Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Conferința Națională a CECCAR. Elena-Ecaterina Chivu, noul președinte al Consiliului superior

Radio CECCAR FM

Marți, 4 aprilie a.c., a avut loc Conferința Națională a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Cu acest prilej a fost votat noul președinte al Consiliului superior al CECCAR, Elena-Ecaterina Chivu – expert contabil, fost președinte al CECCAR Filiala Galați și membru în Consiliul superior al CECCAR, care a declarat: „Să rămânem o profesie unită și puternică. Să rămânem întregi la suflet. Sunt un om de echipă care și atunci când nu mai poate, mai poate puțin. Vom lucra împreună pentru a promova în continuare buna imagine a profesiei noastre și a organismului profesional care o reprezintă.”

De asemenea, în cadrul Conferinței au fost votați președintele Comisiei superioare de disciplină a CECCAR și noi membri care completează Comisia.

Printre altele, Conferința a analizat raportul de activitate al CECCAR aferent anului 2022 și a aprobat direcțiile de acțiune ale organismului profesional pentru anul 2023, în vederea dezvoltării profesiei contabile. În ceea ce privește măsurile pentru digitalizarea activității, începând de anul acesta parafa profesională se va elibera și în format electronic. De asemenea, viza de exercitare a profesiei va fi electronică, iar în 2023 aceasta va funcționa în paralel cu viza acordată pe carnet, urmând ca din 2024 să fie valabilă doar viza electronică. Programul de activitate pentru anul în curs prevede și dezvoltarea spațiului virtual al membrilor, cu ajutorul noii variante a platformei de depunere a rapoartelor de activitate ce a fost deja implementată din luna ianuarie. Prin intermediul spațiului virtual se vor putea verifica, în timp real, toate informațiile referitoare la statusul unui membru în corpul profesional și vor putea fi solicitate anumite documente.

Încă din toamna anului trecut, CECCAR a anunțat posibilitatea dezvoltării ariei de competențe ale experților contabili cu componenta de investigații. Cu sprijinul organismului profesional din Statele Unite, CECCAR va lansa în curând standardul profesional și programul de specializare în contabilitatea criminalistică.

Iar pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la primul congres al profesiei contabile din România, eveniment ce a avut loc în perioada 27-28 mai 1923, la București, CECCAR va organiza în toamnă o ediție aniversară a Congresului, ce va reuni reprezentanți de seamă de la nivel național și internațional.

Un alt punct cuprins în programul de activitate pentru acest an, votat de Conferința Națională, îl constituie continuarea dezvoltării relațiilor de colaborare cu instituțiile, autoritățile de reglementare, mediul de afaceri, pentru susținerea și dezvoltarea profesiei (AEP, UNCJ, UNBR, AFER, patronate, licee), care rămâne o prioritate pentru organismul profesional.

De asemenea, CECCAR se va concentra pe promovarea conceptului one-stop shop, care presupune transformarea modelelor de afaceri ale profesioniștilor contabili, prin dezvoltarea portofoliului de servicii, chiar dacă unele dintre acestea nu se regăsesc în activitatea de bază. Specializarea profesioniștilor contabili în noi arii de competență, dintre care menționăm ESG, contabilitate criminalistică, inteligență artificială & transformare digitală, este o condiție pentru a deveni Future-Ready Professionals, iar pentru a atinge acest obiectiv, organismul profesional, alături de Academia CECCAR, va continua dezvoltarea de noi instrumente care să faciliteze adaptarea serviciilor membrilor la noile cerințe ale mediului de afaceri.

O altă direcție de acțiune prioritară pentru 2023 o constituie educația financiară, inclusiv pregătirea noilor generații de profesioniști contabili. În acest sens, CECCAR are în vedere suplimentarea programelor pentru pregătirea în vederea susținerii Examenului de acces, ce vor fi derulate pe parcursul mai multor luni. De asemenea, în colaborare cu instituții de învățământ, CECCAR va organiza acțiuni menite să încurajeze educația financiar-contabilă în rândul tinerilor, contribuind esențial și la orientarea acestora în carieră.

Pentru consolidarea coeziunii comunității profesioniștilor contabili, la nivel local vor fi reluate întâlnirile periodice cu membrii, care au fost suspendate odată cu pandemia de COVID19.

Vorbind despre direcțiile de acțiune ale CECCAR pentru acest an trebuie să menționăm și consolidarea relațiilor cu partenerii instituționali: autorități și instituții publice și mediul de afaceri.

De asemenea, programul de activitate al CECCAR cuprinde un alt punct important: consolidarea rolului CECCAR în cadrul profesiei la nivel global, rol care în ultimii ani a devenit din ce în ce mai important. Ca membru al unor importante organizații de profil de la nivel internațional (IFAC – International Federation of Accountants, ETAF – European Tax Adviser Federation, Accountancy Europe, IFRS Sustainability Alliance), organismul profesional se implică activ în acțiuni inițiate pentru dezvoltarea profesiei.

Conferința națională a validat și înființarea a două noi structuri la nivelul CECCAR: Comitetul consultativ și Comitetul de audit.

PROFESIA CONTABILĂ

Lista confirmată a noilor membri ai Consiliului IFAC și a organizațiilor membre

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, International Federation of Accountants (IFAC) și-a anunțat noua componență a Consiliului. Și cu aceste schimbări, IFAC menține o majoritate feminină în Consiliu pentru al cincilea an consecutiv.

Membrii noi și realeși ai Consiliului IFAC și organizațiile membre nominalizatoare sunt:

Noua numire în Consiliul IFAC

 • Khalilullah Shaikh (Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan)

Realeși pentru al doilea mandat în Consiliul IFAC

 • Atul Gupta (Institute of Chartered Accountants of India, India)
 • Kohei Kan (Japanese Institute of Certified Public Accountants, Japonia)
 • Chiara Mio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Italia)
 • Taryn Rulton (Chartered Accountants Australia & New Zealand, Australia)

Pe lângă alegerea noilor membri ai Consiliului, Adunarea generală a membrilor IFAC a aprobat aderarea a noi organizații membre și organizații asociate.

Noi organizații membre IFAC

 • Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) – Mozambique
 • Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA) – Palestina

Noua organizație membră asociată IFAC

 • Namibia Institute for Professional Accountants (NIPA) – Namibia

Noile mandate și decizii privind noile organizații membre au fost aprobate în cadrul ședinței Adunării generale a membrilor IFAC, desfășurată la Viena, în perioada 15-16 noiembrie a.c.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 22 noiembrie 2023

Radio CECCAR FM

etaf

Comisia Europeană readuce Belgia în fața Curții de Justiție pentru impozitarea contribuabililor nerezidenți

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, să trimită Belgia pentru a doua oară în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea principiului din tratat privind libera circulație a lucrătorilor în ceea ce privește impozitarea contribuabililor nerezidenți cu venituri modeste. În hotărârea din 10 martie 2022 (Case C-60/21), Curtea a decis că Belgia a încălcat tratatul prin faptul că a refuzat contribuabililor nerezidenți care câștigă mai puțin de 75 % din venitul lor total în Belgia să își deducă plățile pensiilor de întreținere din venitul lor impozabil. Ca răspuns la hotărârea din 2022, Belgia a extins domeniul de aplicare personal al deducerii fiscale. Totuși, având în vedere că noua legislație introduce două condiții, aceasta nu a eliminat încălcarea în totalitate, potrivit Comisiei. În primul rând, deducerea nu poate fi transmisă în următorii ani fiscali în statul de reședință al contribuabilului. În al doilea rând, legislația de modificare refuză deducerea fiscală în cazul în care soțul contribuabilului ar putea beneficia de un avantaj similar într-un alt stat în perioadele viitoare. Potrivit Comisiei, aceste două condiții par să restricționeze în mod nejustificat disponibilitatea beneficiului pentru nerezidenții cu venituri modeste. În cazul în care Curtea constată că Belgia nu a respectat hotărârea anterioară, aceasta poate decide să impună sancțiuni financiare.

Negocierile progresează în ceea ce privește propunerea FASTER

Negocierile din cadrul Consiliului UE progresează în ceea ce privește propunerea pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Președinția spaniolă a sugerat, potrivit surselor, scutirea țărilor care au un sistem cuprinzător de scutire la sursă pentru reținerea la sursă a impozitelor de la anumite prevederi ale propunerii. Unele state membre, care dispun deja de un sistem de ajutor la sursă funcțional și aplicabil la scară largă, ar considera că propunerea reprezintă pentru ele o sarcină suplimentară, fără a oferi nicio valoare adăugată. Prin urmare, se pare că președinția spaniolă propune ca sistemele cuprinzătoare de scutire de la reținerea la sursă să poată fi scutite dacă îndeplinesc următoarele cerințe: – să ofere în mod efectiv scutirile de impozit reținut la sursă în cazurile reglementate de directivă; – să nu acorde mai multe excluderi decât directiva; – să nu prevadă mai multe informații de la persoanele fizice sau juridice care solicită scutirea decât directiva; – să aibă un regim de răspundere pentru pierderea totală sau parțială a veniturilor fiscale reținute la sursă suportate de statul membru din cauza scutirii; și să dispună de sancțiuni eficace, proporționale și de un efect de descurajare în caz de încălcare. Comisia Europeană va avea sarcina să stabilească, prin acte de punere în aplicare, dacă un stat membru are sau nu un regim cuprinzător. Propunerea va fi discutată din nou la 23 noiembrie în cadrul unui Grup de lucru la nivel înalt pentru chestiuni fiscale, în vederea prezentării la reuniunea Ecofin din decembrie.

Proiectul de raport al Parlamentului European privind prețurile de transfer a fost publicat

Parlamentul European și-a început lucrările privind propunerea de directivă privind prețurile de transfer și a publicat marți, 14 noiembrie, proiectul său de opinie elaborat de deputatul european Kira Marie Peter-Hansen (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană, Danemarca). Raportorul sprijină obiectivele directivei, dar propune simplificarea și alinierea acesteia cât mai aproape posibil la cele mai recente orientări ale OCDE privind prețurile de transfer. În acest scop, ea sugerează, în special, reducerea termenului de intrare în vigoare a directivei la 1 ianuarie 2025 (în loc de 2026), deoarece majoritatea statelor membre au introdus deja principiul independenței în legislația internă. Kira Marie Peter-Hansen sprijină, de asemenea, ideea eliminării treptate a aplicării principiului concurenței depline și, în schimb, a introducerii consolidării la nivel de grup și la o formulă de repartizare. Prin urmare, ea propune includerea unei clauze de caducitate în directivă, precizând că directiva ar trebui să înceteze mai întâi să se aplice societăților care intră în domeniul de aplicare al Directivei privind BEFIT, începând cu 2035. În continuare, ea spune că directiva ar trebui să înceteze să existe pentru toate grupurile multinaționale care operează în UE începând cu 2040, cu excepția tranzacțiilor lor cu țări terțe. În final, raportorul apără un rol mai important pentru Parlamentul European, sugerând că acesta ar putea acționa ca observator în viitoarele negocieri privind prețurile de transfer la nivelul UE și OCDE. Votul în comisia ECON referitor la această propunere este programat pentru 22 februarie 2024.

Dezvăluiri „confidențiale” din Cipru

Marți, 14 noiembrie, Consorțiul internațional pentru jurnalism de investigație (ICIJ) a publicat noua sa investigație, „Cipru confidential”, dezvăluind modul în care firmele de servicii financiare din Cipru au ajutat oligarhii și miliardarii ruși să-și ascundă averea în străinătate pentru a evita sancțiunile UE, după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Analiza ICIJ a peste 3,6 milioane de documente descoperite în cadrul a aproape 800 de companii și trusturi înregistrate în jurisdicții secrete care au fost deținute sau controlate de ruși și care au fost sancționați de UE. Acestea conțin peste 650 de companii și trusturi din Cipru. Printre acestea se numără societățile-mamă ale unor proprietăți rusești, filiale ale conglomeratelor rusești și entități opace folosite pentru a ascunde investițiile în proprietăți, iahturi și opere de artă de renume mondial. În urma acestor dezvăluiri, deputații europeni vor discuta, în cadrul sesiunii lor plenare din 22 noiembrie, cu Consiliul și Comisia, cum să elimine urgent și eficient toate lacunele din sistemul financiar și să accelereze negocierile în desfășurare cu statele membre privind norme mai stricte de combatere a spălării banilor.

României și Slovaciei li s-a solicitat transpunerea corectă a Directivelor AML 4 și 5

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României (INFR(2023) 2152) și să trimită o scrisoare formală suplimentară Slovaciei (INFR(2020)2227) pentru transpunerea incorectă a Directivelor 4 și 5 privind combaterea spălării banilor (AML). Comisia a identificat mai multe situații în care nu au fost transpuse corect directivele în cadrul legislației naționale a celor două țări. În cazul României, Comisia consideră că țara nu a reușit să instituie un regim de sancțiuni eficace atunci când în registrul național al beneficiarilor reali se introduc date incorecte. În cazul Slovaciei, transpunerea incorectă ar viza registrul beneficiarilor reali și funcționarea unității de informații financiare. În lipsa unor răspunsuri satisfăcătoare din partea României și a Slovaciei cu privire le aceste aspecte în termen de două luni, Comisia poate decide să continue procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită un aviz motivat.

Recomandarea Comisiei Europene privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe

Comisia Europeană a publicat miercuri, 15 noiembrie, o recomandare privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe.Comisia recomandă statelor membre un set de măsuri pentru simplificarea și accelerarea recunoașterii abilităților și calificărilor resortisanților țărilor terțe, pentru a contribui la combaterea deficitului forței de muncă din UE. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, principala recomandare este ca statele membre să faciliteze recunoașterea calificărilor profesionale ale resortisanților țărilor terțe prin alinierea mai strânsă la procesele stabilite în Directiva 2005/36/EC pentru recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul UE, în special în ceea ce privește documentele necesare, titlurile de calificare formală și evaluarea cererilor. Într-o comunicare  separată, publicată în aceeași zi, Comisia a declarat că va explora în continuare posibilitatea unei reforme mai ample a sistemului UE privind recunoașterea calificărilor și validarea abilităților în viitor, pentru a se asigura că, cadrul juridic și instrumentele existente sunt „adaptate pentru viitor, ambițioase și contribuie la buna funcționare a pieței unice”.

Belgiei i s-a solicitat revizuirea transpunerii Directivei privind testul de proporționalitate

Comisia Europeană a decis joi, 16 noiembrie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Belgiei (INFR(2023)2155) pentru netranspunerea corectă a Directivei privind testul de proporționalitate (UE 2018/958), care solicită statelor membre să evalueze dacă regulamentul introdus pentru profesii este „necesar și echilibrat”. Comisia a declarat că a identificat numeroase probleme legate de transpunerea directivei de către Belgia, cum ar fi faptul că nu se asigură că inițiativele sau amendamentele care provin de la parlamente, precum și „normele emise de asociațiile profesionale sunt supuse efectiv unui test de proporționalitate, sau că nu a instituit un mecanism care să permită organismelor profesionale să efectueze evaluări independente”. Belgia are acum la dispoziție două luni pentru a trata aceste aspecte, în caz contrar Comisia poate decide să treacă la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită un aviz motivat.

48 de jurisdicții se angajează să implementeze Cadrul OCDE general de raportare privind criptoactivele până în 2027

Vineri, 10 noiembrie, 48 de țări și jurisdicții s-au angajat împreună, într-o declarație, să implementeze, până în 2027, Cadrul general de raportare privind cirptoactivele (CARF), un element-cheie al standardelor internaționale pentru schimbul automat de informații pentru chestiuni fiscale elaborate de OCDE în temeiul unui mandat  G20, până în 2027. CARF prevede schimbul automat de informații fiscale cu privire la criptoactive și a fost stabilit pe fondul adoptării rapide a utilizării criptoactivelor pentru o gamă largă de investiții și utilizări financiare. Anunțul a fost salutat de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, care a declarat că este „un pas înainte major care marchează un alt punct important în direcția abordării generalizate și coordonate de combatere a evaziunii fiscale printr-o mai mare transparență și schimb de informații”. De la finalizarea instrumentelor juridice și operaționale ale CARF din iunie 2023, Forumul global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale a stabilit un „grup CARF” dedicat pentru a continua activitatea. Problema raportării criptoactivelor va fi discutată în continuare la cea de-a 16- a reuniune plenară a Forumului Global de la Lisabona, în perioada 29 noiembrie-1 decembrie 2023.

Kuweit se alătură cadrului incluziv OCDE/G20 privind BEPS

Kuweit s-a alăturat cadrului incluziv OCDE/G20 privind BEPS, potrivit unui comunicat de presă publicat de OCDE miercuri, 15 noiembrie. În consecință, Kuweit va participa la implementarea celor 15 măsuri BEPS care privesc combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea coerenței normelor fiscale internaționale și asigurarea unui mediu fiscal mai transparent. De asemenea, țara s-a angajat să facă față provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei. În acest scop, Kuweitul și-a asigurat participarea la soluția pe doi piloni pentru a reforma normele fiscale internaționale. Odată cu publicarea, la 11 octombrie 2023, de către OCDE, a unei convenții multilaterale destinate să pună în aplicare Amount A a Pilonului 1, Kuweitul va depune eforturi, împreună cu cele 140 de țări membre ale cadrului incluziv OCDE/G20 privind BEPS, pentru a finaliza rapid pașii necesari pentru semnare și ratificare, a spus OCDE.

Fiji devine cel de-al 169-lea membru al Forumului Global al OCDE privind transparența

Joi, 16 noiembrie, Fiji a devenit cel de-al 169-lea membru care s-a alăturat Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale. Forumul Global este principalul organism multilateral responsabil pentru asigurarea faptului că jurisdicțiile din întreaga lume aderă și implementează în mod eficient standardul privind schimbul de informații la cerere și standardul privind schimbul automat de informații. Membrii Forumului Global includ toate statele G20, toți membrii OCDE, toate centrele financiare internaționale și un număr mare de țări în curs de dezvoltare. La fel ca toți ceilalți membri, Fiji va participa dintr-o poziție de egalitate la deciziile Forumului Global și se va dedica combaterii evaziunii fiscale prin implementarea standardelor convenite la nivel internațional privind schimbul de informații la cerere (EOIR) și schimbul automat de informații financiare aferente conturilor (AEOI).

Conferința ETAF din 29 noiembrie 2023

29 noiembrie 2023

Conferința ETAF

De la acord la implementare: în ce stadiu ne aflăm cu soluția pe doi piloni a OCDE?

15:00–17:00

@ Thon Hotel EU, Rue de la Loi, 1040 Bruxelles

La mai bine de doi ani de la acordul major al OCDE privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei, unde ne aflăm din punct de vedere al implementării?

Alături de experți fiscali și reprezentanți UE, ETAF ar dori să cuantifice progresul recent realizat la nivelul OCDE referitor la implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) și să evalueze, în special, șansele de a avea un număr semnificativ de jurisdicții care să semneze și care să implementeze în cele din urmă acordul.

Ratificarea Pilonului I este cu atât mai importantă pentru UE întrucât Comisia Europeană a propus ca veniturile din Pilonul I să facă parte din viitoarea generație de resurse proprii ale UE.

Totodată, conferința va reprezenta un prilej de a discuta modul în care Pilonul II (impozitarea minimă) este implementat în statele UE, întrucât termenul-limită pentru transpunere este stabilit pentru 31 decembrie 2023, și de a aborda provocările întâlnite de profesioniștii din domeniul fiscal din această privință.

15:00 – Înregistrarea participanților

15:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

15:40  – Discuție moderată de Rebecca Christie, editorialist pentru Reuters BreakingViews și expert la Bruegel:

 • Reinhard Biebel, director, Politică Fiscală și Cooperare Directă, DG TAXUD, Comisia Europeană
 • David Bradbury, director adjunct, Centrul pentru politică și administrare fiscală, OCDE
 • Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, consilier financiar, Reprezentanța permanentă a Spaniei pe lângă UE
 • Mona Barake, cercetător postdoctoral, Observatorul fiscal al UE
 • Christoph Marchgraber, consilier fiscal, partener KPMG, membru al Grupului de lucru privind Pilonul II din cadrul Comitetului de profesional de experți în legislație socială și fiscală al KSW

16:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

17:00 – Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă live pe Zoom.

Înregistrați-vă aici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR Vrancea: Elevii au făcut cunoștință cu profesia contabilă

Radio CECCAR FM

Luni, 20 noiembrie 2023, elevi ai Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani au vizitat sediul filialei CECCAR Vrancea, alături de Carmen Taban, profesor de Contabilitate, expert contabil.

Cu acest prilej, elevilor le-a fost prezentat organismul profesional CECCAR, oportunitățile de carieră pe care le deschide profesia contabilă, o profesie fit for future, precum și modul în care pot obține calificările de top în domeniul financiar-contabil: expert contabil, contabil autorizat.

Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, Marilena Răvaș și Claudia Codrescu, și-au manifestat interesul în dezvoltarea procesului de instruire practică a elevilor din liceele cu profil economic, în colaborare cu CECCAR. La întâlnire au participat administratori ai unor societăți de contabilitate și expertiză contabilă, ce au împărtășit elevilor anumite aspecte-cheie și secrete privind activitatea profesională.

Continuare

Trending