Connect with us

ECONOMIE

CE a lansat Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene, ediția 2023

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) anunță lansarea, de către Comisia Europeană (CE), a „Premiilor pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, ediția 2023. „Prin această inițiativă, DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri dorește să răsplătească inițiativele care facilitează afacerile, în special prin recunoașterea importanței antreprenoriatului”, menționează MAT, într-un comunicat.

“Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” identifică și recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderii și antreprenoriatului în Europa, expun cele mai bune politici și practici antreprenoriale, sporesc conștientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează și inspiră potențialii antreprenori.

Entitățile eligibile cuprind organizații naționale, localități, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriate public-private între autorități publice și întreprinzători, programe educaționale și organizații de afaceri. Pentru categoria antreprenoriatului responsabil și favorabil incluziunii, entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum este prevăzută în definiția IMM-urilor (europa.eu), sunt eligibile să aplice, cu condiția ca proiectul, care urmărește să intre în concurență, să nu fie activitatea de bază a IMM-ului. Principalii factori care determină dacă o întreprindere este un IMM sunt: fie numărul de angajați, fie cifra de afaceri, fie totalul bilanțului.

Există șase categorii de premii:

  1. Promovarea spiritului antreprenorial: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor și al femeilor.
  2. Investiții în competențele antreprenoriale: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale, manageriale și ale angajaților.
  3. Sprijinirea tranziției digitale: sprijinirea tranziției digitale a întreprinderilor care le permite să dezvolte, să comercializeze și să utilizeze tehnologii, produse și servicii digitale de orice fel.
  4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea internaționalizării întreprinderilor: recunoaște politicile și inițiativele inovatoare la nivel național, regional sau local, care fac din Europa cel mai atractiv loc pentru a începe o afacere, a o exploata, a o face să se dezvolte și a o extinde pe piața unică, pentru a simplifica procedurile legislative și administrative pentru întreprinderi și pentru a pune în aplicare principiul “a gândi mai întâi la scară mică” în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  5. Sprijinirea tranziției durabile: recunoaște politicile și inițiativele de la nivel național, regional sau local care sprijină tranziția durabilă și aspectele de mediu, cum ar fi economia circulară, neutralitatea climatică, energia curată, utilizarea eficientă a resurselor sau biodiversitatea, de exemplu prin dezvoltarea durabilă a competențelor și stabilirea de contacte, precum și prin finanțare.
  6. Premiul pentru antreprenoriat responsabil și global: recunoaște acțiunile naționale, regionale și locale ale autorităților sau parteneriatelor public-private care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Această categorie de premii va recunoaște, de asemenea, eforturile de promovare a antreprenoriatului în cadrul grupurilor defavorizate, precum șomerii, în special șomerii pe termen lung, imigranții legali, persoanele cu handicap sau cele aparținând minorităților etnice.

Marele premiu al juriului poate fi ales din orice categorie și va fi acordat candidatului care prezintă inițiativa considerată cea mai creativă și plină de inspirație din Europa.

Concursul se adresează tuturor autorităților locale, regionale și naționale din UE sau țărilor asociate în cadrul Programului COSME. La acest concurs pot participa toate autoritățile la nivel de municipii, orașe, regiuni și comunități, precum și parteneriatele public-private între autorități publice și întreprinzători, programele educaționale, întreprinderile și organizațiile de afaceri.  Proiectele care provin exclusiv de la întreprinderi private sau persoane fizice sunt eligibile doar pentru categoria Antreprenoriat responsabil și favorabil incluziunii, în cazul în care entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum se prevede în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile să aplice și cu condiția ca proiectul, cu care aplică IMM-ul, să nu fie activitatea principală a societății sau ca obiectivul principal al întreprinderii să nu fie exclusiv în acest scop.

Se vor accepta și nominalizări comune din partea mai multor țări în cazul inițiativelor transfrontaliere, atât timp cât acestea sunt sprijinite de toate țările implicate.

Obiectivul Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene este acela de a răsplăti politicile care promovează antreprenoriatul la nivel local, regional sau național. Prin urmare, Premiile se adresează tuturor autorităților publice însărcinate cu elaborarea de politici.

Premiile se adresează și parteneriatului public-privat și anume „formelor de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat care vizează să asigure finanțarea, construcția, renovarea, gestionarea sau întreținerea unei infrastructuri sau furnizarea unui serviciu”.

Parteneriatul public-privat cuprinde următoarele:  un acord financiar prin care partenerul privat este însărcinat cu punerea în aplicare a unei politici elaborate de autoritatea publică; ▪ un acord între partenerul privat și autoritatea publică prin care partenerul privat este implicat – pe baza expertizei, cunoștințelor și resurselor sale – în procesul de elaborare de politici; ▪ sprijinul explicit, nu neapărat de natură financiară, acordat de autoritatea publică partenerului din sectorul privat în cadrul unui anumit proiect. În scopul acestor premii, sprijinul trebuie să fie explicit.

Entități private – IMM-uri care se încadrează în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile pentru a intra DOAR în categoria Antreprenoriat responsabil și incluziv.

Organizațiile care au intrat anterior în EEPA sunt eligibile să aplice cu un nou proiect/inițiativă sau cu proiectul care a fost introdus anterior în cazul în care proiectul nu a fost câștigător al categoriei și s-au adus modificări/îmbunătățiri semnificative proiectului.

Există două etape de selecție: candidații vor fi luați în considerare pentru Premiile Europene doar prin finalizarea unei selecții inițiale, la nivel național. Un juriu format din reprezentanți de înalt nivel va selecta câștigătorii finali, care vor fi anunțați cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2023.

Manualul operațional 2023, categoriile de premii și formularul de candidatură se găsesc pe site-ul MAT, www.imm.gov.ro și www.turism.gov.ro, la secțiunea Mediul de Afaceri, respectiv Media-Comunicate.

MAT subliniază că cei interesați să se înscrie la acest concurs trebuie să transmită formularul de candidatură coordonatorului național pentru a trece de selecția inițială care se desfășoară la nivel național.

„Termenul de depunere a solicitărilor de către candidații din România este 9 iunie 2023”, precizează MAT.

ECONOMIE

Noutăți legislative fiscal-contabile: Sinteza principalelor prevederi

CECCAR FM

Publicat

pe

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

1. Ordinul ANAF nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 20 ianuarie 2023

Motivația apariției acestui ordin este modificarea legislației în ceea ce privește contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, astfel că, începând cu 1 septembrie 2022, pe lângă producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, și partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc această contribuție.

Principalele modificări/completări aduse de Ordinul nr. 59/2023

Declarația 100

La poziția 87 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară contribuția datorată de către producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează, începând cu 1 septembrie 2022, cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, precum și de partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică.

La poziția 87 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară și contribuția la Fondul de Tranziție Energetică reținută la sursă din veniturile obținute de entități rezidente/nerezidente aferente produselor de acoperire a riscurilor de piață pe termen lung.

Declarația rectificativă 710

Rubrica „Declarație depusă potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022” se bifează în situația în care producătorii de energie electrică/entitățile agregate depun declarația la 15 zile de la publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare.

Prevederile Ordinului ANAF nr. 59/2023 au intrat în vigoare la 20 ianuarie 2023.

2. Ordinul MF nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2023

Principala prevedere a actului normativ

Pentru anul fiscal 2023, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%.

La ce folosește acest indice:

Potrivit Codului fiscal, contribuabilii (cu unele excepții) pot opta pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate.

Ordinul MF nr. 626/2023 a intrat în vigoare la 25 ianuarie 2023.

Continuare

ECONOMIE

Proiect ANAF: Două noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Este vorba despre „Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan” și „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate”.

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să introducă două noi obligații în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, ca urmare a unor reglementări intrate recent în vigoare. În acest context, ANAF a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit Legii nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2023, veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate se impun prin reținere la sursă prin aplicarea unei cote de 1% sau 3% asupra fiecărui câștig, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare/instrumentelor financiare derivate (pe o perioadă mai mare/mai mică de 365 de zile). Impozitul pe venit calculat și reținut la sursă se declară și se virează la bugetul de stat de către entitățile prevăzute la art.96^1 alin.(1) din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

De asemenea, prin OUG nr. 104/2022 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Astfel, potrivit art. 42 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării și cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă. În cazul înstrăinării, prin vânzare, impozitul se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial prin care se transmite dreptul de proprietate și se virează și se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Totodată – se mai menționează în documentul citat – Potrivit Legii nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV “Impozitul pe venit”, Capitolul X din Codul fiscal. Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Impozitul reținut la sursă se declară de plătitorii de venit în formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, la poziția 12 “Impozit pe veniturile din alte surse” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.

În contextul prevederilor menționate, ANAF precizează că este necesară modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Astfel, noul proiect de Ordin elaborat de ANAF include modificări/completări care vizează, în principal, următoarele:

 modificarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, prin introducerea a două noi obligații la poziția 89 ”Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan”, poziția 90 “Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate”, precum și abrogarea poziției 80 “Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică” ca urmare a modificării dispozițiilor art. 15 din OUG nr. 27/2022;

▪ modificarea și completarea instrucțiunilor de completare a formularului 100, conform prevederilor legislative mai sus menționate.

Continuare

ECONOMIE

Depunerea cererilor de finanțare pentru investiții în stocarea energiei electrice, prelungită

CECCAR FM

Publicat

pe

Perioada de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice a fost prelungită până la data de 28 ianuarie 2023, informează Ministerul Energiei, citat de Agerpres.

„Prin Ordinul nr. 94/27.01.2023 privind modificarea Ghidului specific – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) a fost prelungită perioada de depunere a cererilor de finanțare de la data de 31 ianuarie 2023, ora 18:00, până la data 28 februarie 2023 – ora 18:00”, conform anunțului postat pe pagina de Facebook a ministerului.

Decizia a fost luată pentru a veni în ajutorul potențialilor aplicanți, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a făcut publice reglementările referitoare la stocarea energiei și conectarea la rețea a acestor proiecte.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM