Rețele sociale

ECONOMIE

Procedura înregistrării destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 120 din 13 februarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 247/2023 al președintelui Autorității Vamale Române privind procedura și condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați. Potrivit actului normativ, înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați se realizează de către direcția regională vamală în a cărei rază de competență își are sediul/domiciliul solicitantul. Prin excepție, în cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați se realizează de către Direcția Regională Vamală București.

În vederea obținerii atestatului, persoana care intenționează să fie înregistrată depune cererea de înregistrare ca destinatar certificat/expeditor certificat la biroul vamal de interior sau de frontieră cu atribuții în domeniul produselor accizabile în a cărui rază de competență își are sediul/domiciliul. Prin excepție, în cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, cererea de înregistrare ca destinatar certificat/expeditor certificat se depune la Direcția Regională Vamală București – Biroul autorizări mari contribuabili.

Autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare analizează referatele întocmite de către autoritatea vamală teritorială, precum și documentația aferentă cererii de înregistrare. Autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare are dreptul de a solicita orice alte documente/ informații necesare soluționării cererii de la persoanele solicitante.

În exercitarea atribuțiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare utilizează sistemele electronice în domeniul produselor accizabile, aplicațiile informatice disponibile pe portalul INTRANET al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru obținerea certificatelor de atestare fiscală în format electronic și baza de date RECOM a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Rezultatul analizării referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială și a documentației aferente cererii de înregistrare, precum și a sesizărilor primite de la organele cu atribuții de control, referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, se menționează într-o notă de prezentare, care conține propunerea motivată de soluționare și care se aprobă de către conducătorul autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare. Prin excepție, în cazul cererii de înregistrare aparținând persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, propunerea motivată de soluționare a cererii este menționată în referatul întocmit de autoritatea vamală teritorială, care se aprobă de către conducătorul autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare.

În situația în care toate condițiile de înregistrare sunt îndeplinite, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare emite atestatul, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 414^6 și 414^14 din Codul fiscal. În situația în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de înregistrare, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare ia decizia de respingere a cererii de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 414^5 alin. (4) și art. 414^13 alin. (4) din Codul fiscal, după caz.

Autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare revocă atestatele în condițiile prevăzute la art. 414^10 și 414^18 din Codul fiscal, după caz.

Decizia autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare este act administrativ fiscal emis în scris pe suport hârtie.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending