Rețele sociale

ECONOMIE

Actul european privind cipurile asigură securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a anunțat că la 21 septembrie a intrat în vigoare Actul european privind cipurile, care introduce un set cuprinzător de măsuri menite să asigure securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile semiconductorilor, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Semiconductorii sunt elementele constitutive esențiale ale produselor digitale și digitalizate. Prezenți pretutindeni, de la telefoanele inteligente și automobile până la aplicațiile și infrastructurile critice pentru asistență medicală, energie, apărare, comunicații și automatizare industrială, semiconductorii sunt esențiali pentru economia digitală modernă. Semiconductorii se află, de asemenea, în centrul unor interese geostrategice puternice și al cursei tehnologice mondiale.

Concret, Actul european privind cipurile va consolida activitățile de producție din Uniune, va stimula ecosistemul european de proiectare și va sprijini extinderea și inovarea de-a lungul întregului lanț valoric. Prin intermediul Actului european privind cipurile, Uniunea Europeană urmărește să își atingă obiectivul de a-și dubla cota de piață actuală la nivel mondial, astfel încât aceasta să ajungă la 20% în 2030.

Actul european privind cipurile cuprinde trei piloni principali.

Primul pilon – inițiativa „Cipuri pentru Europa” – consolidează poziția de lider tehnologic a Europei, prin facilitarea transferului de cunoștințe de la laboratoare la fabrici, prin eliminarea decalajului dintre cercetare și inovare, pe de o parte, și activitățile industriale, pe de altă parte, precum și prin promovarea industrializării tehnologiilor inovatoare de către întreprinderile europene. Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va fi pusă în aplicare în principal de întreprinderea comună pentru cipuri.

Inițiativa va fi sprijinită de fonduri UE în valoare de 3,3 miliarde de euro, sumă ce se preconizează să fie completată cu fonduri de o valoare similară din partea statelor membre. Concret, aceste investiții vor sprijini activități precum crearea unor linii-pilot avansate de producție pentru a accelera inovarea și dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea unei platforme de proiectare bazate pe cloud, înființarea de centre de competență, dezvoltarea de cipuri cuantice, precum și crearea unui Fond pentru cipuri cu scopul de a facilita accesul la finanțare prin îndatorare și la capital.

Al doilea pilon al Actului european privind cipurile stimulează investițiile publice și private în instalațiile de producție pentru producătorii de cipuri și furnizorii acestora.

Al doilea pilon creează un cadru care să asigure securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție în sectorul producției de semiconductori. În acest scop, actul legislativ stabilește un cadru pentru instalațiile de producție integrate și turnătoriile deschise ale UE de pionierat în Uniune și contribuie la securitatea aprovizionării și la un ecosistem rezilient în interesul Uniunii. Comisia a indicat deja, la momentul prezentării Propunerii de act privind cipurile, că instalațiilor de pionierat li se pot acorda ajutoare de stat în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În cadrul celui de al treilea pilon, Actul european privind cipurile a instituit un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie pentru consolidarea colaborării cu statele membre și între acestea, monitorizarea ofertei de semiconductori, estimarea cererii, anticiparea penuriilor și, dacă este cazul, declanșarea stadiului de criză. Ca prim pas, la 18 aprilie 2023 a fost instituit un sistem de alertă privind semiconductorii. Acesta permite oricărei părți interesate să raporteze eventualele perturbări de la nivelul lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Tot la 21 septembrie a intrat în vigoare și Regulamentul privind întreprinderea comună pentru cipuri, permițând începerea punerii în aplicare a părții principale a inițiativei „Cipuri pentru Europa”. În plus, Fondul pentru cipuri își va începe, de asemenea, activitățile. Odată cu intrarea în vigoare a Actului privind cipurile, va începe în mod oficial și activitatea nou-înființatului Consiliu european pentru semiconductori, acesta constituind platforma esențială pentru coordonarea dintre Comisie, statele membre și părțile interesate.

În cadrul celui de al doilea pilon, întreprinderile vor putea solicita ca instalațiile de pionierat planificate să obțină statutul de „instalație de producție integrată” sau de „turnătorie deschisă a UE”. Acest statut va permite înființarea și funcționarea acestor instalații în cadrul Uniunii prin intermediul unei abordări raționalizate a cererilor administrative și a acordării autorizațiilor și va necesita, de asemenea, ca aceste instalații să respecte anumite criterii pentru a asigura contribuția lor la obiectivele UE și fiabilitatea lor în calitate de furnizori de cipuri în perioade de criză.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending