Rețele sociale

ECONOMIE

CE a prezentat noi măsuri de stimulare a introducerii rețelelor gigabit

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a salutat acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la Actul privind infrastructura gigabiților, propus de Comisie la 23 februarie 2023. Acordul vine în același timp cu adoptarea Recomandării privind promovarea normativă a conectivității la nivel de gigabit (Recomandarea privind gigabiții), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Legea privind infrastructura gigabit (GIA) introduce un set de acțiuni pentru simplificarea și accelerarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate, cum ar fi fibra optică și 5G, prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor de instalare. Disponibilitatea deplină a rețelelor gigabit și introducerea rețelelor 5G performante în toate zonele populate sunt elemente-cheie pentru sprijinirea tranziției digitale a economiei și a societății europene, astfel cum se prevede în obiectivele UE privind tranziția digitală pentru 2030, programul de politică privind deceniul digital.

În special, GIA simplifică procedurile de acordare a autorizațiilor, care reprezintă o condiție prealabilă pentru instalarea rețelei, asigurând respectarea de către administrațiile publice a termenelor de acordare a autorizațiilor. Aceasta introduce, de asemenea, măsuri de digitalizare a informațiilor privind infrastructurile fizice existente, lucrările civice planificate și procedurile de acordare a autorizațiilor, permițând operatorilor să acceseze online toate informațiile necesare pentru planificarea instalării rețelei.

GIA include, de asemenea, acțiuni de facilitare a coordonării instalării infrastructurii fizice, cum ar fi conducte, turnuri sau piloni, cu lucrările la alte infrastructuri publice, cum ar fi rețelele de distribuție a apei sau a energiei electrice. Aceste măsuri facilitează reutilizarea de către operatori a infrastructurii și a spațiilor publice, cum ar fi acoperișurile, pentru a instala elemente de rețea digitale, reducând în cele din urmă costurile de instalare.

În plus, noile norme urmăresc să alimenteze inovarea, încurajând clădirile noi și renovate în mod semnificativ să fie preechipate cu infrastructuri pregătite pentru fibră optică și fibră optică. Acest lucru va asigura o implementare rapidă a rețelelor de foarte mare capacitate, permițând, în cele din urmă, unui număr mai mare de cetățeni să se bucure de servicii de conectivitate rapidă.

Noul regulament urmărește, de asemenea, să reducă amprenta de mediu a rețelelor de comunicații electronice prin promovarea implementării unor tehnologii mai eficiente din punctul de vedere al mediului, cum ar fi fibra optică și tehnologia 5G. Reutilizarea infrastructurii fizice existente și o mai bună coordonare a lucrărilor civile vor contribui, de asemenea, la reducerea impactului global asupra mediului al instalării rețelelor, printr-o utilizare mai eficientă a resurselor.

În plus, s-a ajuns la un acord cu privire la normele privind comunicațiile în interiorul UE (apeluri și SMS-uri plasate din statul membru de origine către un alt stat membru), asigurând protecția continuă a consumatorilor vulnerabili împotriva riscului unor prețuri potențial excesive pentru astfel de servicii până în 2032 și un mecanism determinat de piață pentru a elimina diferențele nejustificate de preț.

Recomandarea privind gigabiții adoptată de Comisie oferă autorităților naționale de reglementare orientări cu privire la modul de concepere a obligațiilor privind măsurile corective în materie de acces pentru operatorii cu putere semnificativă pe piață, de garantare a concurenței loiale și, în același timp, de promovare a introducerii rețelelor gigabit prin asigurarea faptului că toți operatorii pot avea acces la infrastructurile de rețea existente.

În special, Recomandarea privind gigabiții oferă orientări cu privire la situațiile în care accesul la infrastructura de inginerie civilă este probabil să fie singura cale de atac în materie de acces pentru soluționarea problemelor de concurență identificate. Acesta indică, de asemenea, modul în care autoritățile naționale de reglementare pot realiza fără probleme migrarea de la cupru la fibră.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending