Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 27 martie 2023

Radio CECCAR FM

etaf
© etaf.tax

Rezultatele ședinței Consiliului European din 23 martie

Joi, 23 martie, liderii UE s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta cele mai recente evoluții în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Cu acest prilej, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a alăturat liderilor UE prin videoconferință. În cadrul concluziilor publicate la sfârșitul ședinței, liderii UE au reiterat condamnarea fermă a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și solicită Rusiei să înceteze agresiunea și să-și retragă toate forțele militare și reprezentanții de pe întregul  teritoriu ucrainean. Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat și despre competitivitate, piața unică și economie. În special, pentru a impulsiona competitivitatea pe termen lung a UE, Consiliul European a făcut apel la continuarea activităților legate de: consolidarea rezilienței și productivității UE; simplificarea normelor și procedurilor și reducerea poverii administrative; reducerea dependențelor strategice ale UE; încurajarea inovației și creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare; consolidarea digitalizării economiei; investiții în abilități pentru viitor; și  susținerea tranziției către o economie circulară.

Comisia Europeană evaluează normele privind facturarea electronică în achizițiile publice

Vineri, 17 martie, DG GROW din cadrul Comisiei Europene a lansat evaluarea normelor actuale privind facturarea electronică în achizițiile publice (Directiva 2014/55/EU). Directiva impune tuturor administrațiilor publice din Europa să primească și să proceseze facturile electronice emise în baza contractelor cărora li se aplică directivele europene privind achizițiile publice – dacă acestea sunt conforme cu standardul european privind facturarea electronică. În special, Comisia solicită opiniile utilizatorilor facturării electronice referitoare la nevoile curente și viitoare legate de facturarea electronică în achizițiile publice, inclusiv soluții tehnice, nivelul informațiilor transmise, potențiala nevoie de noi standarde și domeniul de aplicare al tranzacțiilor acoperite. Evaluarea își propune, totodată, să investigheze consecvența directivei cu noul pachet „TVA în era digitală”, publicat în decembrie 2022. Rezultatele evaluării vor contribui la un raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, care va fi publicat în cel de-al treilea trimestru din 2023 și va sprijini procesul decizional privind potențiala revizuire a Directivei. Pe lângă feedbackul care poate fi oferit de toate părțile interesate, Comisia a elaborat un sondaj special pentru contabili. Părțile interesate pot trimite comentarii Comisiei Europene până la 14 aprilie 2023.

Susținere redusă în Consiliul UE pentru penalitățile financiare minime din DAC8

Statele membre UE nu susțin penalitățile financiare minime pe care Comisia Europeană le-a propus pentru introducere în cel de-al optulea amendament la Directiva 2011/16/EU privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC8). Propunerea include un set de penalități financiare minime diferite în funcție de procedura privind încălcarea dreptului comunitar, cifra de afaceri a entității neconforme și dacă este vorba despre o companie sau despre o persoană fizică. Din cauza lipsei susținerii, penalitățile minime propuse ar putea fi eliminate din text. Pentru a trata decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene care invalidează dispozițiile de raportare din DAC6 ce încalcă privilegiul profesional, președinția suedeză a propus, de asemenea, adăugarea în text a mențiunii că fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a acorda intermediarilor dreptul unei derogări temporare de la raportarea informațiilor legate de un angajament transfrontalier notificabil atunci când obligația de raportare ar încălca privilegiul profesional legal în baza legislației naționale a acelui stat membru.

Conferința CEPS/Misiunea Regatului Unit al Marii Britanii la UE pe tema combaterii evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale din străinătate

Experți în domeniul fiscal au discutat marți, 21 martie, viitorul măsurilor privind transparența în combaterea fraudei și a evaziunii fiscale în cadrul unei conferințe care a avut loc în Bruxelles, organizată de Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) și Misiunea Regatului Unit al Marii Britanii la UE. Pentru Benjamin Angel, director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la Comisia Europeană, este esențial ca datele pe care autoritățile fiscale le primesc să fie utilizate într-un mod mai eficient, iar registrele de beneficiari reali să fie utilizate la nivel mai extins. În această privință, acesta a declarat că a fost lansată o dezbatere cu privire la modul de activare a criteriilor privind beneficiarii reali în contextul stabilirii listei negre europene a jurisdicțiilor necooperante pe probleme fiscale. Comisia a propus să se solicite jurisdicțiilor care nu percep impozite să trimită statelor membre UE anual și automat lista persoanelor fizice și juridice care se află în registrele lor, a explicat oficialul european. Achim Pross, director adjunct al Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE, a recomandat, printre altele, introducerea unui sistem de registre interconectate referitoare la beneficiarii reali. Atât Aikaterini Pantazatou, profesor de legislație fiscală, Universitatea din Luxemburg, cât și Rahul Sahgal, director adjunct al departamentului fiscal din cadrul Secretariatului de stat elvețian pentru finanțe internaționale, au avertizat în legătură cu un posibil fenomen de epuizare cauzat de obligațiile de conformitate, având în vedere înmulțirea inițiativelor privind transparența fiscală, care în final pot fi contraproductive dacă măsurile nu pot fi aplicate corect.

UNSHELL: Statele membre caută un compromis privind indicatorii fondului economic minim și schimbul de informații

Statele membre UE încearcă să ajungă la un compromis referitor la indicatorii fondului minim economic prevăzuți în propunerea privind Directiva UNSHELL. Miercuri, 22 martie, statele membre au discutat o nouă propunere de compromis din partea președinției suedeze, care introduce un al patrulea criteriu privind fondul economic minim alături de cele trei deja existente (dispoziția privind sediul, deținerea unui cont bancar european în UE și rezidența fiscală a angajaților). Cel de-al patrulea criteriu adăugat este ca majoritatea întâlnirilor consiliului de administrație al entității să aibă loc în statul membru al entității. Opiniile delegațiilor sunt încă divergente cu privire la numărul de criterii și care criterii ar trebui îndeplinite ca entitatea să aibă fond economic. Un alt aspect discutat este schimbul de informații. Președinția suedeză invitase delegațiile să analizeze modul în care informațiile schimbate pot fi utile pentru statele membre și ce informații ar trebui solicitate entităților-paravan. În viitorul apropiat nu se preconizează că va exista un acord cu privire la acest dosar. O dezbatere politică la nivel ministerial ar trebui să aibă loc în cadrul ședinței ECOFIN din mai.

Contribuția UE la rezoluția ONU în domeniul fiscal

Vineri, 17 martie, UE a transmis contribuția la consultarea publică referitoare la rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) privind Promovarea cooperării fiscale internaționale incluzive și eficiente la nivelul Națiunilor Unite, care susține un rol mai important al ONU în politica fiscală. Statele membre UE recunosc faptul că ONU poate juca un rol esențial în promovarea cooperării globale în domeniul fiscalității. În același timp, acestea își exprimă susținerea pentru cadrul general OCDE și realizările acestuia în ceea ce privește chestiunile fiscale, în special soluția pe doi piloni. Statele membre UE adaugă faptul că activitatea ONU ar trebui să sprijine procesul de negociere aflat în desfășurare, „evitând în același timp dublarea nejustificată a eforturilor internaționale și un risc al generării unor rezultate inconsecvente la nivel global”. Deși eficacitatea cadrului general OCDE în tratarea preocupărilor țărilor aflate în dezvoltare a fost adesea criticată, UE afirmă că susține „participarea eficientă a țărilor aflate în dezvoltare la procesul decizional la nivelul forumului multilateral existent”.

Vietman s-a alăturat convenției multilaterale OCDE pentru combaterea evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale

Miercuri, 22 martie, Vietnam a semnat Convenția multilaterală privind asistența administrativă reciprocă pe probleme fiscale, numărul jurisdicțiilor care participă la Convenție ajungând astfel la 147. Convenția le permite jurisdicțiilor să se implice în activități de asistență pe probleme fiscale, cum ar fi schimbul de informații la cerere, schimb de informații spontan, schimb de informații automat, examinări fiscale în străinătate, examinări fiscale simultane și asistență în colectarea impozitelor. Aceasta garantează măsuri de protecție extinse pentru protejarea drepturilor contribuabililor. Convenția este principalul instrument pentru implementarea rapidă a Standardului pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în chestiuni fiscale (Standardul Comun de Raportare (CRS)), care permite unui număr de peste 110 jurisdicții să schimbe automat informații privind conturi financiare din străinătate.

Blocați agenda! 28 iunie – Conferința ETAF privind SAFE

ETAF organizează, la 28 iunie, între orele 15.00 și 17.00, o conferință pe tema Analizarea propunerii SAFE: la ce ar trebui să se aștepte profesioniștii care activează în domeniul fiscal. În iunie 2023, Comisia Europeană plănuiește să prezinte o propunere pentru o directivă „pentru combaterea rolului facilitatorilor evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive în Uniunea Europeană” (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE). Planificarea fiscală agresivă este deseori numită „zona gri”. Definiția acesteia reprezintă una dintre principalele provocări și rămâne problematică întrucât fiecare contribuabil are dreptul să aleagă calea cel mai puțin impozitată. Comisia intenționează să propună criterii „clare și obiective” pentru definirea formelor de planificare fiscală agresivă care trebuie interzise. Aceste criterii vor reprezenta fundamentul propunerii SAFE. În acest context, ETAF ar dori să discute cu profesioniști care activează în domeniul fiscal, reprezentanți ai UE și reprezentanți ai mediului academic ce anume constituie planificare fiscală agresivă din punctul lor de vedere și modul în care Comisia intenționează să o definească fără a descuraja planificarea fiscală legitimă și a interfera cu activitatea profesioniștilor din domeniu care respectă legea. Vorbitorii vor fi anunțați în curând. Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română. Conferința se va desfășura la Bruxelles și va fi transmisă în direct pe site-ul și conturile de social media ale ETAF.

Declinarea responsabilității:

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) desfășoară, în perioada 18-22 septembrie 2023, programul de formare Contabilitatea partidelor politice, destinat personalului AEP cu atribuții privind activitatea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale.

„Prin derularea acestei activități în parteneriat cu CECCAR ne propunem ca înțelegerea, interpretarea și aplicarea normelor legale din domeniul financiar-contabil de către formațiunile politice și de către autoritățile cu atribuții de control să se realizeze în mod unitar. Este de remarcat faptul că se constată cu fiecare an ce trece o frecvență tot mai redusă a neregulilor financiare în activitatea partidelor politice, semn că acțiunile de îndrumare și prevenție derulate de AEP generează claritate și au efecte benefice. Ne propunem să continuăm buna colaborare cu formațiunile politice în aceeași manieră caracterizată de deschidere și disponibilitate, în așa fel încât obținerea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și raportarea acestora să fie transparente și în concordanță cu rigorile legii”, a declarat președintele AEP, Toni Greblă, în deschiderea programului de formare ce a avut loc luni, 18 septembrie 2023, la sediul instituției.

Conform comunicatului AEP, anul electoral 2024 va fi complex prin prisma desfășurării tuturor celor patru tipuri de alegeri, fapt pentru care specialiștii Autorității depun toate eforturile pentru a asigura optimizarea fluxurilor de comunicare și raportare, astfel încât activitatea de control a campaniilor electorale în vederea rambursării cheltuielilor să se desfășoare în timp util și fără sincope.

„Tot în perspectiva alegerilor din anul 2024, subliniez că este important ca formațiunile politice să aibă în vedere actualizarea constantă a evidențelor din Registrul partidelor politice pentru a fi evitate orice fel de situații problematice”, a mai spus președintele AEP, citat în comunicat.

De asemenea, Toni Greblă a adresat mulțumiri CECCAR, reprezentat la eveniment de către prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, vicepreședinte al Consiliului superior și purtător de cuvânt, pentru disponibilitatea și profesionalismul manifestate în realizarea activităților de formare și dezvoltare profesională în domeniul financiar-contabil a personalului cu atribuții de control, a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice.

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova a afirmat că programul de formare va fi un spațiu destinat dezbaterilor din care să rezulte înțelegerea unitară a reglementărilor în vigoare și evitarea „zonelor gri” în ceea ce privește respectarea normelor aplicabile, precum și identificarea modalităților de îmbunătățire a aspectelor specifice activității de finanțare a partidelor politice.

„În cadrul evenimentului a fost evidențiată importanța derulării constante a programelor de formare în domeniul financiar-contabil din perspectiva eficientizării activității de control a finanțării partidelor politice. În acest sens a fost reamintit parteneriatul cu CECCAR pentru realizarea Ghidului practic privind contabilitatea partidelor politice, un instrument util care să asiste formațiunile politice în activitatea financiar-contabilă”, se mai specifică în comunicatul AEP.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

Radio CECCAR FM

Cercetările recente ale International Federation of Accountants (IFAC) extind domeniul de aplicare al datelor privind prezentarea și asigurarea legate de sustenabilitate la 20 de jurisdicții suplimentare, pe lângă jurisdicțiile membre G20 pentru care s-a raportat anterior. Noul raport, Stadiul actual: Dincolo de granițele G20, se concentrează pe emisfera sudică incluzând date din trei jurisdicții din America Latină, șase din Africa și Orientul Mijlociu și patru din regiunea Asia-Pacific, precum și șase economii mici din Spațiul Economic European și Elveția.

Kevin Dancey, CEO-ul IFAC, a declarat: „Atunci când sunt privite per ansamblu, seriile de rapoarte privind stadiul actual furnizează date referitoare la practicile de piață curente ale celor aproape 2.000 dintre cele mai mari companii cotate din 42 de jurisdicții între 2019 și 2021. Această perspectivă mai amplă privind prezentarea informațiilor și asigurarea subliniază și mai clar faptul că ne aflăm încă în etapele incipiente ale demersului de a furniza investitorilor și altor părți interesate informații legate de sustenabilitate consecvente, comparabile, utile în procesul decizional și asigurate, care sunt la fel de fiabile ca informațiile financiare.”

Studiul a constatat că 89% dintre companiile analizate au raportat informații legate de ESG în 2021, iar 48% dintre acestea au primit un anumit nivel de asigurare. Ratele de asigurare au crescut de la 37% la 48%, dar misiunile acoperă un set tot mai restrâns de aspecte. Majoritatea misiunilor de asigurare au fost efectuate de firme de audit – 62% din misiunile de asigurare în 2021. Totodată, studiul arată că în 81% dintre aceste misiuni de asigurare s-a aplicat Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 al IAASB.

Deși datele arată o tendință de creștere a incidenței asigurării, domeniul de aplicare a asigurării obținute de companii se restrânge. În plus, fragmentarea în ceea ce privește standardul de asigurare utilizat este evidentă. Standardul de asigurare a sustenabilității propus recent de International Auditing and Assurance Standards Board – Standardul internațional privind asigurarea în materie de sustenabilitate 5000 – tratează ambele aspecte. International Ethics Board for Accountants lucrează, totodată, pentru a îmbunătăți dispozițiile referitoare la independență și etică pentru a susține asigurarea de înaltă calitate.

În contextul în care guvernele, organismele de reglementare și factorii de decizie de la nivel mondial își îndreaptă atenția către noi dispoziții legate de sustenabilitate, IFAC realizează această cercetare și altele pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare referitor la nevoia de informații legate de sustenabilitate de înaltă calitate și a stimula decizii politice și de reglementare bazate pe politici, ambele obiective fiind aliniate cu angajamentul față de adoptarea standardelor ISSB și Cadrul de parteneriat al ISSB.

Raportul Stadiul actual: Dincolo de G20 poate fi consultat pe site-ul IFAC.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

Radio CECCAR FM

La 21 septembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a publicat Manualul privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența), Ediția 2023. Acest manual înlocuiește ediția din 2022 și incorporează următoarele revizuiri:

  • Revizuirile legate de (a) definiția echipei misiunii și (b) audituri ale grupului. Revizuirile tratează independența și alte implicații ale modificărilor definiției termenului „echipa misiunii” din Cod pentru a se alinia cu modificările definiției aceluiași termen din Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) și Standardele Internaționale privind Managementul Calității (ISQM-uri) emise de IAASB. Revizuirile tratează, totodată, și diversele considerente de independență într-un audit al situațiilor financiare de grup. Prevederile revizuite legate de definiția echipei misiunii și a auditurilor de grup vor intra în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare și auditurile situațiilor financiare ale grupului pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2023 sau ulterior acestei date. Adoptarea anticipată a revizuirilor este încurajată.
  • Expirarea viitoare a „prevederii jurisdicționale” care tratează asocierea de lungă durată a personalului cu un client de audit. Prevederea jurisdicțională va expira și nu va mai fi disponibilă pentru auditurile situațiilor financiare pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2023 sau ulterior acestei date. În baza prevederii jurisdicționale (punctul R540.20 din Cod), în care un organism legislativ sau de reglementare (ori organizație autorizată sau recunoscută de un astfel de organism legislativ sau de reglementare) a stabilit o perioadă de pauză pentru partener de misiune pentru mai puțin de cinci ani consecutivi, acea perioadă de pauză mai scurtă se poate aplica, supusă unui plafon de trei ani, cu condiția ca perioada de ocupare a funcției să nu depășească șapte ani.

La finalul ediției 2023 a Manualului, se regăsesc revizuirile la Cod aprobate de IESBA care nu sunt încă în vigoare. Aceste revizuiri vor intra în vigoare în decembrie 2024 și includ:

Manualul IESBA Ediția 2023 este disponibil în limba engleză pe site-ul IESBA.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending