Rețele sociale

ECONOMIE

Modificări la formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 700

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 27/12.01.2024OPANAF nr. 2079/2023 privind modificarea și completarea OPANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, a fost reglementată obligația de declarare și de plată a contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății în sarcina persoanelor juridice române, fie în calitate de deținători ai autorizației de punere pe piață a medicamentelor, fie în calitate de reprezentanți legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu erau persoane juridice române.

Prin art.III pct.3 din OUG nr.88/2023 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, s-a reglementat că pot avea calitatea de reprezentant legal și dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European.

Ca urmare, obligațiile declarative și de plată ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care își desemnează un reprezentant legal, revin, fie persoanelor juridice române, fie dezmembrămintelor fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European. Dezmembrămintele fără personalitate juridică pot fi, conform art.44 din Legea societăților nr.31/1990, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare.

Întrucât societățile care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale UE sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European pot fi atât contribuabili nerezidenți care nu sunt prezenți în România, cât și contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor sedii permanente, este necesară completarea formularelor de înregistrare fiscală utilizate de ambele categorii de contribuabili.

Potrivit art.16 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Întrucât actuala formulare a secțiunii utilizate pentru exprimarea opțiunii, cuprinsă în declarațiile de înregistrare fiscală, a condus la interpretări eronate din partea unor contribuabili, ANAF a considerat necesară reformularea acesteia, pentru mai multă claritate.

În acest context, prin noul Ordin publicat astăzi în Monitorul Oficial, au fost modificate unele formulare de înregistrare fiscală aprobate prin OPANAF nr.1699/2021, după cum urmează:

 1. Formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” (010) și formularul “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România” (016): reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.
 2. Formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente” (013):  reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune; ▪ completarea cu o secțiune nouă, pentru declararea sau înregistrarea, după caz, a reprezentanțelor contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; ▪ completarea secțiunii F “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu două noi obligații declarative: impozit pe reprezentanță și contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
 3. Formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România” (015): ▪ completarea secțiunii E “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu o nouă obligație declarativă: contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
 4. Formularul “Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale” (700); întrucât acest formular se utilizează pentru declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, de către toate categoriile de contribuabili este necesară: ▪ completarea cu o secțiune nouă, pentru declararea reprezentanțelor de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; ▪ reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune; ▪ completarea secțiunii F “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” a capitolului V “Date privind secțiunile completate” cu o nouă obligație declarativă, impozit pe reprezentanță.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending