Rețele sociale

ECONOMIE

CE a prezentat noi măsuri de stimulare a introducerii rețelelor gigabit

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a salutat acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la Actul privind infrastructura gigabiților, propus de Comisie la 23 februarie 2023. Acordul vine în același timp cu adoptarea Recomandării privind promovarea normativă a conectivității la nivel de gigabit (Recomandarea privind gigabiții), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Legea privind infrastructura gigabit (GIA) introduce un set de acțiuni pentru simplificarea și accelerarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate, cum ar fi fibra optică și 5G, prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor de instalare. Disponibilitatea deplină a rețelelor gigabit și introducerea rețelelor 5G performante în toate zonele populate sunt elemente-cheie pentru sprijinirea tranziției digitale a economiei și a societății europene, astfel cum se prevede în obiectivele UE privind tranziția digitală pentru 2030, programul de politică privind deceniul digital.

În special, GIA simplifică procedurile de acordare a autorizațiilor, care reprezintă o condiție prealabilă pentru instalarea rețelei, asigurând respectarea de către administrațiile publice a termenelor de acordare a autorizațiilor. Aceasta introduce, de asemenea, măsuri de digitalizare a informațiilor privind infrastructurile fizice existente, lucrările civice planificate și procedurile de acordare a autorizațiilor, permițând operatorilor să acceseze online toate informațiile necesare pentru planificarea instalării rețelei.

GIA include, de asemenea, acțiuni de facilitare a coordonării instalării infrastructurii fizice, cum ar fi conducte, turnuri sau piloni, cu lucrările la alte infrastructuri publice, cum ar fi rețelele de distribuție a apei sau a energiei electrice. Aceste măsuri facilitează reutilizarea de către operatori a infrastructurii și a spațiilor publice, cum ar fi acoperișurile, pentru a instala elemente de rețea digitale, reducând în cele din urmă costurile de instalare.

În plus, noile norme urmăresc să alimenteze inovarea, încurajând clădirile noi și renovate în mod semnificativ să fie preechipate cu infrastructuri pregătite pentru fibră optică și fibră optică. Acest lucru va asigura o implementare rapidă a rețelelor de foarte mare capacitate, permițând, în cele din urmă, unui număr mai mare de cetățeni să se bucure de servicii de conectivitate rapidă.

Noul regulament urmărește, de asemenea, să reducă amprenta de mediu a rețelelor de comunicații electronice prin promovarea implementării unor tehnologii mai eficiente din punctul de vedere al mediului, cum ar fi fibra optică și tehnologia 5G. Reutilizarea infrastructurii fizice existente și o mai bună coordonare a lucrărilor civile vor contribui, de asemenea, la reducerea impactului global asupra mediului al instalării rețelelor, printr-o utilizare mai eficientă a resurselor.

În plus, s-a ajuns la un acord cu privire la normele privind comunicațiile în interiorul UE (apeluri și SMS-uri plasate din statul membru de origine către un alt stat membru), asigurând protecția continuă a consumatorilor vulnerabili împotriva riscului unor prețuri potențial excesive pentru astfel de servicii până în 2032 și un mecanism determinat de piață pentru a elimina diferențele nejustificate de preț.

Recomandarea privind gigabiții adoptată de Comisie oferă autorităților naționale de reglementare orientări cu privire la modul de concepere a obligațiilor privind măsurile corective în materie de acces pentru operatorii cu putere semnificativă pe piață, de garantare a concurenței loiale și, în același timp, de promovare a introducerii rețelelor gigabit prin asigurarea faptului că toți operatorii pot avea acces la infrastructurile de rețea existente.

În special, Recomandarea privind gigabiții oferă orientări cu privire la situațiile în care accesul la infrastructura de inginerie civilă este probabil să fie singura cale de atac în materie de acces pentru soluționarea problemelor de concurență identificate. Acesta indică, de asemenea, modul în care autoritățile naționale de reglementare pot realiza fără probleme migrarea de la cupru la fibră.

ECONOMIE

Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că a publicat, pe site-ul instituției (www.afir.ro), versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații, intervenție finanțată prin Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027).

Potrivit unui comunicat al instituției, în baza ghidului și a anexelor aferente, beneficiarii eligibili (Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, înființate în conformitate cu legislația în vigoare) pot demara întocmirea proiectului prin care se va solicita finanțare în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare. Perioada în care se va derula sesiunea va fi comunicată la o dată ulterioară.

Valoarea maximă a finanțării care se poate obține pentru modernizarea sistemelor de irigații prin intermediul DR-25 este de 1,5 milioane euro/ beneficiar, iar sprijinul public este de 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile.

În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile investiții privind modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, precum și montarea sistemelor de contorizare a apei. Sunt eligibile și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/ 741 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și legislația națională în domeniu.

De asemenea, prin proiect se poate obține decontarea cheltuielilor privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului„, precizează AFIR. Pentru elaborarea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție pe pagina www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, Ghidul solicitantului și anexele aferente intervenției DR-25 (Detalii și Anexe DR 25 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online).

Continuare

ECONOMIE

Sprijin pentru firmele care angajează tineri

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) derulează, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), o serie de măsuri de sprijin pentru angajatorii care încadrează tineri, în contextul în care creșterea gradului de ocupare a forței de muncă reprezintă un obiectiv prioritar pentru instituție. Potrivit unui comunicat al MMSS, aceste măsuri sunt următoarele:

 Subvenții

Acestea se acordă angajatorilor care angajează:

 tineri absolvenți de învățământ – 2.250lei/lună, timp de 12 luni;

▪ tineri NEET – 2.250lei/lună, timp de 12 luni („tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, n.r.);

▪ tineri cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate – 2.392 de lei (4xISR/Indicatorul Social de Referință; ISR este, în momentul de față, 598 de lei. Potrivit legii, valoarea indicatorului se actualizează din oficiu la data de 1 martie a fiecărui an cu rata medie anuală a inflației din anul precedent). Sprijinul se acordă pentru minimum 1 an și maximum 3 ani.

♦ Ucenicia la locul de muncă

Suma acordată angajatorilor este 2.250 lei/lună. Banii se acordă pe durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare.

♦ Stagiile profesionale

Se acordă 2.250 lei/lună pe durata contractului de stagiu de 6 luni pentru absolvenții de învățământ superior. De asemenea, se acordă sprijin pentru angajatori și pentru stimularea încadrării elevilor și studenților pe perioada vacanțelor. Subvenția este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru maximum 60 de zile.

„În următorii cinci ani, numărul de locuri disponibile pentru învățământul dual ar putea crește de cinci ori, ajungând la 50.000. Educația și formarea pot oferi tinerilor competențele adecvate pentru a-i pregăti pentru câmpul muncii. Programele de ucenicie, de exemplu, au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Studiile arată că aceste programe sunt unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene”, a declarat ministrul de resort Simona Bucura-Oprescu.

Continuare

ECONOMIE

Rata creditelor neperformante a coborât la 2,33%, în decembrie 2023

Radio CECCAR FM

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, față de 2,61% în septembrie 2023 și 2,65% în decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR), citate de Agerpres.

În decembrie 2023, în România erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 803,4 miliarde lei, cu 102,4 miliarde lei mai mari comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86,3% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 65,6%.

De asemenea, indicatorul de solvabilitate era, în decembrie 2023, de 22,51%, față de 23,4% la finele lunii decembrie 2022.

Continuare

Trending