 2022, în timp ce economia Rusiei ar urma să scadă cu 5%, în loc de un declin de 10% cât estima anterior BERD.

„Nu este niciun secret că sancțiunile impuse energiei nu au fost atât de eficiente”, a spus economistul șef de la BERD, Beata Javorcik.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și inițiativa antreprenorială în 36 de economii de pe trei continente. Banca este deținută de 71 de state, precum și de UE și BEI. Investițiile BERD urmăresc să facă economiile din regiunile sale competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente și integrate.

BERD este un investitor instituțional major în România, investind până acum aproape zece miliarde de euro în 491 de proiecte.

Continuare

ECONOMIE

CE solicită statelor membre să-și modernizeze sistemele de venit minim

CECCAR FM

Publicat

pe

Comisia Europeană (CE) invită statele membre să-și modernizeze sistemele de venit minim, ca parte a angajamentului constant de a reduce sărăcia și excluziunea socială în Europa, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. 

Propunerea de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă prezintă modalitățile prin care statele membre își pot moderniza sistemele de venit minim pentru a le face mai eficace, cu scopul de a-i ajuta pe oameni să iasă din sărăcie, promovând în același timp integrarea pe piața muncii a persoanelor care pot lucra.

Venitul minim reprezintă plăți în numerar care vin în ajutorul gospodăriilor unde acest sprijin este necesar pentru a reduce decalajul în materie de venit până la un anumit nivel, pentru a plăti facturile și pentru a avea o viață demnă. „Acest sprijin este deosebit de important în perioade de recesiune economică, deoarece contribuie la atenuarea scăderii veniturilor gospodăriilor din care fac parte persoanele cu cea mai mare nevoie de ajutor, contribuind astfel la o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Plățile sunt, în general, completate de prestații în natură care oferă acces la servicii și de stimulente specifice pentru accesul pe piața forței de muncă. Astfel, sistemele de venit minim nu sunt un instrument pasiv, ci acționează ca o rampă de lansare pentru îmbunătățirea perspectivelor în materie de incluziune și de ocupare a forței de muncă. Sistemele de venit minim bine concepute asigură un echilibru între reducerea sărăciei, stimularea muncii și menținerea unor costuri bugetare sustenabile”, se menționează în comunicat.

Venitul minim și plasele de siguranță socială trebuie să includă suficiente stimulente și măsuri de sprijin adresate beneficiarilor care pot lucra pentru ca aceștia să se reintegreze pe piața forței de muncă. Scopul lor ar trebui așadar să fie și acela de a contribui la valorificarea deplină a potențialului tranziției verzi și al tranziției digitale, prin susținerea tranzițiilor de pe piața forței de muncă și a participării active a persoanelor defavorizate.

„Avantajele sociale și economice ale plaselor de siguranță socială adecvate și specifice au devenit și mai importante în timpul aplicării măsurilor de izolare în contextul pandemiei de COVID-19. Venitul minim adecvat este foarte relevant în contextul actual al creșterii prețurilor la energie și al inflației ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, deoarece măsurile privind veniturile pot fi direcționate în mod specific către grupurile vulnerabile”, subliniază CE.

Propunerea va contribui la atingerea obiectivelor sociale ale UE pentru 2030 legate de reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune cu cel puțin 15 milioane, astfel cum se prevede în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Totodată, ea va ajuta statele membre să atingă obiectivul ca cel puțin 78% din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă.

Plase de siguranță socială bine concepute pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate

Deși sistemele de venit minim există în toate statele membre, gradul lor de adecvare, acoperire și eficacitate în ceea ce privește sprijinirea persoanelor variază în mod semnificativ. Noua propunere de recomandare a Consiliului  oferă statelor membre orientări clare cu privire la modalitățile de a asigura eficacitatea sistemelor lor de venit minim în combaterea sărăciei și promovarea incluziunii active în societate și pe piețele forței de muncă.

Statelor membre li se recomandă următoarele:

♦ să asigure un sprijin mai adecvat pentru venit: ▪ să stabilească nivelul sprijinului pentru venit printr-o metodologie transparentă și solidă▪ în paralel cu asigurarea unor stimulente pentru muncă, să facă în așa fel ca sprijinul pentru venit să reflecte treptat o serie de criterii de adecvare. Statele membre ar trebui să atingă un nivel adecvat al sprijinului pentru venit până cel târziu la sfârșitul anului 2030, protejând în același timp sustenabilitatea finanțelor publice; ▪ să revizuiască și să ajusteze anual, dacă este necesar, nivelul sprijinului pentru venit;

♦ să îmbunătățească gradul de acoperire și de utilizare a venitului minim: ▪ criteriile de eligibilitate ar trebui să fie transparente și nediscriminatorii. De exemplu, pentru a promova egalitatea de gen și independența economică, în special pentru femei și pentru adulții tineri, statele membre ar trebui să faciliteze primirea de sprijin pentru venit per persoană, și nu per gospodărie, fără a mări neapărat nivelul global al prestațiilor per gospodărie. În plus, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura utilizarea venitului minim de către gospodăriile monoparentale, conduse în principal de femei; ▪ procedurile de depunere a cererilor ar trebui să fie accesibile, simplificate și însoțite de informații ușor de înțeles▪ decizia privind cererea de venit minim ar trebui să fie emisă în termen de 30 de zile de la depunere, cu posibilitatea revizuirii deciziei; ▪ sistemele de venit minim ar trebui să fie reactive în fața crizelor socioeconomice, de exemplu prin introducerea unei flexibilități suplimentare în ceea ce privește eligibilitatea;

♦ să îmbunătățească accesul la piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii▪ măsurile de activare ar trebuie să ofere suficiente stimulente pentru (re)inserția pe piața forței de muncă, cu un accent deosebit asupra sprijinirii adulților tineri; ▪ sistemele de venit minim ar trebui să ajute oamenii să își găsească un loc de muncă și să îl păstreze, de exemplu, prin educație și formare favorabile incluziunii, sprijin pentru plasament pe piața muncii, sprijin post-plasament și mentorat; ▪ ar trebui să fie posibil să se combine sprijinul pentru venit cu veniturile obținute din munca desfășurată pentru intervale mai scurte, de exemplu în timpul perioadei de probă sau al stagiilor;

♦ să îmbunătățească accesul la servicii esențiale și de facilitare: ▪ beneficiarii ar trebui să aibă acces efectiv la servicii de facilitare de calitate, cum ar fi asistența (medicală), formarea și educația. Persoanele aflate în dificultate ar trebui să beneficieze de servicii de incluziune socială, cum ar fi consilierea și îndrumarea; ▪ în plus, beneficiarii ar trebui să aibă acces efectiv permanent la servicii esențiale, cum ar fi energia;

♦ să promoveze sprijinul individualizat: ▪ statele membre ar trebui să efectueze o evaluare individuală, multidimensională a nevoilor, pentru a identifica obstacolele cu care se confruntă beneficiarii în ceea ce privește incluziunea socială și/sau găsirea unui loc de muncă și sprijinul necesar pentru îndepărtarea lor; ▪ pe această bază, în termen de cel mult trei luni de la accesarea venitului minim, beneficiarii ar trebui să primească un plan de incluziune care să definească obiective comune, un calendar și un pachet de sprijin adaptat pentru atingerea acestui obiectiv;

♦ să îmbunătățească eficacitatea guvernanței plaselor de siguranță socială la nivelul UE, la nivel național, regional și local, precum și a mecanismelor de monitorizare și de raportare.

Este disponibilă finanțare din partea UE pentru a sprijini statele membre să își îmbunătățească sistemele de venit minim și infrastructura socială prin reforme și investiții.

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă va fi discutată de statele membre în vederea adoptării de către Consiliu. După adoptare, statele membre trebuie să raporteze Comisiei o dată la trei ani cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare. De asemenea, Comisia va monitoriza progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestei recomandări în contextul semestrului european. Instrumentul propus – o recomandare a Consiliului – oferă statelor membre o marjă de manevră suficientă pentru a stabili cea mai bună modalitate de realizare a obiectivelor acestei inițiative, ținând seama de circumstanțele lor specifice.

Potrivit statisticilor CE, în 2021, în UE, cel puțin una din cinci persoane – 94,5 milioane de oameni în total – era expusă riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Plasele de siguranță socială joacă un rol esențial în sprijinirea acestor persoane pentru a (re)intra pe piața forței de muncă, dacă sunt în măsură să lucreze. Cu toate acestea – precizează CE – sunt necesare sisteme de protecție socială mai eficace, în condițiile în care aproximativ 20% dintre persoanele fără un loc de muncă expuse riscului de sărăcie nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin pentru venit și se estimează că aproximativ 30% până la 50% din populația eligibilă nu recurge la sprijin pentru venitul minim. 

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM