Rețele sociale

ECONOMIE

CE recomandă măsuri de combatere a contrafacerii și de îmbunătățire a protecției drepturilor de proprietate intelectuală

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană (CE) a adoptat o recomandare de combatere a contrafacerii, atât offline, cât și online, și de îmbunătățire a asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres. Recomandarea, cunoscută și sub denumirea de setul de instrumente al UE împotriva contrafacerii, urmărește să încurajeze colaborarea dintre titularii de drepturi, prestatorii de servicii și autoritățile de aplicare a legii, încurajând în același timp bunele practici și utilizarea instrumentelor și tehnologiilor moderne. Aceasta constă în inițiative strategice de combatere a contrafacerii și de consolidare a asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, stabilind instrumente specifice pentru a spori reziliența și capacitatea întreprinderilor de a-și proteja mai bine activele necorporale, inclusiv împotriva furtului cibernetic.

Printre acțiunile-cheie propuse de Comisie în recomandarea sa se numără: desemnarea unui punct unic de contact pentru chestiuni legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și extinderea utilizării instrumentelor existente; încurajarea semnatarilor Memorandumului de înțelegere privind vânzarea de mărfuri contrafăcute pe internet să solicite „statutul de notificator de încredere” în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale; adaptarea procedurilor de combatere a noilor practici de contrafacere, abordarea unor aspecte precum site-urile web în oglindă cu ordine judecătorești dinamice, optimizarea schimbului de informații în cadrul procedurilor judiciare și asigurarea unei despăgubiri adecvate pentru daune; promovarea utilizării soluționării alternative a litigiilor pentru toate litigiile legate de PI, oferind o opțiune eficientă și eficientă din punctul de vedere al costurilor, în special pentru litigiile transfrontaliere și IMM-uri.

Instrumentele-cheie propuse de Comisie în recomandarea sa, adresate în special IMM-urilor, sunt: un nou serviciu denumit „voucher de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală” care rambursează costurile suportate de IMM-urile care solicită consiliere inițială din partea experților cu privire la modul în care își pot exercita drepturile în cazul unei încălcări a PI sau la modul de evitare a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală ale unei alte societăți; Comisia va elabora un set de instrumente pentru prevenirea furturilor cibernetice, care oferă materiale de sensibilizare și cursuri de formare; Comisia va elabora, în strânsă cooperare cu industria și cu statele membre, o listă de verificare cu orientări privind modul în care IMM-urile pot utiliza IA fără a-și compromite activele necorporale.

„Instrumentele eficiente de combatere a contrafacerii sunt esențiale pentru protecția proprietății intelectuale, pentru siguranța consumatorilor și pentru inovare. Prin Actul legislativ privind serviciile digitale, responsabilizăm platformele online pentru rolul lor în combaterea produselor contrafăcute. Recomandarea de astăzi conține o serie de instrumente suplimentare de combatere a contrafacerii, sprijinind competitivitatea IMM-urilor și a întreprinderilor din întreaga Europă”, a declarat comisarul pentru piața internă, Thierry Breton.

Comisia, împreună cu Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), va monitoriza îndeaproape efectele și punerea în aplicare a acestei recomandări. Pe această bază, Comisia va evalua efectele recomandării în termen de trei ani de la adoptare. Comisia va decide apoi dacă sunt necesare măsuri suplimentare la nivelul UE, având în vedere evoluțiile tehnologice și rezultatul studiului de punere în aplicare.

Drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol semnificativ în economia UE, activitățile care implică PI reprezentând aproape 50% din PIB-ul UE și asigurând aproape 40% din ocuparea forței de muncă. Din păcate, contrafacerea și pirateria au devenit preocupări presante, subminând investițiile și inovarea pentru întreprinderile din UE și prezentând riscuri pentru consumatori și mediu. IMM-urile sunt deosebit de vulnerabile în acest peisaj și sunt mult mai susceptibile de a intra în dificultate ca urmare a încălcării DPI decât întreprinderile mai mari. Contrafacerea este o problemă care depășește produsele de lux și a afectat produsele, de la produse de uz cotidian, cum ar fi alimentele, produsele cosmetice și textilele, până la piese de schimb esențiale pentru turbinele eoliene, trenuri și avioane. În 2019, produsele contrafăcute au reprezentat aproape 6% din totalul importurilor UE, ajungând la o valoare de 119 miliarde euro, ceea ce a dus la o pierdere estimată la 670.000 de locuri de muncă directe și la pierderi de venituri fiscale în valoare de 15 miliarde euro.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending