Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Strategia de redresare economică, în discuție la reuniunea VAT Expert Group

Radio CECCAR FM

Cea de-a 27-a întâlnire a membrilor VAT Expert Group a avut loc online, la 5 octombrie a.c. Strategia de redresare în urma crizei generate de pandemie a fost în centrul discuțiilor, la care a participat și reprezentantul CECCAR, conf. univ. dr. Adriana Florina Popa.

Astfel, a fost prezentată Comunicarea comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind planul de acțiune pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: An action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy), plan ce conține un set de 25 de inițiative ce vor fi implementate până în anul 2024 cu scopul de a face impozitarea mai echitabilă, mai simplă și mai adaptată la tehnologiile moderne.

Prin aceste măsuri, potrivit CE, se vor reduce obstacolele și povara administrativă în cadrul pieței unice cu efect direct asupra dezvoltării mediului de afaceri, a competitivității și creșterii economice, se va îmbunătăți conformarea fiscală, securizând-se, astfel, veniturile fiscale, vor fi exploatate mult mai eficient datele deținute cu efect direct în reducerea evaziunii și fraudei fiscale, iar contribuabilii vor fi mult mai conștienți de drepturile lor. Acest plan face parte dintr-un pachet fiscal ce conține trei inițiative diferite, dar complementare al Comisiei Europene.

Prezentarea s-a axat în special pe acțiuni care ar necesita o propunere legislativă pentru modificarea Directivei UE privind TVA: trecerea la o înregistrare unică în UE, continuarea extinderii rolului ghișeului unic, modernizarea obligațiilor de raportare a TVA și facilitarea facturării electronice, adaptarea cadrului TVA la economia platformelor, actualizarea regulilor TVA pentru serviciile financiare, revizuirea regimului special al TVA pentru agenții de turism și asigurarea unei impozitări mai ecologice a sectorului transporturilor de călători.

Un alt subiect de discuție a fost stadiul actual al Notelor explicative la noile norme în materie de TVA pentru comerțul electronic (Explanatory Notes on VAT e-commerce rules) în urma punctelor de vedere și a comentariilor primite de la experți din mediul de afaceri și membrii VAT Expert Group. Notele explicative conțin îndrumări și clarificări cu privire la aceste noi reguli, inclusiv exemple, având rolul de a ajuta întreprinderile ce activează în mediul online să își înțeleagă obligațiile în materie de TVA care decurg din tranzacțiile transfrontaliere către consumatorii din UE. Notele explicative vor fi însoțite de o actualizare a Ghidului privind Ghișeul unic (One Stop Shop Guide) și de îndrumări în domeniul vamal. Amintim, totodată, că, drept urmare a măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană a decis ca aplicarea noilor norme în materie de TVA pentru comerțul electronic să fie amânată cu șase luni – de la 1 iulie 2021, în loc de 1 ianuarie 2021, acordând statelor membre și companiilor timp suplimentar pentru pregătire.

Cu acest prilej a fost reluat și un subiect discutat anterior de membrii VAT Expert Group, în cadrul celei de-a 26-a întâlniri a grupului, din 11 mai a.c., referitor la tratamentul TVA în economia platformelor online. Acest subiect, alături de pachetul de TVA pentru comerțul electronic (E-commerce VAT Package), este legat direct de strategia pieței digitale unice europene (Europe’s Digital Single Market Strategy). Aceste platforme joacă un rol-cheie în inovarea și creșterea pieței unice digitale, reprezentând uneori pentru companii principalele puncte de acces la anumite piețe și date. Aspectele principale subliniate de Comisia Europeană sunt statutul furnizorului de la bază (underlying supplier), natura serviciilor furnizate de platforma digitală acestuia și consumatorului final și rolul potențial al platformelor digitale în schimbul de informații și/sau colectare de TVA. Înainte de orice alte acțiuni viitoare, membrii VAT Expert Group consideră că este foarte importantă clarificarea semnificației și a sferei de aplicare a termenului „economie de platformă” și a locului său în cadrul legal al TVA.

În acest context, regulile de impunere echitabilă și eficientă vor fi și mai importante, atât în perioada imediat următoare, cât și pe termen mediu și lung, deoarece Uniunea Europeană și comunitatea mondială încearcă să se redreseze în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Ialomița: Simpozion „Antreprenor pentru viitor”

Radio CECCAR FM

Marți, 28 noiembrie, CECCAR Ialomița va găzdui cea de-a VII-a ediție a Simpozionului cu tema „Antreprenor pentru viitor”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Liceul Alexandru Ioan Cuza, Consiliul Județean Ialomița și Primăria Slobozia, sub umbrela parteneriatului intitulat „Formal, Nonformal și Informal în Educația Economică a Elevilor”.

Simpozionul se va desfășura în cadrul a trei sesiuni distincte, reunind elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor locale. Prefectul județului Ialomița și alți oficiali de la nivel local vor participa la acest eveniment de importanță educațională și economică.

Tema „Antreprenor pentru viitor” propune o abordare comprehensivă a antreprenoriatului și a modului în care acesta poate influența viitorul economic al elevilor. Discuțiile vor acoperi aspecte legate de educație formală, nonformală și informală, evidențiind conexiunile esențiale dintre teorie și practică.

Simpozionul reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevi să interacționeze cu profesioniști din domeniul economic și să dezvolte perspective antreprenoriale, contribuind astfel la formarea unei generații de tineri pregătiți să facă față provocărilor viitoare ale lumii afacerilor.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Mehedinți: Seminar cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în parteneriat cu AJFP

Radio CECCAR FM

Luni, 27 noiembrie, CECCAR Mehedinți a organizat, la sediul filialei, o masă rotundă cu tema Principalele modificări legislativ-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Alături de experți contabili și contabili autorizați, au participat la eveniment Elena Stuparu, vicepreședintele Consiliului filialei, Simona Firulescu, coordonatorul filialei, Mirela Benedicta Filip, auditorul de calitate al filialei, iar AJFP Mehedinți a fost reprezentantă prin Bogdan Doandeș și Cenuse Eugen, din cadrul Serviciului de metodologie. În cadrul seminarului au fost abordate ultimele modificări legislative și bugetare esențiale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Din punct de vedere legislativ, seminarul a examinat modificările aduse Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), inclusiv instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 de milioane de euro. De asemenea, s-a discutat despre introducerea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit și ajustările aduse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Seminarul a evidențiat schimbările semnificative în ceea ce privește impozitul pe venitul din salarii, contribuțiile sociale și TVA. În plus, au fost prezentate detaliile referitoare la noul impozit special pe bunurile imobile și mobile cu valoare mare, cu o implementare prevăzută începând cu 1 ianuarie 2024.

Un punct de interes major a fost consolidarea disciplinei financiare, cu introducerea Sistemului Național RO e-Sigiliu pentru trasabilitatea transporturilor rutiere și reglementări privind amenzile și raportările obligatorii ale UAT-urilor. În partea de final a evenimentului s-a discutat despre adoptarea obligatorie a sistemului e-Factura pentru relațiile B2B începând cu 1 ianuarie 2024.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Lista confirmată a noilor membri ai Consiliului IFAC și a organizațiilor membre

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, International Federation of Accountants (IFAC) și-a anunțat noua componență a Consiliului. Și cu aceste schimbări, IFAC menține o majoritate feminină în Consiliu pentru al cincilea an consecutiv.

Membrii noi și realeși ai Consiliului IFAC și organizațiile membre nominalizatoare sunt:

Noua numire în Consiliul IFAC

  • Khalilullah Shaikh (Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan)

Realeși pentru al doilea mandat în Consiliul IFAC

  • Atul Gupta (Institute of Chartered Accountants of India, India)
  • Kohei Kan (Japanese Institute of Certified Public Accountants, Japonia)
  • Chiara Mio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Italia)
  • Taryn Rulton (Chartered Accountants Australia & New Zealand, Australia)

Pe lângă alegerea noilor membri ai Consiliului, Adunarea generală a membrilor IFAC a aprobat aderarea a noi organizații membre și organizații asociate.

Noi organizații membre IFAC

  • Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) – Mozambique
  • Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA) – Palestina

Noua organizație membră asociată IFAC

  • Namibia Institute for Professional Accountants (NIPA) – Namibia

Noile mandate și decizii privind noile organizații membre au fost aprobate în cadrul ședinței Adunării generale a membrilor IFAC, desfășurată la Viena, în perioada 15-16 noiembrie a.c.

Continuare

Trending