Connect with us

ECONOMIE

Proiectul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016, în consultare

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat, în transparență decizionalăproiectul de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Prin noul proiect de act normativ supus consultării publice se propune, potrivit Notei de fundamentare, reglementarea detaliată a procesului de acordare a venitului minim de incluziune și a unor drepturi complementare acestuia. Astfel, se reglementează următoarele:

 categoriile de beneficiari: familiile și persoanele singure, cetățeni români care au domiciliul sau, după caz, reședința în România și locuiesc efectiv în România, precum și familiile și persoanele singure care nu au cetățenie română ce îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute de lege;

▪ în funcție de componența familiei și nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din: ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii, ajutor de incluziune, exclusiv sau ajutor pentru familia cu copii, exclusiv;

▪ modalitatea de stabilire a dimensiunii familiei prin aplicarea coeficienților de echivalență;

▪ modalitatea de stabilire a venitului lunar ajustat;

▪ modalitatea de stabilire a venitului din terenurile și/sau activitățile agricole desfășurate, în baza normelor de venit stabilite conform HG nr. 30/2019;

▪ formula de calcul pentru stabilirea orelor de activități la solicitarea primarului, condiție de menținere a dreptului la ajutorul de incluziune;

▪ lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. În situația în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în listă aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinței bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului;

▪ procedura de comunicare de către serviciul public de asistență socială a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pentru a fi înregistrate și aplicat planul de mediere în vederea trecerii acestora de la beneficiari pasivi ai unui drept de asistență socială la persoane active pe piața muncii;

▪ procedura de plată a poliței de asigurare, de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat și bugetele locale, precum și a ajutorului de înmormântare, prin asimilare cu procedurile utilizate în prezent pentru acordarea acestor drepturi în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Potrivit prevederilor Legii nr.196/2016, cu modificările și completările ulterioare, prelucrarea informațiilor furnizate de solicitant pentru stabilirea dreptului, stabilirea efectivă a dreptului și a cuantumului acestuia se realizează prin utilizarea Sistemului Național Informatic de Asistență Socială – SNIAS. În cazul în care verificarea/validarea prin SNIAS nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistență socială, după caz, copie după documentele cate atestă componența familiei, filiația, relațiile de rudenie, starea de sănătate/capacitatea de muncă a membrilor familiei.

Pentru facilitatea activității la nivelul primăriilor, față de actualele formulare utilizate pentru acordarea ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001 și alocația pentru susținerea familiei prevăzută de Legea nr.277/2010, se propune aprobarea unor modele de formulare mult simplificate.

Astfel, prin noul proiect de act normativ, în vederea stabilirii dreptului la venitul minim de incluziune, au fost propuse, în ordinea reglementării, următoarele formulare:

▪ Anexa 1 – Model Formular de cerere și declarație pe propria răspundere privind acordarea venitului minim de incluziune;

▪ Anexa 2 – Metodologia de calcul în vederea stabilirii venitului anual obținut din activități agricole;

▪ Anexa 3 – Model de declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună;

▪ Anexa 4 – Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune;

▪ Anexa 5 – Model de declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite în componența familiei și /sau veniturile acesteia;

▪ Anexa 6 – Modelul Raportului anual de monitorizare a aplicării programului de acțiune comunitară;

▪ Anexa 7 – Model – Lista copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de ajutor de incluziune, care frecventează cursurile unei unități de învățământ organizată în condițiile legii. Lista se transmite inspectoratelor școlare în vederea stabilirii dreptului la bursa socială pentru acești copii;

▪ Anexa 8 – Modelul Angajamentului de plată. Acesta este pus la dispoziția solicitantului pentru situația în care, pe parcursul acordării dreptului, se va constata că au fost acordate drepturi necuvenite;

▪ Anexa 9 – Modelul de solicitare în vederea înregistrării persoanelor apte de muncă beneficiare ale dreptului la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Acesta va fi întocmit la nivelul serviciului public de asistență socială și comunicat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru ca persoanele beneficiare de ajutor de incluziune să fie înregistrate și, ulterior să li se aplice măsurile de activare pe piața muncii;

▪ Anexa 10 – Modelul fișei de verificare în teren;

▪ Anexa 11 – Procedura de verificare și validare a solicitării dreptului la venitul minim de incluziune;

▪ Anexa 12 –  Model Formular de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență.

Avându-se în vedere rolul important al primăriilor în stabilirea dreptului la venitul minim de incluziune, modelele de dispoziții ale primarului privind aprobarea/respingerea/modificarea/ suspendarea/încetarea dreptului la venitul minim de incluziune se vor aproba ulterior, prin ordin al ministrului Muncii și Solidarității Sociale, la propunerea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

Pentru deciziile emise de directorii executivi ai agențiilor pentru plăți și inspecție socială privind plata venitului minim de incluziune, se propune ca modelele de decizii să fie aprobate prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

ECONOMIE

Precizări ANAF privind stabilirea rezidenței fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleacă, în/din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile că, în vederea stabilirii rezidenței fiscale, au obligația depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

„Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin împuternicit, la registratura instituției sau prin poștă, cu confirmare de primire”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul ANAF (www.anaf.ro), secțiunea „Servicii online” rubrica „Descărcare Declarații electronice” – „Descărcare Declarații” și pot fi descărcate de contribuabili utilizând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm.

Astfel, formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:

 Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;

▪ Z017 – Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, respectiv pe portalul www.anaf.ro, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând link-ul https://formularespv-pf.anaf.ro.

Ca urmare a depunerii Chestionarelor menționate, ANAF analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală în funcție de situația concretă a fiecărei persoanei, stabilește rezidența fiscală și transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condițiilor de rezidență.

Cei interesați pot găsi informații suplimentare cu privire la stabilirea rezidenței fiscale pe website-ul ANAF, secțiunea „Asistență contribuabili”, rubrica „Servicii oferite contribuabililor” subsecțiunea „Ghiduri curente și alte materiale informative” fiind incluse în „Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice” (material publicat în limba română și limba engleză). Ghidul poate fi accesat aici.

Contribuabilii pot beneficia de asistență telefonică cu privire la modalitatea de completare și de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenței fiscale prin apelarea Call-center-ului ANAF la nr. de telefon +4 031.403.91.60.

Continuare

ECONOMIE

ANOFM organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la 14 octombrie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenți la data de 14 octombrie 2022. Evenimentul va avea loc la nivelul tuturor agențiilor județene și Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București și are ca scop facilitarea accesului absolvenților la locurile de muncă disponibile și interacțiunea directă cu agenții economici.

Potrivit unui comunicat al instituției, în județul Iași, acțiunea va avea loc la data de 7 octombrie 2022 în Sala FOAIER a Casei de Cultură a Studenților din Iași și la Pașcani la Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu”.

„Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru ca aceștia să poată alege un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale. La acest eveniment, sunt așteptate și celelalte categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia”, a declarat Florin Cotoșman, președinte ANOFM.

„Locațiile de desfășurare a bursei în București și în țară, programul, numărul estimativ al locurilor de muncă oferite de angajatori, precum și alte detalii, vor fi anunțate în timp util, de aceea, recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul (www.anofm.ro) și pagina de facebook (www.facebook.com/fiiinformat/) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată, agenții economici care doresc să participe la această acțiune organizată la nivel național se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora au sediul, datele de contact ale acestora fiind disponibile pe pagina www.anofm.ro, la secțiunea Contact/Contact AJOFM”, se menționează în comunicatul Agenției.

Participarea la „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Continuare

ECONOMIE

CNIPMMR a lansat cea de-a 20-a ediție a Cartei Albe a IMM-urilor din România

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a lansat astăzi „Carta Albă a IMM-urilor din România”, ediția nr. 20.

„Lucrarea reprezintă cea mai aprofundată analiză a sectorului IMM din România ce prezintă situația de ansamblu a mediului de afaceri în anii 2021 și 2022, dificultățile cu care se confruntă IMM-urile, nevoile și sursele lor de finanțare, modalitatea în care inovează, intenția de accesare de fonduri nerambursabile sau criteriile de care țin cont în alegerea partenerului de business, constituind baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direcții de susținere și dezvoltare ale mediului de afaceri românesc”, menționează reprezentanții CNIPMMR, într-un comunicat.

În cadrul ediției din acest an a Cartei Albe a IMM-urilor din România, respondenții au relevat că principalele evoluții contextuale cu influență negativă asupra activității lor sunt: situația economică mondială (68,32%), insuficienta capacitate a guvernului, parlamentului etc. de a gestiona problemele economice (59,39%), predictibilitatea redusă a mediului de afaceri (57,12% ), birocrația excesivă (52,82%), pandemia COVID-19 (44,90%).

Principalele dificultăți în activitatea IMM-urilor identificate în cadrul lucrării prezentate de prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, sunt: inflația (45,82%), incertitudinile evoluțiilor viitoare (43,36%), birocrația (40,90%), calitatea slabă a infrastructurii (33,43%), concurența neloială (33,33%), corupția (32,06%), creșterea nivelului cheltuielilor salariale (31,76%), fiscalitatea excesivă (31,56%)

Printre alte aspecte semnalate în cadrul lucrării lansate astăzi se regăsesc următoarele:  21,02% dintre organizații au estimat că evoluția mediului de afaceri va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor; ▪ 28,08% dintre IMM-uri nu intenționează să acceseze fondurile structurale în 2022; ▪ 40,00% se vor autofinanța în anul 2022 .

„Carta Albă a IMM-urilor din România reprezintă o analiză fanion nu numai pentru mediul de afaceri și România, ea fiind folosită de instituțiile internaționale atunci când fundamentează propunerile pentru România”, a declarat, în cadrul evenimentului, președintele CNIPMMR, Florin Jianu.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM