Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 27 martie 2023

Radio CECCAR FM

etaf
© etaf.tax

Rezultatele ședinței Consiliului European din 23 martie

Joi, 23 martie, liderii UE s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta cele mai recente evoluții în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Cu acest prilej, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a alăturat liderilor UE prin videoconferință. În cadrul concluziilor publicate la sfârșitul ședinței, liderii UE au reiterat condamnarea fermă a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și solicită Rusiei să înceteze agresiunea și să-și retragă toate forțele militare și reprezentanții de pe întregul  teritoriu ucrainean. Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat și despre competitivitate, piața unică și economie. În special, pentru a impulsiona competitivitatea pe termen lung a UE, Consiliul European a făcut apel la continuarea activităților legate de: consolidarea rezilienței și productivității UE; simplificarea normelor și procedurilor și reducerea poverii administrative; reducerea dependențelor strategice ale UE; încurajarea inovației și creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare; consolidarea digitalizării economiei; investiții în abilități pentru viitor; și  susținerea tranziției către o economie circulară.

Comisia Europeană evaluează normele privind facturarea electronică în achizițiile publice

Vineri, 17 martie, DG GROW din cadrul Comisiei Europene a lansat evaluarea normelor actuale privind facturarea electronică în achizițiile publice (Directiva 2014/55/EU). Directiva impune tuturor administrațiilor publice din Europa să primească și să proceseze facturile electronice emise în baza contractelor cărora li se aplică directivele europene privind achizițiile publice – dacă acestea sunt conforme cu standardul european privind facturarea electronică. În special, Comisia solicită opiniile utilizatorilor facturării electronice referitoare la nevoile curente și viitoare legate de facturarea electronică în achizițiile publice, inclusiv soluții tehnice, nivelul informațiilor transmise, potențiala nevoie de noi standarde și domeniul de aplicare al tranzacțiilor acoperite. Evaluarea își propune, totodată, să investigheze consecvența directivei cu noul pachet „TVA în era digitală”, publicat în decembrie 2022. Rezultatele evaluării vor contribui la un raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, care va fi publicat în cel de-al treilea trimestru din 2023 și va sprijini procesul decizional privind potențiala revizuire a Directivei. Pe lângă feedbackul care poate fi oferit de toate părțile interesate, Comisia a elaborat un sondaj special pentru contabili. Părțile interesate pot trimite comentarii Comisiei Europene până la 14 aprilie 2023.

Susținere redusă în Consiliul UE pentru penalitățile financiare minime din DAC8

Statele membre UE nu susțin penalitățile financiare minime pe care Comisia Europeană le-a propus pentru introducere în cel de-al optulea amendament la Directiva 2011/16/EU privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC8). Propunerea include un set de penalități financiare minime diferite în funcție de procedura privind încălcarea dreptului comunitar, cifra de afaceri a entității neconforme și dacă este vorba despre o companie sau despre o persoană fizică. Din cauza lipsei susținerii, penalitățile minime propuse ar putea fi eliminate din text. Pentru a trata decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene care invalidează dispozițiile de raportare din DAC6 ce încalcă privilegiul profesional, președinția suedeză a propus, de asemenea, adăugarea în text a mențiunii că fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a acorda intermediarilor dreptul unei derogări temporare de la raportarea informațiilor legate de un angajament transfrontalier notificabil atunci când obligația de raportare ar încălca privilegiul profesional legal în baza legislației naționale a acelui stat membru.

Conferința CEPS/Misiunea Regatului Unit al Marii Britanii la UE pe tema combaterii evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale din străinătate

Experți în domeniul fiscal au discutat marți, 21 martie, viitorul măsurilor privind transparența în combaterea fraudei și a evaziunii fiscale în cadrul unei conferințe care a avut loc în Bruxelles, organizată de Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) și Misiunea Regatului Unit al Marii Britanii la UE. Pentru Benjamin Angel, director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la Comisia Europeană, este esențial ca datele pe care autoritățile fiscale le primesc să fie utilizate într-un mod mai eficient, iar registrele de beneficiari reali să fie utilizate la nivel mai extins. În această privință, acesta a declarat că a fost lansată o dezbatere cu privire la modul de activare a criteriilor privind beneficiarii reali în contextul stabilirii listei negre europene a jurisdicțiilor necooperante pe probleme fiscale. Comisia a propus să se solicite jurisdicțiilor care nu percep impozite să trimită statelor membre UE anual și automat lista persoanelor fizice și juridice care se află în registrele lor, a explicat oficialul european. Achim Pross, director adjunct al Centrului pentru politică și administrare fiscală al OCDE, a recomandat, printre altele, introducerea unui sistem de registre interconectate referitoare la beneficiarii reali. Atât Aikaterini Pantazatou, profesor de legislație fiscală, Universitatea din Luxemburg, cât și Rahul Sahgal, director adjunct al departamentului fiscal din cadrul Secretariatului de stat elvețian pentru finanțe internaționale, au avertizat în legătură cu un posibil fenomen de epuizare cauzat de obligațiile de conformitate, având în vedere înmulțirea inițiativelor privind transparența fiscală, care în final pot fi contraproductive dacă măsurile nu pot fi aplicate corect.

UNSHELL: Statele membre caută un compromis privind indicatorii fondului economic minim și schimbul de informații

Statele membre UE încearcă să ajungă la un compromis referitor la indicatorii fondului minim economic prevăzuți în propunerea privind Directiva UNSHELL. Miercuri, 22 martie, statele membre au discutat o nouă propunere de compromis din partea președinției suedeze, care introduce un al patrulea criteriu privind fondul economic minim alături de cele trei deja existente (dispoziția privind sediul, deținerea unui cont bancar european în UE și rezidența fiscală a angajaților). Cel de-al patrulea criteriu adăugat este ca majoritatea întâlnirilor consiliului de administrație al entității să aibă loc în statul membru al entității. Opiniile delegațiilor sunt încă divergente cu privire la numărul de criterii și care criterii ar trebui îndeplinite ca entitatea să aibă fond economic. Un alt aspect discutat este schimbul de informații. Președinția suedeză invitase delegațiile să analizeze modul în care informațiile schimbate pot fi utile pentru statele membre și ce informații ar trebui solicitate entităților-paravan. În viitorul apropiat nu se preconizează că va exista un acord cu privire la acest dosar. O dezbatere politică la nivel ministerial ar trebui să aibă loc în cadrul ședinței ECOFIN din mai.

Contribuția UE la rezoluția ONU în domeniul fiscal

Vineri, 17 martie, UE a transmis contribuția la consultarea publică referitoare la rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) privind Promovarea cooperării fiscale internaționale incluzive și eficiente la nivelul Națiunilor Unite, care susține un rol mai important al ONU în politica fiscală. Statele membre UE recunosc faptul că ONU poate juca un rol esențial în promovarea cooperării globale în domeniul fiscalității. În același timp, acestea își exprimă susținerea pentru cadrul general OCDE și realizările acestuia în ceea ce privește chestiunile fiscale, în special soluția pe doi piloni. Statele membre UE adaugă faptul că activitatea ONU ar trebui să sprijine procesul de negociere aflat în desfășurare, „evitând în același timp dublarea nejustificată a eforturilor internaționale și un risc al generării unor rezultate inconsecvente la nivel global”. Deși eficacitatea cadrului general OCDE în tratarea preocupărilor țărilor aflate în dezvoltare a fost adesea criticată, UE afirmă că susține „participarea eficientă a țărilor aflate în dezvoltare la procesul decizional la nivelul forumului multilateral existent”.

Vietman s-a alăturat convenției multilaterale OCDE pentru combaterea evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale

Miercuri, 22 martie, Vietnam a semnat Convenția multilaterală privind asistența administrativă reciprocă pe probleme fiscale, numărul jurisdicțiilor care participă la Convenție ajungând astfel la 147. Convenția le permite jurisdicțiilor să se implice în activități de asistență pe probleme fiscale, cum ar fi schimbul de informații la cerere, schimb de informații spontan, schimb de informații automat, examinări fiscale în străinătate, examinări fiscale simultane și asistență în colectarea impozitelor. Aceasta garantează măsuri de protecție extinse pentru protejarea drepturilor contribuabililor. Convenția este principalul instrument pentru implementarea rapidă a Standardului pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în chestiuni fiscale (Standardul Comun de Raportare (CRS)), care permite unui număr de peste 110 jurisdicții să schimbe automat informații privind conturi financiare din străinătate.

Blocați agenda! 28 iunie – Conferința ETAF privind SAFE

ETAF organizează, la 28 iunie, între orele 15.00 și 17.00, o conferință pe tema Analizarea propunerii SAFE: la ce ar trebui să se aștepte profesioniștii care activează în domeniul fiscal. În iunie 2023, Comisia Europeană plănuiește să prezinte o propunere pentru o directivă „pentru combaterea rolului facilitatorilor evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive în Uniunea Europeană” (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE). Planificarea fiscală agresivă este deseori numită „zona gri”. Definiția acesteia reprezintă una dintre principalele provocări și rămâne problematică întrucât fiecare contribuabil are dreptul să aleagă calea cel mai puțin impozitată. Comisia intenționează să propună criterii „clare și obiective” pentru definirea formelor de planificare fiscală agresivă care trebuie interzise. Aceste criterii vor reprezenta fundamentul propunerii SAFE. În acest context, ETAF ar dori să discute cu profesioniști care activează în domeniul fiscal, reprezentanți ai UE și reprezentanți ai mediului academic ce anume constituie planificare fiscală agresivă din punctul lor de vedere și modul în care Comisia intenționează să o definească fără a descuraja planificarea fiscală legitimă și a interfera cu activitatea profesioniștilor din domeniu care respectă legea. Vorbitorii vor fi anunțați în curând. Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română. Conferința se va desfășura la Bruxelles și va fi transmisă în direct pe site-ul și conturile de social media ale ETAF.

Declinarea responsabilității:

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 30 mai 2023

Radio CECCAR FM

etaf

ETAF a participat la conferința anuală a Observatorului fiscal al UE

Marți, 30 mai, Michael Schick, Head of Office, ETAF, a participat la conferința Observatorului fiscal al UE în Bruxelles. Intitulată „Investiții în viitorul Europei: Construirea resurselor proprii ale UE”, conferința cuprinde trei sesiuni. Sesiunea de dimineață a abordat noi forme de impozitare în UE, inclusiv Pilonul I al OCDE, BEFIT și impozitele aferente serviciilor digitale. Reprezentantul ETAF a participat la cea de-a doua sesiune a conferinței, care s-a concentrat pe modul eficient de tratare a evitării obligațiilor fiscale. În cadrul panelului amintit, reprezentantul ETAF, eurodeputatul Kira Peter-Hansen, vicepreședintele subcomisiei FISC, Giulia Aliprandi, cercetător al Observatorului fiscal al UE, și Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes, moderator, au discutat preocupările curente privind utilizarea companiilor fictive și rolul facilitatorilor evitării obligațiilor fiscale atât de către companii, cât și de către indivizi. A treia sesiune a conferinței, programată să se desfășoare în a doua parte a zilei, se va axa pe potențialul și limitările impozitării averilor indivizilor.

Eurodeputații au demarat discuțiile privind pachetul ViDA

Joi, 25 mai, membrii comisiei ECON a Parlamentului European s-au reunit pentru a discuta propunerile pachetului TVA în era digitală (ViDA). Eurodeputații au recunoscut necesitatea de a elimina lacunele și de a trata frauda în materie de TVA. Totuși, dezbaterea a relevat unele opinii divergente cu privire la termenele-limită propuse de Comisie pentru facturarea electronică. În timpul ședinței, raportorul, eurodeputatul Olivier Chastel (Partidul Renew Europe, Belgia), a făcut apel la amânarea cu un an a termenului-limită de intrare în vigoare, pentru a le acorda companiilor și autorităților timp pentru a se adapta. Totodată, acesta a afirmat că termenul-limită pentru facturarea electronică ar trebui extins la 10 zile lucrătoare în loc de 2 zile lucrătoare, așa cum propusese Comisia. Noile dispoziții privind data și IBAN-ul ar trebui fie eliminate, fie adaptate, a adăugat acesta. Alte aspecte discutate au inclus rolul EPPO, modurile de gestionare a economiei platformelor, respectarea confidențialității. Termenul-limită pentru depunerea amendamentelor de către grupurile politice este 14 iunie, iar votul în comisia ECON este programat în octombrie 2023.

Subcomisia FISC a Parlamentului European discută modul de controlare a inflației prin impozitare

Marți, 23 mai, subcomisia FISC a Parlamentului European a găzduit o audiere publică privind „rolul politicii fiscale în controlarea inflației și promovarea creșterii sustenabile în contextul redresării economice”. Eurodeputații și experții în domeniu au discutat modul în care politica fiscală poate ajuta la controlul inflației și la promovarea creșterii sustenabile în contextul redresării economice în UE și au analizat posibilitățile pentru noi norme privind ratele de TVA, ajustări ale categoriilor de impozitare în concordanță cu inflația și alte măsuri fiscale, cum ar fi stimulentele fiscale pentru energia regenerabilă și impozitele aferente activităților care dăunează mediului. În general, vorbitorii au explicat că impozitarea nu este cel mai bun instrument de tratare a inflației, însă poate fi utilizată pentru atenuarea efectelor negative ale acesteia. Între timp, pe subiectul promovării sustenabilității, participanții au fost de acord că politica fiscală are un rol în schimbarea comportamentelor. În special, Ricardo Martner, comisar la Comisia independentă de reformă a impozitării companiilor la nivel internațional (ICRICT), a explicat că la nivel global pot fi luate trei măsuri pentru gestionarea impozitării în contexte de îndatorare crescută și creștere scăzută: impozitarea profiturilor excepționale, impozitarea digitală și impozitarea averilor.

Eurodeputații analizează reforma suplimentară a normelor de impozitare a întreprinderilor

Eurodeputatul Isabel Benjumea (Partidul Popular European, Spania) și-a publicat recent proiectul de raport de inițiativă privind reforma suplimentară a normelor de impozitare a întreprinderilor. În document, aceasta argumentează că sarcina de reglementare atribuită întreprinderilor europene ar trebui simplificată imediat prin aplicarea unui moratoriu de reglementare și evaluarea impactului acțiunilor anterioare asupra impozitării întreprinderilor înainte de a sugera noi legi. Totodată, aceasta face apel la Comisia Europeană să desfășoare „verificări ale competitivității” pentru identificarea unor noi propuneri legislative în domeniul fiscal. Isabel Benjumea este de părere că trecerea la un regim fiscal simplificat este cheia pentru diminuarea sarcinii fiscale asupra întreprinderilor europene. În acest scop, aceasta face apel la Comisie să îndrume statele membre către o simplificare a procedurilor de rambursare, a deducerilor și a litigiilor. Cu toate că este de acord cu propunerea BEFIT a Comisiei, în contextul în care companiile își mută atenția către implementarea normelor Pilonului II al OCDE, raportorul face apel la Comisie să etapizeze implementarea acestor pachete de reglementare pentru a le oferi întreprinderilor europene spațiul necesar, pentru a „respira”, și timpul necesar pentru a se pregăti pentru mediul de reglementare aflat în schimbare. În final, raportorul își exprimă regretul cu privire la decizia Consiliului de a suspenda examinarea propunerii DEBRA și face apel la instituție să relanseze negocierile. Votul pentru acest proiect de raport în comisia ECON este programat în luna septembrie a acestui an.

IASB a emis amendamente finale la IAS 12 care introduc o excepție temporară de la contabilizarea impozitelor amânate

International Accounting Standards Board (IASB) a emis marți, 23 mai, amendamentele finale la IAS 12 Impozitul pe profit, ca urmare a preocupărilor părților interesate referitoare la potențialele implicații ale normelor standard ale Pilonului II pentru contabilizarea impozitului pe profit în situațiile financiare. Amendamentele vor introduce o excepție temporară de la contabilizarea impozitelor amânate generate de implementarea la nivelul jurisdicțiilor a normelor fiscale globale și dispoziții de prezentare a informațiilor țintite pentru companiile afectate, pentru a ajuta utilizatorii situațiilor financiare să înțeleagă mai bine expunerea unei companii la impozitele de profit aferente Pilonului II generate de acea legislație, în special înainte de data intrării în vigoare a acesteia. Potrivit IASB, amendamentele vor asigura faptul că întreprinderile afectate aplică IAS 12 în mod consecvent și că investitorii primesc informații mai bune înainte și după intrarea în vigoare a oricărei legislații jurisdicționale aferente Pilonului II. Companiile pot beneficia imediat de o excepție temporară, dar trebuie să furnizeze prezentările de informații investitorilor pentru perioadele de raportare anuale începând cu 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date, a declarat IASB. Un nou proiect de mentenanță a fost adăugat pe agendă, în care excepția temporară și prezentările de informații conexe vor fi reexaminate, a adăugat IASB.

OCDE a publicat module de instruire privind soluția pe doi piloni

OCDE a publicat recent o serie de webinare înregistrate și videoclipuri care tratează diferite aspecte fundamentale ale soluției pe doi piloni, care are ca scop reformarea normelor internaționale de impozitare și asigurarea faptului că întreprinderile multinaționale plătesc un procent just de impozite oriunde își desfășoară activitatea. Referitor la Pilonul I, modulele de instruire tratează, printre altele, aspectele esențiale ale proiectului privind normele standard pentru nexus și alocarea drepturilor de impozitare, eliminarea dublei impozitări, aspecte privind administrarea și certitudinea fiscală. OCDE a publicat și o serie de webinare referitoare la cei cinci pași pentru aplicarea principalelor prevederi ale normelor GloBE. Lista completă a videoclipurilor se regăsește aici.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Capital: România și SUA își unesc forțele pentru a transforma lumea contabilă. Interviu cu Robert-Aurelian Șova, purtător de cuvânt al CECCAR, vicepreședinte al Consiliului superior

Radio CECCAR FM

Robert-Aurelian Șova, vicepreședinte al Consiliului superior al CECCAR și purtător de cuvânt, a oferit un interviu publicației Capital în care a vorbit despre parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii (SUA), cel care are puterea de a transforma lumea contabilă.

Capital: Recent, profesia contabilă din România a încheiat un parteneriat cu organismul profesional reprezentativ din SUA. Ce presupune acest parteneriat?

Robert-Aurelian Șova: Această colaborare cu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), împreună reprezentând Association of International Certified Professional Accountants, a început încă de anul trecut. Cunoscute fiind bunele practici din SUA în ceea ce privește contabilitatea criminalistică, am considerat oportun schimbul de bune practici și transferul de know-how în acest domeniu.

De altfel, așa a început colaborarea dintre CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și organismul profesional din Statele Unite. Cu sprijinul lor, CECCAR va lansa în curând standardul profesional și programul de specializare în contabilitatea criminalistică.

Am trecut deja la nivelul următor și am semnat un acord de colaborare ce susține dezvoltarea profesională continuă și performanța în afaceri, o cooperare win-win ce poate transforma lumea contabilă într-un loc mai inteligent și mai eficient, favorabil unei economii reziliente.

Acest parteneriat a venit, de altfel, pe fondul creșterii cererii de profesioniști în domeniul financiar-contabil ce dețin un set extins de competențe, inclusiv gândire strategică și abilități digitale.

Interviul integral este disponibil pe site-ul Capital.ro.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a solicitat ANAF prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale

Radio CECCAR FM

Având în vedere disfuncționalitățile sistemului informatic al  Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din ultima perioadă, ce conduc la imposibilitatea respectării termenelor de depunere a declarațiilor fiscale și a situațiilor financiare anuale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a solicitat autorității fiscale prorogarea termenelor de 25, respectiv 30 mai 2023 pentru depunerea acestora.

De asemenea, CECCAR, ca reprezentant al celor peste 35.000 de liber-profesioniști contabili, a solicitat să nu li se aplice contribuabililor sancțiunile prevăzute de lege pentru depășirea termenelor legale de depunere a declarațiilor corespunzătoare.

Având în vedere faptul că nerespectarea termenelor amintite are la bază motive independente de voința profesioniștilor contabili, a contribuabililor, ne exprimăm încrederea că ANAF va identifica și implementa soluția legală potrivită, în interes public. Considerăm că această situație se încadrează în prevederile art. 78 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending