Rețele sociale

ECONOMIE

ANCOM a adoptat noi reglementări în domeniul comunicațiilor electronice

Radio CECCAR FM

Furnizorii de comunicații electronice ar putea fi obligați să acorde despăgubiri utilizatorilor finali dacă nu respectă obligațiile prevăzute în cadrul procesului de portabilitate a numerelor de telefonie, este una dintre noile reglementări adoptate, recent, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), relatează Agerpres.

Arbitrul pieței locale de telecomunicații a organizat, zilele trecute, două reuniuni ale Consiliului Consultativ pentru a discuta o serie de proiecte de decizii care actualizează legislația secundară din domeniul comunicațiilor electronice. „Revizuirea acestor reglementări secundare este necesară pentru punerea în acord cu prevederile actuale ale OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice”, precizează instituția, într-un comunicat.

În ceea ce privește proiectul deciziei ANCOM pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație, principalele modificări adoptate se referă la punerea la dispoziție, în Planul național de numerotație, a unei serii de numere non-geografice care pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente și/sau aplicații (machine-to-machine), pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Totodată, ca urmare a experienței dobândite în timp de către Autoritate în ceea ce privește administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, au fost luate o serie măsuri de simplificare de ordin administrativ/procedural.

De asemenea, în domeniul portabilității numerelor au fost adoptate măsuri care vizează acordarea de despăgubiri în cazul nerespectării de către furnizori a unor obligații pe care le au în cadrul procesului de portare, extinderea perioadei în care abonatul beneficiază de dreptul de portare, eliminarea posibilității de a percepe tarife de portare de către furnizorii acceptori, modalitatea de depunere a cererii de portare prin mijloace de comunicare la distanță, asignarea numerelor temporare și modalitatea de realizare a informării utilizatorilor finali.

În plus, sunt stabilite obligații în sarcina furnizorilor cu privire la informațiile care trebuie puse la dispoziția utilizatorilor finali pentru ca aceștia să poată lua decizii în cunoștință de cauză, informațiile minime care trebuie incluse în facturile detaliate emise utilizatorilor, formatul și modalitățile de transmitere a notificării privind intenția furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

Totodată, ANCOM a decis regulile de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la transferul de la un furnizor de servicii de acces la Internet la punct fix la altul și al nerespectării programărilor stabilite în vederea instalării, respectiv remedierii și restabilirii serviciului de acces la internet la punct fix în cadrul procesului de transfer.

Cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de comunicații electronice, decizia Autorității cuprinde o serie de măsuri pentru creșterea gradului de informare a acestora, prin intermediul unor modalități specifice nevoilor lor. În același sens, au fost adoptate două configurații de pachete de servicii ce conțin un nivel minim de unități de consum, la tarife maxime recomandate a fi percepute de către furnizori.

La capitolul regim de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, ANCOM a stabilit că notificarea intenției de furnizare de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului este limitată la o notificare cu titlu declarativ, iar procedura de autorizare generală a fost simplificată ținând seama de abordările europene în materie, simplificarea condițiilor la nivelul administrației publice centrale, procesul de digitalizare a societății și, nu în ultimul rând, de experiența acumulată de Autoritate ca urmare a aplicării actualelor norme legale.

„Astfel, având în vedere modelul unic european de notificare a intenției de a furniza rețele publice de comunicații electronice ori servicii de comunicații electronice destinate publicului, a fost adoptat un nou formular-tip de notificare. Acesta conține informațiile necesare în vederea identificării solicitantului și asigurării unei comunicări facile între acesta și Autoritate, dar și noua clasificare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, împreună cu setul de informații necesare realizării unei descrieri succinte a rețelei sau serviciului pentru care se solicită autorizarea. De asemenea, au fost adoptate modificări de structură, precum și de conținut, la Autorizația generală pentru furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, ca urmare a stabilirii, în acord cu legislația primară, a unor condiții exhaustive care vizează furnizarea de rețele și/sau de servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere”, se menționează în comunicat.

Reprezentanții ANCOM subliniază că adoptarea noului formular de notificare determină actualizarea informațiilor referitoare la rețele și servicii de către toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

ANCOM va trimite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei, fiecărui furnizor, prin mijloace electronice, încadrarea, potrivit noului formular-tip al notificării, a tuturor tipurilor de rețele și de servicii notificate Autorității de către respectivul furnizor anterior intrării în vigoare a prezentei decizii.

În măsura în care sunt necesare modificări cu privire la încadrarea astfel realizată de către ANCOM, fiecare furnizor are obligația de a completa în mod corespunzător și de a transmite formularul-tip al notificării către ANCOM, până la data de 31 mai 2023, în caz contrar încadrarea comunicată de Autoritate furnizorului în cauză urmând a fi validată ca atare.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 8 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending