Rețele sociale

ECONOMIE

Lacune în controlul Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul UE

Radio CECCAR FM

Auditorii europeni atrag atenția asupra unor lacune în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în ceea ce privește fondurile pentru redresare în urma pandemiei de COVID, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europeană (CCE), citat de Agerpres.

Într-o perioadă relativ scurtă, Comisia Europeană a creat un sistem de controale pentru principalul fond al UE de redresare în urma pandemiei – așa-numitul Mecanism de redresare și reziliență (MRR) – în valoare de 724 de miliarde de euro. Curtea de Conturi Europeană (ECA) a examinat modul în care a fost conceput acest sistem de control și a identificat un deficit în materie de asigurare și de răspundere de gestiune în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE, se arată în raport.

Statele membre au obligația de a verifica dacă proiectele de investiții finanțate prin MRR respectă normele UE și normele naționale, dar Comisia nu dispune, în urma activităților proprii, decât de puține informații verificate care să arate dacă și cum sunt efectuate aceste controale naționale. În lipsa unei asigurări că aceste norme sunt respectate, apare un deficit de răspundere de gestiune la nivelul UE.

Comisia utilizează o metodă nouă pentru a direcționa banii disponibili prin MRR: ea face plăți către țările UE după ce este sigură că acestea au îndeplinit anumite obiective convenite în prealabil în planurile lor naționale de redresare prin atingerea unor jaloane și ținte. În acest scop, Comisia a introdus un set amplu de controale prin care se verifică datele furnizate de țări pentru a demonstra că jaloanele și țintele au fost atinse. Totuși, în cazul proiectelor de investiții finanțate prin MRR, respectarea normelor relevante naționale și ale UE nu reprezintă o condiție pentru efectuarea plății, așa cum se întâmplă în alte programe de finanțare ale UE.

Respectarea acestor norme nu este acoperită nici de verificările pe care Comisia le face cu privire la cererile de plată ale statelor membre.

„Cetățenii vor avea încredere în noile metode de finanțare ale UE doar dacă pot fi siguri că banii lor sunt cheltuiți așa cum trebuie. În prezent, există un deficit la nivelul asigurării pe care Comisia o poate furniza cu privire la principalul fond al UE de redresare în urma pandemiei, precum și un neajuns în materie de răspundere de gestiune la nivelul UE”, a declarat Tony Murphy, președintele Curții de Conturi Europene.

În anii următori, Comisia intenționează să examineze dacă verificările desfășurate de fiecare țară UE sunt adecvate. Cu precădere, ea va evalua dacă sistemele proprii de control ale țărilor sunt în măsură să prevină, să detecteze și să corecteze frauda, corupția, conflictele de interese și dubla finanțare.

Comisia are puterea de a recupera orice sumă implicată în astfel de activități ilicite în cazul în care țările nu reușesc ele însele să facă acest lucru, însă Executivul UE nu a prevăzut să examineze modul în care țările verifică dacă proiectele de investiții finanțate prin MRR respectă normele UE și normele naționale.

„În consecință, Comisia dispune de informații verificate limitate, lucru care are un impact asupra asigurării pe care o poate furniza”, atrage atenția CCE.

Auditorii avertizează că nerespectarea normelor UE și a normelor naționale, inclusiv a celor cu privire la achizițiile publice, la ajutoarele de stat și la eligibilitate, reprezintă un fenomen răspândit în alte programe de cheltuieli ale UE și constituie un risc important pentru interesele financiare ale UE. Aceștia solicită Comisiei să găsească soluții pentru a elimina această lacună de asigurare la nivelul UE. Comisia nu a emis îndrumări cu privire la ce trebuie făcut în cazul în care se constată că o măsură finanțată regresează, ceea ce sporește riscul ca eventualele jaloane și ținte revocate să nu fie detectate. Impactul unui astfel de regres nu este clar.

În plus, se decide abia acum – după aproape jumătate din durata de viață a acestui instrument temporar – ce sumă ar trebui înghețată sau redusă în cazul în care o țară nu îndeplinește în totalitate o țintă sau un jalon.

De asemenea, auditorii au observat că mai este loc de îmbunătățiri în ceea ce privește raportarea fraudei și că sunt necesare instrucțiuni suplimentare referitor la corecțiile forfetare care ar trebui aplicate în mod uniform în caz de deficiențe constatate în sistemele de control ale țărilor, mai spune documentul.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending