Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Profesioniștii, în interes public: Expertiza judiciară – perspective europene

Radio CECCAR FM

Miercuri, 14 octombrie 2020, o nouă ediție a emisiunii Profesioniștii, în interes public a fost difuzată la postul CECCAR TV. 

Tema emisiunii a fost Expertiza judiciară – perspective europene, invitați fiind conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu, judecător la Curtea de Apel București, și prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului superior al CECCAR. 

Dezbaterile moderate de Diana Baltă au abordat rolul pe care profesioniștii contabili îl joacă în buna funcționare a mediului de afaceri, modul în care este implicată profesia contabilă în domeniul expertizei judiciare și cum este ancorată la nivel european, traducerea în limba română a Ghidului de bune practici în domeniul expertizei judiciare, proiect în care este implicat CECCAR.

PROFESIA CONTABILĂ

CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei

Radio CECCAR FM

Pe 13 și 14 mai 2024, CECCAR a organizat la București întâlnirea Panelului Internațional de Educație Contabilă sub egida IFAC, ce a reunit specialiști de marcă de la nivel mondial în educația financiar-contabilă. Delegații au reprezentat profesia contabilă reglementată din țări cu tradiție și influență în domeniu, precum Australia, Brazilia, Canada, Germania, India, Marea Britanie, Pakistan, România, Singapore și SUA. Reuniunea a reiterat importanța adaptării continue a educației financiar-contabile pentru a ține pasul cu inovațiile în tehnologie și cu cerințele de sustenabilitate. Întâlnirea Panelului Internațional de Educație Contabilă de la București a facilitat schimbul de idei și bune practici între profesioniștii contabili la nivel internațional, consolidând angajamentul comun al profesiei pentru un viitor sustenabil în domeniul contabilității.

CECCAR, cel mai mare organism profesional din domeniul financiar-contabil din Sud-Estul Europei, cu peste 47.000 de membri, este reprezentat în cadrul  Panelului Internațional de Educație Contabilă de conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, care a participat la eveniment.

Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil, a adresat cuvântul de deschidere al reuniunii profesionale din partea conducerii Corpului.

Dezbaterile au pus pe tapet necesitatea dezvoltării soft skills în cazul profesioniștilor contabili, relevanța, aspectele practice și provocările specifice acestor competențe fiind analizate în contextul includerii în programele de studii financiar-contabile. În plus, impactul tehnologiilor emergente precum inteligența artificială a fost larg dezbătut. Inteligența artificială este văzută ca un instrument ce poate revoluționa practicile contabile prin automatizarea proceselor și îmbunătățirea preciziei analizelor financiare. Totodată, această evoluție tehnologică presupune o schimbare în setul de competențe necesare profesioniștilor contabililor, accentul mutându-se tot mai mult spre analiza datelor și interpretarea rezultatelor generate de algoritmi.

De asemenea, au fost abordate diverse alte teme esențiale pentru viitorul profesiei, între care pregătirea profesioniștilor contabili pentru a răspunde cerințelor de sustenabilitate și necesitatea revizuirii standardele educaționale pentru a fi „la zi” cu tendințele globale. În cadrul întâlnirii, s-a discutat și despre atractivitatea profesiei contabile în rândul tinerilor, un aspect esențial în contextul unei piețe de muncă dinamice, în continuă schimbare. Îmbunătățirea percepției asupra profesiei prin sublinierea rolului consultativ și strategic pe care profesioniștii contabili îl pot juca în cadrul organizațiilor a fost identificată ca o prioritate.

Un moment-cheie al întâlnirii a fost IFAC Accountancy Education Update, o sesiune informativă despre cele mai recente activități de educație contabilă ale IFAC. Un studiu de caz despre educația contabilă din Brazilia a oferit o perspectivă comparativă valoroasă, evidențiind diferite abordări și practici de succes la nivel global.

Concluziile întâlnirii au subliniat nevoia imperativă de adaptare continuă a educației financiar-contabile pentru a face față provocărilor emergente ale pieței și pentru a asigura că profesioniștii contabili sunt bine pregătiți pentru a naviga în peisajul economic actual, complex și tehnologizat. CECCAR și IFAC continuă să fie în fruntea acestor eforturi, promovând inovația și excelența în educația financiar-contabilă la nivel mondial.

Galerie foto

CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei

CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei
CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei
CECCAR a reunit pentru două zile, la București, elita mondială a educației financiar-contabile pentru a dezbate viitorul profesiei

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 13 mai 2024

Radio CECCAR FM

etaf

ETAF pune întrebări eurodeputaților despre viziunea lor asupra viitorului alegerilor europene

Cu o lună înainte de alegerile europene, European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat miercuri, 8 mai, o ediție specială a buletinului informativ dedicat acestui eveniment. „Viitoarele alegeri europene, care vor avea loc între 6 și 9 iunie, vor contribui, fără îndoială, la profilul viitorului democrației în Europa. Acest eveniment va fi o ocazie excepțională pentru noi toți de a decide colectiv asupra direcției viitoare pe care dorim să o imprimăm Uniunii Europene. Philippe Arraou, președintele ETAF, a spus in discursul introductiv: „Deși este ceva comun acum, nu trebuie să uităm nicio clipă cât de prețioasă este democrația: este suma eforturilor colective și a unei responsabilități colective în care toți avem un rol de jucat”. Pentru a marca acest eveniment, ETAF le-a pus întrebări eurodeputaților Lídia Pereira (PPE, Portugalia), Alfred Sant (S&D, Malta), Dragoș Pîslaru (Renew Europe, România) și Kira Marie Peter-Hansen (Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Danemarca) cu privire la viziunea lor asupra viitorului Parlamentului European și a politicii fiscale europene, precum și cu privire la valoarea pe care o acordă reglementării activității de consiliere fiscală în statele membre. Interviurile au fost realizate în scris și reproduse cu fidelitate. 

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind eficiența DAC2-6

Comisia Europeană a deschis marți, 7 mai, mult-așteptata consultare publică pentru a evalua eficacitatea și relevanța continuă a Directivei privind cooperarea administrativă în materie fiscală (DAC) și a amendamentelor sale ulterioare (de la DAC2 până la DAC6). Evaluarea, care este solicitată chiar de DAC la fiecare cinci ani, va evalua dacă domeniul de aplicare și scopul DAC sunt încă relevante. De asemenea, va evalua dacă schimbul de informații este utilizabil în ceea ce privește exhaustivitatea, calitatea și caracterul oportun. Se va acorda o atenție specială potențialelor propuneri de reducere a sarcinii de raportare în contextul DAC, în conformitate cu angajamentul Comisiei de a raționaliza și simplifica cerințele de raportare pentru întreprinderi și administrații. Evaluarea va acoperi anii 2018-2022, iar apoi modificările succesive care vor include schimbul de informații privind conturile financiare (DAC2); deciziile fiscale transfrontaliere și acordurile privind stabilirea prețului în avans (DAC3); rapoartele pentru fiecare țară în parte (DAC4), anumite informații privind combaterea spălării banilor (DAC5) și acordurile transfrontaliere raportabile (adică acelea care prezintă un indiciu privind un posibil risc de evitare a obligațiilor fiscale) (DAC6). Comisia a precizat că evaluarea va examina, în special, semnele distinctive pentru schimbul de informații privind acordurile transfrontaliere potențial dăunătoare introduse de DAC6. Rezultatele consultării publice vor sta la baza raportului final de evaluare, așteptat în T3 2024. Părțile interesate pot trimite feedback la Comisia Europeană până la 30 iulie 2024.

Planurile de administrare a direcțiilor generale ale Comisiei Europene pentru anul 2024

Direcțiile generale ale Comisiei Europene au publicat miercuri, 8 mai, planurile lor de administrare pentru 2024, care oferă o bună imagine de ansamblu a domeniilor de lucru în lunile următoare. Planul Direcției generale pentru Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD) arată că, în 2024, se va concentra pe sprijinirea negocierii propunerilor aflate în discuție (și anume, BEFIT, HOT, TP, UNSHELL, FASTER, ViDA). DG TAXUD va propune, în special, măsuri pentru a reflecta activitatea OCDE de standardizare a informațiilor și pentru ca o administrație fiscală să efectueze o evaluare adecvată a riscurilor (DAC9). De asemenea, Comisia va prezenta spre adoptare o propunere de modificare a cadrului general de cooperare administrativă în domeniul TVA pentru a consolida capacitatea Eurofisc de a lupta împotriva fraudei în domeniul TVA și de a înlătura barierele din calea schimbului de informații privind TVA cu alte autorități (și anume, Europol, OLAF și EPPO). Planul arată că DG TAXUD va rămâne în strânsă legătură cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a discuta posibilele modalități de tratare sau de atenuare a implicațiilor fiscale ale muncii transfrontaliere de la distanță și ale muncii mobile și va continua să studieze politica fiscală în sectorul financiar. În ceea ce privește DG pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri (GROW), se va concentra și pe implementarea inițiativelor în curs. În plus, DG GROW va acorda o atenție deosebită propunerilor care vizează reducerea sarcinilor pentru cetățeni și întreprinderi, în special raționalizarea obligațiilor de raportare, cu un accent puternic pe IMM-uri, potrivit planului

Miniștrii de finanțe din UE vor încerca să ajungă la acorduri privind ViDA și FASTER la 14 mai

Miniștrii de finanțe ai UE se vor reuni marți, 14 mai, la Bruxelles, cu scopul de a încerca să ajungă la un acord privind două dosare fiscale: propunerea de a face scutirea de impozite reținute la sursă mai rapidă și mai sigură (FASTER) și pachetul privind TVA-ul în era digitală (ViDA). În ceea ce privește propunerea FASTER, este foarte probabil să se ajungă la un acord cu privire la ultimul text de compromis, deoarece principala problemă deschisă este acum rata de capitalizare a pieței care ar permite statelor membre să nu aplice anumite dispoziții ale propunerii, un număr mic de state membre având încă rezerve, potrivit unei note a Președinției belgiene a Consiliului UE. În ceea ce privește pachetul ViDA, un acord este puțin mai incert, deoarece, în cursul reuniunii lor de miercuri, 8 mai, ambasadorii statelor membre la UE nu ar fi ajuns la o concluzie, iar Estonia își menține îngrijorările cu privire la regimul de furnizori presupus pentru platforme. Cea mai recentă propunere de compromis privind directiva poate fi consultată aici, iar regulamentul poate fi consultat aici. Propunerile de compromis sunt însoțite de o notă a Președinției belgiene și de o declarație a Comisiei Europene. La 14 mai, miniștrii vor face un schimb de opinii cu privire la situația actuală a implementării Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), vor discuta situația actuală a impactului economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și vor aproba concluziile privind provocările legate de sustenabilitatea fiscală ce decurg din îmbătrânirea populației și concluziile privind educația financiară care au ca scop să contribuie la realizarea uniunii piețelor de capital.

Acordul privind sancțiunile impuse de UE asupra activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Ambasadorii statelor membre la UE ar fi ajuns miercuri, 8 mai, la un acord de principiu privind propunerea legislativă de mobilizare a profiturilor generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în UE de la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Concret, statele membre cu depozitari centrali de titluri de valoare care dețin mai mult de un milion de active în Banca Rusiei vor trebui să aloce aceste profituri, estimate la un total de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, după cum urmează: 90% din sumele colectate vor fi direcționate către European Peace Facility (EPF) și 10% către Ukraine Facility prin intermediul bugetului UE. Acordul trebuie aprobat oficial în cadrul reuniunii Ecofin din data de 14 mai.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Cariera ta începe cu noi! Be a next-generation accountant fit for smart accounting! Pregătește-te pentru examen cu Ghidul de acces!

Radio CECCAR FM

Te-ai pregătit să treci la nivelul următor în carieră? Acum ai șansa să devii Next-Generation Accountant!

CECCAR îți pune la dispoziție Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a XIII-a, revizuită, în format electronic. Lucrarea este singurul ghid avizat de organismul profesionalpentru pregătirea în vederea susținerii examenului care îți oferă șansa de a urma stagiul CECCAR, singurul program profesional care oferă un nivel complet de pregătire postuniversitară specifică domeniului financiar-contabil, la standarde internaționale.

Vei găsi în ghid toate informațiile necesare care te ajută să te pregătești pentru susținerea  examenului, structurate în studii de caz și întrebări acoperind cele șapte discipline de examen: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiză contabilă. Te poți familiariza cu modele de subiecte de examen (sunt prezentate, totodată, baza legală și modalitățile de rezolvare a acestora) și, în același timp, să îți reîmprospătezi cunoștințele esențiale pentru a accede în etapa următoare a carierei tale: pregătirea pentru a deveni expert contabil sau contabil autorizat, specialistul de a cărui expertiză depinde succesul oricărei companii. Noua ediție a Ghidului, revizuită, a fost actualizată cu modificările legislative relevante în domeniile de studiu și adaptată cerințelor de lectură ale unui cititor modern.

Indiferent dacă vrei să fii angajat sau dacă te gândești chiar să deții propria afacere în domeniu, calificările profesionale oferite de CECCAR dau start călătoriei tale spre succes! Alătură-te CECCAR și fă parte dintr-o comunitate de business de elită! Examenul de admitere la stagiul CECCAR are loc în zilele de 26 și 27 septembrie 2024. Detalii găsești pe site-ul nostru.

„M-am pregătit pentru examen studiind intens Ghidul editat de CECCAR, pe care l-am parcurs de patru ori și care m-a ajutat să clarific și să îmi însușesc mai bine informațiile dobândite în timpul facultății. Cu pregătirea adecvată, șansele de reușită la examen sunt foarte mari”. (Ionuț Bogdan Țocu, stagiar CECCAR în anul II)

Ghidul este disponibil spre vânzare în platforma librarie.ceccar.ro, la prețul de 60 lei cu TVA. Pentru a cumpăra cartea trebuie să-ți faci cont în librărie și să plasezi comanda. Plata publicației se poate realiza doar prin transfer bancar în contul CECCAR (conform informațiilor pe care le vei primi prin e-mail după plasarea comenzii) sau în numerar la filialele CECCAR. Atât la plata prin transfer bancar, cât și la plata în numerar la filiala CECCAR este necesar să precizezi numărul comenzii pentru identificarea comenzii din librărie. Ulterior confirmării plății prin transfer bancar sau numerar vei primi în contul din librărie publicația achiziționată.

Continuare

Trending