Rețele sociale

ECONOMIE

ANCOM a adoptat noi reglementări în domeniul comunicațiilor electronice

Radio CECCAR FM

Furnizorii de comunicații electronice ar putea fi obligați să acorde despăgubiri utilizatorilor finali dacă nu respectă obligațiile prevăzute în cadrul procesului de portabilitate a numerelor de telefonie, este una dintre noile reglementări adoptate, recent, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), relatează Agerpres.

Arbitrul pieței locale de telecomunicații a organizat, zilele trecute, două reuniuni ale Consiliului Consultativ pentru a discuta o serie de proiecte de decizii care actualizează legislația secundară din domeniul comunicațiilor electronice. „Revizuirea acestor reglementări secundare este necesară pentru punerea în acord cu prevederile actuale ale OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice”, precizează instituția, într-un comunicat.

În ceea ce privește proiectul deciziei ANCOM pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație, principalele modificări adoptate se referă la punerea la dispoziție, în Planul național de numerotație, a unei serii de numere non-geografice care pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente și/sau aplicații (machine-to-machine), pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Totodată, ca urmare a experienței dobândite în timp de către Autoritate în ceea ce privește administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, au fost luate o serie măsuri de simplificare de ordin administrativ/procedural.

De asemenea, în domeniul portabilității numerelor au fost adoptate măsuri care vizează acordarea de despăgubiri în cazul nerespectării de către furnizori a unor obligații pe care le au în cadrul procesului de portare, extinderea perioadei în care abonatul beneficiază de dreptul de portare, eliminarea posibilității de a percepe tarife de portare de către furnizorii acceptori, modalitatea de depunere a cererii de portare prin mijloace de comunicare la distanță, asignarea numerelor temporare și modalitatea de realizare a informării utilizatorilor finali.

În plus, sunt stabilite obligații în sarcina furnizorilor cu privire la informațiile care trebuie puse la dispoziția utilizatorilor finali pentru ca aceștia să poată lua decizii în cunoștință de cauză, informațiile minime care trebuie incluse în facturile detaliate emise utilizatorilor, formatul și modalitățile de transmitere a notificării privind intenția furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

Totodată, ANCOM a decis regulile de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la transferul de la un furnizor de servicii de acces la Internet la punct fix la altul și al nerespectării programărilor stabilite în vederea instalării, respectiv remedierii și restabilirii serviciului de acces la internet la punct fix în cadrul procesului de transfer.

Cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de comunicații electronice, decizia Autorității cuprinde o serie de măsuri pentru creșterea gradului de informare a acestora, prin intermediul unor modalități specifice nevoilor lor. În același sens, au fost adoptate două configurații de pachete de servicii ce conțin un nivel minim de unități de consum, la tarife maxime recomandate a fi percepute de către furnizori.

La capitolul regim de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, ANCOM a stabilit că notificarea intenției de furnizare de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului este limitată la o notificare cu titlu declarativ, iar procedura de autorizare generală a fost simplificată ținând seama de abordările europene în materie, simplificarea condițiilor la nivelul administrației publice centrale, procesul de digitalizare a societății și, nu în ultimul rând, de experiența acumulată de Autoritate ca urmare a aplicării actualelor norme legale.

„Astfel, având în vedere modelul unic european de notificare a intenției de a furniza rețele publice de comunicații electronice ori servicii de comunicații electronice destinate publicului, a fost adoptat un nou formular-tip de notificare. Acesta conține informațiile necesare în vederea identificării solicitantului și asigurării unei comunicări facile între acesta și Autoritate, dar și noua clasificare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, împreună cu setul de informații necesare realizării unei descrieri succinte a rețelei sau serviciului pentru care se solicită autorizarea. De asemenea, au fost adoptate modificări de structură, precum și de conținut, la Autorizația generală pentru furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, ca urmare a stabilirii, în acord cu legislația primară, a unor condiții exhaustive care vizează furnizarea de rețele și/sau de servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere”, se menționează în comunicat.

Reprezentanții ANCOM subliniază că adoptarea noului formular de notificare determină actualizarea informațiilor referitoare la rețele și servicii de către toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

ANCOM va trimite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei, fiecărui furnizor, prin mijloace electronice, încadrarea, potrivit noului formular-tip al notificării, a tuturor tipurilor de rețele și de servicii notificate Autorității de către respectivul furnizor anterior intrării în vigoare a prezentei decizii.

În măsura în care sunt necesare modificări cu privire la încadrarea astfel realizată de către ANCOM, fiecare furnizor are obligația de a completa în mod corespunzător și de a transmite formularul-tip al notificării către ANCOM, până la data de 31 mai 2023, în caz contrar încadrarea comunicată de Autoritate furnizorului în cauză urmând a fi validată ca atare.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending