Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Dezbateri privind provocările și coordonatele actuale ale profesiei contabile

Radio CECCAR FM

La Craiova a avut loc, recent, workshopul Expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar – provocări și coordonate actuale ale profesiei contabile, organizat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Camera Auditorilor Financiari.

Au participat la eveniment președintele Consiliului Superior al Corpului, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, directorul general executiv al CECCAR, lect. univ. dr. Florin Dobre, conf. univ. dr. Gabriel Radu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, reprezentanți ai Filialei CECCAR Dolj, alături de cadre didactice ale Universității din Craiova, reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice, Curții de Apel Craiova, și ai Inspectoratului de Poliție Județean.

În numele instituțiilor menționate s-au prezentat mesaje în care s-au relevat buna colaborare dintre profesioniștii contabili și beneficiarii lucrărilor întocmite de aceștia, măsuri pentru facilitarea accesului studenților pe piața muncii, parteneriatele încheiate între Universitatea din Craiova și organismele profesionale CECCAR și CAFR pentru specializarea tinerilor din cadrul programelor de studii cu profil economic. Vorbitorii au subliniat, totodată, importanța unor astfel de reuniuni între mediul universitar și cel profesional pentru a se dezbate teme de actualitate, precum a workshopului despre care relatăm, respectiv abordările actuale ale profesiei contabile, în contextul noilor reglementări naționale și europene, și noutățile legislative în domeniul fiscal.

Modificările aduse OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, prin care se clarifică, printre altele, unele aspecte referitoare la expertizele contabile judiciare, inclusiv cele cu componentă fiscală, au fost discutate în continuare. Președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, a prezentat câteva dintre aceste modificări, precizând că acestea „practic redau esența profesiei de expert contabil în sensul în care prin lege acum se recunoaște o realitate care exista în fapt, respectiv faptul că, deși expertul contabil răspundea pentru situațiile financiare, nu avea în legea lui de organizare și funcționare referire și la componenta fiscală”. Astfel, prin noile modificări și completări se clarifică faptul că, în situația în care există expertize care au atât componentă contabilă, cât și componentă fiscală, expertul contabil este cel care are calificarea să le efectueze.

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova a făcut referire și la contribuția profesiei în ceea ce privește creșterea gradului de conformare voluntară, prin calcularea și declararea corectă a obligațiilor fiscale. În acest sens, a menționat modificările aduse Formularului 010, precum și schimbul de informații pe bază de protocol între CECCAR, ONRC și Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv ANAF, reglementat prin modificările OG nr. 65/1994 amintite, în vederea respectării prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Corpului a subliniat, în alocuțiunea sa, buna colaborare dintre CECCAR și Ministerul Finanțelor Publice în vederea îmbunătățirii sistemului de reglementare și a exprimat disponibilitatea de a conlucra cu toate instituțiile implicate în activitatea profesioniștilor contabili, astfel încât să fie soluționată orice eventuală nefuncționalitate.

În a doua parte a lucrărilor, prof. univ. dr. Magdalena Mihai, prorector al Universității din Craiova, a prezentat noile Standarde Internaționale de Audit și noutăți privind raportul întocmit de auditor. Dezbaterile au continuat cu o analiză a aplicării principiilor de continuitate a activității și prudenței în etapele efectuării unei misiuni de audit, precum și cu prezentarea, de către reprezentantul DGRFP, a sistemului informatic PatrimVen și a Spațiului Privat Virtual, expunere pe marginea căreia au avut intervenții atât participanții, cât și directorul general executiv al CECCAR, lect. univ. dr. Florin Dobre.

Totodată, directorul general executiv al Corpului a trecut în revistă noutățile legislative privind Codul fiscal și a discutat, împreună cu profesioniștii prezenți, pe marginea modului corect de aplicare a acestora în desfășurarea activității.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Ialomița: Simpozion „Antreprenor pentru viitor”

Radio CECCAR FM

Marți, 28 noiembrie, CECCAR Ialomița va găzdui cea de-a VII-a ediție a Simpozionului cu tema „Antreprenor pentru viitor”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Liceul Alexandru Ioan Cuza, Consiliul Județean Ialomița și Primăria Slobozia, sub umbrela parteneriatului intitulat „Formal, Nonformal și Informal în Educația Economică a Elevilor”.

Simpozionul se va desfășura în cadrul a trei sesiuni distincte, reunind elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor locale. Prefectul județului Ialomița și alți oficiali de la nivel local vor participa la acest eveniment de importanță educațională și economică.

Tema „Antreprenor pentru viitor” propune o abordare comprehensivă a antreprenoriatului și a modului în care acesta poate influența viitorul economic al elevilor. Discuțiile vor acoperi aspecte legate de educație formală, nonformală și informală, evidențiind conexiunile esențiale dintre teorie și practică.

Simpozionul reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevi să interacționeze cu profesioniști din domeniul economic și să dezvolte perspective antreprenoriale, contribuind astfel la formarea unei generații de tineri pregătiți să facă față provocărilor viitoare ale lumii afacerilor.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Mehedinți: Seminar cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în parteneriat cu AJFP

Radio CECCAR FM

Luni, 27 noiembrie, CECCAR Mehedinți a organizat, la sediul filialei, o masă rotundă cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Alături de experți contabili și contabili autorizați, au participat la eveniment Elena Stuparu, vicepreședintele Consiliului filialei, Simona Firulescu, coordonatorul filialei, Mirela Benedicta Filip, auditorul de calitate al filialei, iar AJFP Mehedinți a fost reprezentantă prin Bogdan Doandeș și Cenuse Eugen, din cadrul Serviciului de metodologie. În cadrul seminarului au fost abordate ultimele modificări legislative și bugetare esențiale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Din punct de vedere legislativ, seminarul a examinat modificările aduse Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), inclusiv instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 de milioane de euro. De asemenea, s-a discutat despre introducerea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit și ajustările aduse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Seminarul a evidențiat schimbările semnificative în ceea ce privește impozitul pe venitul din salarii, contribuțiile sociale și TVA. În plus, au fost prezentate detaliile referitoare la noul impozit special pe bunurile imobile și mobile cu valoare mare, cu o implementare prevăzută începând cu 1 ianuarie 2024.

Un punct de interes major a fost consolidarea disciplinei financiare, cu introducerea Sistemului Național RO e-Sigiliu pentru trasabilitatea transporturilor rutiere și reglementări privind amenzile și raportările obligatorii ale UAT-urilor. În partea de final a evenimentului s-a discutat despre adoptarea obligatorie a sistemului e-Factura pentru relațiile B2B începând cu 1 ianuarie 2024.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Lista confirmată a noilor membri ai Consiliului IFAC și a organizațiilor membre

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, International Federation of Accountants (IFAC) și-a anunțat noua componență a Consiliului. Și cu aceste schimbări, IFAC menține o majoritate feminină în Consiliu pentru al cincilea an consecutiv.

Membrii noi și realeși ai Consiliului IFAC și organizațiile membre nominalizatoare sunt:

Noua numire în Consiliul IFAC

  • Khalilullah Shaikh (Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan)

Realeși pentru al doilea mandat în Consiliul IFAC

  • Atul Gupta (Institute of Chartered Accountants of India, India)
  • Kohei Kan (Japanese Institute of Certified Public Accountants, Japonia)
  • Chiara Mio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Italia)
  • Taryn Rulton (Chartered Accountants Australia & New Zealand, Australia)

Pe lângă alegerea noilor membri ai Consiliului, Adunarea generală a membrilor IFAC a aprobat aderarea a noi organizații membre și organizații asociate.

Noi organizații membre IFAC

  • Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) – Mozambique
  • Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA) – Palestina

Noua organizație membră asociată IFAC

  • Namibia Institute for Professional Accountants (NIPA) – Namibia

Noile mandate și decizii privind noile organizații membre au fost aprobate în cadrul ședinței Adunării generale a membrilor IFAC, desfășurată la Viena, în perioada 15-16 noiembrie a.c.

Continuare

Trending