Rețele sociale

ECONOMIE

A 28-a ediție a Topului Național al Firmelor Private din România

Radio CECCAR FM

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a organizat astăzi cea de-a 28-a ediție a „Topului Național al Firmelor Private din România”, cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor din țara noastră. La eveniment au fost premiate atât fizic, cât și online, companii situate pe primele locuri în clasamentul general la nivel național, clasamentul național pe domenii de activitate – cod CAEN și clasamentul județean, acordându-se, de asemenea, o serie de premii speciale.

Premierea a fost realizată pe baza următoarelor criterii: performanță globală, productivitate, cifră de afaceri și profit brut, valoarea totală a principalilor indicatori ai firmelor participante fiind de aproximativ 11 miliarde de lei cifra de afaceri, 1 miliard de lei profit brut și peste 36.000 de salariați reprezentanți ai firmelor premiate.

„Anul acesta a fost cu atât mai importantă organizarea acestui eveniment, chiar și într-o manieră hibridă, pentru a le mulțumi întreprinzătorilor pentru eforturile lor din acest an, pentru ceea ce fac pentru România, pentru comunitățile din care ei fac parte. Această perioadă este una dificilă pentru noi toți, este o perioadă în care vrem să menținem competitivitatea firmelor, vrem să menținem locurile de muncă, însă trebuie să ne uitam și la ce înseamnă relansarea economică. La CNIPMMR ne uităm și pe ceea ce se va întâmpla cu economia României și sperăm ca, la un moment dat, să trecem de acestă perioadă și să ne concentrăm doar pe ceea ce înseamnă reconstrucție economică. Noi am realizat un program ce cuprinde peste 60 de măsuri pentru o bună guvernare unde propunem ca într-un termen de patru ani să ducem România în primele 20 de țări privind ușurinta derulării unei afaceri, să luăm o serie de măsuri instituționale precum înființarea unui minister dedicat IMM-urilor și digitalizării, să susținem realizarea unor programe pentru start-up-uri în rândul tinerilor sau să dezvoltăm turismul românesc prin atragerea de noi turiști. În egală măsură, stimularea creării de locuri de muncă în această perioadă este un lucru esențial pentru economia României”, a precizat, în cuvântul de deschidere a evenimentului, președintele CNIPMMR, Florin Jianu.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a menționat: „Participarea mea la Topul Național al Firmelor Private din România este dictată de convingerea că mediul de afaceri, IMM-urile, trebuie să fie un partener serios al Guvernului, implicat în susținerea fundamentărilor care să ducă la decizii cu efect în economia românească. Guvernul pe care îl conduc este deschis dialogului permanent, multe dintre decizii au fost luate în discuții, dezbateri, cu reprezentanții mediului de afaceri. O țară în care există un mediu de afaceri prietenos, inițiativă economică și un parteneriat între întreprinzători și decidenții guvernamentali, este o țară care merge bine. Iar o țară în care afacerile merg bine este o țară în care fiecare om poate să trăiască mai bine. Obiectivul nostru fundamental este să fim permanent atenți la ce se întâmplă în mediul de afaceri pentru a genera cât mai multe programe, proiecte, decizii la nivel guvernamental care să vină în sprijinul antreprenorilor”.

Mesajul adresat de președintele României, Klaus Iohannis, a fost transmis de Cosmin Marinescu, consilier prezidențial: „Transmit felicitări întreprinzătorilor ale căror performanțe sunt astfel răsplătite. Modelele de succes trebuie să capete recunoaștere, cu atât mai mult în perioada actuală, marcată de atâtea dificultăți și provocări economice. Cunosc dificultățile prin care treceți ca întreprinzători, și nu mă refer doar la bilanțuri și cifre de afaceri, ci mai ales la eforturile deosebite de adaptare pentru asigurarea protecției sanitare a oamenilor, eforturi pentru care vă felicit. În ceea ce privește problema finanțării, avem asigurarea că vor exista resurse pentru derularea în continuare a programelor de finanțare a economiei, prin credite garantate și granturi pentru capital de lucru și investiții. O altă sursă de finanțare, deosebit de importantă, este reprezentată de programele operaționale, în special prin fondurile mai accesibile destinate IMM-urilor”.

Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a transmis, la rândul său, un mesaj participanților, în care a relevat: „România este o țară cu foarte mulți antreprenori și susținem eforturile CNIPMMR în promovarea și dezvoltarea mediului antreprenorial. Pentru un mediu antreprenorial sănătos este nevoie de oameni minunați și talentați, asa cum sunteți dvs. Dar acesta este doar un prim pas, ceea ce mai este necesar este un mediu în care rodul ideilor și muncii dvs. să crească”.

În intervenția sa, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a subliniat: „IMM-urile sunt foarte importante, pentru noi, pentru mine ca ministru al Economiei și sunt un pilon important al economiei românești. Atunci când România a avut nevoie, antreprenorii din țară și-au mutat producția și s-au reorientat spre ceea ce piața a avut nevoie, spre ce românii au avut nevoie și au reușit. Împreună vom reuși să trecem peste această perioadă dificilă. Sunt multe lucruri pe care le putem face împreună printr-un parteneriat mediu de afaceri – Guvern și vă asigur că multe din programe vor fi prinse în programul nostru viitor”.

În cuvântul său, Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a arătat că „în calitate de ministru al Muncii, văd deja cum s-a făcut performanță în acest an în companiile din România. Cine a știut să facă performanță în acest an este un luptător, este un om care a știut să își respecte echipa, un om vizionar, un om care a înțeles să se adapteze, inclusiv prin folosirea tehnologiei. De aceea, m-am bucurat că am găsit sprijin în echipa guvernamentală în a acorda ceea ce puține state europene au făcut-o, și anume oferirea unui sprijin de 2500 de lei pentru fiecare persoană care lucrează în regim de telemuncă”.

ECONOMIE

MF: În proiect, noi reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor pct.3 lit.b) subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr.5 la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, document prin care sunt propuse o serie de reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, s-a avut în vedere transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. În acest sens, a fost completat Codul de procedură fiscală la Titlul X ”Aspecte internaționale” Capitolul I ”Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” cu art. 291^5 care lărgește sfera de aplicare a schimbului automat obligatoriu de informații prin includerea Operatorilor de platforme.

Acestora le revine obligația de a colecta informații despre vânzătorii care se înscriu pe platformele administrate de ei și, complementar, obligația de a le raporta, alături de date privind activitățile derulate și contraprestațiile cumulate, către autoritatea competentă din România. Astfel, art.291^5 alin.(1) statuează că operatorii de platformă cărora le revine obligația de raportare trebuie să îndeplinească procedurile de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5.

De asemenea, alineatul (2) al art. 291^5 dispune că, în temeiul procedurilor de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5, autoritatea competentă din România comunică, prin intermediul schimbului automat și în termenul prevăzut la alin. (5), autorității competente a statului membru de rezidență al Vânzătorului raportabil (determinat în temeiul subsecțiunii D din secțiunea II a anexei nr. 5) sau, după caz, autorității competente a statului membru în care sunt situate bunurile imobile în situația Vânzătorului raportabil care prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, anumite informații referitoare la fiecare vânzător raportabil.

În vederea colectării și realizării schimbului automat de informații menționat anterior, Operatorii de platformă care au obligația de raportare către autoritatea competentă din România trebuie să aplice procedura de diligență prevăzută la Secțiunea a II-a din cadrul anexei V la Codul de procedură fiscală. Potrivit subsecțiunii B punctul 1 din cadrul secțiunii menționate, Operatorul de platformă care are obligația de raportare colectează toate informațiile următoare pentru fiecare vânzător care este o persoană fizică și care nu este Vânzător Exclus: a) prenumele și numele; b) adresa principală; c) orice NIF emis vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent, și, în absența unui NIF, locul nașterii vânzătorului respectiv; d) numărul TVA al vânzătorului respectiv, dacă există; e) data nașterii.

De asemenea, potrivit punctului 2 din cadrul aceleiași subsecțiuni, pentru fiecare vânzător care este o entitate și care nu este vânzător exclus, Operatorul de platformă care are obligația de raportare trebuie să colecteze următoarele informații: a) denumirea juridică; b) adresa principală; c) orice NIF emis vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent; d) numărul TVA al vânzătorului respectiv, dacă există; e) numărul de înregistrare în Registrul Comerțului; f) existența oricărui sediu permanent prin care se realizează activități relevante în România sau în oricare alt stat membru, dacă informația este disponibilă, indicând fiecare stat membru în care este situat un astfel de sediu permanent.

În același timp, la subsecțiunea E din secțiunea a II-a din cadrul anexei 5 la Codul de procedură fiscală, sunt prevăzute reguli privind colectarea de către Operatorul de platformă care are obligația de raportare a informațiilor privind bunurile imobile închiriate.

Totodată, potrivit subsecțiunii C din cadrul secțiunii a II-a, Operatorii de platformă care au obligația de raportare au și obligația verificării informațiilor despre vânzător. Astfel, în cazurile în care Operatorul de platformă care are obligația de raportare are motive să considere că oricare dintre informațiile descrise la subsecțiunile B sau E pot fi inexacte în temeiul informațiilor furnizate de către autoritatea competentă din România sau de către autoritatea competentă a unui stat membru într-o cerere privind un anumit vânzător, Operatorul de platformă care are obligația de raportare solicită vânzătorului să corecteze informațiile despre care s-a constatat că sunt incorecte și să furnizeze documente justificative, date sau informații, provenite dintr-o sursă independentă, cum ar fi un document de identificare valabil, emis de o autoritate publică din România sau din alt stat membru sau un certificat de rezidență fiscală, aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor.

Având în vedere faptul că, în prezent, solicitarea și eliberarea certificatului de rezidență fiscală se realizează în condițiile OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este necesar să se reglementeze faptul că formularistica respectivă poate fi utilizată și în scopul punerii în aplicare a pct. 3 lit. b) subsecțiunea C a secțiunii II din anexa nr.5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 3 lit. b) subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

ECONOMIE

ANAF propune modificarea formularului Invitație utilizat în activitatea de verificare documentară

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, prin care propune modificarea formularului Invitație.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OUG nr. 188/2022, au fost completate prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin introducerea unui nou alineat (5), cu următorul cuprins:

„(5) Audierea contribuabilului/plătitorului se efectuează potrivit art. 9 alin. (1) și (3) – (5). Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal”.

În acest context, în vederea aplicării prevederilor art. 149 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost promovat acest nou proiect de Ordin al președintelui ANAF, care urmează să modifice Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020, în vederea completării și modificării formularului Invitație utilizat în activitatea de verificare documentară, cu respectarea prevederilor legale menționate.

Astfel, pentru aducerea la cunoștința contribuabilului a termenului legal pentru formularea punctului de vedere față de constatările organului fiscal, prin prezentul proiect de ordin se modifică formularul Invitație cu aceste precizări. Modificările din conținutul proiectului vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară.

Continuare

ECONOMIE

Nivelul redus al creditării afectează perspectivele economice ale zonei euro

Radio CECCAR FM

Creșterea creditării bancare în zona euro a încetinit semnificativ în aprilie, reflectând efectele majorării dobânzilor și ale perspectivelor economice sumbre, arată datele unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite DPA, preluată de Agerpres.

Creditarea către rezidenții din zona euro a crescut în ritm anual cu 1,5% în aprilie, iar cea pentru administrațiile publice a scăzut cu 0,9%. De asemenea, împrumuturile acordate sectorului privat au urcat cu doar 3,3% în aprilie, după un avans de 3,9% luna precedentă. Creditele acordate gospodăriilor au crescut cu doar 2,5% în aprilie, după o expansiune de 2,9% luna precedentă.

„Datele monetare slabe din aprilie se adaugă perspectivelor economice sumbre pentru restul acestui an și ar putea încetini ritmul majorării dobânzilor de către Banca Centrală Europeană”, a apreciat Bert Colijn, economist la ING.

Studiul BCE sugerează că în trimestrul doi băncile intenționează să înăsprească accesul la împrumuturi și se așteaptă la o scădere a cererii pentru credite din partea firmelor și a gospodăriilor.

Creșterea masei monetare M3, considerată drept un indicator al activității economice, a încetinit la 1,9% în aprilie, de la 2,5% luna precedentă, sub estimările analiștilor, care mizau pe o creștere de 2,1%. Este cel mai slab ritm de creștere din iunie 2014.

Cele mai recente date indică faptul că scăderea depozitelor bancare din ultimele luni este mai degrabă provocată de majorarea dobânzilor și nu de temerile privind stabilitatea băncilor, susține Jack Allen-Reynolds, economist la Capital Economics. Acesta se așteaptă la un nivel redus al creditării în contextul continuării majorării dobânzilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending