Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 mai 2023

Radio CECCAR FM

etaf
© etaf.tax

Ambasadorii UE au convenit asupra DAC8

Miercuri, 10 mai, ambasadorii statelor membre (Coreper) și-au dat acordul în ceea ce privește cel mai recent text de compromis al președinției suedeze referitor la cel de-al optulea amendament la Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC8), ceea ce deschide calea pentru încheierea unui acord formal în cadrul ședinței Ecofin din 16 mai. Statele membre au eliminat din text penalitățile minime propuse de Comisia Europeană în cazul unei încălcări a obligațiilor de raportare ale DAC. În prezent, textul precizează că „penalitățile ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare”, punând în evidență că „alegerea penalităților rămâne la latitudinea statelor membre”. ETAF consideră oportune aceste modificări, întrucât sancțiunile minime propuse erau principala preocupare asupra căreia a atras atenția în documentul de poziție emis pe marginea propunerii. Totodată, s-au efectuat modificări și în cazul schimbului automat de norme fiscale. Statele membre doresc să vizeze normele transfrontaliere avansate emise, modificate sau reînnoite după 1 ianuarie 2026 și situațiile în care volumul tranzacției sau seriilor de tranzacții aferente normei transfrontaliere avansate depășește 1,5 milioane de euro ori măsura în care norma transfrontalieră avansată determină măsura în care o persoană este sau nu este rezidentă în scopuri fiscale în statul membru emitent al normei. Statele membre au adăugat și o prevedere prin care tratează decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene de invalidare a dispozițiilor de raportare din DAC6 ce încalcă privilegiul profesional. Paralel, Parlamentul European își finalizează opinia fără caracter obligatoriu cu intenția de a o supune la vot în comisia ECON, la 30 mai, și în plen, în luna iulie. Amendamentele redactate de grupurile politice se referă la domeniul de aplicare, aspectele legate de confidențialitate, obligațiile intermediarilor, nivelul minim propus al penalităților, precum și definiția unei persoane cu avere netă mare.

Raport de sinteză privind răspunsurile primite la consultarea publică privind BEFIT

Luni, 8 mai, Comisia Europeană a publicat un raport de sinteză al răspunsurilor pe care le-a primit la consultarea publică lansată în legătură cu inițiativa sa „Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor (BEFIT)”. Per ansamblu, Comisia a primit 77 de răspunsuri la sondaj. Aproape două treimi dintre respondenți (50/77) au fost de acord că situația curentă cu 27 de sisteme fiscale naționale diferite pentru întreprinderi generează probleme în piața internă. În ceea ce privește domeniul de aplicare, majoritatea respondenților au considerat „eficient” și „foarte eficient” să existe un prag al aplicării obligatorii cu posibilitatea ca întreprinderile (inclusiv IMM-urile) aflate sub prag să opteze să fie incluse. Cei mai mulți dintre respondenți au considerat că un prag pentru grupurile cu venituri consolidate de peste 750 de milioane de euro ar fi „eficient” sau „foarte eficient”. Printre altele, respondenții au fost întrebați dacă văd orice beneficii pe care inițiativa BEFIT le-ar putea aduce legat de costurile actuale de conformitate și administrative. Aceștia au exprimat opinii mixte cu privire la măsura în care abordarea propusă ar conduce la simplificări, iar unii dintre aceștia au considerat că aceasta ar conduce la costuri de conformitate și administrative mai mari. Totodată, majoritatea respondenților au afirmat că simplificările legate de depunerea declarațiilor fiscale ar fi cele mai utile în ceea ce privește reducerea sarcinii legate de conformitate și a celei administrative.

Directiva UE pentru implementarea Pilonului II, atacată în instanță

O companie identificată drept „VF” a depus o cerere la Tribunalul General al Uniunii Europene pentru contestarea validității directivei UE pentru implementarea impozitului minim global (așa-numitul Pilon II al acordului OCDE). Potrivit unui rezumat al cererii, publicat luni, 8 mai, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, compania a argumentat că instanța ar trebui să anuleze excepția pentru veniturile din transportul internațional inclusă în directivă. Compania a remarcat că articolul 17 al directivei de implementare exclude unele venituri din activități de transport acoperite de regimurile fiscale pe tonaj ale statelor membre UE, altele decât veniturile din transporturile internaționale și veniturile aferente calificate din transporturile internaționale. Totodată, s-a remarcat că directiva UE nu stabilește măsuri de tranziție pentru contribuabilii care realizează investiții substanțiale bazându-se pe regimurile fiscale pe tonaj naționale. Compania a argumentat că prin această directiva se încalcă legislația europeană, inclusiv principiul tratamentului echitabil al întreprinderilor comparabile și principiul proporționalității. Compania a susținut și faptul că directiva încalcă principiul protejării așteptărilor legitime și al certitudinii legale.

OCDE raportează progresul în ceea ce privește Pilonul I și Pilonul II

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a furnizat câteva informații privind progresul realizat în legătură cu Pilonul I și Pilonul II ale acordului OCDE în raportul fiscal către miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale ai G7, publicat joi, 11 mai. Potrivit acestuia, OCDE dezvoltă un mecanism de comunicare sigur care să permită discuții confidențiale între administrațiile fiscale și contribuabili în sprijinul reformei fiscale globale pe doi piloni și se așteaptă ca acesta să fie operațional nu mai târziu de 2024. „Pentru a valorifica potențialul tehnologiei digitale pentru administrațiile fiscale, în prezent se desfășoară activități coordonate pentru a construi un mecanism de comunicare sigur care să le permită atât administrațiilor fiscale, cât și contribuabililor să se implice în discuții confidențiale și să partajeze documente în siguranță într-un mediu transfrontalier”, se arată în raport. Totodată, OCDE lucrează la standardizarea unei declarații informative GLOBE pe care societatea-mamă a unui grup de multinaționale aflate în domeniul de aplicare o poate depune într-o jurisdicție care are un acord calificat al autorității competente cu jurisdicțiile entităților sale componente. Principii similare fundamentează activitatea în decurs de finalizare privind măsura „Amount A” a Pilonului I, adaugă raportul, indicând o abordare unică pentru depunerea declarațiilor fiscale și a pachetelor de documente aferente măsurii și procese avansate de revizuire a certitudinii în baza măsurii „Amount A”.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-a adresat eurodeputaților

Marți, 9 mai, Parlamentul European s-a reunit în plen pentru dezbaterea „Aceasta este Europa” cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. În discursul său, cancelarul s-a concentrat pe provocări-cheie pentru viitorul UE, inclusiv războiul din Ucraina și necesitatea unei cooperări consolidate în domeniul apărării, necesitatea unei deschideri mai ample față de restul lumii, o politică de expansiune mai onestă și reforma tratatelor. De asemenea, acesta a făcut apel la extinderea procesului de adoptare a deciziilor prin majoritate calificată în ceea ce privește tratarea politicii externe și a fiscalității. Ca reacție la afirmațiile cancelarului, eurodeputații i-au cerut liderului să se implice mai mult în implementarea politicilor sale și să asigure livrări mai rapide către Ucraina. În special, numeroși eurodeputați au solicitat un sprijin continuat pentru Ucraina în lupta împotriva agresiunii Rusiei până când este asigurată pacea, în timp ce alții au criticat Germania pentru furnizarea unui sprijin întârziat Ucrainei. Numeroși eurodeputați i-au cerut cancelarului Scholz să urgenteze adoptarea unei Convenții înainte de alegerile europene din 2024 și au abordat, totodată, necesitatea unui sprijin sporit pentru cetățenii UE în contextul crizelor energetică și climatică.

Eurodeputații încep lucrările la pachetul TVA în era digitală

Eurodeputatul Oliver Chastel (Partidul Renew Europe, Belgia) și-a publicat recent proiectul de raport pentru comisia ECON privind pachetul TVA în era digitală. În proiectul său de raport, acesta afirmă că dorește să obțină un echilibru sporit între obiectivele combaterii fraudelor și dificultățile pentru întreprinderi care ar putea apărea din cauza aplicării noilor norme propuse. În special, acesta este de părere că un termen de zece zile lucrătoare pentru emiterea și declararea facturilor ar fi mai realist pentru întreprinderi, în special IMM-uri, decât termenul de două zile propus de Comisie. Totodată, Oliver Chastel consideră că este necesar să se consolideze protecția datelor atât pentru protejarea confidențialității cetățenilor, cât și a secretelor de afaceri ale companiilor, prin stocarea datelor chiar în cadrul companiilor. De asemenea, acesta insistă asupra cooperării strânse între toți actorii implicați în combaterea fraudei în materie de TVA, în special EPPO, Eurofisc, Europol și Eurojust. Pentru a limita costurile de conformitate atât pentru companii, în special IMM-urile, cât și pentru administrațiile fiscale, Oliver Chastel solicită Comisiei Europene să elaboreze un program informatic sigur și fiabil prin care să asigure conectarea administrațiilor naționale cu sistemul VIES central. În final, raportorul este de părere că perioadele de implementare ar trebui reevaluate și ar trebui acordat mai mult timp companiilor și administrațiilor naționale (cel puțin încă un an) pentru a pregăti și coordona intrarea în vigoare a dispozițiilor de raportare digitală, tratamentul TVA al economiei platformelor, precum și procedura unică de înregistrare în scopuri de TVA și actualizarea ghișeului unic pentru importuri (Import One Stop Shop – IOSS). Votul pentru acest raport în comisia ECON este programat în luna octombrie a acestui an.

Nou studiu al Observatorului fiscal european privind evitarea obligațiilor fiscale și vânzările

Observatorul fiscal european a publicat miercuri, 10 mai, un nou studiu ce investighează influența evitării obligațiilor fiscale de către companii (CTA) asupra vânzărilor de la nivelul firmelor și implicațiile agregate ale acesteia. Scopul acestui studiu este de a demonstra că evitarea obligațiilor fiscale le-a acordat un avantaj competitiv firmelor care au aceste practici. Autorii au constatat că extinderea relativă a evitării obligațiilor fiscale de către companii a contribuit semnificativ la creșterea concentrării industriilor începând cu anii ʼ90. Potrivit acestora, în anumite sectoare de activitate, cum ar fi cel al producției chimice, comerțul cu amănuntul în afara magazinului sau produse informatice, evitarea obligațiilor fiscale de către firmele mari ar putea explica până la 30% din creșterea concentrării industriilor. De asemenea, aceștia au constatat că evitarea obligațiilor fiscale poate distorsiona cotele de piață și poate influența producția reală în multe industrii dincolo de impactul său asupra veniturilor guvernamentale. Autorii argumentează că aplicarea politicii fiscale pentru companii poate ajuta la diminuarea concentrării industriilor. Normele Comisiei Europene împotriva scutirilor fiscale acordate anumitor companii pun în evidență și mai mult necesitatea unor politici fiscale coordonate pentru a asigura competiția justă în cadrul Uniunii Europene, afirmă autorii. În opinia lor, politica fiscală ar trebui să fie o parte esențială a politicii privind competiția, iar factorii decizionali trebuie să lucreze la politici fiscale coordonate pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate firmele.

Reminder: Conferința ETAF privind SAFE din 28 iunie

Înregistrați-vă aici: https://sweapevent.com/ETAFConference28June

Conferința ETAF: Analizarea propunerii SAFE: la ce ar trebui să se aștepte profesioniștii din domeniul fiscal

15:00 – 17:00

@Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, 1000 Bruxelles

În iunie 2023, Comisia Europeană plănuiește să prezinte o propunere pentru o directivă „pentru combaterea rolului facilitatorilor evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive în Uniunea Europeană” (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE).

Planificarea fiscală agresivă este deseori numită „zona gri”. Definiția acesteia reprezintă una dintre principalele provocări și rămâne problematică întrucât fiecare contribuabil are dreptul de a alege calea cel mai puțin impozitată.

Comisia intenționează să propună criterii „clare și obiective” pentru definirea formelor de planificare fiscală agresivă care trebuie interzise. Aceste criterii vor reprezenta fundamentul propunerii SAFE.

În acest context, ETAF ar dori să discute cu profesioniști din domeniile financiar-contabil și fiscal, reprezentanți ai UE și reprezentanți ai mediului academic ce anume constituie planificare fiscală agresivă din punctul lor de vedere și modul în care Comisia intenționează să o definească fără a descuraja planificarea fiscală legitimă și a interfera cu activitatea profesioniștilor din domeniu care respectă legea.

15:00-Primirea participanților

15:30 Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, președintele ETAF

15:35 Discurs de deschidere susținut de Michael Schick, șef de birou în cadrul ETAF

15:45 Dezbatere în panel moderată de Elodie Lamer, jurnalist Tax Notes:

•   Benjamin Angel, Director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică, DG TAXUD, Comisia Europeană

•   Paul Tang, eurodeputat și președinte al subcomisiei FISC a Parlamentului European

•   Manon  François, cercetător la Observatorul fiscal al UE

•   Andrea Rabb, expert în domeniul fiscal, membru al Consiliului ETAF și vicepreședinte pentru afaceri internaționale al Moklasz

15:55 Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, președintele ETAF

16:00 Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă în direct pe site-ul și conturile de social media ale ETAF.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) desfășoară, în perioada 18-22 septembrie 2023, programul de formare Contabilitatea partidelor politice, destinat personalului AEP cu atribuții privind activitatea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale.

„Prin derularea acestei activități în parteneriat cu CECCAR ne propunem ca înțelegerea, interpretarea și aplicarea normelor legale din domeniul financiar-contabil de către formațiunile politice și de către autoritățile cu atribuții de control să se realizeze în mod unitar. Este de remarcat faptul că se constată cu fiecare an ce trece o frecvență tot mai redusă a neregulilor financiare în activitatea partidelor politice, semn că acțiunile de îndrumare și prevenție derulate de AEP generează claritate și au efecte benefice. Ne propunem să continuăm buna colaborare cu formațiunile politice în aceeași manieră caracterizată de deschidere și disponibilitate, în așa fel încât obținerea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și raportarea acestora să fie transparente și în concordanță cu rigorile legii”, a declarat președintele AEP, Toni Greblă, în deschiderea programului de formare ce a avut loc luni, 18 septembrie 2023, la sediul instituției.

Conform comunicatului AEP, anul electoral 2024 va fi complex prin prisma desfășurării tuturor celor patru tipuri de alegeri, fapt pentru care specialiștii Autorității depun toate eforturile pentru a asigura optimizarea fluxurilor de comunicare și raportare, astfel încât activitatea de control a campaniilor electorale în vederea rambursării cheltuielilor să se desfășoare în timp util și fără sincope.

„Tot în perspectiva alegerilor din anul 2024, subliniez că este important ca formațiunile politice să aibă în vedere actualizarea constantă a evidențelor din Registrul partidelor politice pentru a fi evitate orice fel de situații problematice”, a mai spus președintele AEP, citat în comunicat.

De asemenea, Toni Greblă a adresat mulțumiri CECCAR, reprezentat la eveniment de către prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, vicepreședinte al Consiliului superior și purtător de cuvânt, pentru disponibilitatea și profesionalismul manifestate în realizarea activităților de formare și dezvoltare profesională în domeniul financiar-contabil a personalului cu atribuții de control, a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice.

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova a afirmat că programul de formare va fi un spațiu destinat dezbaterilor din care să rezulte înțelegerea unitară a reglementărilor în vigoare și evitarea „zonelor gri” în ceea ce privește respectarea normelor aplicabile, precum și identificarea modalităților de îmbunătățire a aspectelor specifice activității de finanțare a partidelor politice.

„În cadrul evenimentului a fost evidențiată importanța derulării constante a programelor de formare în domeniul financiar-contabil din perspectiva eficientizării activității de control a finanțării partidelor politice. În acest sens a fost reamintit parteneriatul cu CECCAR pentru realizarea Ghidului practic privind contabilitatea partidelor politice, un instrument util care să asiste formațiunile politice în activitatea financiar-contabilă”, se mai specifică în comunicatul AEP.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

Radio CECCAR FM

Cercetările recente ale International Federation of Accountants (IFAC) extind domeniul de aplicare al datelor privind prezentarea și asigurarea legate de sustenabilitate la 20 de jurisdicții suplimentare, pe lângă jurisdicțiile membre G20 pentru care s-a raportat anterior. Noul raport, Stadiul actual: Dincolo de granițele G20, se concentrează pe emisfera sudică incluzând date din trei jurisdicții din America Latină, șase din Africa și Orientul Mijlociu și patru din regiunea Asia-Pacific, precum și șase economii mici din Spațiul Economic European și Elveția.

Kevin Dancey, CEO-ul IFAC, a declarat: „Atunci când sunt privite per ansamblu, seriile de rapoarte privind stadiul actual furnizează date referitoare la practicile de piață curente ale celor aproape 2.000 dintre cele mai mari companii cotate din 42 de jurisdicții între 2019 și 2021. Această perspectivă mai amplă privind prezentarea informațiilor și asigurarea subliniază și mai clar faptul că ne aflăm încă în etapele incipiente ale demersului de a furniza investitorilor și altor părți interesate informații legate de sustenabilitate consecvente, comparabile, utile în procesul decizional și asigurate, care sunt la fel de fiabile ca informațiile financiare.”

Studiul a constatat că 89% dintre companiile analizate au raportat informații legate de ESG în 2021, iar 48% dintre acestea au primit un anumit nivel de asigurare. Ratele de asigurare au crescut de la 37% la 48%, dar misiunile acoperă un set tot mai restrâns de aspecte. Majoritatea misiunilor de asigurare au fost efectuate de firme de audit – 62% din misiunile de asigurare în 2021. Totodată, studiul arată că în 81% dintre aceste misiuni de asigurare s-a aplicat Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 al IAASB.

Deși datele arată o tendință de creștere a incidenței asigurării, domeniul de aplicare a asigurării obținute de companii se restrânge. În plus, fragmentarea în ceea ce privește standardul de asigurare utilizat este evidentă. Standardul de asigurare a sustenabilității propus recent de International Auditing and Assurance Standards Board – Standardul internațional privind asigurarea în materie de sustenabilitate 5000 – tratează ambele aspecte. International Ethics Board for Accountants lucrează, totodată, pentru a îmbunătăți dispozițiile referitoare la independență și etică pentru a susține asigurarea de înaltă calitate.

În contextul în care guvernele, organismele de reglementare și factorii de decizie de la nivel mondial își îndreaptă atenția către noi dispoziții legate de sustenabilitate, IFAC realizează această cercetare și altele pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare referitor la nevoia de informații legate de sustenabilitate de înaltă calitate și a stimula decizii politice și de reglementare bazate pe politici, ambele obiective fiind aliniate cu angajamentul față de adoptarea standardelor ISSB și Cadrul de parteneriat al ISSB.

Raportul Stadiul actual: Dincolo de G20 poate fi consultat pe site-ul IFAC.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

Radio CECCAR FM

La 21 septembrie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a publicat Manualul privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența), Ediția 2023. Acest manual înlocuiește ediția din 2022 și incorporează următoarele revizuiri:

  • Revizuirile legate de (a) definiția echipei misiunii și (b) audituri ale grupului. Revizuirile tratează independența și alte implicații ale modificărilor definiției termenului „echipa misiunii” din Cod pentru a se alinia cu modificările definiției aceluiași termen din Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) și Standardele Internaționale privind Managementul Calității (ISQM-uri) emise de IAASB. Revizuirile tratează, totodată, și diversele considerente de independență într-un audit al situațiilor financiare de grup. Prevederile revizuite legate de definiția echipei misiunii și a auditurilor de grup vor intra în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare și auditurile situațiilor financiare ale grupului pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2023 sau ulterior acestei date. Adoptarea anticipată a revizuirilor este încurajată.
  • Expirarea viitoare a „prevederii jurisdicționale” care tratează asocierea de lungă durată a personalului cu un client de audit. Prevederea jurisdicțională va expira și nu va mai fi disponibilă pentru auditurile situațiilor financiare pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2023 sau ulterior acestei date. În baza prevederii jurisdicționale (punctul R540.20 din Cod), în care un organism legislativ sau de reglementare (ori organizație autorizată sau recunoscută de un astfel de organism legislativ sau de reglementare) a stabilit o perioadă de pauză pentru partener de misiune pentru mai puțin de cinci ani consecutivi, acea perioadă de pauză mai scurtă se poate aplica, supusă unui plafon de trei ani, cu condiția ca perioada de ocupare a funcției să nu depășească șapte ani.

La finalul ediției 2023 a Manualului, se regăsesc revizuirile la Cod aprobate de IESBA care nu sunt încă în vigoare. Aceste revizuiri vor intra în vigoare în decembrie 2024 și includ:

Manualul IESBA Ediția 2023 este disponibil în limba engleză pe site-ul IESBA.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending