Rețele sociale

ECONOMIE

Lacune în controlul Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul UE

Radio CECCAR FM

Auditorii europeni atrag atenția asupra unor lacune în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în ceea ce privește fondurile pentru redresare în urma pandemiei de COVID, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europeană (CCE), citat de Agerpres.

Într-o perioadă relativ scurtă, Comisia Europeană a creat un sistem de controale pentru principalul fond al UE de redresare în urma pandemiei – așa-numitul Mecanism de redresare și reziliență (MRR) – în valoare de 724 de miliarde de euro. Curtea de Conturi Europeană (ECA) a examinat modul în care a fost conceput acest sistem de control și a identificat un deficit în materie de asigurare și de răspundere de gestiune în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE, se arată în raport.

Statele membre au obligația de a verifica dacă proiectele de investiții finanțate prin MRR respectă normele UE și normele naționale, dar Comisia nu dispune, în urma activităților proprii, decât de puține informații verificate care să arate dacă și cum sunt efectuate aceste controale naționale. În lipsa unei asigurări că aceste norme sunt respectate, apare un deficit de răspundere de gestiune la nivelul UE.

Comisia utilizează o metodă nouă pentru a direcționa banii disponibili prin MRR: ea face plăți către țările UE după ce este sigură că acestea au îndeplinit anumite obiective convenite în prealabil în planurile lor naționale de redresare prin atingerea unor jaloane și ținte. În acest scop, Comisia a introdus un set amplu de controale prin care se verifică datele furnizate de țări pentru a demonstra că jaloanele și țintele au fost atinse. Totuși, în cazul proiectelor de investiții finanțate prin MRR, respectarea normelor relevante naționale și ale UE nu reprezintă o condiție pentru efectuarea plății, așa cum se întâmplă în alte programe de finanțare ale UE.

Respectarea acestor norme nu este acoperită nici de verificările pe care Comisia le face cu privire la cererile de plată ale statelor membre.

„Cetățenii vor avea încredere în noile metode de finanțare ale UE doar dacă pot fi siguri că banii lor sunt cheltuiți așa cum trebuie. În prezent, există un deficit la nivelul asigurării pe care Comisia o poate furniza cu privire la principalul fond al UE de redresare în urma pandemiei, precum și un neajuns în materie de răspundere de gestiune la nivelul UE”, a declarat Tony Murphy, președintele Curții de Conturi Europene.

În anii următori, Comisia intenționează să examineze dacă verificările desfășurate de fiecare țară UE sunt adecvate. Cu precădere, ea va evalua dacă sistemele proprii de control ale țărilor sunt în măsură să prevină, să detecteze și să corecteze frauda, corupția, conflictele de interese și dubla finanțare.

Comisia are puterea de a recupera orice sumă implicată în astfel de activități ilicite în cazul în care țările nu reușesc ele însele să facă acest lucru, însă Executivul UE nu a prevăzut să examineze modul în care țările verifică dacă proiectele de investiții finanțate prin MRR respectă normele UE și normele naționale.

„În consecință, Comisia dispune de informații verificate limitate, lucru care are un impact asupra asigurării pe care o poate furniza”, atrage atenția CCE.

Auditorii avertizează că nerespectarea normelor UE și a normelor naționale, inclusiv a celor cu privire la achizițiile publice, la ajutoarele de stat și la eligibilitate, reprezintă un fenomen răspândit în alte programe de cheltuieli ale UE și constituie un risc important pentru interesele financiare ale UE. Aceștia solicită Comisiei să găsească soluții pentru a elimina această lacună de asigurare la nivelul UE. Comisia nu a emis îndrumări cu privire la ce trebuie făcut în cazul în care se constată că o măsură finanțată regresează, ceea ce sporește riscul ca eventualele jaloane și ținte revocate să nu fie detectate. Impactul unui astfel de regres nu este clar.

În plus, se decide abia acum – după aproape jumătate din durata de viață a acestui instrument temporar – ce sumă ar trebui înghețată sau redusă în cazul în care o țară nu îndeplinește în totalitate o țintă sau un jalon.

De asemenea, auditorii au observat că mai este loc de îmbunătățiri în ceea ce privește raportarea fraudei și că sunt necesare instrucțiuni suplimentare referitor la corecțiile forfetare care ar trebui aplicate în mod uniform în caz de deficiențe constatate în sistemele de control ale țărilor, mai spune documentul.

ECONOMIE

A fost stabilită Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 871/28.09.2023, a fost publicat Ordinul comun nr. 150/21.085/2023 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și ministrul cercetării, inovării și digitalizării privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Actul normativ se aplică persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice înscrise în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliția Română, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în formă electronică prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”. Serviciul de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor înregistrați în HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare.

Înregistrarea în HUB constă în crearea unui cont de utilizator și alocarea unei parole asociate, care permit beneficiarului să se autentifice în această platformă pentru a consuma serviciile electronice disponibile. Înregistrarea în HUB se poate face direct în această platformă sau folosind un cont de utilizator creat în platforma www.ghiseul.ro. Beneficiarii care se înregistrează direct în HUB vor primi, prin intermediul acestei platforme, un cod de activare a contului de utilizator, pe care trebuie să-l prezinte în procedura de validare. Cei care dețin un cont de utilizator în platforma www.ghiseul.ro trebuie să parcurgă, o singură dată, procedura de verificare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România.

Cei care s-au înregistrat direct în HUB trebuie să se prezinte fizic, o singură dată, la un ghișeu al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care oferă servicii publice, pentru certificarea identității. Procedura de validare constă în stabilirea identității beneficiarului, pe baza unui act de identitate valabil și a verificărilor în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP), și în prezentarea codului de activare a contului de utilizator. Odată parcursă procedura, contul de utilizator și parola asociată create la înregistrarea în HUB pot fi utilizate pentru autentificarea în această platformă.

Lista ghișeelor MAI care efectuează validări ale conturilor de utilizator poate fi consultată în HUB.

Utilizatorii platformei www.ghiseul.ro care au parcurs cu succes procedura aferentă sunt redirecționați în HUB unde trebuie să completeze, o singură dată, formularul afișat și să valideze contul de utilizator cu ajutorul unui cod de verificare trimis pe adresa de e-mail comunicată. Corectitudinea datelor completate în formular se verifică automat prin comparare cu datele existente în SNIEP. Odată parcursă procedura, utilizatorii se pot autentifica în HUB folosind opțiunea de autentificare prin platforma www.ghiseul.ro, utilizând contul de utilizator și parola asociată utilizate pentru autentificarea în această platformă.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, beneficiarul se autentifică în HUB, cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate, accesează cererea tip pre-completată cu datele cu caracter personal și selectează în lista predefinită afișată „motivul” pentru care solicită eliberarea documentului. Beneficiarul poate transmite în aceeași zi, pentru același motiv, o singură cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în formă electronică.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică va fi generat numai după ce beneficiarul confirmă că datele de identificare înscrise în cererea-tip corespund realității, sunt actuale și își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică generat prin intermediul HUB-ului este semnat electronic, potrivit legii, și este valabil conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentul electronic poate fi vizualizat în HUB și descărcat oricând în perioada de valabilitate.

Pe măsura realizării unor noi dezvoltări tehnice, autentificarea în HUB va fi permisă și prin intermediul altor platforme, în măsura în care acestea respectă și asigură cel puțin cerințele de securitate existente, respectiv una dintre procedurile de validare stabilite de prezentul ordin.

Continuare

ECONOMIE

APIA: Sprijin financiar de peste 83 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor de bovine

Radio CECCAR FM

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 83,11 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, a anunțat APIA, citată de Agerpres. Fondurile totale autorizate la plată se acordă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat.

Astfel, din suma totală autorizată la plată, peste 20,73 milioane de lei vor fi alocate în sesiunea II pentru un număr de 3.867 beneficiari, iar cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap vacă adultă. De asemenea, o tranșă suplimentară sesiunea I + II se acordă pentru un număr de 16.246 beneficiari și este în valoare totală de 62,37 milioane lei, respectiv 37 euro/cap vacă adultă.

Potrivit APIA, valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 3/2023.

Sumele primite prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe Secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 56, lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene, se deduc din pragul maxim de 250.000 euro/beneficiar.

Continuare

ECONOMIE

Guvernul intenționează să prelungească până la finalul anului plafonarea prețurilor polițelor RCA

Radio CECCAR FM

Executivul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie. Proiectul de Hotărâre privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin HG nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie este publicat în transparență decizională pe site-ul MF.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prelungirea acestei măsuri este luată în calcul pentru a elimina potențialul impact negativ al creșterii prețurilor și un dezechilibru major între cerere și ofertă, având în vedere că până la sfârșitul anului se estimează că va exista un număr extrem de ridicat de asigurați RCA care vor solicita încheierea de noi contracte.

Continuare

Trending